Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jurecka MarianLN IP Mohamed 15.9.2023Když se dva občané stanou účastníky soudního sporu, tak soud rozhodne a ten, kdo prohrál, musí splnit vše, co mu soud uložil. Běžný občan, byť „řádný hospodář“, musí za svůj „odlišný ... právní názor“ platit. Naproti tomu ministerští úředníci „šetří ať to stojí, co to stojí“, a pan ministr to schvaluje. Výsledek oné „péče řádného hospodaře“ je tedy ten, že ministerstvo místo 3 500 Kč zaplatilo 23 967 Kč. Takže by bylo přiměřené, aby oněch 23 967 Kč zaplatil pan ministr ze svého.

LN KO Bismarkovo dedictvo 9 2023Prostě ten, kdo měl podle soudu chybný právní názor (například že něco dluží, či nedluží), musí nést důsledky. Co když ale je účastníkem soudního sporu občan a stát, případně nějaký správní orgán? Tam je to podle ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky jinak. Lze to demonstrovat na následujícím příkladu:

Když se pan Jiří Gruntorád z Prahy, několikrát vězněný za minulého režimu, blížil k sedmdesátce, řekl si, že by konečně mohl požádat o starobní důchod. Učinil tak, ale Česká správa sociálního zabezpečení nedodržela zákonné lhůty, a když už důchod spočítala, tak to pobabrala. Teprve v námitkovém řízení, které následovalo, byl proveden  přepočet a zbytek panu Gruntorádovi přiznán a doplacen.

Celé řízení trvalo neúměrně dlouho, a tak se pan Gruntorád obrátil na Ministerstvo práce a sociálních věcí s žádostí o zadostiučinění; požadavek vyčíslil symbolicky na 3 500 Kč.

Ministerští úředníci se panu Gruntorádovi omluvili, ale jakékoli finanční zadostiučinění odmítli vyplatit. Pan Gruntorád tedy napsal stížnost panu ministrovi. V ní uznal, že je třeba „šetřit“, ale dodal, že „na správném místě“. Pan ministr připustil, že k průtahům došlo, ale své úředníky hájil a zpoždění vysvětlil covidem-19. Jakékoli finanční zadostiučinění odmítl.

Pan Gruntorád tedy ministerstvo zažaloval

Obvodní soud pro Prahu 5 výmluvy a vytáčky ministerských úředníků odmítl. Zákon totiž stanoví závazné lhůty. A navíc proticovidová opatření se časově nekryla s dobou, kdy byla žádost pana Gruntoráda projednávána. Soud přiznal panu Gruntorádovi zadostiučinění ve výši 9 625 Kč a náhradu nákladů řízení 14 342 Kč.

Ale kdo konkrétně to má platit?

Pan Gruntorád navrhl panu ministrovi, že by to měli uhradit ti úředníci, kteří celou věc zavinili.

Pan ministr mu však odpověděl:

„Byla [Vám] vyslovena omluva. Přesto jste podal žalobu. S Vaším tvrzením, že v tomto případě úředníci MPSV pochybili, nemohu souhlasit. Vaše žádost byla vyřízena řádně a s péčí řádného hospodáře. Úředníci MPSV vyhodnotili, že bylo možno žádost vyřídit tímto způsobem [tj. omluvou bez jakékoli finanční kompenzace] a jejich právní názor měl oporu v zákoně... S ohledem na shora uvedené nelze vyvodit odpovědnost za odlišný a řádně odůvodněný právní názor jenom proto, že soud posoudil věc právně odlišně.“

Výsledek oné „péče řádného hospodaře“ je tedy ten, že ministerstvo místo 3 500 Kč zaplatilo 23 967 Kč. (9 625 + 14 342)

Bylo něco takového předvídatelné? Úplně přesná částka možná ne, ale podstata věci ano.

Ministerští úředníci si mohli vzpomenout, že podobnou kauzu řešil už před víc jak 15 lety Ústavní soud ČR, když v obdobném sporu judikoval: „Stát považuje nezbytné nahradit škodu, která komukoliv vznikla nesprávným úředním postupem, jímž je i rozhodnutí po uplynutí zákonné lhůty. Každému, kdo je takovým postupem dotčen, právo na náhradu škody přiznává.“ (Nález ze dne 14. 8. 2007 sp. zn. IV. ÚS 696/06 v důchodové věci svědka Jehovova Dietera Kabuse, který byl za minulého režimu 6 let nezákonně vězněn.)

A kdyby svědomití ministerští úředníci čestně přiznali, kolik podobných sporů následně prohráli, než pan ministr nastoupil do své nynější funkce, a jak třeba bývalý disident Petr Cibulka kvůli tomu vedl proti Ministerstvu práce a sociálních věcí dokonce úspěšné exekuční řízení, pak by pan ministr těžko mohl obhajovat jejich „odlišný ... právní názor“ a vzniklé náklady jednoduše vyúčtovat daňovým poplatníkům.

Běžný občan, byť „řádný hospodář“, musí za svůj „odlišný ... právní názor“ platit. Naproti tomu ministerští úředníci „šetří ať to stojí, co to stojí“, a pan ministr to schvaluje. Takže by bylo přiměřené, aby oněch 23 967 Kč zaplatil pan ministr ze svého.

--

 1. 9. 2023 zapsal: L. Müller
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)