Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Pohranicnici a pesSmrt na hranicich dratyDne 3. 1. 2024 obdržel Jürgen Seifert (nar. 1951) z Berlína, občan bývalé Německé demokratické republiky, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci odškodnění za zranění na československých hranicích v roce 1983.

Seifert byl spolu s dvěma přáteli zadržen při pokusu o přechod do Západního Německa. Přitom byl vážně zraněn pohraničním psem.

K čemu konkrétně došlo?

„Zaslechl jsem ránu, snad výstřel z nějaké zbraně, tak jsem padl k zemi. Už jsem ležel, když na mne skočil služební pes a zahryzl se mi do levého stehna. Poté ke mně přiběhli nějací lidé, psa odtrhli a dali mi něco přes hlavu. Ruce mi spoutali za zády. V protokolu však chybí, že mne poté pes napadl ještě jednou. Tentokrát zaútočil přímo na genitálie. Utrpěl jsem vážné zranění, které mne stále trápí. Musel jsem se podrobit několika operacím,“ popsal Seifert hrůzný zážitek u tehdy ostře střežené československé hranice.

(Zdroj: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/nemec-jurgen-seifert-rehabilitace-soud-odskodneni-advokat-muller.A220406_659079_vary-zpravy_ba)

Co se dělo pak?

Po desetidenním věznění v Československu byli Seifert i jeho kamarádi předáni východoněmecké STASI.

V roce 2019 soudkyně Okresního soudu v Chebu JUDr. Věra Mathauserová Seiferta rehabilitovala podle zákona č. 119/1990 Sb.

V roce 2020 mu ředitel odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Jakub Severa přiznal odškodnění ve výši 20 980 Kč.

Jednotlivé položky odškodnění

Náhrada ušlého výdělku za období od 7. do 17. 11. 1983 – 917 Kč

Náhrada nákladů vazby – 220 Kč

Náhrada nákladů trestního řízení – 200 Kč

Náhrada za vypracování lékařské zprávy – 200 Kč (zaplaceno lékaři)

Cestovné, včetně nocležného – 3 193 Kč (bylo vynaloženo za dopravu z Berlína k soudu v Chebu a zpět)

Bolestné – 16 250 Kč (náhrada za ztížení společenského uplatnění byla Seifertovi odepřena)

Soudní posouzení

Seifert to pokládal za nespravedlivé, protože jeho zranění bylo zbytečné (když byl zadržen, nebyl žádný důvod, aby na něj pes v přítomnosti psovoda útočil) a má z něj celoživotní následky. Podal proto žalobu.

Soudce Obvodního soud pro Prahu 2 JUDr. Petr Navrátil, Ph.D., LL.M., MBL, mu v roce 2022 k původně přiznanému odškodnění přiznal navíc 15 000 Kč.

Seifert to ale nepokládal za dostatečné.

Jeho odvolání však senát Městského soudu v Praze (JUDr. Blanka Chlostová, JUDr. Michal Holub a JUDr. Zuzana Hanáková, LL.M.) zamítl, a navíc mu uložil zaplatit 600 Kč Ministerstvu spravedlnosti ČR na nákladech odvolacího řízení.

Seifert se ale nevzdal a podal dovolání. A Nejvyšší soud ČR ho vyslyšel.

Zatímco prvoinstanční i odvolací soud se cítily vázány odškodňovacími limity podle vyhlášky č. 32/1965 Sb., senát Nejvyššího soudu (JUDr. David Vláčil, JUDr. Hana Polášková Wincorová a Mgr. Viktor Sedlák) vysvětlil, že obecné soudy „nejsou ... vázány podzákonným právním předpisem, kterým vyhláška č. 32/1965 Sb. je, a tudíž ... mohou nepoužít ta její ustanovení, jež by bránila přiznání odškodnění ve výši přiměřené okolnostem případu“. (Č.j. 30 Cdo 966/2023-70)

Přitom soudci odkázali také na nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 1. 2023 v podobné kauze Dr. Thomase Bartsche. (Sp. zn. III. ÚS 3025/22)

Věc se nyní vrací k Městskému soudu v Praze.

Poučení

Ježíš Kristus kdysi vytkl židovským vládcům: „Slepí vůdci! Cedíte komára, ale polykáte velblouda.“ (Matouš 23:24)

Ve studijní poznámce k tomuto výroku čteme:

„Ze zvířat, která Izraelité znali a považovali za nečistá, patřil komár mezi nejmenší a velbloud zase mezi největší. (3Mo 11:4, 21–24) Ježíš s nadsázkou a také lehce ironicky poznamenal, že náboženští vůdci cedí svoje nápoje, aby se neznečistili polknutím komára, ale vůbec jim nevadí polykat velblouda, tedy naprosto přehlížet mnohem závažnější ustanovení Zákona.“

Úzkostlivě ,slepá‘ aplikace vyhlášky č. 32/1965 Sb. připomíná takové ,cezení komára‘. ,polykáním velblouda‘ je ono ,přehlížení mnohem závažnějšího ustanovení Zákona“ č. 119/1990 Sb., totiž že odškodnění má být „přiměřené“. (§ 1 odst. 1)

K tomu by už nyní nemělo docházet.

--

 1. 1. 2024 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)