Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Gruntorad a stan 11 2023Gruntorad Bok Urad vlady CR 22.11.2023Dne 5. 12. 2023 vydal Úřad městské části Praha 1 příkazy, jimiž byli Jiří Gruntorád (nar. 1952) a John Bok (nar. 1945) uznáni vinnými, že „úmyslně a s vědomím, že poruší ustanovení ... zák. ... o pozemních komunikacích ..., bez souhlasu silničního správního úřadu ... na komunikaci-chodníku ... před objektem Úřadu vlády České republiky v Praze 1 ... postavili stanový přístřešek jako ochranu před nepřízní počasí po dobu ... protestu ... proti členu vlády ministru MPSV“.

(Šlo o hladovku kvůli tomu, že ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka nezajistil důstojné důchody pro osoby, které byly za minulého režimu nezákonně perzekuovány.)

Úřad potrestal údajné přestupníky „napomenutím“. Ačkoli jde o nejmírnější možný trest, oba senioři podali 27. 12. 2023 proti příkazu „odpor“, protože se necítili ničím vinni. Tím došlo k tomu, že příkaz nenabyl právní moci a celá záležitost byla postoupena ke standardnímu správnímu řízení.

To trvalo dlouhé 3 měsíce. A výsledek?

Úřad si vyžádal dodatečné informace a zjistil, že Policie ČR sice sepsala záznam o existenci „stanových přístřešků“, ale „žádné opatření“ kvůli tomu neprovedla. V zápise je uvedeno, že „oba protestující se na místě chovali klidně a dle názoru policistů byli vstřícní k bezpečnostním složkám v místě“.

Poté „správní orgán ... provedl opakované prostudování spisu“ a pak řízení proti oběma obviněným zastavil „zejména s přihlédnutím na neprovedená opatření ze strany Policie ČR, nedostatečnou fotodokumentaci z místa protestu, ve které není zaznamenán žádný okamžik nutnosti vstupu procházejících chodců do vozovky a tím možné narušení silničního provozu nebo ohrožení těchto chodců projíždějícími motorovými vozidly“. (Usnesení o zastavení řízení bylo doručeno 27. 3. 2024.)

Stručně řečeno, vlastně se nic nestalo.

Přesto je případ poučný pro Policii ČR, pro správní orgány i občany obecně:

 1. Když Policie ČR zjistí „přestupek“, musí provést „opatření“, aby se s nezákonným jednáním bezodkladně skoncovalo, a „přestupek“ řádně zdokladovat. Pokud tak neučiní, nemůže navrhovat něčí potrestání.
 2. Když chce správní orgán někoho potrestat, měl by si předem důkladně prostudovat všechny podklady. Pak nebude docházet k tomu, že správní orgán dojde ke zcela odlišným závěrům až po „zjištění dodatečných informací“ (které si mohl správní orgán opatřit hned na začátku) a po „opakovaném prostudování spisu“ (které by vůbec nemuselo být prováděno).
 3. Pokud je nedůvodně vyslovena něčí vina, má občan právo se bránit, i kdyby trest byl sebemírnější; jde totiž o zásah do základních občanských práv. (Viz rámeček níže.)

Jak nahlížet na výrok o vině?

Dne 18. 5. 1983 Vojenský obvodový soud Litoměřice odsoudil tehdy devatenáctiletého Jana Marešku z Kadaně k trestu odnětí svobody na 2 roky za to, že pro své svědomí a náboženské vyznání svědka Jehovova odmítl vykonat vojenskou službu.

Dne 12. 9. 1991 byl rozsudek zrušen, avšak pouze ve výroku o trestu.

Dne 14. 11. 1991 bylo v novém řízení při nezměněném výroku o vině upuštěno od potrestání.

Mareška však chtěl dosáhnout i zrušení výroku o vině. Ministerstvo spravedlnosti, stejně jako obecné soudy ho však přesvědčovaly, že k tomu není žádný důvod.

Věc dospěla až k Ústavnímu soudu ČR, který ve svém nálezu ze dne 12. 3. 2001 sp. zn. II. ÚS 187/2000 konstatoval, že došlo k porušení Mareškových práv, a vysvětlil:

„I samotný výrok o vině, aniž je už vázán na trest podle trestního práva, představuje sám o sobě určitý více či méně citelný trest, i když ne ve smyslu ryze trestněprávním, ale ve významu, který je mu obecně přikládán. Člověk, kterého se výrok o vině týká, je jím nesporně postižen ve sféře své osobní cti a pověsti.“

Následně pak Okresní soud Litoměřice dne 28. 5. 2001 zrušil i výrok o vině a Marešku zprostil obžaloby, neboť žalovaný „skutek není trestným činem“.

--

 1. 3. 2024 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)