Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Motejl v talaruJan Kuklík, děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha (LN 15.10.2018): „Nominuji Otakara Motejla, vynikajícího a statečného právníka, který je symbolem toho pozitivního, co přinesla pohnutá druhá polovina 20.století.“ Dr. Motejl udělil zbytkový trestSetina Jiri již popravenému otci Jiřího Křížana. V roce 1978 zabil v jihočeském Táboře autem člověka. Podle syna zemřelého se jeho rodině nikdy neomluvil. Poslal do kriminálu ženu, která vrazila židli na hlavu tajemníkovi národního výboru v Ohníči jen proto, že neměla čím nasytit rodinu. Motejl  ji poslal na 10 let do tvrdého žaláře. Tím to samozřejmě neskončilo. Její tři děti nechal roztrkat do dětských domovů a to každého do  tak dalekého, aby neměli k sobě přístup. Tak žili až do svých 18 let. Zádušní mši za dr. Motejla celebroval prof. Tomáš Halík… Můžeme jen doufat, že česká justice najde ještě v sobě dostatek sil, přestane ohrožovat tuto zemi, její obyvatelstvo a začne sloužit skutečné spravedlnosti.

* * *

Jan Beneš o ombudsmanovi JUDr. Otakaru Motejlovi

 

Dobrý a hezký den,

snad mohu něco dodat. Dr. Motejl byl obhájcem jednoho z obžalovaných, Karla Zámečníka, v procesu (Tigrid, Beneš, Zámečník roku 1967). Sepsal jsem o tom knížku (INDOLENCE), jež vyznívá jako paján na Motejla, neb během procesu vystupoval věru směle. Po roce 1989 mne ovšem překvapilo, když při různých interview prohlašoval, že hájil (v nepřítomnosti souzeného) Tigrida. Inu Tigrida znal už snad každý a Zámečníka nikdo, takže ješitnost?

Posléze mne dorazilo, když jsem ve svých svazcích v Pardubicích našel hodnocení procesu z pera 1 správy StB a tam se dočetl, že obhájcům, Dr. Drozdovi (Tigrid) navržena důtka, Dr. Taušovi (můj, taktéž) nemluvě o tom, že již v době přípravy procesu byl (díky indiskreci Václava Havla) z mé obhajoby vyloučen a zbaven práce Dr. Mikuta. Během procesu pak byl z ČSR vypovězen Dr. Sieghart, vyslaný do Prahy Amnesty International, ačkoli obdržel vstupní visum právě k návštěvě procesu a prvý den tam vskutku se mnou promluvil. V noci ho sbalili a odvezli na rakouské hranice, kde ho v dešti vystrčili za závoru...

No, a Dru Motejlovi v tom zmíněném svazku evaluátoři StB navrhli pochvalu a odměnu. Upozornil jsem ho na to, ale prý nic neví a nic nedostal... Je to tak dávno, že?

Hezké ovšem bylo jeho prohlášení při nástupu do funkce  toho veřejného ochránce. Jako předseda Nejvyššího soudu a pak i ministr si prý zvykl na určitou životní úroveň a nerad by ji měl nižší, takže ta veřejná práva, respektive jejich ochrana je trafika, která se docela šikne.


Jan Beneš 18.12.2005

 

PT Renatě Kalenské

c/o Lidové noviny

Dne 13. prosince 2006

 

Vážená Renáto Kalenská,

 

upozorněn, nahlédl jsem do Vaší knížky věnované dru Motejlovi a obávám se, že jste se stala, přinejmenším v dále popsaném případu, obětí insinuace, či tedy stařecké demence.

Před časem tvrdil pan doktor Motejl z obrazovky (jakož i v interview v Pátku) že byl roku 1967 obhájcem Pavla Tigrida. Nebyl. Ve Vámi podepsané knížce se tohoto tvrzení vyvaroval, ale jest tam uvedeno, že v procesu byli obviněni ještě dva další mladí muži, kteří byli osvobozeni, s podtextem zásluhou Otakara Motejla. Jiní obhájci nezmíněni. (Proces, během jehož trvání byl ze země vypovězen zástupce Amnesty International Dr. Sieghart, se neobjevil ani na nedávné výstavě o A.I. ačkoli ji Dr. Motejl zahajoval).

Nuže, byli tam za onoho času vskutku souzení další dva (tehdy) mladí muži a jeden z nich, Karel Zámečník, byl nikoli osvobozen, ale zproštěn pro nedostatek důkazů. Jeho obhájcem byl vskutku Dr.Motejl.  Tím druhým mladým mužem jsem byl já a obdržel jsem pět let. Mým obhájcem byl JUDr.Tauš. Tigrida hájil Dr. Drozd. (Mého zastupování byl už před procesem po zásahu StB zbaven JUDr. Milota, to jen na okraj).

Dr. Fajstavr soudil i dále, po roce 1970 například Otku Bednářovou a soudil i po roce 1989. Možná, že tak koná dodnes. Nebo radí ombudsmanovi?

Pokud se k tomu odhodláte, pak v příloze nacházíte knížku, kde je ona záležitost popsána detailně. Psal jsem ji v letech 1985-1995 a místy vyzní jako paján na Dra Motejla. K tomu však cítím potřebu dodat ještě toto:

Roku 1999 jsem v archivu v Pardubicích nalezl vyhodnocení svého procesu z  pera mocné 1. správy StB, kdež  Dru Taušovi i Dru Drozdovi za jejich způsob obhajoby vysloveny (sdělení pro jejich nadřízené) důtky (taktéž jim byly uděleny a prošli i jinou mnou nemilostí, nemluvě o Dru Milotovi, který nesměl konat svou profesi vůbec) ale doktor Motejl velice pochválen a navržen k odměně. Sdělil jsem mu to, ale nevzpomínal si. Inu, ta paměť.

Jeho mandant Karel Zámečník, ani ne dva měsíce po procesu uprchl do ciziny. Dost ho neohlídali. Francouzi na to měli svůj názor (souzen, neodsouzen a umožněno prchnout) a tak ho zavřeli oni. Pak pustili.Dohodli se.

Musím se domnívat, že jste byla použita. Nepěkně. Nepěkným člověkem.

 

Se zdvořilým pozdravem Váš

Jan Beneš

C/f: Dr. Motejl

* * *

Dne 1.6.2018 zemřel JUDr. Jiří Šetina, jeden z nejmocnějších mužů devadesátých let. Média stále mlčí…

Z rozhovoru s JUDr. Jiřím Šetinou (1.1.1993):

„Vezměme si politickou vůli na začátku roku 1990 a vezměme si signalizující politickou vůli na začátku roku 1993. Vidíme, že je zde již rozdíl a že signalizace spěje k tomu, že na vědomě neobjasněných zločinech, se nedá nic demokratického vybudovat. Alespoň já v tom vidím posun politické vůle. Samozřejmě, to všechno proti, jde na vrub právnické reprezentace, která obsadila vedoucí posty r. 1990. - A do dneška se setkávám s dopisy lidí, vypovídajícími o tom jak se tehdy demagogicky zneužilo právnických zásad k tomu, aby se zatemnil tento problém. Například s tou legendou, že chceme do Evropy a že tam můžeme pouze jako právní stát. Právní stát ovšem znamená právní kontinuitu. A právní kontinuita znamená návaznost na to co tady bylo. Závěr pak z toho byl ten, že nebude-li právní kontinuita, nejenže nepůjdeme do Evropy, ale vznikne dokonce anarchie. Samozřejmě, pokud se to tvrdilo s dostatečnou argumentací a vahou osobnosti, že na lidi, kteří obnovují stát to působilo. - Za mé existence demokratická společnost dvakrát totálně zklamala. Vždycky to mělo strašlivé následky pro lidstvo. Proto nejsem příznivcem bezbranné demokratické společnosti, která si skloňuje ve všech pádech Listinu základních práv a svobod, když přitom opět může kdokoliv přijít a zmocnit se vlády a vládnout tak, jako jsme již tomu byli svědky. - StB měla připraveny podmínky, situaci a chování pro případ zániku i v době, kdy s tím nepočítala. To totiž musí mít každá profesionální složka. Je to tzv. mobilizační opatření. U nás se předávala moc - předávala - nemluvím o revoluci. - A je to závažná věc, protože ti lidé se obohatí na několik generací. Bohužel, když se dá dohromady bývalá komunistická nomenklatura, objeví se i na ekonomických postech. Byli to přece oni, kdo měli styky. Zahodili stranické legitimace, přestoupili do jiných stran, ale styky a vedoucí postavení v podnicích, to bylo rozhodující pro přechod na akciovky a na ovládnutí. - To co udělala třeba se mnou (ČT pozn. J.Š.), kdy natočila mé vysvětlení jak to bylo s tím zavedením do seznamu, to odpovídalo určité epizodě ve Františkových Lázních. Ale, když toto zveřejnila, že tam současně nedala i ty věci o tom jak jsem odmítl spolupráci, jak potom jsem byl odvezen do Chebu, kde jsem jí znovu odmítl, že následovalo ukončení pracovního poměru, to už si opravdu mohu myslet, že je to cílené. A i když jsem křesťansky založený a tolerantní člověk, tak musím říci, že pokud je to nedbalost, tak je to tak hrozná hraniční nedbalost, že si nedovedu horší představit! Toto by se dalo charakterizovat jako velice neseriózní jednání. Protože jestliže z toho vyberou, ustřihnou slova a pustí to celému národu, tak takhle mohou "odstřelit" úplně každého.“

* * *

Jako jediná veřejně známá osobnost měl odvahu se osobně angažovat v boji proti bezpráví páchaném na Janu A. Baťovi a ing. arch. Marku Říčařovi.

Nepochybuji, že JUDr. Jiří Šetina patří mezi naše právníky století, zcela zaslouženě a prokazatelně. Nikdy morálně ani mravně neselhal. Vždy se zasazoval za spravedlnost, nedal se nikým a ničím koupit. Vskutku muž pravdy, cti, práva, zákona a spravedlnosti, jakých se nám dnes nedostává. Bez takových lidí se morálně pozdvihnout nedokážeme, tedy ani zbavit totalitního dědictví, které naši zemi stále ohrožuje.  

 

Jan Šinágl, 20.10.2018

* * *

Vejlupek JUDr. Otakar Motejl

Osobnost stoletého českého práva: Otakar Motejl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)