Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st úno 21 @10:00 - 04:00PM
Diskusní fórum: Beneš – zachránce, nebo zrádce národa?
čt úno 22 @08:30 -
OS Kolín: Šinágl a spol. obžalován
so úno 24 @12:30 - 10:30PM
Praha: DEN PRO UKRAJINU
út úno 27 @11:00 -
OS Ostrava: Jana Domanská
út bře 05 @08:00 -
OS Ostrava: Pokračování boje ing. Jana Karase

Nejnovější komentáře

 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...

   
 • 19.02.2024 16:20
  Příchod uprchlíků z Ukrajiny, kterých je v Česku zhruba ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 14:46
  Německé i britské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

ÚDV

 • 14. 4. 2022 - ÚDV o odpovědnosti dalších funkcionářů KSČ za smrt a zranění těch, kdo chtěli opustit Československo

  Draty a smrtPohranicnici odznakÚDV dospěl k závěru, že tito funkcionáři se sice zúčastnili některých schůzí předsednictva ÚV KSČ, kde se projednával režim ochrany státních hranic, nicméně sami nebyli členy předsednictva ÚV KSČ, a tak nenesou v tomto ohledu trestní odpovědnost.

  ***

  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) vyhodnotil dne 14. 4. 2022 odpovědnost dalších funkcionářů KSČ za smrt a zranění těch, kdo chtěli opustit Československo. Konkrétně prošetřoval tyto osoby:

 • 2013: Interview mit dem Richter Dr. Robert Fremr!

  Fremr Robert Haag

  Aktualiziert 17.8.2023

  ***

  "Ich hatte mit den Mördern zu tun und ich versichere Ihnen, dass sie zum Zeitpunkt der Tat die mögliche Bestrafung überhaupt nicht in Betracht gezogen haben. Unsere Gesellschaft sollte sich erheben dürfen und sich nicht durch Vergeltung auf das Niveau des Mörders herablassen." Dr. Fremr.

  ***

  Die Stellungnahme von Richter Robert Fremr, JUDGE (er wird am 1. März 2013 seine Arbeit als Richter am Internationalen Gerichtshof bei den Vereinten Nationen in Den Haag aufnehmen) zur Klaus-Amnestie ist eindeutig - sinnlos und amoralisch. Die Aussage des Sekretärs des Präsidenten Ladislav Jakl, dass kein Jurist an dem Text der Amnestie beteiligt war, sollte nicht vergessen werden! Dies ist ein beispielloses Vorgehen in einem zivilisierten Land. Dies ist nicht nur eine Arroganz der Macht, sondern vor allem ein Amtsmissbrauch und eine willkürliche Beugung der Verfassung. Dies gilt insbesondere für Artikel 2 der sogenannten Abschaffung. Überzeugen Sie sich selbst von den Ansichten eines renommierten Richters des Obersten Gerichtshofs der Tschechischen Republik. Das Interview mit dem Titel "Keine kleinen Fälle" wurde in der Freitagsbeilage der Lidové noviny vom 22.2.2013 veröffentlicht.

 • 21. 1. 2021 - Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zkoumá život, dílo a smrt JUDr. Josef Urválka

  Důkladné prošetření všech těchto záležitostí tak může vést nejen k právnímu zhodnocení Urválkovy činnosti, ale i k případnému potrestání těch, kdo jeho zločinné počínání kryli, nebo i těch, kdo způsobili jeho smrt nebo k ní přispěli.

  ***

  Mezi prokurátory, kteří se podíleli na nezákonných procesech v 50. letech, patřili JUDr. Ludmila Brožová-Polednová (roz. Biedermannová) a JUDr. Josef Urválek. Brožová-Polednová byla za svůj podíl na odsouzení JUDr. Milady Horákové a spol. pravomocně odsouzena; Urválek nikoli. Urválek se přitom dopustil stejného skutku jako Brožová-Polednová. Navíc se obdobné trestné činnosti dopustil i v dalších případech. Například v procesu s Rudolfem Slánským a spol. požadoval Urválek pro všech 14 obžalovaných trest smrti. Ten byl realizován v 11 případech, zbývající 3 byli odsouzeni na doživotí. Krátce po procesu se Slánským a spol. byl Urválek ustanoven předsedou Nejvyššího soudu, kde pokračoval v udílení drakonických trestů pro ty, kdo byli údajnými či skutečnými odpůrci tehdejšího režimu. Ve funkci setrval až do roku 1963, kdy se jeho další působení v justici stalo nepřijatelným i pro vedoucí představitele Komunistické strany Československa (KSČ).

 • 25. 8. 2021: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu: 17 prověřovaných členů předsednictva ÚV KSČ zločin nespáchalo

  Dne 25. 8. 2021 vydal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) usnesení, že 17 prověřovaných členů předsednictva ÚV KSČ nespáchalo zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby.

  Podezření pramenilo z toho, že

  • nerespektovali právo na opuštění republiky, jak ho garantoval Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který vstoupil pro Československo v účinnost 23. 3. 1976, a
  • nesli spoluvinu na usmrcení či zranění osob, které se snažily o přechod československé státní hranice.

  Koho se nynější rozhodnutí týká a jak bylo odůvodněno?

 • 29. 3. 2023: JUDr. LUBOMÍRA ŠTROUGALA ÚSTAVNÍ SOUD ŘEŠIT NEBUDE

  Strougal LubomirDne 29. 3. 2023 Ústavní soud oznámil, že řízení zastavuje; k obsahu stížnosti se věcně nevyjádřil...

  V roce 2008 podal spisovatel Ing. Luděk Navara s několika dalšími oznamovateli trestní oznámení proti osobám, které spoluzodpovídaly za násilná usmrcení na československých hranicích.

  Dne 1. 7. 2016 (tedy po 8 letech) Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) Navarovi odpověděl, že neexistuje žádný důvod k zahájení trestního stíhání proti nějaké žijící osobě.

  Dne 21. 9. 2017 – na základě důkladného výzkumu – podala Platforma evropské paměti a svědomí nové trestní oznámení proti cca 250 osobám, které určitě nebo pravděpodobně stále žily.

  Dne 25. 11. 2019 zahájil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) trestní stíhání proti

 • 3. 8. 2021 - ÚDV: Trestní stíhání bývalého předsedy vlády odloženo

  Adamec LadislavDne 3. 8. 2021 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) odložil „věc podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby... kterého se měl dopustit doc. RSDR. Ladislav ADAMEC, CSc.“.

  Adamec byl členem předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ). Po dlouhá léta také vykonával významné vládní funkce. Od roku 1969 zastával post místopředsedy české vlády. Od března 1987 do října 1988 byl předsedou české vlády, poté do prosince 1989 předsedou federální vlády. Podezřelým se stal kvůli své spoluodpovědnosti za to, že na československých hranicích docházelo k zbytečným zraněním a úmrtím, když vedoucí českoslovenští představitelé nedodržovali mezinárodní závazky. Ačkoli ÚDV dospěl k závěru, že Adamcovo provinění je nepochybné, trestní stíhání proti němu nemůže být vedeno, protože v roce 2007 zemřel.

  Podrobnosti k Adamcově případu a co přesně se mu klade za vinu viz v příloze.

 • 30. 12. 2023 - Trestní stíhání vedoucích představitelů komunistického režimu v Československu - Vytrvalostní běh stále pokračuje!

  Muzikar JanCo nového lze říci v návaznosti na dřívější zprávy (viz níže) o trestním stíhání vedoucích představitelů komunistického režimu v Československu? MUDr. Ilona Divácká, MBA, soudní znalkyně se specializací na gerontopsychiatrii, vypracovala posudek ohledně zdravotní způsobilosti plukovníka Ing. Jana Muzikáře, bývalého vedoucího funkcionáře Pohraniční stráže. Závěr znalkyně zní: „Posuzovaný je 89letý muž, ženatý, otec 2 dcer, vysokoškolák, nyní ve starobním důchodu... Vzhledem ke svému dobrému duševnímu stavu je posuzovaný schopen chápat smysl trestního stíhání, je schopen se účastnit úkonů trestního řízení.“

  Pokud bychom chtěli použít přirovnání o 4 závodnicích vytrvalostního běhu (také viz níže), lze znalecký závěr pokládat za dílčí úspěch Spravedlnostiv kategorii MUZIKÁŘ(Dílčí úspěchy zaznamenala v minulosti Spravedlnosti v kategoriích ŠTROUGAL a VAJNAR, ale Smrtkabyla v cíli rychlejší.) O dalším postupu nyní rozhodne pplk. PhDr. Jan Trnečka, MBA, z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Vytrvalostní běh tak stále pokračuje! (K možnému výsledku viz níže poznámku č. 11 ke zprávě z 29. 6. 2023.)

 • 7. 1. 2021 - Zahájeno trestní stíhání proti bývalému tajemníkovi a členu předsednictva ÚV KSČ PhDr. Janu Fojtíkovi, CSc.

  Fojtik JanDne 7. 1. 2021 zahájil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu trestní stíhání proti PhDr. Janu Fojtíkovi, CSc., nar. 1928, bytem v Praze.Fojtik Jan sponzor

  Vrchní komisař kpt. PhDr. Jan Trnečka ho obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Toho se měl dopustit tím, že jako "přední stranický ideolog", tajemník a člen předsednictva ÚV KSČ, spoluzavinil smrt a zranění několika osob, které se snažily překročit československé hranice.

  Podrobnosti viz v příloze (27 stran).

 • 7. 5. 2022: ÚDV zahájil trestní stíhání proti bývalému ministru vnitra Ing. Františku Kinclovi

  Kincl Frantisek ministr vnitraÚřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen ÚDV) zahájil dne 17. 5. 2022 trestní stíhání proti bývalému federálnímu ministru vnitra Ing. Františku Kinclovi (nar. 1941).

  ÚDV viní Kincla ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Toho se měl dopustit tím, že ve své funkci (od 12. 10. 1988 do 3. 12. 1989) „nepřijal žádné konkrétní opatření“ k tomu, aby bylo příslušníkům Pohraniční stráže zabráněno „použít střelnou zbraň proti osobám, které se neoprávněně pokoušely překročit státní hranice ČSSR a zároveň nijak neohrožovaly příslušníky Pohraniční stráže či jiné osoby“.

  V usnesení jsou jmenovány konkrétní osoby, které v té době byly poškozeny, a jsou zde i popsány zásahy proti nim:

   

   

 • 9. 2. 2022: ÚDV rozhodl ve věci bývalého federálního ministra vnitra Jaromíra Obziny

  Obzina HusakObzina Humanitni demokracieÚřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) dne 9. 2. 2022 odložil „věc podezření ze spáchání zvlášť závažného trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby“. Toho se měl dopustit doc. PhDr. Jaromír Obzina, DrSc. (nar. 1929), bývalý československý ministr vnitra v letech 1973-1983.

  K tíži mu byly přičítány smrt či zranění 9 osob:

 • KAUZA BRATRŮ WONKOVÝCH POKRAČUJE: BYLO ZAHÁJENO TRESTNÍ STÍHÁNÍ PROTI BÝVALÉMU PŘÍSLUŠNÍKU STÁTNÍ BEZPEČNOSTI

  Wonka J OS Pardubice 210128 u radiatoruDne 11. 1. 2022 bylo doručeno usnesení Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), jímž se zahajuje trestní stíhání bývalého příslušníka Státní bezpečnosti JUDr. Josefa Nepovíma.

  Je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, čehož se měl dopustit tím, že dne 23. 11. 1988 spolu s dalším příslušníkem Státní bezpečnosti JUDr. Josefem Počtou pod záminkou údajného doručení předvolání ke svědecké výpovědi kontaktovali na chodbě Okresního soudu v Pardubicích Jiřího Wonku (1950).

  Ten, když zmíněné příslušníky uviděl, pochopil nebezpečí, které mu hrozí, chytil se ústředního topení a začal volat: „Pomoc, vražda! Chtějí zavraždit Jiřího Wonku, jako zabili mého bratra. Uvědomte Svobodnou Evropu, všichni jsou vrahové.“ (Jiřího bratr Pavel, nar. 1953, o 7 měsíců dříve zemřel za dosud nevyjasněných okolností v královéhradecké věznici.)

 • Muzikář J., Ing., a další ochránci československých hranic - zpráva ÚDV z 2. 11. 2023

  JANUV ZAKONMuzikar JanMilí přátelé,

   

  jestli Vás zajímá,

  1. jak si vede přední ochránce československých státních hranic Ing. Jan Muzikář (nar. 1934),

  2. se daří jeho druhům,

  3. jak koná Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu,

  tak si přečtěte přiloženou zprávutohoto úřadu z 2. 11. 2023. Pokud na to nemáte nervy nebo čas, tak stručně sděluji:

  ad 1. bude ho zkoumat znalec-gerontopsychiatr; termín k vyhotovení posudku má 2. 2. 2024;

  ad 2. byli už prověřeni anebo prověřováni ještě budou;

  ad 3. koná pilně; od roku 2019 rozhodl už o 49 prověřovaných osobách (kolik z nich je živých a kolik mrtvých, není ve zprávě uvedeno).

   

  S přáním, abychom dokázali i nadále projevovat trpělivost, sebeovládání a další pěkné vlastnosti, zdraví,

  L. Müller

  2.11.2023

  ***

  PS: Začínají oslavy 17. listopadu 1989, nebo 7. listopadu 2017! JŠ 

   

 • S moravskými Chorvaty jsme zacházeli jako s českými Němci

  Chorvate v JevisovceMoravští Chorvaté žili na Břeclavsku od 16. století. Paradoxně, samostatná Československá republika pro ně znamenala praktický konec existence. Jak se ale početná chorvatská menšina objevila na Moravě? A proč naši slovanští bratři zradili republiku?

  „Češi, se kterými jsme v roce 1918 slavili vznik republiky, nás brzy zklamali. To, co by naším předkům kdysi bývali provedli Turci, o to se dnes pokouší československá správa. Asimilovat nás, zakazovat nám tradice i samotný jazyk,“ uvádí kronika obce Nový Přerov v prosinci 1919. Po roce 1945 ale došlo na poválečné zúčtování. Ozývala se hesla jako „Pryč s chorvatskými zrádci“ nebo „Zpátky s nimi do Jugoslávie!“.Každý den přijel ráno do vesnice vlak s cizími lidmi, ti chodili převážně chorvatskou vesnicí, prohlíželi si domy a když se jim některý líbil, ukázali na něj a byl jejich. Číslo daného domu nahlásili na obecním úřadě komisaři, ten zájemci vystavil doklad, se kterými pak šel do domu a oznámil, že ode dneška patří dům jemu.

 • Sadistický vrah Pazúr nebyl potrestán, stejně jako vrah v „bílých rukavičkách“ Štrougal

  Strougal LubomirPazur KarolTrestní stíhání vedoucích představitelů komunistického režimu v Československu. Vytrvalostní běh, kterého se účastní 4 závodnice (stav k 8. 2. 2023).

  Trestní stíhání vedoucích představitelů komunistického režimu v Československu bychom mohli přirovnat k vytrvalostnímu běhu, kterého se v 5 různých kategoriích účastnily 3 závodnice: Spravedlnost, Demencea Smrtka. Nyní do závodu razantně nastoupila další: Bludička.

  Dne 21. 9. 2017 navrhla konání tohoto závodu Platforma evropské paměti a svědomí (tedy podala trestní oznámení na ty, kdo spoluodpovídali za usmrcení, resp. zranění osob na československých hranicích). Pořadatel závodu (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, dále jen ÚDV) dlouho váhal, jak mají závodnice závodit. Toho využila zejména netrpělivá Smrtka, která chtěla dobýt mnohá vítězství ještě před zahájením samotného závodu. (Trestní oznámení směřovalo proti cca 250-300 pachatelům, kteří kvůli pokročilému věku a nemocem postupně vymírali.)

 • Trestní stíhání vedoucích představitelů komunistického režimu v Československu: Vytrvalostní běh, které se účastní tři závodnice (stav k 4. 1. 2023)

  JANUV ZAKONTrestní stíhání vedoucích představitelů komunistického režimu v Československu bychom mohli přirovnat k vytrvalostnímu běhu, kterého se v 5 různých kategoriích účastní 3 závodnice: Spravedlnost, Demencea Smrtka.

  Dne 21. 9. 2017 navrhla konání tohoto závodu Platforma evropské paměti a svědomí (tedy podala trestní oznámení na ty, kdo spoluodpovídali za usmrcení, resp. zranění osob na československých hranicích).

  Pořadatel závodu (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, dále jen ÚDV) dlouho váhal, jak mají závodnice závodit.

 • ÚDV 31. 1. 2023: Ing. František Kincl, bývalý federální ministr vnitra, se dopustil závažného zločinu, ale věc je (zatím nepravomocně) odložena - proč?

  Kincl Frantisek IIUsnesením ze dne 31. 1. 2023 odložil pplk. PhDr. Jan Trnečka z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) „věc podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby“; zločinu se dopustil bývalý federální ministr vnitra Ing. František Kincl. (Ve funkci byl od 12. 10. 1988 do 3. 12. 1989. Viz podrobnosti na https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kincl.)

  Jmenovaný si byl vědom toho, že úprava režimu na hranicích je v přímém rozporu s ustanovením článku 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976), a přesto neučinil žádná opatření, aby nedocházelo k porušování práv občanů.

  V důsledku ministrovy nečinnosti „nadále docházelo ke služebním zákrokům příslušníků Pohraniční stráže spojeným s použitím zbraně“, přičemž na československých hranicích dne

  • 23. 10. 1988 byla postřelena a zraněna Kerstin Traurweinová, roz. Hahnová,
  • 21. 7. 1989 byl postřelen a zraněn Dr. Thomas Bartsch,
  • 14. 9. 1989 byl postřelen a zraněn Günter Herbert Zeh,
  • 22. 9. 1989 byli postřeleni a zraněni Rene Röder a Steffen Schlegel.
 • ÚDV 31.1.2023: Ing. František Kincl, ehemaliger Bundesinnenminister, hat ein schweres Verbrechen begangen, aber das Verfahren wird (noch nicht endgültig) eingestellt - warum?

  Kincl Frantisek IIMit Verfügung vom 31.1.2023 stellte Oberst Jan Trnečka vom Amt für die Dokumentation und Untersuchung von Verbrechen des Kommunismus (ÚDV) "den Fall des Verdachts der Begehung eines besonders schweren Verbrechens des Amtsmissbrauchs" zurück; das Verbrechen wurde vom ehemaligen föderalen Innenminister, Ing. František Kincl begangen. (Er war vom 12. Oktober 1988 bis zum 3. Dezember 1989 im Amt. Siehe Einzelheiten unter https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kincl )

  Der Beauftragte war sich bewusst, dass die Regelung des Grenzregimes direkt gegen Artikel 12 Absatz 2 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (Nr. 120/1976) verstößt, dennoch ergriff er keine Maßnahmen, um die Verletzung der Rechte der Bürger zu verhindern.

  Die Untätigkeit des Ministers hatte zur Folge, dass "der Grenzschutz weiterhin Amtshandlungen mit Waffeneinsatz durchführte", während an der tschechoslowakischen Grenze am

  - 23. Oktober 1988, Kerstin Traurwein, geb. Hahn, angeschossen und verwundet,

 • ÚDV vyšetřování zločinů komunismu 15. 2. 2022: Federální ministr vnitra Ing. František Kincl nevěděl "o právu příslušníků Pohraniční stráže použít zbraň"

  Kincl Frantisek ministr vnitraVedeni MV CSSRÚřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu dne 15. 2. 2022 shledal, že bývalý federální ministr vnitra Ing. František Kincl (nar. 1941) se nedopustil trestného činu, neboť nevěděl „o právu příslušníků Pohraniční stráže použít zbraň proti osobám, které se neoprávněně pokoušely státní hranice ČSSR překročit a zároveň nijak neohrožovaly příslušníky Pohraniční stráže či jiné osoby“.

  Samozřejmě z toho vzniká otázka, co z hlediska své funkce vědět měl, a proč to nevěděl. Příslušné vyrozumění, včetně vyjádření k němu, viz v příloze.

 • ÚDV: všichni mrtví členové ÚV KSČ spáchali zločin – pouze žijící Štrougal a Vajnar ne?!

  1. 11. 2020: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu: ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA ÚV KSČ SPÁCHALI „ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÝ ZLOČIN“

  * * *

  Strougal Jakes Vajnar„Dementy“ ze zločinců Štrougala a Vajnara udělali soudní znalci – jeden bývalý horlivý člen KSČ a člen vojenské kontrarozvědky, stejně jako druhý. Další výsměch české postkomunistické justice občanům! J.Š.

  * * *

   

  Před rokem začal Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen ÚDV) trestně stíhat

  - Milouše Jakeše, nar. 1922, bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ,

  - Lubomíra Štrougala, nar. 1924, bývalého předsedu vlády ČSSR, a

  - Vratislava Vajnara, nar. 1930, bývalého federálního ministra vnitra,

  za to, že spoluzavinili závažnou újmu (smrt či vážná zranění) osobám, které se snažily překročit československé hranice. Obvinění totiž nerespektovali čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.), který občanům garantoval svobodu opustit území republiky.

 • Usnesení o zahájení trestního stíhání bývalého tajemníka a člena předsednictva ÚV KSČ PhDr. Janu Fojtíkovi, CSc., nabylo právní moci

  Fojtik Jan IIDne 7. 1. 2021 zahájil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) trestní stíhání proti PhDr. Janu Fojtíkovi, CSc., nar. 1928, bytem v Praze.

  ÚDV ho obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Toho se měl dopustit tím, že jako "přední stranický ideolog", tajemník a člen předsednictva ÚV KSČ, spoluzavinil smrt a zranění několika osob, které se snažily překročit československé hranice.

  Další podrobnosti viz například: