Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa

 • Další útok na Baťu – film ÚSVIT!

  "Náš život je jediným předmětem na tomto světě, který nemůžeme považovati za své soukromé vlastnictví, neboť jsme ničím nepřispěli k jeho vybudování. Byl nám jenom propůjčen s povinností odevzdati jej potomstvu rozmnožený a zdokonalený. Mají proto naši vrstevníci a ještě více naše potomstvo právo žádati vyúčtování z našeho života. Tato kniha má býti takovým srdečným vyúčtováním."

  Tomáš Baťa - POSELSTVÍ TOMÁŠE BATI sn. 

  ***

  Shlédl jsem jej v kině v CinemaCity na Andělu v Praze. Nic než komunistická, podprahová agitka v novém provedení, která navazuje za komunistický BOTOSTROJ. Otázkou je, zda autoři jsou tak neschopní, nebo za peníze všehoschopní? Nezpochybňuji aktuální téma ani skvělý herecký výkon hlavní představitelky, ale dát dvě velká témata do jednoho v tomto provedení je jedna velká lumpárna, mám-li zůstat slušným.

  Jan Antonín Baťa a jeho spolupracovníci jsou zde představeni jako tvrdí a bezcitní podnikatelé. S jeho skutečnou prací, intelektem a význam pro společnost nemá tento film vůbec nic společného.

  ***

  ***

  1930: Dopis Tomáše Bati premiéru Fialovi a nejen jemu !

 • Ing. Stanislav Vrbík: About the Timeless Bata System, or Wealth for All

  Vrbik O Batismu nadcasovem avers 2009Vrbik StanislavI am presenting a selection from the latest work of ing. Vrbik. It will be published in Czech and English as a guide how to live meaningfully and not voluntarily destroy ourselves and leave behind material, moral and spiritual devastation. The photo on the right is from my visit to his apartment in Zlín - THANK YOU Mr. Vrbik! JŠ

  ***

  "Let's get rid of our smallness and greatness will find us" - "If you want to build a factory, build yourself first". "I didn't build the race. I built the people and they built the race." That would be quick and easy. It would be enough to distribute so and so much money, and there would be a beginning, like a housewife who puts a mat in the basket to lure the chickens. By donating money we achieve the opposite in man, because man has a longer memory than a hen. He begins to rely on gifts and not on himself. Here it is a question of morality, of education, of building self-confidence, self-discipline." Tomáš Baťa

  ***

  Naturally. Crises are the result of a decline in morality. Something the Public Service does not even hint at

  I shall be very glad if you will each find something for yourselves that you can use in your field for the benefit of the whole country. In our plant, everyone can easily learn about its administration and management. There are no production secrets with us. We spend a lot of effort and money on new research, but usually before we put a new invention to practical use, we come up with a better one. That's why we don't have a single patent to protect our inventions. We don't even have trade secrets. The calculations, the accounts of losses and profits, which in factories run in the old way used to be locked up by the bosses, in our factory are in the hands of the workers and orderlies. The workers, together with the shop foremen, calculate their share of the profit-sharing, but also the shares that accrue to the factory, and so the workers are informed before the directors what result has been worked with.

  Full Article in Czech>

 • Ivan Bat'ka: Sparrow cannot fly with with Eagles!

   "If you break a legal norm, something happens to you; if you break a moral norm, something happens in you."

  Theodor Geiger

  ***

  The last "Bata" warning and CALL TO THE WORLD against the impending economic collapse, chaos, disintegration of morals and common sense. Honest businessmen and citizens will surely add their approval.    

  Modern subsidy socialism is coming to an end, someone has to produce bread too! We cannot live forever on debt from printed money. Eventually everyone will figure it out, like the communists. We're finishing so we can start again. Our lives must be led and managed by the most capable minds, not by organizations, laws and regulations without personal responsibility. A lived moral order that does not need to feed and live off the work of others. JŠ

  Original article in Czech>

 • Ivan Baťka: Vrabec nemůže létat s Orly!

  FOSFA Andel Theodor Geiger: „Porušíš-li právní normu, stane se tobě něco, porušíš-li mravní normu,stane se něco v tobě.“ 

  ***

  Poslední „baťovské“ varování a VÝZVA SVĚTUpřed hrozícím hospodářským kolapsem, chaosem, rozpadem mravů a zdravého rozumu. Poctiví podnikatelé a občané svůj souhlas jistě připojí.   

  Novodobý dotační socialismus končí, někdo musí také vyrábět chleba! Věčně nelze žít na dluh z tištěných peněz. Časem to dojde každému, jako komunistům. Končíme, abychom mohli znovu začít. Naše životy musí vést a řídit nejschopnější mozky, ne organizace, zákony a předpisy bez osobní odpovědnosti. Tedy žitý mravní řád, který se nepotřebuje přiživovat a žít z práce druhých. JŠ

  ***

  Na Štědrý den zemřel „baťovský“ ekonom prof. Milan Zelený…

 • Na Štědrý den zemřel „baťovský“ ekonom prof. Milan Zelený…

  Zeleny MilanZeleny citat

  Aktualizováno 6.1.2024: Ivan Baťka: Vrabec nemůže létat s Orly! - NEKROLOG předaný ČTK: „Nezáleží na tom, co říkáte, ale jen na tom, co děláte. To pomáhá všem, kteří chtějí pochopit svět, přizpůsobit se, nalézt sebedůvěru a prorazit novou, svoji vlastní cestu.“- „Je třeba žít, jako když máte zítra zemřít…. Je třeba se učit, jako byste měli žít věčně.“

  ***

  Skonal ve věku 81 let v USA, ve svém druhém domově. Byl emeritním profesorem Fordhamovy univerzity v New Yorku, jedním z nejcitovanějších a nejrespektovanějších českých ekonomů.

  LN Zeleny nesel s davem 4.1.2024Milan Zelený se zabýval zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování. Je autorem více než 600 odborných článků a knih z oblastí ekonomie, managementu či kybernetiky. V češtině vyšly jeho knihy Cesty k úspěchu, Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty, Všechno bude jinakči To vám byl divný svět.

  Zelený se narodil v roce 1942 v Kluckých Chvalovicích na Kutnohorsku. V roce 1967 odešel na studijní pobyt do USA, kde se po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa rozhodl zůstat. Ve Spojených státech dostudoval a získal americké občanství. Stal se profesorem podnikového řízení na newyorské Kolumbijské univerzitě, působil na univerzitách v Číně, na Tchaj-wanu, v Indii a Brazílii a po roce 1989 také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Znali jsme se osobně z mnoha akcí ve Zlíně a v Praze – viz odkazy níže. Čest jeho památce. JŠ

 • Narození – umírání - smrt

  Mill John Stuart citat„Společnost může být sama sobě tyranem a to i tehdy, kdy její zákony tyranské nejsou.“

  ***

  „Společenská tyranie je často daleko nebezpečnější než politická. I když neukládá přísné tresty, nelze před ní uniknout, proniká hlouběji do všech sfér života a zotročuje duši. Ochrana před vládní mocí nestačí. Je třeba také chránit jednotlivce před panujícím veřejným míněním a před společností, která vnucuje svá pravidla těm, kdo se odchylují, zamezuje vývoj individuality a nutí všechny, aby utvářeli svůj charakter podle jejího vzoru.“

  ***

  „Kdyby celé lidstvo mělo stejný názor a jen jediný člověk by nesouhlasil, neměla by většina sebemenší právo jednotlivce umlčet, stejně jako onen jednotlivec by neměl právo umlčet většinu, i kdyby k tomu měl moc.“

   

  J. S. Mill „O SVOBODĚ“

  ***

  Smrt patří k životu stejně jako narození. Umírání také, pokud je přirozené, ne uměle udržované a prodlužované. Nic proti uzdravování aktivních lidí bez ohledu na věk, ale pokud se lidé udržují při životě „na hadičkách a prášcích“, kdy ze života už nic prakticky nemají, nemohou mít a pouze nedůstojně existují, je to proti přírodě, přirozenosti a nelidské. Peníze následně chybí pro zdravé a jiné potřebné věci. To, že je to především obrovský, nemravný obchod je vypovídající o stavu dnešního světa. I proto narůstá potřeba paliativní péče a počet žádostí o ukončení života tam, kde to zákon umožňuje (Švýcarsko). I smrt by měla provázet svoboda volby. Mimochodem 6 milionů dětí umírá ročně hladem.

  Aby byla snadnější možnost manipulovat se společností, je třeba ji zbavit „agresí a rebelů“, prvků neklidu, tzn. udržet blahobyt a „harmonizovat“ jí – pomocí podpory nepřirozenosti. To je cesta do pekla, v rozporu se skutečným, přirozeným životem a jeho neměnitelnými principy.

 • Není projev jako projev, aneb jiná země, jiné projevy

  Petr Pavel Novorocni projev 1.1.2024Steinmeier Weihnachten 2023Projevy premiéra ani prezidenta ČR nepřekvapily, neoslovily. Více či méně úřednické, pokrytecké, bez emocí, ducha, opravdovosti, profinciální, nemotivující, neburcující v době neodvratné nastupující hospodářské a mravní krize. Budou nutně nabírat stále větší tempo a sílu, která bude výzvou nám všem. Nepřekvapuje, že nebylo zmíněno téma exekucí, korupce, ohrožující celou zemi, české justice, policie, vše prorůstajícího klientelismu, skandálech na MZV v Moskvě, v Maroku, smrti diplomata v SAE (veřejnoprávní média stále mlčí), či selhávající vzdělávací systém. Své sliby neplní, informováni jsou, nekonají. I oni jsou poslušnými služebníky tzv. "deep state".

  Pro porovnání můžete shlédnout skutečně státnické projevy spolkového presidenta SRN Franka Waltra Steinmeiera a premiéra Olafa Scholze. I bez znalostí němčiny můžete vidět rozdíl v projevu „řeči těla“ a zcela jiného, positivního působení na diváka. V tomto ohledu se máme co učit, byť skutečný, působivý projev, může pronést jen silná, nemanipulovatelná osobnost. Frank Walter Steinmeier: „Dopředu můžeme jít jedině společně, věřme si!“ Nicméně ani vrcholní němečtí politici si nemohou dovolit přiznat hroutící se základy EU, kdy tisíce zbytečných zákonů a nařízení likvidují schopné jednotlivce, zdravý rozum a usnadňují cestu k bezpracnému obohacení všehoschopných. Přes 20 000 lobbystů v EU hovoří za vše! Přesně to popsal Ivan Baťka v článku níže. JŠ

  ***

  Ivan Baťka: Vrabec nemůže létat s Orly!

 • On Christmas Eve, the "Bata" economist Prof. Milan Zelený died...

  Zeleny MilanZeleny citat"The main reason why government economists do not know what is happening in the economy and why, is the outdated perception of the economy as a machine and not as an adaptive and learning evolutionary organism."

  Prof. Milan Zelený

  ***

  Passed away at the age of 81 in his second home in the USA. He was Professor Emeritus at Fordham University in New York, one of the most cited and respected Czech economists.

  Milan Zelený was particularly interested in the fields of labour productivity, management theory, business economics and multi-criteria decision making. He is the author of more than 600 articles and books in the fields of economics, management and cybernetics. His books Paths to Success, Don't Learn from Your Mistakes, Finding Your Own Way, Everything Will Be Different and It Was a Strange World for You have been published in Czech.

  Zelený was born in 1942 in Klucké Chvalovice in the Kutnohorskie region. In 1967 he went to the USA to study, but decided to stay there after the Warsaw Pact troops invaded Czechoslovakia. In the United States he finished his studies and obtained American citizenship. He became a professor of business management at Columbia University in New York, worked at universities in China, Taiwan, India and Brazil, and after 1989 also at Tomas Bata University in Zlín. We knew each other personally from many events in Zlín and Prague - see links below. Honor his memory. JŠ

 • Projev Tomáš Baťa - JNash, Zlín, 11.7.2023

  Nash John Bata Memorial speach 11.7.2023Tomáš Baťa chápal, že skutečná velikost spočívá v tom, že člověk svou prací přináší prospěch ostatním. Poznal, že malomyslní jedinci myslí jen na sebe, zatímco velcí lidé jsou ti, kteří se věnují takové rozsáhlé práci, jejíž úsilí pozvedá ostatní. Povzbuzoval lidi, aby snili jako králové, ale své sny uskutečňovali jako prozíraví podnikatelé. Tomáš Baťa měl plán, jak přetvořit Československo prostřednictvím politiky a prezidentství. Kdyby zavedl "baťovský systém" vládnutí. To mohlo zemi nastartovat lepším směrem…

  ***

  From: John Nash <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Date: Tue, Jul 11, 2023 at 2:58 PM Subject: Tomas Bata Speech -JNash, July 11, 2023

   

  Dámy a pánové,

  dnes jsme se zde sešli, abychom vzdali hold pozoruhodné osobnosti, jejíž život a odkaz zanechal ve světě nesmazatelnou stopu. Tomáš Baťa byl vizionářský podnikatel, ekonom, starosta a filozof. Byl také původním průkopníkem Baťova systému řízení. Tomáš nebyl jen mužem mnoha titulů, ale také milujícím manželem, oddaným otcem, strýcem, bratrem a v mém případě i prastrýcem. Tomáš Baťa byl také kmotrem mého strýce Jana Tomáše Bati, jediného syna Jana Antonína Bati.

  Zlin Bata JunkersTomášova cesta byla triumfální, protože z malé investice vybudoval kolosální obuvnické impérium, které v době svého největšího rozmachu zaměstnávalo ohromujících 22 000 mužů a žen.

  Kromě úspěchů ve světě podnikání byl však Tomáš Baťa známý svými neochvějnými ideály a hlubokými postřehy; jeho myšlenky a koncepce stály na počátku toho, co se stalo známým jako "Baťův systém" řízení.

  Pod Tomášovým vedením jeho organizace vychovávala zaměstnance ke ctnostem, jako je odvaha a vytrvalost při překonávání překážek, smysl pro solidaritu, sebekázeň a odhodlání; učil lidi ztělesňovat smysl pro odpovědnost a hlásal zdravý pohled na život, založený nikoli na dřině, ale na radostné činnosti, která prospívá mysli i tělu.

 • There is no speech like a speech, or different country, different speeches

  Petr Pavel Novorocni projev 1.1.2024Steinmeier Weihnachten 2023The speeches of the Prime Minister and the President of the Czech Republic did not surprise or impress. They were more or less official, hypocritical, without emotion, spirit, sincerity, profane, unmotivating, unstirring at a time of an inevitable emerging economic and moral crisis. They will inevitably gather increasing pace and strength, which will challenge us all. It is not surprising that the topic of executions, corruption threatening the whole country, the Czech judiciary, the police, the all-pervasive clientelism, the scandals at the MFA in Moscow, in Morocco, the death of a diplomat in the UAE (the public media are still silent), or the failing education system were not mentioned. They don't keep their promises, they are informed, they don't act. They too are obedient servants called "deep state".

  For comparison, you can watch the truly statesmanlike speeches of the Federal President of Germany, Frank Walter Steinmeier, and Prime Minister Olaf Scholz. Even without knowledge of German, you can see the difference in the "body language" and the completely different, positive effect on the audience. In this respect, we have a lot to learn, although only a strong, unmanipulated personality can deliver a real, impressive speech. Frank Walter Steinmeier: "We can only go forward together, let us believe in ourselves!" However, even top German politicians cannot afford to admit the crumbling foundations of the EU, where thousands of useless laws and regulations are destroying capable individuals, common sense and facilitating the path to the unjust enrichment of the all-powerful. Over 20 000 lobbyists in the EU says it all! This is precisely what Ivan Baťka describes in the article below. JŠ

  ***

  Ivan Bat'ka: Sparrow cannot fly with with Eagles!

 • Tomas Bata Speech - JNash, Zlin, July 11, 2023

  Nash John Bata Memorial speach 11.7.2023

  Tomas Bata understood that true greatness lies in benefiting others through one's work. He recognized that small-minded individuals think only of themselves, while great men are those who dedicate themselves to such extensive work whose efforts lift up others. He encouraged people to dream like kings, but execute their dreams like astute businessmen. Tomas Bata did have a plan to remake Czechoslovakia through politics and the presidency. If he had implemented a “Bata system” for government. That might have launched the country in a better direction...

  ***

  From: John Nash <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Date: Tue, Jul 11, 2023 at 2:58 PM Subject: Tomas Bata Speech -JNash, July 11, 2023

   

  Ladies and gentlemen,

  Today, we gather here to pay tribute to a remarkable individual whose life and legacy have left an indelible mark on the world. Tomas Bata was a visionary entrepreneur, economist, mayor, and philosopher. He was also the original pioneer of the Bata system of management. Tomas was not just a man of many titles, but also a loving husband, a devoted father, an uncle, brother, and in my case a great-uncle. Tomas Bata was also the godfather of my uncle, Jan Tomas Bata, Jan Antonin Bata’s only son.

  Zlin Bata JunkersTomas’ journey was one of triumph, as he built a colossal shoemaking empire from a small investment that employed an astounding 22,000 men and women at its peak.

  But beyond his accomplishments in the business world, Tomas Bata was known for his unwavering ideals and profound insights; his ideas and concepts were the beginning of what came to be known as the “Bata system” of management.

  Under Tomas’s leadership, his organization educated employees  the in virtues like courage and perseverance in surmounting obstacles, a sense of solidarity, self-discipline and determination; he taught people to embody a sense of responsibility, and he preached a healthy view of life, based not on drudgery but the joyful activity that was good for the mind and body.

 • Tomas Bata: I am not referring to future generations of machines, but to our system

  Klimaticka konference

  Updated 6.3.2024: "Fate fears the brave, crushes the cowardly." Seneca - "Education is the social prosperity of a nation." Entrepreneur Johann Schicht - "A man does not fight to win, but not to surrender!" Jan Werich

  ***

  "If you want more from people, you have to give them more." - "There is no better way to inspire than by personal example." - "Working overtime is a poorly planned day." - "Live every day." - "Never give up. He who has developed the character to endure, who can not only invent good ideas but also carry them out, will win."

  ***

  The attitudes he espouses are appropriate for about 30% of people. Those 30% are people who want to work on themselves and grow themselves - The Bata's never had a person in a leadership position who didn't fit that character - The only thing the Bata's envied others was their youth - so they could do it again - The Bata philosophy was first and foremost about building yourself - About being responsible to yourself - People don't invent great things when they have to, they invent them when they want to! - Bata awakened this in his employees so that they didn't have to, but wanted to – Baťoviny (Newspaper) are very liberating - Tomáš Bata had a great gift - to approach things with common sense - Bata is not about shoes at all, it is about building yourself - Bata was very relational and formed this relationship with his co-workers - By the way, Bata donated the Zlín Chateau to the city for a crown!

  ***

  ***

  The story of Bata continues to surprise and inspire. Meet him in Orlice Park

  ***

  Zeme lecebnaWhat power comes from the speeches of Tomáš Bata and Jan Antonín Bata - and what nothing from the speeches of Czech politicians! The Czechs are delusional again - the Bata principle inevitably claims the floor again! Economist Lukáš Kovanda descri1bes on ČRoPlus (30.1.2024 13:04) the problems of companies that did not exist at Bata - bad relations between employee and owner, better performance versus stunting. Too bad he didn't speak more positively and cite the Bata principle as a solving example!

  Let's rely on ourselves, our abilities, not on formal paragraphs that do nothing for us, prosperity and personal initiative only hinders or destroys! Prosperity of the individual and the country is built only by the capable, not by politicians corrupted by power and money. Every country should have a standard of living that it creates by honest work, by its own abilities - not by subsidies from the work of others that deny common sense and promote unnaturalness with its legal consequences! JŠ

  ***

  1930: Such a letter would be written by Tomas Bata to the Prime Minister even today !

 • Tomáš Baťa: Neodkazuji budoucím generacím stroje, ale náš systém

  Klimaticka konference

  Aktualizováno 6.3.2024: „Osud se odvážných bojí, drtí zbabělce.“ Seneca - „Vzdělání je sociální prosperita národa.“ Továrník Johann Schicht - „Clověk nebojuje, aby vyhrál, ale aby se nedal!“ Jan Werich

  ***

  „Pokud chceš od lidí víc, musíš jim dávat mnohem víc.“ - „Neexistuje lepší způsob inspirace než osobní příklad.“ - „Práce přesčas je špatně naplánovaný den.“ - „Žije se každý den.“ -Nikdy se nevzdat. Zvítězí, kdo si vypracoval takovou povahu, že dovede vydržet, umí nejen vynalézat dobré myšlenky, ale také je uskutečnit.“

  ***

  Jeho postoje, které uznává jsou vhodné zhruba pro 30% lidí. Těch 30% jsou lidé, kteří chtějí sami na sobě pracovat a sami růst - Na vedoucí pozice u Baťů se nikdy nedostal člověk, který tomu charakterově neodpovídal - Jediné co Baťovci ostatním záviděli bylo mládí - aby si to mohli ještě jednou zopakovat - Baťovská filosofie byla v prvé řadě především o budování sebe sama - O odpovědnosti sám vůči sobě - Velké věci lidé nevymyslejí když musí, ale když chtějí! - Firma Baťa to ve svých zaměstnancích probouzela, aby nemuseli, ale chtěli - Baťoviny jsou velmi osvobozující - Tomáš Baťa měl jen obrovský dar – přistupovat k věcem se selským rozumem - Baťa není vůbec o botách, je o budování sebe sama - Firma Baťa byla velmi vztahová a tento vztah utvářela se svými spolpracovníky - Mimochodem zlínský Zámečekvěnoval Baťa městu za korunu!

  ***

  ***

  Příběh firmy Baťa stále překvapuje a inspiruje. Seznamte se s ním v Orlice Parku

  ***

  Zeme lecebnaJaká síla príští z projevů Tomáše Bati a Jana Antonína Bati - a jaké nic z projevů českých politiků! Čechy jsou bludy opět zmámené - princip Baťa se opět nevyhnutelně hlásí o slovo! Ekonom Lukáš Kovanda popisuje na ČRoPlus(30.1.2024 13:04 hod.) problémy firem, které u firmy Baťa neexistovaly – špatné vztahy mezi zaměstnacem a majitelem, lepší výkony versus zakrnění. Škoda, že nemluvil více pozitivně a neuvedl princip Baťa jako řešící příklad?!

  Spoléhejme na sebe, své schopnosti, ne na formální paragrafy, které za nás nic neudělají, prosperitu a osobní iniciativitu jen brzdí, resp. ničí! Prosperitu jednotlivce a země budují jen schopní, ne mocí a penězi zkorumpovaní politici. Každá země má mít takovou životní úroveň, kterou si vytvoří poctivou prací, svými schopnostmi - ne dotacemi z práce druhých, které popírají zdravý rozum a podporují nepřirozenost se zákonitými následky! JŠ

  ***

  1930: Dopis Tomáše Bati premiéru Fialovi a nejen jemu !