Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Mgr. Vladimír Řepka

 • Právnická škola pracujících a seminář 27. 11. 2023: "Stále živá minulost. Případ Josef Pták v širším kontextu"

  PSP Pravnicka skola pracujicichDne 6. 10. 2023 přinesl irozhlas.cz článek Terezy Čemusové „Odškodnění za dohled, rehabilitace ,mániček‘. Stát se přes 30 let potýká s dědictvím komunistické justice“.  Článek se zabýval mj. i Právnickou školou pracujících, po jejímž ročním (někdy dvouletém) absolvování vyškolené, politicky uvědomělé dělnické kádry posílaly obžalované na šibenici, případně na dlouhá léta do vězení. Zvídavá novinářka v té souvislosti položila několik otázek i mluvčímu Ministerstva spravedlnosti. Ten však odpověděl značně neuspokojivým způsobem. Proto jsem dne 26. 10. 2023 napsal ministru spravedlnosti stížnost na tiskové oddělení ministerstva. Pan ministr mně odpověděl, že děkuje a že podnět s mluvčím „projednal“.

  Tak jsem dnes panu ministrovi zaslal dotaz, zda pan mluvčí uznal, že

   

  a. odpovídal novinářce zavádějícím způsobem, když na podstatu jejího dotazu fakticky neodpověděl,

  b. bylo porušeno právo na zákonného soudce a na spravedlivý proces, když obžalované soudili absolventi Právnické školy pracujících bez zákonem předepsaného univerzitního vzdělání.

   

  (Viz podrobnosti v přílohách.)

 • PRÁVNICKÁ ŠKOLA PRACUJÍCÍCH aneb „JEDEN O VOZE, DRUHÝ O KOZE“

  Wonka Pavel marnice hlava a horni trupTo lze demonstrovat na příkladu JUDr. Marcely Horváthové z Okresního soudu v Trutnově. Ta v roce 1988 odsoudila Pavla Wonku, který krátce po vynesení rozsudku zemřel v královéhradecké věznici. Soudkyně při prověrkách počátkem 90. let obstála. Je údajně „jednou z nejprověřenějších soudkyň v republice“.

  ***

  Novinářka k tomu měla jednoduchou otázku: Proč ministr spravedlnosti odmítá podat stížnost pro porušení zákona v případech, kdy soudili soudci, kteří k tomu byli podle zákona nezpůsobilí. Novinářce odpověděl mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka. Jeho vyjádření je názornou ukázkou toho, jak elegantně odpovídat na něco jiného, než se tazatel ptá. -  Jestliže ale vydal rozsudek, aniž v době jeho vydání splňoval zákonem předepsaná kritéria pro to, aby mohl být soudcem, pak bylo porušeno právo obžalovaných na zákonného soudce, což je jedním ze základních pilířů právního státu a zároveň samo o sobě důvodem k podání stížnosti pro porušení zákona. - „Nelze nadále u kteréhokoli soudce minulého režimu zpochybňovat jeho mravní i odbornou způsobilost,“ uvedl [mluvčí]. Mluvčí tedy důrazně odmítl jakékoli „šťourání“ do minulosti soudců. Co k tomu říct? - Novinářka chtěla vědět, proč ministr nechce podat stížnost pro porušení zákona v kauzách z 50. let, kdy komunističtí „dělničtí“ soudci bez předepsaného vzdělání vynášeli drakonické tresty.

  Mluvčí novinářku poučil, jak probíhaly prověrky soudců počátkem 90. let a za jakých podmínek bylo tehdy možné dosáhnout jejich odvolání. A dodal, že odmítá „kolektivní vinu“a že nyní nelze u žádného soudce „zpochybňovat jeho mravní i a odbornou způsobilost“. Na svoji jednoduchou otázku se novinářka odpověď nedozvěděla.

  ***

  Vyjádření Jiřího Wonky k pomlouvačnému filmu o jeho bratrovi umučeném ve vězení