Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Martin Majer WA 19.7.2021Martin Majer Martin Michal WA 2021Aktualizováno 30.7.2023:

Aktualizováno 3.7.2023: Právě na mne byla podána obžaloba. Dalo se to čekat, Agentura MM slaví…

Aktualizováno 2.7.2023: ČT se postavila na moji stranu

***

"Kde bychom byli, kdyby nám po hřbitovech korsovaly osoby s nezakrytým nosem a ústy!"

Tomáš Pecina

***

Další ukázka „činnosti“ těchto zřejmých psychopatů. Dne 3.3.2021 jsem se jako jediný zástupce veřejnosti, rozloučil  se svým kamarádem pplk. v.v. Josefem Musilem. Začala neuvěřitelná anabáze, která se uzavřela až 31.5.2023. Podívejte se, co všechno jedna fotografie, bez roušky a na volném prostranství bez lidí, tedy na veřejnosti bez veřejnostizpůsobila - v PROTOKOLU o nahlédnutí do spisu. Kolik hodin tomu museli věnovat úředníci a kolik peněz to stálo daňové poplatníky?! Už PK Hořovice to měla odložit, kdy sama fotografie je důkazem o nesmyslnosti udání a záměrné šikany Agenturou MM.

Musil Sinagl ruze II 3.3.2021Už dva dny po rozloučení v Pardubickém krematoriu (5.3.2021), reagovala Agentura MM podáním podnětu pro porušení zákona a ohrožovaní obyvatelstva nenošením roušky. Až 31.5.2023 jsem se dozvěděl z celého přestupkového spisu jméno udavatelky Mgr. Jany Gavlasové ve studovně KHS Pardubice, tedy až po více než dvou letech, kdy mi bylo KHS Pardubice upíráno právo prostudovat si celý přestupkový spis. Zajímavě bylo Sdělení MZ ze dne 24.1.2023, z jehož konce cituji:

… Na závěr ministerstvo uvádí, že přešetřilo způsob vyřízení stížnosti stěžovatele uvedený v přípisu KHS č.j. KHSPA 13345/2021/Ř-Pce, ze dne 11. 8. 2021, a z výše uvedených důvodů shledalo stížnost jako částečně důvodnou. KHS byla povinna vést usnesení MÚ ve spisu pod sp. zn. S-KHSPA 05097/2021 a o odepření nahlížení do části spisu měla vyhotovit usnesení podle § 38 odst. 5 správního řádu, případně stěžovateli umožnit do usnesení MÚ nahlédnou tak, aby současně zůstala zachována ochrana totožnosti oznamovatele údajného přestupku.

Dne 19.5.2021 jsem byl Příkazem KHS Pardubice napomenut, bez udělení pokuty (do 3 milionů korun), protože „v důsledku zjištěného porušení právní povinnosti nedošlo, pokud je KHS známo, k poškození zdraví fyzických osob“. Dne 23.6.2021 bylo řízení zastaveno.

„Dvorní advokátka“ Agentury MM má tak opět „práci“ – rovnou podat žalobu na KHS Pardubice za prozrazení svého jména. Jak jinak, než s požadavkem tučného odškodnění, jako u mnoha jiných žalob, kde samozřejmě anonymně nevystupuje. Mělo by to ovšem podivnou logiku, požadovat peníze za vyzrazení své anonymity. Měla být naopak hrdá, že vykonala veřejně prospěšný, občanský čin a zachránila mnoha lidem zdraví či dokonce životy, resp. celá Agentura MM. Třeba za to ani nemůže? Možná její anonymitu mají na svědomí úředníci a zákony. Osobně se vždy pod vše podepisuji, anonymitu nežádám, ale respektuji, je-li ve veřejném zájmu dočasné, či trvalé utajení jména druhou stranou požadováno či doporučeno.   

Někdo je zbabělec, jiný může mít jiné důvody, např. typu „na toho Šinágla jsme toho už podali moc, nemusíme vše zveřejňovat, ale šikanovat ho budeme rádi i nadále - anonymně.“ Nešťastní lidé, žijící z nenávisti, peněz druhých, které byly nakradeny či vysouzeny.

Michal Antonin Sparta Rapid 28.7.2021Zda syn „JUDr.“ Martina Michala, Antonín Michal nastoupil do výkonu trestu (8 let za miliardové podvody) zůstává i nadále pro veřejnost tabu (kauza Romana Janouška tabu pro média nebyla, stejně jako jeho zdravotní stav). Vlevo Antonín Michal jako „těžce nemocný“ na fotbalovém utkání Sparta Praha : Rapid Vídeň (28.7.2021. Má to vskutku „povedenou rodinku“ zpěvačka Helena Vondráčková, oceněná presidentem Zemanem „za zásluhy“. Možná na ní čeká i ocenění v Kremlu za její doprovod Alexandrovců a návštěvy ruského velvyslanectví v Praze. Slušní lidé tam už dávno přestali chodit…  

Její manžel zpronevěřil 600 milionů korun (neodsouzen, konal v „dobré víře“). Je v exekuci cca 20 milionů korun (nikoho to nezajímá, ani banky). Jsem jediný v ČR, který o tom roky informuje v rámci práva veřejnosti na informace o veřejných osobách a  svobody tisku, zaručené Ústavou ČR. Informace jsou roky známé široké veřejnosti, jen je připomínám a doplňuji. Dle usnesení Ústavního soudu ČR, mají veřejné osoby snížené právo na ochranu soukromí. Za ohrožení „dobré pověsti“ jsem roky souzen a trvale šikanován. Jsou na mne podávány žaloby, stížnosti, trestní oznámení či podněty osobami, jejichž pověst už horší být nemůže a za kterou mohou poděkovat jen sami sobě.

Přišel jsem o rodný dům, utrpěl infarkty. Soudní exekutor mne připravil o podstatnou část mého archivu z mé práce v zahraničí a v ČR. Zabavil mi mé pracovní nástroje počítače v rozporu se zákonem. Při milionových „dluzích“ za svobodu slova, si odnesl osobní věci za pár tisíc korun. Samozřejmě si počkal a ž nebudu doma (jinak bych vyžadoval asistenci policie při této „krádeži za bílého dne“). Navíc se exekuce mobiliárního majetku při zastaveném domě neprovádí. Opakované stížnosti na Komoru soudních exekutorů nikam nevedly – zločinci chrání zločince.

Soudní exekutor poslouchá věřitele a přebírá plně jejich lživou argumentaci. Na cestě je už asi osmá, max. pokuta 100 000 kč - za nesplnění splněného. Média, včetně veřejnoprávních, jsou informována, žádná si netroufají o mé kauze informovat. Svoboda a nezávislost má vždy svoji vysokou cenu. Návrh na zrušení nekonečné exekuce jsem stáhl pro marnost – věřitelé lžou, pravdu musím prokazovat jako povinný. Když ji prokážu, je věřiteli popřena. Nemíním marnit čas marností.

Nově mi chce exekutor Mgr. Jan Beneš už podruhé exekuoval malý důchod, přestože ČSSZ už to ze zákona odmítla. Takže možná další pokutu 100 000 kč už neudělí (posílá je státu) a ponechá si  pomalu vyprázděné mé soukromé konto na úhradu svých nákladů (zablokované už 6 let). Také šikana (konto nemohu používat). Státu jsem už zaplatil na pokutách 700 000 kč. To by nevymyslel ani Franz Kafka…   

Exekuce skončí moji smrtí, nebo smrtí věřitelů. Potěmkinovská spravedlnost v ČR. Bohužel není zdaleka ojedinělá, byť v této formě asi nemá obdoby.     

Je něco hodně špatného v naší společnosti, když dovolí, aby toto společenství chorých lidí, roky podávalo nesmyslné žaloby na slušné lidi, roky se soudilo, zneužívalo soudní systém, peníze daňových poplatníků, vydělaných poctivou prací. Společnost by je měla léčit a chránit před nimi veřejnost, jinak bude naše země brzy připomínat jedny velké Bohnice a kterými se už pomalu stávají. JŠ

***

Za přestupek napomenut, řízení zastaveno, kdo mne oznámil či udal, je úředním tajemstvím

Nepřestupek v Pardubicích  

V boji proti Covidu nelze polevit - Nic nepomohlo delikventovo tvrzení, že se před začátkem pohřebního obřadu pohyboval v areálu zcela osamocen, jak ukazuje i fotografie, což jistě nemůže být považováno za porušení mimořádného opatření MZ. Protože kde bychom byli, kdyby nám po hřbitovech korsovaly osoby s nezakrytým nosem a ústy!

***

Vzdal jsem se marné snahy zastavit exekuci trvající od roku 2017 …

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.17 (29 Votes)
Share

Komentáře   

0 #1 Jan Šinagl 2023-07-11 20:33
Hitler a jeho nohsledi byli tvůj vzor fašistický blbečku. Podle toho s nimi po příčině zacházli. Měj to na paměti. Znevažování obětí na všech stranách ať už holokaustu, zabrání Sudet, odsunu Němců, Slovenských novinářů atd je hodně tenký led na kterém provozuješ tanečky. Až se prolomí....U tebe naštěstí podle data výroby to již nebude trvat tak dlouho. Pamatuj co jsem řekl příčina a následek. Přiblblý Web levého zámečníka je proti bulváru opravdu encyklopedie pravdy. Ahoj koukej zaplatit daně a dluhy uhlíř, teda zámečník. Pokud alespoň trochu umíš činnost, kterou tě bolševik nechal vyučit, naposledy používám slovo prosím. Zamkni, nebo si svař hubu. Stačí elektroda.

MM 25.2.2023

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)