Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.05.2020 10:44
  Nejen barvy, ale i charaktery časem blednou. Pane plukovníku ...

  Read more...

   
 • 30.05.2020 08:44
  Ústupčivost. Čechů hlavní úspěch komunistické normalizace.

  Read more...

   
 • 26.05.2020 13:57
  Když se jedná pouze podle zákonů, spravedlnost ostrouhá.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 12:19
  Prozatím nám je dovoleno kritizovat zatím co komunisté konají.

  Read more...

   
 • 24.05.2020 07:40
  Svět kanonů a raket nahradily rudé knížky a hoaxy. Chceme ...

  Read more...

   
 • 23.05.2020 11:24
  Česká objektivita připomíná jednonohého invalidu. Genocida ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Z naší korespondence

Samal a ZemanI ústavní soudce JUDr. Josef Fiala byl členem KSČ, ale i KSČM!  Fiala i další ústavní soudce JUDr. Jan Filip, byli asistenti na Právnické fakultě v Brně. Tam působil i další ústavní soudce JUDr. Ludvík David (*1951). Možná se jedná o syna prvního náměstka generálního prokurátora JUDr. Jaroslava Davida (*1929), pokud nejde o shodu jmen (roky narození by odpovídaly). Jeho otec vyučoval trestní právo na právnické fakultě v Brně. Možná, že byl právě tím prvním náměstkem gen. prokurátora. To byli ti největší zločinci v „bílých rukavičkách“. V knize Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy (autor Karel Jech) je na str. 4 příloh uvedeno: „Stížnosti vesnických boháčů se odloží“. Dr.David. Připomínám Usnesení MS Praha ze dne 19.2.2003. JUDr. Jaroslav David měl krýt nacistické válečné zločince, protože měli pracovat pro StB. Měl se tak dopustit zneužití funkce veřejného činitele.

Wonka Pavel„V málokterém státě na světe panuje tak velká národní nesnášenlivost jed­noho občana k druhému. Kde jsou kořeny této nesnášenlivosti? Nepochybně tkví v dávné minulosti i blízkéWonka Pavel mrtev budoucnosti. Ponechme vsak tyto otázky stranou a zaměřme se na přítomnost a budoucnost. Vždyť z této ná­rodní nesnášenlivosti může vzniknout obrovská národní katastrofa. Tragédií je i skutečnost, že tuto nesnášenlivost přenášíme na další generace. Snažíme se ji potlačit? Nikoliv. V mnoha případech se v lidech rozněcuje pocit křivdy, zatrpklosti, bezmocnosti, apatie, nenávisti i odporu.“  Pavel Wonka 6. 1. 1987

Usnesení OS Trutnov z 16. 1. 2020, jímž byl zamítnut návrh na povolení obnovy řízení komunisty zavražděného Pavla Wonky (kauza z roku 1981). Stížnost se zdůvodněním z 27. 1. 2020 proti tomuto usnesení. Usnesení nemá  se spravedlností a zdravým  rozumem nic společného. Patří do totalitních států, ne do země, která je členem demokratických zemí EU.

Bezprecedntním justičním zločinem v oblasti církevních restitucí vykonávám trest odnětí svobody v délce 7,5 roku, neustále přemísťován a persekuován v různých věznicích způsoby, které si nezadají s režimem v pracovních táborech nacistického i komunistického režimu.

Mohu popisovat ubytovací i hygienické podmínky ve Věznici Jiřice, Vazební věznici Liberec, Vazební věznice České Budějovice, Vazební věznice Praha – Ruzyně, Vazební věznice Praha – Pankrác, Věznice Oráčov, Věznice Pardubice nebo ve Věznici Ostrov, které by zabraly stovky stránek.

Mohu předkládat desítky stížností, stovky žalobních návrhů na ochranu před diskriminací, celou řadu protokolů, sepsanými příslušnými dozorovými orgány i relevantních dokumentů, osvědčující katastrofální stav českého vězeňství.

Mohu jmenovat řadu lékařů, kteří se shodou nepřiznaných okolností stali ošetřujícími lékaři vězněných a svůj despekt dávali najevo i neprofesionální zdravotní péčí, rozporuplnými rezultáty a svévolným upíráním medikamentů, zdravotních pomůcek i zdravotních úlev vězněným osobám.

OS Rakovník 28. 1. 2020: V NOVÉM STRAŠECÍ NÁS NIKDO NIKDY NEBUDE STRAŠIT!

Před 70 lety byl Rudolf Malec (1904 - 1956) ze Mšeckých Žehrovic zařazen do „Seznamu kulaků“, neboť jakožto „zdravý, práce schopný, ... vesnický boháč, odpůrce režimu, ... narušoval skrytě výstavbu socialismu“.

Poté bylo z důvodu „veřejného zájmu“ nařízeno jeho „přestěhování ... dne 4. října 1952 o 6. hodině ranní“.

Výměrem ze dne 4. srpna 1953 pak byl Malcovi zakázán „jakýkoliv pobyt v okrese Nové Strašecí“. V odůvodnění se praví: „Po vystěhování navštívil jste několikrát ... obec [Mšecké Žehrovice], kde jste svou přítomností a jednáním opět narušoval klidnou socialistickou výstavbu vesnice. ... Vaše návštěva v uvedené obci je nežádoucí, neboť odporuje zájmům pracujícího lidu... Zdůrazňuje se, že zákaz návštěvy a pobytu se vstahuje na celý okres Nové Strašecí a vztahuje se i na Vaši manželku.“ (Přepsáno doslova, včetně chyb.)

Zeleny text.Prof. Milan Zelený: „Nezáleží na tom, co říkáte, ale jen na tom, co děláte: to pomáhá všem, kteří chtějí pochopit svět, přizpůsobit se, nalézt sebedůvěru a prorazit novou, svoji cestu“.Cesty k uspechu

Děkuji za vzpomínky a gratulace k mým letošním narozeninám. Velmi si vážím přátelství, která stále více vnímám individuálně, a potřebuji k životu. Omlouvám se, že dnes nestačím vyjádřit své díky tak, jak je cítím: tj. osobně a z očí do očí. Přijměte alespoň toto mé skromné poděkování. Možná víte, že jsem se opět ponořil, osobně i za ZET, do náročné akce: Nezávislý Institut Equilibrium (viz pozvánka).

Znáte-li rovné, nestranické a přemýšlivé novináře či publicisty, národní nebo regionální (sám si žádné nevybavuji), prosím přepošlete zde přiloženou informaci a pozvánku na tiskovou konferenci EQUI. (Nevím také, jestli existují instituce, které se zabývají hodnocením novinářské kvality - tj. profesionálů bez politických roušek a nakažené profesnosti.) Ještě přikládám svůj poslední rozhovor, pro info.

Váš Milan

KS Praha zamítl jeho odvolání a potvrdil odsuzující rozsudek JUDr. Dany Haňkové. 

Podle odvolacího soudu je vše logické, věří jen exmanželce, protože exmanžel byl trestaný za násilí vůči ní před dvěma lety, tak musí být prostě gauner. I když soud nemá jediný důkaz, tak to vše podle soudu zapadá do sebe -  ona je jasná oběť a exmanžel jasný pachatel... Všechny navrhované důkazy a svědci - opět odmítnuto pro nadbytečnost. „Pro soud bylo rozhodující doručení trestního příkaz ze srpna 2014“, řekla na závěr soudkyně. Nejvíce trestáni jsou oba chlapci. Jsou viditelně pro všechny odpovědné instituce na posledním místě. Už tak jsou „výchovou“ matky psychicky a vývojově narušeni, kdy by zřejmě i ona potřebovala odbornou péči. Naproti tomu ing. Vlček zůstává v podmínce, nemůže dostatečně vydělávat jako IT odborník a bývalý ředitel mezinárodní firmy, ani v zahraničí. Co přináší společnosti paní Vlčková? Co přinesou společnosti obě děti v budoucnu a milující táta, které stát takto už dnes likviduje?   

Ing. Petr Vlček: Vzkaz soudkyni JUDr. Haňkové od syna Kubíčka

AMM HV a Martin MajerNikdy jsem tohoto pána neviděl. Najednou mne začal telefonicky či s pomocí SMS kontaktovat, pomlouvat,  napadat a sdělovat informace, o mé exekuci,  které jsem ještě nevěděl a upozorňovat co následuje v příštích dnech. Zvukové záznamy a SMS jsem předal PČR. Je prý kamarádem Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové, kterého považuje za slušného člověka a považuje proto za svoji povinnost ho bránit.

Vážení spoluobčané, dovolte mi vyjádřit se k plánovanému obchvatu města Žebrák, se kterým jsem byla coby zastupitelka seznámena. Jak psala v minulém čísle Žebráckého zpravodaje MUDr. Iva Závorová, již před 15 lety byly zvažovány kruhové objezdy na silnici Žebrák Hořovice. Tyto kruhové objezdy by jistě vyřešily dopravní situaci, která je u průmyslové zóny velmi napjatá, zvláště v odpoledních a ranních hodinách. Vidím je jako smysluplné a prospěšné.

V tomto článku se chci zamyslet nad významem „obchvatu“  Žebráka, který je plánován v souvislosti s nárůstem dopravy kvůli dopravní obslužnosti průmyslové zóny. Pomíjím fakt, že prodej téměř veškerých pozemků města Žebrák v průmyslové zóně a zničení mnoha hektarů půdy a přírody považuji za neodpustitelný zásah do okolí města. Chápu a rozumím tomu, že poskytuje mnoho pracovních příležitostí pro lidi v našem okolí. Ovšem obrovské plochy zastavěné průmyslovými budovami nejsou minimálně z poloviny o zaměstnávání lidí, ale o logistice, skladech atd. Téměř všechny pozemky města již jsou rozprodány a uvažuje se o prodeji posledních ploch.

… dle slov předsedy soudu ve Frýdku-Místku soudkyně není povinna se řídit jakýmkoliv soudním rozhodnutí, které jí něco přikázalo, protože by to narušilo její nezávislou rozhodovací činnost. De facto není povinna se tak řídit ničím protože vlastně cokoliv četně zákonů omezuje její nezávislou rozhodovací činnost. A tak vlastně nejste odkázáni na zákony a právo. Nedomůžete se ani rozsudku, protože toto vše by omezilo rozhodovací činnost soudce. Jste tak odkázání jen na zvůli člověka, který je nepostižitelný a naprosto neříditelný a který nenese za nic odpovědnost. …

* * *

Zdravím vás všechny a Vás pane Šinágle v novém roce.

Poslední dobu jsem ve vysokém pracovním nasazení neměl moc času na nic, jen práce. Takže až vlastně teď po vánocích jsem si našel trošku času a klidu zase pročíst Vaše stránky. No a tak jsem si všiml, že tam je zase spousta článků o té naší justici a o lidech jí devastovaných. O tom, kolik toho člověk snese a jak málo chybí a zase jsem si vybavil svůj vlastní případ a co se v případu děj. Jak jsem říkal ve videu, 2 a půl roku trestního stíhání, odsouzení, odvolací soud, který jen co začal bylo jasné, že celý rozsudek bude zrušen a tak se také stalo.

Další táta Dominik Floder se svými dětmi likvidován českou justicí

Unie advokatu logoPodle názoru Unie advokátů, z.s. by moderátor diskusního pořadu na veřejnoprávní televizní stanici neměl neodborně hodnotit stanoviska předkládaná účastníky diskuse, natož na základě tohoto vlastního laického přístupu kohokoli z hostů pořadu (sic!) zkoušet jakkoli atakovat.