Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

čt dub 25 @17:30 -
Americké centrum o likvidaci novinářů

Nejnovější komentáře

 • 11.04.2019 16:45
  Vážený pane Šinágl, souhlasím s Vámi, ale pro můj věk 78 let ...

  Read more...

   
 • 09.04.2019 21:23
  Kdyby byl Nikulin vrácen do Ruska, jak Rusko požadovalo ...

  Read more...

   
 • 09.04.2019 18:46
  Žijeme v divné době, ve které si neustále stěžujeme a ...

  Read more...

   
 • 02.04.2019 10:35
  Dobrý den pane Šinágle, napsal jsem "vězení" a tak mě napadlo ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 14:07
  Někdy se chováme jako Rusové. Co už jsme jednou zabavili ...

  Read more...

   
 • 25.03.2019 08:17
  Kníže a soudruh. Schwarzenberg je potomkem české šlechty ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

FG pochod PrahouStovky lidí z celé Evropy se shromáždí ve čtvrtek 27.9. 2018 od 19 do 20 hod. před Velvyslanectvím ČLR k tichému protestu proti pokračujícímu pronásledování a odebírání orgánů praktikujícím meditační praxe Falun GongFG Zeman krtek vezni

Někteří z účastníků prošli „převýchovou“ a mučením v čínských věznicích, protože se odmítali vzdát svého přesvědčení – možnost rozhovorů. Zúčastní se: Wang Haiyan – Světová organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gonguhttps://www.upholdjustice.org/ - možnost rozhovoru.

DC certifikat ISO 001 250518Z této kontroly je jasně čitelné, jak účelově inspektoři pracovali na "politické" zadání ČSSD, která prosazuje stranické zájmy na úkor odborných, zájmů občanů a jejich země.MZV deska

Námitky dr. Škeříka, bývalého ředitele Diplomatického servisu (DS) proti kontrolním zjištění uvedeným v protokolu o veřejnosprávní kontrole č. 2/2018 č.j.:115415/2018-GIA ze dne 24. května 2018 podle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). ZDE si můžete přečíst všechny námitky – níže uvádím na ukázku zjištění č. 49+56+63+64+73 a námitky dr. Škeříka. Tento článek byl dnes rozeslán všem hlavním médiím, regionálním deníkům, stovce známých novinářů, českým europoslancům, občanům zákonodárcům a mnoha veřejným institucím. Mnoho z oslovených obratem potvrdilo a postupně potvrzuje příjem článku. Bude pokračovat mediální mlčení, nebo začnou média dělat to co mají – sloužit občanům, zemi, svobodě, demokracii, spravedlnosti a ne těm, kteří ji zneužívají ve svůj prospěch na úkor nás všech?!

Dne 11. 9. 2018 prohlásil Okresní soud v Prešově za „ničotný“ rozsudek, jímž Vojenský soud v Popradě odsoudil v roce 1942 (tedy během druhé světové války) tehdy jedenadvacetiletého Jána Greška z východoslovenských Adidovců. Ján Greško odepřel pro své náboženské přesvědčení svědka Jehovova vykonat vojenskou službu, což vojenští soudci vyhodnotili jako zločin „porušení subordinace“ podle vojenského trestního zákona č. 19/1855 ř.z. (vydaného císařem Františkem Josefem I.) a vyměřili mu zostřený trest žaláře v trvání 6 měsíců. Nyní však soudce JUDr. Marek Čech uvedl, že jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby byl na Greškův případ aplikován zákon č. 129/1948 Sb. „o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu“.

Soudce připomněl, že správné označení pro „tzv. Slovenský štát“ (1939-1945) je „Slovenská republika“, a podrobně vysvětlil, že po zrušení Vojenského soudu v Popradě přešla místní a věcná příslušnost na Okresní soud v Prešově. Zločin, pro který byl Ján Greško odsouzen, spadá do okruhu těch, které soud musí na návrh oprávněné osoby prohlásit za „nicotný“. Prokurátor se s rozhodnutím soudu ztotožnil a vzdal se práva stížnosti, stejně jako obhajoba. Prohlášení o „ničotnosti“ rozsudku fakticky znamená po 76 letech Greškovu rehabilitaci.

MZV deskaJedná se o podněty, které byly lidmi, byť anonymně, odeslány. Přestože obsahují závažné a pravdivé informace, současné „vedení nevedení“ resortu je neřešilo.

Mluví se tam o agentuře práce, která byla zřízena cca před 15 lety, s bohulibou myšlenkou zajistit pro resort zahraničí obslužný personál mimo odborný ministerský. Nyní je to spíše umísťování a schovávání kamarádů a příbuzných...

Vrcholem bylo, když takovýto agenturní pracovník-politický poradce - Roman Vaigel, známý jako zlínský sociálně demokratický kmotr, se stal zaměstnancem Diplomatického servisu (DS) a rozhlašoval ve své nadutosti a pýše, že je předvoj ČSSD, protože tam bude dobrý zdroj do stranické pokladny. Ten také zorganizoval se svým "svazákem“  mladým členem ČSSD Pavlem Traubem vybavení bytu pro poslankyni Gajdůškovou za cca 250 tis. (byt poslankyně se připravoval v listopadu 2017 a užívala ho od prosince do letošního června), přičemž Poslanecká sněmovna hradila za poslankyni pouze kolem 20.000,-Kč měsíčně (Václavské náměstí 51). Za stejné prostory předchozí uživatel platil cca 35.000,-Kč. Co je ale zajímavé, platby při nákupu zařízení proběhly v hotovosti. To bylo pochybení, které JUDr. Škeřík řešil, ale dá se pochopit, že přiměřeně situaci, když Vaigel byl blízký tehdejšího náměstka a dnes státního tajemníka Staška a vše se dělo z jeho pokynu a souhlasu. (Neustále se točilo „Vaigel jede na Hrad“, má blízko k politickým špičkám, nechte to být nebo se popálíte...).

Zirovnicky Albert a vezni… Dokud nebude existovat trestní odpovědnost soudců za justiční zločiny (bez možnosti podmíněného propuštění, neboť tyto zločiny nelze ve vězení napravit „vzorným chováním“), budou české kriminály přecpané „oběťmi justiční zvůle“. Jmenované „autority“ bez odpovědnosti a bez termínovaného volení nikdy nebudou „autority“, ale na tyto posty se budou drát ti nejlínější absolventi právnických fakult…

* * *

Tak Vás opět zdravím, pane Šinágle, a díky za Vaši aktivitu směrem VSZ v Praze. Ač jsem si nemohl přečíst jejich zjevně nesvéprávné blábolení (což je již samozřejmé ze strany těchto pseudoautorit, mají-li konat „službu lidem“), asi bych neočekával jakoukoliv reakci. Jednoduše vraždu, za níž (proč?) jsem byl „očouzen“, dle mého názoru spáchal policajt a jeho DNA je na vražedné zbrani od roku 2002 „zamčeno ve spisu č.j. 48 T 2/2002 (MS v Praze), naštěstí v té části, kterou JUDr. Veronika Čeplová nezlikvidovala ani neztratila…

MZV deskaVážená paní ministryně,

nepatřím mezi osoby, které si libují ve stížnostech. Tak velké životní zkušenosti nemám. Ale jak sleduji Vaší politiku a současně se potkávám s realitou, musím tento krok učinit a informovat Vás o nepravosti na MZV týkající se platového zacházení a možná o daňového úniku.

Nastoupila jsem do pracovního poměru na MZV do 10té platové třídy, kde mi byl přiznán plat 21 840,-Kč. Byla jsem velmi ráda, že mohu pracovat na tak prestižním pracovišti i když peněz není mnoho, ale do budoucna se to zlepší. Jaké však bylo mé rozčarování, když na stejnou práci nastoupila jiná zaměstnankyně jako agenturní pracovník Diplomatického servisu (příspěvková organizace MZV), která vykonává stejnou práci, ale nástupní mzdu má 35.000,Kč + osobní příplatek ve výši 5 000,-Kč.

Moji drazí, obracím se na Vás s prosbou o rozšíření této zprávy o posvěcení kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie, kterou posvětí Otec kardinál Dominik Duka OP tuto neděli 23.9.2018 v 10 hodin Na Červeném Hrádku (u Sedlčan). Pan kardinál tak oslaví své 20. výročí biskupského svěcení, které obdržel v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové dne 26. září 1998 z rukou svého hradeckého předchůdce pana arcibiskupa Karla Otčenáška, spolusvětiteli byli pan kardinál Miloslav Vlk a tehdejší pan nuncius arcibiskup Giovanni Coppa.

Biskupské heslo pana kardinála Dominika je stále stejné: In Spiritu Veritatis = V Duchu Pravdy.

MZV deska

Aktualizováno: 

Pane Šinágle, děkuji za Váš a trvalý občanský postoj. Dovoluji si Vám poslat poznámky k situaci kolem MZV a jedné příspěvkové organizace...... je to jen pár myšlenek, ale dost výbušných:LN Skerik Ladislav 240918

Situace v Diplomatickém servisu (DS) byla zhodnocena komplexním auditem (provedeným GIA MZV) v lednu 2016. Zejména se jednalo o nedodržování zákonů a to - zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – v organizaci nebylo zajištěno oddělení jednotlivých funkcí tak, aby nebyl žádný pracovní postup prováděn jednou osobou, ale naopak více vzájemně se kontrolujícími pracovníky. Zákon o finanční kontrole ukládá orgánu veřejné správy zajistit předběžnou finanční kontrolu plánovaných výdajů (předběžná finanční kontrola před vznikem závazku) a uskutečňovaných výdajů (předběžná finanční kontrola po vzniku závazku). Tato kontrola je v orgánu veřejné správy zabezpečena oddělením funkcí „příkazce operace“, „správce rozpočtu“ a „hlavní účetní“. Oddělení funkcí příkazce operace a správce rozpočtu není u ředitelky ekonomické sekce nastavena. Takto nastavený systém je v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Zákon byl  ignorován celých 15 let!

Pes pachova stopaAdvokát Robert Cholenský zve všechny zájemce na zítřejší tiskovou konferenci před nadcházejícím veřejným zasedáním o návrhu na povolení obnovy trestního řízení jeho klienta Michala Šnajdra (tisková zpráva). Konference se uskuteční v Praze, v advokátní kanceláři Kláry Samkové (Praha 2, Španělská 6, pátek 14.září, 10:00 hod. J.Š.)

V případu samotném zatím žádné změny: skuteční únosci, Lorenc, Ševčík, Salvet, Zavadil a další, přijdou k soudu, pokud je vůbec jako svědky obeslal, normálně po svých, jako svobodní lidé, a tak také odejdou, zatímco nevinného odsouzeného přivede eskorta z Mírova. Soudkyně praví, že není důvod na rozsudku čehokoli měnit, vždyť o vině rozhodl jednoznačně policejní pes, načež se zase všichni v poklidu rozejdeme do svých domovů. Vyjma, pochopitelně, Šnajdra, ten si musí na Mírově ze svého trestu odsedět ještě cca devět let.

CopyrightJednoznačné hlasování Evropského parlamentu ve prospěch směrnice o autorském právu jasně ukazuje nezávislost na technologických gigantech

Dobrý den,

Evropský parlament dnes přehodnotil své červencové rozhodnutí a téměř 200 hlasy odsouhlasil návrh směrnice o autorském právu. Ta má zaručit implementaci řešení, které zajistí spravedlivé odměňování tvůrců, po kterém volají již několik let. Více informací od Evropského sdružení autorských asociací GESAC k dnešnímu schválení směrnice naleznete v přiložené tiskové zprávě:

Štrasburk, 12. září 2018 – Evropský parlament dnes přehodnotil své červencové rozhodnutí a téměř 200 hlasy odsouhlasil návrh směrnice o autorském právu. Ta má zaručit implementaci řešení, které zajistí spravedlivé odměňování tvůrců, po kterém volají již několik let. Evropské sdružení autorských asociací GESAC chce tímto poděkovat všem europoslancům, kteří v uplynulých měsících a letech neúnavně vyvraceli dezinformace a nepodlehli obrovskému tlaku, jenž na ně vyvíjela kampaň plná nekalých marketingových praktik vedená technologickými giganty.