Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út pro 12 @19:00 -
Praha: Vymazat ukrajinský národ

Nejnovější komentáře

 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 14:38
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 10:01
  „… Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa

 • Další útok na Baťu – film ÚSVIT!

  "Náš život je jediným předmětem na tomto světě, který nemůžeme považovati za své soukromé vlastnictví, neboť jsme ničím nepřispěli k jeho vybudování. Byl nám jenom propůjčen s povinností odevzdati jej potomstvu rozmnožený a zdokonalený. Mají proto naši vrstevníci a ještě více naše potomstvo právo žádati vyúčtování z našeho života. Tato kniha má býti takovým srdečným vyúčtováním."

  Tomáš Baťa - POSELSTVÍ TOMÁŠE BATI sn. 

  ***

  Shlédl jsem jej v kině v CinemaCity na Andělu v Praze. Nic než komunistická, podprahová agitka v novém provedení, která navazuje za komunistický BOTOSTROJ. Otázkou je, zda autoři jsou tak neschopní, nebo za peníze všehoschopní? Nezpochybňuji aktuální téma ani skvělý herecký výkon hlavní představitelky, ale dát dvě velká témata do jednoho v tomto provedení je jedna velká lumpárna, mám-li zůstat slušným.

  Jan Antonín Baťa a jeho spolupracovníci jsou zde představeni jako tvrdí a bezcitní podnikatelé. S jeho skutečnou prací, intelektem a význam pro společnost nemá tento film vůbec nic společného.

  ***

  ***

  1930: Dopis Tomáše Bati premiéru Fialovi a nejen jemu !

 • Narození – umírání - smrt

  Mill John Stuart citat„Společnost může být sama sobě tyranem a to i tehdy, kdy její zákony tyranské nejsou.“

  ***

  „Společenská tyranie je často daleko nebezpečnější než politická. I když neukládá přísné tresty, nelze před ní uniknout, proniká hlouběji do všech sfér života a zotročuje duši. Ochrana před vládní mocí nestačí. Je třeba také chránit jednotlivce před panujícím veřejným míněním a před společností, která vnucuje svá pravidla těm, kdo se odchylují, zamezuje vývoj individuality a nutí všechny, aby utvářeli svůj charakter podle jejího vzoru.“

  ***

  „Kdyby celé lidstvo mělo stejný názor a jen jediný člověk by nesouhlasil, neměla by většina sebemenší právo jednotlivce umlčet, stejně jako onen jednotlivec by neměl právo umlčet většinu, i kdyby k tomu měl moc.“

   

  J. S. Mill „O SVOBODĚ“

  ***

  Smrt patří k životu stejně jako narození. Umírání také, pokud je přirozené, ne uměle udržované a prodlužované. Nic proti uzdravování aktivních lidí bez ohledu na věk, ale pokud se lidé udržují při životě „na hadičkách a prášcích“, kdy ze života už nic prakticky nemají, nemohou mít a pouze nedůstojně existují, je to proti přírodě, přirozenosti a nelidské. Peníze následně chybí pro zdravé a jiné potřebné věci. To, že je to především obrovský, nemravný obchod je vypovídající o stavu dnešního světa. I proto narůstá potřeba paliativní péče a počet žádostí o ukončení života tam, kde to zákon umožňuje (Švýcarsko). I smrt by měla provázet svoboda volby. Mimochodem 6 milionů dětí umírá ročně hladem.

  Aby byla snadnější možnost manipulovat se společností, je třeba ji zbavit „agresí a rebelů“, prvků neklidu, tzn. udržet blahobyt a „harmonizovat“ jí – pomocí podpory nepřirozenosti. To je cesta do pekla, v rozporu se skutečným, přirozeným životem a jeho neměnitelnými principy.

 • Projev Tomáš Baťa - JNash, Zlín, 11.7.2023

  Nash John Bata Memorial speach 11.7.2023Tomáš Baťa chápal, že skutečná velikost spočívá v tom, že člověk svou prací přináší prospěch ostatním. Poznal, že malomyslní jedinci myslí jen na sebe, zatímco velcí lidé jsou ti, kteří se věnují takové rozsáhlé práci, jejíž úsilí pozvedá ostatní. Povzbuzoval lidi, aby snili jako králové, ale své sny uskutečňovali jako prozíraví podnikatelé. Tomáš Baťa měl plán, jak přetvořit Československo prostřednictvím politiky a prezidentství. Kdyby zavedl "baťovský systém" vládnutí. To mohlo zemi nastartovat lepším směrem…

  ***

  From: John Nash <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Date: Tue, Jul 11, 2023 at 2:58 PM Subject: Tomas Bata Speech -JNash, July 11, 2023

   

  Dámy a pánové,

  dnes jsme se zde sešli, abychom vzdali hold pozoruhodné osobnosti, jejíž život a odkaz zanechal ve světě nesmazatelnou stopu. Tomáš Baťa byl vizionářský podnikatel, ekonom, starosta a filozof. Byl také původním průkopníkem Baťova systému řízení. Tomáš nebyl jen mužem mnoha titulů, ale také milujícím manželem, oddaným otcem, strýcem, bratrem a v mém případě i prastrýcem. Tomáš Baťa byl také kmotrem mého strýce Jana Tomáše Bati, jediného syna Jana Antonína Bati.

  Zlin Bata JunkersTomášova cesta byla triumfální, protože z malé investice vybudoval kolosální obuvnické impérium, které v době svého největšího rozmachu zaměstnávalo ohromujících 22 000 mužů a žen.

  Kromě úspěchů ve světě podnikání byl však Tomáš Baťa známý svými neochvějnými ideály a hlubokými postřehy; jeho myšlenky a koncepce stály na počátku toho, co se stalo známým jako "Baťův systém" řízení.

  Pod Tomášovým vedením jeho organizace vychovávala zaměstnance ke ctnostem, jako je odvaha a vytrvalost při překonávání překážek, smysl pro solidaritu, sebekázeň a odhodlání; učil lidi ztělesňovat smysl pro odpovědnost a hlásal zdravý pohled na život, založený nikoli na dřině, ale na radostné činnosti, která prospívá mysli i tělu.

 • Tomas Bata Speech - JNash, Zlin, July 11, 2023

  Nash John Bata Memorial speach 11.7.2023

  Tomas Bata understood that true greatness lies in benefiting others through one's work. He recognized that small-minded individuals think only of themselves, while great men are those who dedicate themselves to such extensive work whose efforts lift up others. He encouraged people to dream like kings, but execute their dreams like astute businessmen. Tomas Bata did have a plan to remake Czechoslovakia through politics and the presidency. If he had implemented a “Bata system” for government. That might have launched the country in a better direction...

  ***

  From: John Nash <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Date: Tue, Jul 11, 2023 at 2:58 PM Subject: Tomas Bata Speech -JNash, July 11, 2023

   

  Ladies and gentlemen,

  Today, we gather here to pay tribute to a remarkable individual whose life and legacy have left an indelible mark on the world. Tomas Bata was a visionary entrepreneur, economist, mayor, and philosopher. He was also the original pioneer of the Bata system of management. Tomas was not just a man of many titles, but also a loving husband, a devoted father, an uncle, brother, and in my case a great-uncle. Tomas Bata was also the godfather of my uncle, Jan Tomas Bata, Jan Antonin Bata’s only son.

  Zlin Bata JunkersTomas’ journey was one of triumph, as he built a colossal shoemaking empire from a small investment that employed an astounding 22,000 men and women at its peak.

  But beyond his accomplishments in the business world, Tomas Bata was known for his unwavering ideals and profound insights; his ideas and concepts were the beginning of what came to be known as the “Bata system” of management.

  Under Tomas’s leadership, his organization educated employees  the in virtues like courage and perseverance in surmounting obstacles, a sense of solidarity, self-discipline and determination; he taught people to embody a sense of responsibility, and he preached a healthy view of life, based not on drudgery but the joyful activity that was good for the mind and body.