Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

V příloze Vám posílám nařízení na jednání VS v Praze. V kostce jde o to, že z návrhu SZ nevyplývá to, co Blesk uvedl. Navíc, dne 9.1.2006 bylo veřejné jednání, kde moje exmanželka nic z tohoto nepotvrdila.

Již od roku 2009 po soudech chci provedení důkazu pravdy, který již v tuto chvíli mám v rukou. Jde o zvukový záznam ze dne 9.1.2006 a trvám na tom, aby byl přehrán, aby bylo jasno, že v květnu 2006 nic z toho, co Blesk tvrdil nebyla prostě pravda. Článek si totiž objednala státní zástupkyně JUDr. Biolková. Původně bylo žalováno i MS ČR, kvůli korupčnímu jednání této SZ, ale soudy mi v tomto směru neodpustily soudní poplatky....

V příloze posílám soupis úkonů za 13 let, aby bylo jasno, jak vznikají průtahy. Chybný systém osř. I ESLP ve Štrasburku v mém rozsudku ze dne 8.2.2018 určil, že toto řízení je nepřiměřeně dlouhé. Nejde tedy jen o nějaké žaloby Žirovnického proti státu, ale o systémovou deviaci právního řádu, když i takto jednoduché žaloby trvají déle jak 13 let...

Stížnost jsem podal 22.9.2019. Předseda soudu odpověděl 15.10.2019.Yustitia

Úsměvné. Bohužel ďábel se vždy skrývá v detailu. „Detail“ v Ostravě ovšem nabývá obludných rozměrů, kdy nahromaděný hnis vyplouvá nezadržitelně na povrch. Co to je o upraveném zvukovém záznamu? Ono hlavní líčení se snad nahrává? Určitě ne, když slyšíme diktát paní soudkyně! Kterak tedy pan předseda dospěl k názoru o upraveném zvukovém záznamu, když soud svůj nemá a tedy nemá srovnávací materiál? Lze vůbec z písemného protokolu zjistit, zda se někdo vyjadřuje kultivovaně? Jistě ano! Záleží přece na osobě diktátora, vlastně diktujícího, protože „jitřenka řídí kokrhání“!

Z přiloženého návrhu zjistíte, jak málo se zlínská policie snažila vypátrat skutečného vraha  a kolik úsilí naopak věnovala tomu, aby udělala pachatele ze dvou nevinných lidí.

* * *

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme tiskovou zprávu k následujícímu tématu:

V pondělí v 9.00 hod. se u Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, v jednací síni č. 206, koná veřejné zasedání o návrhu na obnovu řízení, ve kterém byli k výjimečným trestům 24,5, resp. 20,5 roku, za osm let starou vraždu ve Slopném odsouzeni Maroš Straňák a David Šimon. O návrhu bude rozhodovat senát zlínského soudce JUDr. Radomíra Koudely.

... Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že všechna podání jsou v souhrnu nesrozumitelná a nepřehledná. Žaloba je neprojednatelná, a to i po třetí výzvě k doplnění žaloby. …

… Podání žalobců soud prvního stupně odmítl podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. poté, co žalobci, přes jeho výzvy ze dnů 17. 7. 2018 a 18. 6. 2019, neodstranili vady svého podání, když toto neopravili a nedoplnili tak, aby bylo srozumitelné a určité. Přestože na uvedené výzvy reagovali podáními, tak všechna označil soud prvního stupně za nesrozumitelná, jelikož neopravené petity žaloby nekorespondovaly s jednotlivými skutky pod body 1 až 22 v podání ze dne 10. 8. 2019 a naopak žalobci v podání ze dne 27. 6. 2019 uvedli další tvrzení, ale žaloba se jimi stala ještě více nesrozumitelnou než před posledním poučením soudu. V žádném svém podání nevylíčili, jakým způsobem došlo k zasažení do jejich osobnostních práv a jaká nemajetková újma jim jednotlivými zásahy byla způsobena. …

… Osobně jsem hovořil s předsedou Krajského soudu v Brně JUDr. Bořkem , když nastoupil do funkce předsedy soudu, ohledně povinnosti soudu pořizovat zvukové nahrávky ze soudních jednání a bylo mi předsedou Bořkem sděleno, že soudy nedisponují nahrávací technikou což v reálu doložitelně není pravdou. …

Dokument je velice zajímavý a rovněž okolnosti, které vedly k jeho vzniku a které provázely jeho snahy o veřejné promítání. Sleduje případy zatčení aktivistů z EU v Srbsku – na příkaz čínského režimu.

Zveme zástupce médií k oficiálnímu předání „Petice za ukončení genocidy následovníků metody Falun Gong páchané čínským režimem“, kterou podepsalo přes 49 000 českých občanů, Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Petiční archy budou předány místopředsedovi Petičního výboru PS panu Františkovi Elfmarkovi dne 16. 10. 2019 ve 14 hod. v Poslanecké sněmovně ve Státních aktech.

Vzhledem k tomu, že v Petičním výboru PS (dále jen Výboru) došlo k obstrukci s vyřízením petice, která byla předána již v červnu 2018, dojde k opětovnému předání petice. Zde jsou fakta o průběhu (ne)vyřízení petice:

Petice (38 789 podpisů) byla předána předsedkyni Výboru 13. června 2018.

Dopis Zpravodaji městské část Brno-střed

Vážená redakce, přijměte  pár postřehů svého čtenáře z Brna.  Posílám Vám opis, který jsem poslal do Rovnosti, protože však tento list však zásadně nereaguje na dopisy svých čtenářů, myslím si, že Vás bude zajímat, co si myslí občan o poměrech ve Vašem  okrsku. S potěšením jsem zjistil, že v pasáži  Moderna se už blýská na lepší časy.

Vážení,

pro případ zájmu Vám zasílám své vyjádření k rozhodnutí Ústavního soudu ČR v kauze Lidový dům, který usnesením ze dne 8.10.2019 odmítl podanou ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2019, č. j. 33 Cdo 2994/2016.

------------------------

K rozhodnutí Ústavního soudu sděluji, že jsem přesvědčen, že bylo porušeno právo na zákonného soudce při rozhodování na Nejvyšším soudu ČR, byť se s tím Ústavní soud neztotožnil. Jsem toho názoru, že pokud by naším dlužníkem nebyla vládnoucí politická strana, pravděpodobně by to dopadlo jinak.

Můj otec, JUDr. Zdeněk Altner, dlouhých 16 let bojoval za své nároky proti vládnoucí politické straně, aby se v této zemi nevyplatilo sebemocnějšímu subjektu nedodržovat smlouvy, bohužel poslední vývoj v této věci dle mého přesvědčení ukazuje, že mocní v této zemi dodržovat smlouvy nemusí.

JAB Euro 2019 2Euro Souvenir bankovka SVIT – Náklad 10.000 ks – cena 3,-Euro – Místo a termín prodeje jsou v přípravě.