Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st úno 21 @10:00 - 04:00PM
Diskusní fórum: Beneš – zachránce, nebo zrádce národa?
čt úno 22 @08:30 -
OS Kolín: Šinágl a spol. obžalován
so úno 24 @12:30 - 10:30PM
Praha: DEN PRO UKRAJINU
út úno 27 @11:00 -
OS Ostrava: Jana Domanská
út bře 05 @08:00 -
OS Ostrava: Pokračování boje ing. Jana Karase

Nejnovější komentáře

 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...

   
 • 19.02.2024 16:20
  Příchod uprchlíků z Ukrajiny, kterých je v Česku zhruba ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 14:46
  Německé i britské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

The Story of Ding Lebin

 • “Help Free My Parents”: The Story of Ding Lebin

  Praha Le pin Ting 20.7.2023Ma Ruimei and her husband, Ding Yuande, were arrested on May 12, 2023. Ma was freed on bail, Ding is still in prison. Their son is relentlessly fighting for their freedom. We interviewed him.

  All cases of religious persecution are similar, yet all are also unique. They are similar, or analogous, in their dynamics and horrors, and in the suffering of the victims. But they are also unique, not only because details and circumstances obviously differ, but because human beings are not numbers only. They are real, and all are irreplaceable. This is why, when one human being suffers, all humanity suffers. When one human being is persecuted or dies, an intimate part of every one of us also experiences persecution and death.

  Full Article>

  ***

  Mr. Le-pin Ting has been fighting for the liberation of his parents in the PRC for 11 years

 • China Summit, Including Father of Berlin Resident

  Ding Lebin and Parents Transparent… Lebin’s efforts seem to have been effective. His mother was released on bail on May 24, 2023, however, she is under tight surveillance and still faces prosecution. Meanwhile, Lebin’s father remains in detention and was transferred to Rizhao Detention Center on June 13. The next day, two officers from the Donggang Police Station visited Lebin’s mother and threatened to sentence Yuande if Lebin kept up his advocacy efforts in Europe. According to Ms. Ma, they seemed fearful of the attention the case has received. …

  ***

  In the early morning on May 12, 2023, over 10 plainclothes police officers stormed the tea farm of Ding Yuande and his wife, Ma Ruimei in the rural area outside Rizhao City in Shandong Province, China. The officers restrained the couple and proceeded to ransack the property. Amidst the ransacking, the couple’s son who lives in Germany, Ding Lebin, phoned his mother to see how his parents were doing. Lebin’s mother told him, “Bad guys came into the house. They handcuffed me. My hands are numb now.”The call ended after 33 seconds.

 • Chinese Police Threatening to Sentence Father of Berlin Resident for Son’s Advocacy Efforts Overseas

  Ding YuandeLebin SOS my parents

  Mr. Ding Yuande, father of Berlin resident Ding Lebin, was formally arrested on July 20, 2023, by the Donggang District Police Department in Rizhao City, Shandong Province. He was illegally placed in detention with his wife, Ma Ruimei, on May 12, 2023. Approximately 70 Falun Gong practitioners in Rizhao City were detained as part of a province-wide mass arrest campaign for the 24th anniversary of World Falun Dafa Day, celebrated annually on May 13. Ding is at risk of torture and longer-term imprisonment. 

  Lebin a koloHis son, a 10-year resident of Berlin, is currently advocating for his release with multiple human rights organizations and European government officials on the federal, state, and local level.

  International Advocacy Aids Family

  The International Society for Human Rights, an NGO with UN Economic and Social Council (ECOSOC) status and headquartered in Frankfurt, Germany, sent letters requesting the release of Ding’s parents to the Chinese Ambassador to Germany, the former Chinese Foreign Minister and both provincial and city level CCP officials. Volunteers with the World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) also flooded the detention center with calls to release Ding’s parents.

 • Evropský parlament odsoudil Čínu za pronásledování Falun Gongu a znovu zmínil odběry orgánů

  Cina plakat 80 milionuRezoluce nestačí, přesto jsou formálním uznáním ze strany mezinárodních orgánů. Tato odsuzuje také případy Ding Yuande a Ma Ruimei, k jejichž odhalení přispěla "Hořká zima".

  Zatímco pronásledování praktikujících Falun Gongu v Čínské lidové republice (ČLR) se v roce 2023 nesnížilo a poslední zpráva vydaná hnutím odsuzuje 209 nových ověřených případů pronásledování k smrti v roce 2023, čímž se celkový zdokumentovaný počet zabitých obětí od roku 1999 zvýšil na více než 5 000, rozhodný krok učinil Evropský parlament (EP).

  Celý článek>

  Popírání všeobecných lidských práv v Číně - pokračující pronásledování Falun Gongu v Číně

 • Son’s Plea to Rescue Imprisoned Father

  Falun Gong Paris 26.8.2023A German resident is appealing to politicians across the world to free his father, who was arrested in China for practising Falun Gong, a spiritual discipline rooted in Buddhist traditions. Practitioners continue to be persecuted in China for their faith and evidence shows they’re targets for forced organ harvesting.

  Original Article>

 • Summit o Číně, včetně otce obyvatele Berlína

  Ding Lebin and Parents Transparent... Zdá se, že Lebinovo úsilí bylo účinné. Jeho matka byla 24. května 2023 propuštěna na kauci, je však pod přísným dohledem a stále jí hrozí trestní stíhání. Mezitím Lebinův otec zůstává ve vazbě a 13. června byl převezen do vazební věznice Rizhao. Následujícího dne navštívili Lebinovu matku dva policisté z policejní stanice Donggang a pohrozili Yuandemu, že ho odsoudí, pokud bude Lebin pokračovat ve své advokátní činnosti v Evropě. Podle paní Ma se zdálo, že se obávají pozornosti, které se případu dostalo. …

  ***

  Brzy ráno 12. května 2023 vtrhlo více než deset policistů v civilu na čajovou farmu Dinga Yuandeho a jeho ženy Ma Ruimei na venkově u města Rizhao v čínské provincii Shandong. Policisté manžele spoutali a pokračovali v rabování. Během rabování syn manželů Ding Lebin, který žije v Německu, zavolal své matce, aby zjistil, jak se jeho rodičům daří. Lebinova matka mu řekla: "Do domu přišli zlí lidé. Spoutali mě. Mám teď znecitlivělé ruce." Hovor skončil po 33 sekundách.

 • The European Parliament Condemns China for Persecuting Falun Gong, Mentions Organ Harvesting Again

  Cina plakat 80 milionuResolutions are not enough, yet they are formal acknowledgments by international authorities. This one also denounces the cases of Ding Yuande and Ma Ruimei, which “Bitter Winter” contributed to expose.

  While the persecution against Falun Gong practitioners in the People’s Republic of China (PRC) didn’t decrease in 2023, and the most recent report released by the movement denounces 209 new verified cases of persecution to death in 2023, bringing the total documented number of killed victims to over 5,000 since 1999, a decisive step has been taken by the European Parliament (EP).

  Full Article>

   ***

  China's Denial Of Universal Human Rights - The Ongoing Persecution Of Falun Gong In China