Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.02.2020 10:23
  Sarkasticky můžeme říci, že Hitler není dnes glorifikován ...

  Read more...

   
 • 17.02.2020 10:11
  Pracoval jsem v klášteře Želiv jako ošetřovatel chronických pacientů ...

  Read more...

   
 • 16.02.2020 13:12
  Název BOHEMIA je vhodný. Zní mezinárodně a mimo to jde o starý ...

  Read more...

   
 • 12.02.2020 06:13
  Vždy jsou to pouze řeči. Sice skvělé a významné. Ale ti co u ...

  Read more...

   
 • 07.02.2020 10:25
  O tom to v Česku je. Vy si říkejte co chcete a my si budeme také ...

  Read more...

   
 • 04.02.2020 21:22
  Umělecké dílo i řemeslně dokonale provedené, důstojně nahradí ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Pika Milan jnV listopadu 1948 byl vzat do vazby kapitán Milan Píka (1922-2019), syn tehdy vězněného generála Heliodora Píky (1897-1949).

Státní prokurátor generál JUDr. Jan Vaněk Milana Píku obžaloval, že spolu s nadporučíkem Štefanem Půzou (nar. 1922) si „předsevzali za okolností zvláště přitěžujících, ... že chtěli unést vyšetřovance gen. v. v. H. Píku, býv. zástupce náčelníka hlavního štábu, proti němuž se vede trestní řízení pro velmi závažné delikty podle zákona čís. 50/23 Sb.“ (Spolu s Milanem Píkou a Štefanem Půzou byli obžalováni z různých protistátních deliktů čtyři další profesionální vojáci.)

Jak měl Milan Píka svého otce z vězení osvobodit? Tak, že „dva sjednaní boxeři [měli] zneškodniti stráže a umožniti tak útěk gen. Píky“.

Prokurátor k tomu uvedl: „Čs. lid má nesporně zájem na skončení trestního řízení proti gen. v. v. H. Píkovi, o nic menší zájem na únosu gen. Píky do zahraničí mají zájem orgánové zpravodajských služeb na Západě, zejména USA a V. Británie“.+

Snimek obrazovky 240919„Byl jsem lehce upozorněn na to, že Dörfl bude šéfem Vrchního soudu v Praze a přitom na mě vypadlo (viz přiložený obrázek), že Čapka bude šéfem  Vrchního soudu v Olomouci. Dörfl se mi jeví jako člověk nevalné inteligence, který neumí správně vyřešit ani správní řízení (chvála bohu za toho, kdo se na to tehdy podrobně podíval na MS). Jestli se nepletu, tak Čapka pro změnu zazdil PK (pozn. Petr Kramný, kterého odsoudil na 28 let na základě nepřímých důkazů. J.Š.)... Teď teda nevím, co se v tom státě děje. …“ Tento e-mail jsem obdržel 24.9.2019 ve víře, že se jeho pokračování nenaplní…

Čapka už do funkce jmenoval prezident Zeman, Dörfla se teprve chystá jmenovat. Nemusím připomínat podivnou minulost současného předsedy VS V Praze Jaroslava Bureše, ani jeho místopředsedy Jana Sváčka… Obávám se, že místo „morální výkvět“ české justice, by bylo pravdě mnohem bližší pojmenovat označením „morální odpad“…

YustitiaDobrý den,

 

v příloze Vám zasíláme tiskovou zprávu k následujícímu tématu:

Tento týden podal brněnský advokát Mgr. Robert Cholenský, Ph.D., jménem svého klienta, osmadvacetiletého Davida Šimona, který si odpykává na Mírově 20,5letý trest vězení za vraždu, jíž se nedopustil, návrh na obnovu řízení.

Šimon byl odsouzen na základě methody pachové identifikace, kterou se R. Cholenskému podařilo jako validní důkaz vyvrátit už v případě jeho předchozího klienta Michala Šnajdra. Ten byl odsouzen na 10 let za únos, kterého se prokazatelně dopustily zcela jiné osoby. Šnajdrův proces byl proto letos v únoru pravomocně obnoven.

Z přiloženého návrhu zjistíte, jak málo se zlínská policie snažila vypátrat skutečného vraha a kolik úsilí naopak věnovala tomu, aby udělala pachatele ze dvou nevinných lidí.

Den Moravy Brno 250919V září se v Brně konal tradiční každoroční sraz Moravanů, přátel a příznivců Moravy a její slavné historie. Letošní setkání pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a brněnské primátorky bylo konáno u příležitosti 1197 let od první písemné zmínky o Moravanech a 669 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem. 

Letošního podzimního setkání v Brně se kromě členů Moravské národní obce, která akci pořádala, zúčastnili jako každoročně Moravští rytíři řádu sv. Rostislava a Kolumbana, kteří tvořili čestnou stráž u hrobu markraběte Jošta v kostele sv. Tomáše, kam přišli položit kytici a poklonit se představitelé pořádající organizace. V kostele, kde celý slavnostní den začínal, byly předneseny i projevy, ve kterých představitelé města i kraje a další hosté připomněli význam Moravy v historii zemí koruny české a markraběte Jošta jako významného politika své doby.

Armádě nespokojených vězňů, natlačených v prostorách, připomínající bývalé koncentrační tábory nacistického i komunistického typu se připravuje na otevřené formy občanské nespokojenosti.

Nefunkční soudní systém ve kterém přísedící tvoří formální kulisu tzv. lidově demokratického soudnictví, mnozí s pokročilou stařeckou demencí otřásají základy právního státu a přímo vybízejí k radikální systémové změně včetně okamžitého propuštění zprofanovaných a odborně nezpůsobilých soudců i státních zástupců.

V příloze zasílám otevřený dopis ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové včetně příloh, které bez dalšího vypovídají o zrůdnosti stávajícího ústavního pořádku i rozhodovací činnosti orgánů výkonné a soudní moci.

Spolek Šalamoun zaznamenal řadu případů, kdy příslušníci Policie České republiky, či Městské policie bránili pořizování obrazového záznamu jejich zákroku, často s odůvodněním, že považují mobilní telefon za zbraň, viz učebnicové video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ez9KQqnSmu8 

Spolek Šalamoun proto požádal odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra o doplnění jejich stanoviska k pořizování záznamu policistů při výkonu služby. Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra reagoval na podnět Spolku Šalamoun a aktualizoval své stanovisko z roku 2014 o pořizování záznamů policistů při výkonu služby.

Dvoracek Igor

„Musím se postavit do řady s kýmkoli, kdo stojí na straně spravedlnosti dotud, pokud jedná spravedlivě, a rozloučit se s ním, když jde směrem nepravým.“

Mravní zákon slovy Abrahama Lincolna

* * *

Ve věci soudních znalců a jejich posudku ve prospěch Petra Kramného byl vynesen rozsudek – viz zvukový záznam. Oba znalci byli odsouzeni podmíněně. Petr Kramný dostal  28 let aniž by mu byla nezpochybnitelně prokázána vina! V trestním právu soudkyně nepřipouští znalecké posudky s tím, že nesplňují kritéria znaleckých posudků a že to rozvede v písemném vyhotovení? To je v rozporu s usneseními ESLP. Soudkyně je zřejmě i znalecká "odbornice"... Nové znalecké posudky, které by umožnily povolení obnovy řízení  odmítá?!  Mohla tak Petra Kramného odsoudit na základě posudku MUDr. Igora Dvořáčka, který ostatky mrtvých nazývá „odpadem“! Pochopitelně, že znalecký posudek Dvořáčka nezpochybňuje, ačkoliv je dle skutečných znalců  „odpadem“, za který by Dvořáček neměl dostat podmínku, ale nepodmíněný trest…

 Ve vězení skončil na 28 let člověk, jehož Ústavou ČR zaručené právo na spravedlivý proces bylo flagrantně porušeno. Je zřejmé, že „Bestie Igor“ nesmí padnout, protože hrozí skandál obrovských rozměrů. Soudkyně tak může dost možná očekávat povýšení „za zásluhy“...   

Budou 19.září u OS Ostrava (8:30 hod.) opět lámána žebra slušným občanům z řad veřejnosti při pokračování výslechu MUDr. Dvořáčka, jako tomu bylo 28.května?! Ač lékař, zraněnému neposkytl první pomoc! Soudkyně si listovala v papírech…Kdy začnou média informovat veřejnost o tom co se skutečně děje, tzn. informovat o chování soudu, který místo hledání spravedlnosti páchá zločiny?!

Obávám se, že skuteční soudní znalci to nebudou schopni doposlouchat. MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice, neprokazuje zrovna excelentní odborné znalosti, dle mínění uznávaných odborníků. „Dekadence ostravského lékařského Palerma a  justice se stále zrychluje. Už se jim z té divoké jízdy musí tak točit hlava, že začínají sami sobě, jeden druhému, zvracet na hlavu. Toš jen tak dál...“ konstatuje jeden z nich. V Ostravě zuří válka, střílí se ostrými. Mgr. Roztomilá netrvala na účasti MUDr. Dvořáčka u hlavního líčení?! JUDr. Bochňáková žádala o zajištění justiční stráže u hlavního líčení?! Kdo se koho tady asi bojí? 

Držme palce všem nevinným, čestným a slušným v boji za spravedlnost, proti korupci a za lepší zdravotnictví. Bojují i za nás! Každý z nás může být kdykoliv na řadě, pokud nebude mlčet a nečinně přihlížet páchanému bezpráví. Justiční mašinérie zla sama od sebe nepřestane.

Zeman Gottwald Stalin PutinFrantišek Palacký: „Kdykoli jsme vítězili, dálo se to pokaždé více převahou ducha, nežli mocí fyzickou a kdykoli jsme podléhali, že tím vinen vždy býval nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy.“ 

* * *

Vážený pane (či paní),

Poslanecká sněmovna České republiky, jejímž jste členem, má brzy jednat o ústavní žalobě na prezidenta republiky. Žaloba vyjmenovává činy, jimiž se prezident podle předkladatelů ocitl v rozporu s ústavním pořádkem našeho státu. Chci Vás poprosit, abyste k projednání této žaloby přistoupil s nejvyšší odpovědností. Pokud si negativních dopadů na ústavní pořádek České republiky není vědom prezident, měli by si ho být vědomi ostatní. A protože jde o téma, které určuje klima v celé společnosti, měl by se zákonodárce řídit nikoli dílčím, například stranickým zájmem, ale zájmem celospolečenským.

Sleduji Miloše Zemana celých třicet let od jeho vstupu do vysoké politiky. Za tu dobu, jako velký politický talent, získal nesmírné množství podporovatelů. S velmi mnoha se po čase i rozešel. Když jsem s některými těmi lidmi mluvil, ať už byli z politiky nebo kultury, říkali plus minus stejnou větu: „Až dodatečně jsem pochopil, že mě Miloš Zeman při svých hrátkách s demokracií zneužíval.“ Teď si prezident Zeman pohrává s celým národem. Z Masarykova Hradu vysílá úplně jiné než demokratické signály. Člověk v čele státu by přece měl dělat něco úplně jiného. Místo vyvolávání konfliktů a označování stále nových nepřátel by měl šířit snášenlivost. Místo budování svého vlastního, neústavního mocenského centra by měl pěstovat harmonii mezi institucemi, které na základě ústavy existují. Nevěřím, že po takovém prezidentovi i Vy ve skutečnosti netoužíte. Prosím Vás, až budete senátní žalobu projednávat, abyste myslel na zájmy a budoucnost národního celku. Nenechte se nikým zneužít.

Mares PCR znakDnešní den, pátek 13 získává pro mne osobně radostnou příchuť, když jsem se dozvěděl, že jeden z největších šarlatánů u Policie ČR z přelomu milénia se konečně rozhodl odejít. Otázkou tedy zůstává, zdali se najde síla a vůle, dalo by se říci, že skoro "politická", která začne prošetřovat všechny jím ovlivněné kauzy, počínaje Ivanem Jonákem, přes zakamuflovanou "malou Aničku", až po podivný způsob dokazování viny u tzv. "taxivraha". Myslím, že je na čase založit obdobný tým, jako je "Project Innocence" ve Spojených státech. Aby DNA byl jasně definovaný důkaz, buď o vině, či o nevině, ukazuje-li na jiného pachatele (běžná praxe pod Marešem byla, když DNA ukazovala jinam, než kam ukazoval "jeho scénář", byla ve vyšetřování potlačena, zejména, když ukazovala na možného pachatele z řad policistů).

Aktualizováno: Soudkyně promptně „reagovala“ na stížnost ze včerejška nařízením jednání až na  11.12.2019?! Návrh byl podán 10.8.2018! O tom začne jednat po 16ti měsících?! Bude v prosinci den předem zase jednání zrušeno?! Jestli toto nejsou bezdůvodné průtahy, tak co tedy?! Děti mohou trpět a čekat do nekonečna, dle této „soudkyně“, místo aby nařídila jednání v zájmu dětí co nejrychleji! Soudkyně nejedná, není rozhodnutí, nemožné odvolání, podání opravného prostředku, stav trvá již 4 roky – a bezbranné, neochráněné děti trpí! Kde zůstalo ústavní právo občana na spravedlivý soud? Soudkyně porušuje zákon a znemožňuje jeho použití občanem, který už se nemá jak bránit - to už je šílenost! O jednom dementním soudci jsem již psal. Asi nebude sám?! J.Š.

* * *

… Vzhledem k tomu, že JUDr. Dana Haňková konstantně a dlouhodobě porušuje co ji zákon ukládá,  žádám laskavě Váš soud o zjednání nápravy a o přidělení jiného soudce, který bude nestranný, bude dodržovat zákony ČR, umožní oběma účastníkům sporu „rovnost zbraní“ a který bude dodržovat zákony ČR. Zřejmě si nikdo neuvědomuje, že se zde jedná o nezletilé syny. Průtahy, které dlouhodobě již 4 roky JUDr. Haňková v způsobuje, NEVRATNĚ negativně ovlivňují jejich život i budoucnost.

Pokud nebude zjednána náprava, postoupím tuto stížnost okamžitému řešení Krajskému soudu a ministerstvu spravedlnosti, protože u tohoto soudu možná náprava není – celý text stížnosti!

 

S pozdravem

Petr Vlček

Odesláno Datovou schránkou dne 10.9.2019

Nezákonný senát 18.4.2019: Obdivuhodný výkon ing. Petra Vlčka proti justiční a „neziskové“ mafii!