Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

OS Ostrava MG prg 24.5.2021Justiční stráž mne, jako jediného přítomného novináře, na příkaz soudkyně, OS Ostrava deskanepustila do jednací síně při veřejném jednání. Lež soudkyně pojala jako „důkaz“ a pravdu jako lež. Bohužel jsem jí tak nemohl říci, že lidé jako ona se ve vyspělých zemí soudci stát nemohou a pokud ano, končí v kriminále za flagrantní porušení práva na spravedlivý soudní proces. Svévolný čin soudce za přihlížení, nečinnosti, tedy i se souhlasem přítomné st. zástupkyně Roztomilé.

Proč zatím nebyl vypracován nový znalecký posudek, který byl zadán přibráním nového znalce již 3.11.2020 mi sdělila ještě před hl. líčením státní zástupkyně Mgr. Roztomilá, cituji: „Pan obžalovaný zahltil znalce svými dotazy.“

 

- Čtvrtým přibraným znalcem je doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda ČSK. 

- Třetí přibraný znalec doc. MUDr. Milan Machálka podáním ze dne 20.4.2021 odmítl vypracovat znalecký posudek. Navíc potvrdil, že byl odborným vedoucím a školitelem při doktorandské práci přednosty MUDr. Jiřího Stránského, KÚČOCH FN Ostrava

- Druhý přibraný znalec MUDr. Jiří Krug, Ph.D. podáním ze dne 16.3.2021 odmítl vypracovat znalecký posudek s odůvodněním, že po pročtení celého spisu a položených otázek, zjistil, že jich je více jak polovina směřována na vyjádření a stanoviska lékařů KÚČOCH FN Ostrava, jejíž přednostou je MUDr. Jiří Stránský, jenž je jeho blízkým přítelem. Nebyl by proto schopen dostát povinnosti nezávisle a nestranně provést odborné posouzení.

- První přibraný znalec MUDr. Zdeněk Kroupa podáním ze dne 20.12.2020 odmítl vypracovat znalecký posudek s odůvodněním, že je stomatolog a ne stomatochirurg.

- Nejprve usnesením ze dne 1.10.2020 chtěla JUDr. Bochňáková přibrat znalce doc. MUDr. Františka Vorla, posléze si to rozmyslela a svým opatřením přibrala znalkyni MUDr. Svatavu Duchaňovou.

Z důvodu nevyhotoveného znaleckého posudku, na kterém budou oba dva v současnosti poslední přibraní znalci MUDr. Svatava Duchaňová a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. min. ještě 3 měsíce pracovat a kde se bude provádět další dokazování, vydala usnesení a vyloučila skutek právně kvalifikovaný jako přečin ublížení na zdraví (zlomenina čelisti) k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Citace ze zvukového záznamu:

„v této chvíli není vypracován znalecký posudek jak je zřejmé z vyjádření MUDr. Duchaňové, bylo potřeba přibrat nové znalce z oboru stomatochirurgie a vzhledem ke skutečnosti, že tedy bude zapotřebí provádět další dokazování je ze strany obžalovaného navrhována řada důkazů, které je zapotřebí provést, takže poslyšte usnesení podle § 23 odstavec 1 trestního řádu se ze společného řízení vedeného u OS Ostrava pod. spisovou značkou 71T121/2018 vůči obžalovanému ing. MG na podkladě obžaloby státní zástupkyně ze dne 2.6.2108 sp. zn 7ZT61/2018 pro spáchání skutku právně kvalifikovaných v bodě 1 jako přečin ublížení na zdraví podle § 146 odstavec 1 tr. zákoníku a v bobě 2 jako přečin pomluvy dle § 184 odstavec 1 tr. zákoníku vylučuje k samostatnému projednání a rozhodnutí skutek právně kvalifikovaný jako přečin ublížení na zdraví dle § 146 odstavec 1 tr. zákoníku popsaný pod bodem 1 této obžaloby jehož se měl dopustit tím, že …“

Že by se provádělo další dokazování, tomu se věřit opravdu nedá, neboť k dnešnímu dni nebyl proveden ani zákonný, pravdivý, úplný posudek znaleckého ústavu LF UP Olomouc z 20.11.2018. Místo toho byl proveden nezákonný, nepravdivý, neúplný posudek MUDr. Igora Dvořáčka

Jelikož byl tento skutek vyloučen do samotného řízení, začalo projednávání 2. skutku právně kvalifikovaného jako pomluva (možná chodí po HIV testech), který zůstal předmětem tohoto řízení. Začali se číst listinné důkazy.

Čteny byly výpovědi poškozené, ředitelky ZŠ a její zástupkyně, kde poškozená pracovala. Dále byla čtena SMS, kterou zaslal obžalovaný poškozené o své návštěvě u ní ve škole. Z doložených důkazů obžalovaným bylo čteno jen jedno vyjádření k věrohodnosti svědků z 16.1.2020, kde citacemi ředitelky Mgr. Fialové a její zástupkyně Mgr. Vaňkové vyvrátil nepravdivá podání zmocněnce poškozené Mgr. Vadima Rybáře a nepravdivé výpovědi poškozené u soudu.

Ostatní předložené důkazy navržené obžalovaným čteny nebyly. Za to byly čteny stížnosti, námitky a vyjádření obžalovaného, které vůbec nesouvisely s tímto skutkem. Na dotaz obžalovaného, proč se čtou tyto listiny, a ne ty jiné, mu bylo sděleno, aby se ověřila věrohodnost výpovědi poškozené.

St. zástupkyně Roztomilá navrhla trest 1 rok s podmínkou 2 roky. Rozsudek: vinen, 5 měsíců, s podmínkou na 2 roky. Soudkyně zdůraznila, že po dobu 2 let se Ing. Gába nesmí dopustit dalšího trestného činu. Na místě se odvolal.

Komentář znalce:

Stav, kdy někdo "litá po HIV testech" přeci sám o sobě nemůže být považován za pomluvu, protože to naopak může být připojen zodpovědného, uváženého chování jedince, který udělal chybu. Právě z tohoto úhlu by měly učitelky nazírat rodiče svých dětí (tedy jako jediné, kteří jsou dospělí, nikoliv však upnutí a pokud udělají přešlap, snaží se ho napravit). Jinými slovy – pouhé tvrzení, že "někdo běhá po HIV testech" nemůže v očích učitelky nijak snížit jeho vážnost a nemůže mu tedy být i ke škodě (ve smyslu "podle sebe soudím tebe"). Správně měla říci: "zaznělo tady že... Paní svědkyně, jak jste to vnímala, bylo to urážlivé? Proč? Bylo to vysloveno s despektem? Po od tří vnímáte jako "špatné", co vnímáte jako špatné? Pokud to vnímáte tak, že HIV testy jsou určeny jen pro tzv. podřadné lidi, umíte si představit, že i tzv. normální člověk se nakazí HIV? Tak bych si představoval výslech svědka, pokud na základě jeho svědectví chtějí někoho usvědčit z pomluvy.

Celé, jak to píšete, je jen způsob jak pana obžalovaného "zkrotit". Už jim hodně leze na nervy.

Všechny tyto informace jsou ve spisu, ale soudkyni vůbec nezajímaly. ZDE si můžete všechnu tu hrůzu přečíst. Při takové důkazní „nenouzi“ může odsoudit nevinného člověka jen bezcharakterní, hloupý, nemravný, nemocný, všehoschopný, nebo člověk, neschopný odolat nepochybně obrovskému tlaku justičních a policejních part, aby se neodhalilo jejich zločinné chování. Petr Kramný je také jejich zřejmou obětí ve spojitosti s „nejpilnějším“ soudním znalcem ČR MUDr. Igorem Dvořáčkem. Byl z FN po ostudě vyhozen, nyní se tam vrátil po „očištění“ soudem. Nyní hrozí postih lékařům, kteří na jeho nezákonné aktivity upozorňovali.

***

Ve věci mého nevpuštění do jednací síně jsem chtěl podat stížnost přímo na místě k rukám předsedy OS Ostrava Mgr. Tomáše Kamradeka. Jít přímo do kanceláře mi justiční stráž nedovolila. Nejprve mi byl nabídnut termín (v 9:30 hod) až ve 14:00 hod. u pana předsedy, kvůli probíhajícímu jednání. K sekretářce jsem také nemohl, kvůli jejímu zaneprázdnění a epidemiologickým opatřením. Urgoval jsem svoji žádost s tím, že ve 14:00 hod. už bude soudní jednání skončeno. Pan předseda soudu mi vzkázal, že na takové rozhodnutí nemá žádné pravomoci a abych mu už nevolal. To jsem dodržel.  Nechtěl jsem porušit protiepidemiologická opatření J Občas je i u českých soudů i veselo.

Justiční stráž byla korektní a pracovala profesionálně. Vážím si toho, že po mé „občanské osvětě“ projevili její příslušníci zájem o mé webové stránky. Nepochybně si přečtou i tento článek.

Dosavadní FAKTOGRAFIE k poučení a probuzení věřejnosti!

 

Jan Šinágl, 25.5.2021

***

Odvolaní manželé vyhrávají soudy. Fakultní nemocnici to stojí miliony

Vyhozený a znovu zaměstnaný nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček, kasíruje od státu další miliony?!

Ostravské soudní Palermo v plné síle: Neuvěřitelné pošlapaní práva a spravedlnosti na příkladu podvodného soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka!

P.S.

Dvořáček je zpět na pozici přednosty ÚSL FN Ostrava.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (9 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)