Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.05.2024 00:07
  "Česká republika nemá letectvo, má aeroklub, ve kterém má pár ...

  Read more...

   
 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Musil Sinagl ruze 3.3.2021Výstižně popsal dění článek Nepřestupek v Pardubicích. Dne 19.5.2021 mne ředitel odboru KHS Pardubice Mgr. Lukáš Kristl napomenul a dne 23.6.2021 řízení zastavil. Stížnost byla podána dne 12.7.2021. To vše na základě mé fotografie zveřejněné na tomto webu, kdy stojím osamocen před pardubickým krematoriem. Jako jediný zástupce veřejnosti a médií, jsem se zúčastnil posledního rozloučení s plk. v.v. Josef Musilem, vojákem, který sloužil zemi do posledního dechu!

Martin Majer KHS 19.7.2021Kdo stojí v pozadí podivně, jednostranně negativních lajků komentářů pod článkem, je snadno představitelné. Pouze Agentura MM o mne a mojí činnost projevuje zájem ve všech směrech už přes 10 let. Oznamovatel se podepíše, udavač nikdy. Je s podivem, jaké úsilí vyvíjí ředitel Kristl, abych se nedozvěděl jméno zřejmého udavače, resp. jakou formou bylo udání podáno, jako účastník řízení. Podle správního řádu je toto mé právo nezpochybnitelné. Má být utajeno jméno či způsob oznámení, který by dával možnost odhalit identitu udavače? 

Zvukový záznam z mé návštěvy KHS Pardubice dne 7.7.2021 (2:30-16:00 min.)

Martin Majer Martin Michal WA 2021Martin Majer WA 19.7.2021Absolvoval jsem několik přestupkových řízení. Vždy jsem měl možnost nahlédnout do kompletního spisu a při projednávání poznat i druhou stranu. Na jednoho příznivce zpěvačky Vondráčkové jsem pro jeho pomlouvačné výroky podal TO. Skončilo na PK Vyškov a po promlčení bylo odloženo. Pachatel se účelově vymlouval a vyhýbal pro potřebnou dobu jednoho roku. Dost možná on či jemu podobní jsou potencionálními udavači v tomto řízení. Uvidíme, jak se nadřízený ředitele Kristla vypořádá s moji stížností?

Doporučuji i komentáře na : https://paragraphos.pecina.cz/all/nase-pripady/jan-sinagl/neprestupek-v-pardubicich

Bývalý prezident Václav Klaus byl odsouzen za nenošení roušky na hromadném shromáždění k pokutě 10 000,-Kč. Po jeho odvolání mu byla snížena na 8 000,-Kč s odůvodněním, že se neprokázalo, že by někoho nakazil. Hrozila mu max. pokuta 3 000 000,-Kč. Při Klausových příjmech lze těžko hovořit o citelném trestu při jeho trvajícím vlivu na nemalou část společnosti, který populisticky využívá. Soud neřešil, že při jeho postavení potenciálně „nakazil“ nevůlí respektovat zákon tisíce lidí, z nichž někteří skutečně mohli nakazit další. Mluvím o principu, ne že bych s některými Klausovy názory ve věci nesouhlasil.

 

Jan Šinágl, 17.7.2021  

***

V boji proti Covidu nelze polevit

Nepřestupek v Pardubicích

Nadační fond Svědomí národa: Příběh vědkyně MUDr. Soni Pekové, PhD.

52 úředníků ministerstva se postavilo proti Šináglovi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (9 Votes)
Share

Komentáře   

-3 #1 Jan Šinagl 2021-07-19 17:00
Dopoledne mi nešel ten odkaz otevřít, no konečně se povedlo.

Divné to rozhodně je, to není "standard" ani u nás. Leč obávám se, že s tím prakticky nic nezmůžete.

Ano, kdyby vás buzerouřad uznal vinným, vy jste opověděl odvolání, kde byste nekompletnost spisu, ergo nepřezkoumateln ost rozhodnutí pro nedostatek důvodů skutkových, a pro zmatečnost řízení, namítal, s největší pravděpodobnost í by apellační orgán buzerouřad pojebal a buzerouřad - chtě nechtě - by musel to udání vrazit v spis. Pakliže by apellační orgán nenaznal (není dáno, a/nebo je zaplaceno, a/nebo něco podobného), tak by naznal krajský soud, pojebal apellační orgán, a pak systém padajícího lejna, takže papír by v spisu byl.

Ovšem buzerouřad, pravděpodobně seznav, že je větší problém vrazit v spis udání, než to, že vy nebudete pověšen podle práva, s cedulkou, co jste provedl, to celé prostě a jednoduše odložil ad acta. Vy můžete stěží buzerouřad odvolávat / žalovat, když to celé odložil ad acta.

A pak ovšem může být problém namítat - procesně - nekompletnost spisu. Zbývá "toliko" institut práva na informace, i nahlížení v spis podle správního řádu může být aplikací práva na svobodný přístup k informacím, to není vyloučeno. Právo na informace je právo prvního řádu, absolutní, naproti třeba právům hospodářským, která jsou závislá na kolektivním snažení a, alespoň nějaké, libovůli zákonodárce.

Šlo-li by podle informaci podle inf.zákona, kterou subjekt informací musí povinně disponovat, tak by soud uložil subjektu údajů údaje prostě vytvořit. Tudy, snad, povede cesta.

Filip

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)