Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Faluninfo.net

 • China Summit, Including Father of Berlin Resident

  Ding Lebin and Parents Transparent… Lebin’s efforts seem to have been effective. His mother was released on bail on May 24, 2023, however, she is under tight surveillance and still faces prosecution. Meanwhile, Lebin’s father remains in detention and was transferred to Rizhao Detention Center on June 13. The next day, two officers from the Donggang Police Station visited Lebin’s mother and threatened to sentence Yuande if Lebin kept up his advocacy efforts in Europe. According to Ms. Ma, they seemed fearful of the attention the case has received. …

  ***

  In the early morning on May 12, 2023, over 10 plainclothes police officers stormed the tea farm of Ding Yuande and his wife, Ma Ruimei in the rural area outside Rizhao City in Shandong Province, China. The officers restrained the couple and proceeded to ransack the property. Amidst the ransacking, the couple’s son who lives in Germany, Ding Lebin, phoned his mother to see how his parents were doing. Lebin’s mother told him, “Bad guys came into the house. They handcuffed me. My hands are numb now.”The call ended after 33 seconds.

 • Chinese Police Threatening to Sentence Father of Berlin Resident for Son’s Advocacy Efforts Overseas

  Ding YuandeLebin SOS my parents

  Mr. Ding Yuande, father of Berlin resident Ding Lebin, was formally arrested on July 20, 2023, by the Donggang District Police Department in Rizhao City, Shandong Province. He was illegally placed in detention with his wife, Ma Ruimei, on May 12, 2023. Approximately 70 Falun Gong practitioners in Rizhao City were detained as part of a province-wide mass arrest campaign for the 24th anniversary of World Falun Dafa Day, celebrated annually on May 13. Ding is at risk of torture and longer-term imprisonment. 

  Lebin a koloHis son, a 10-year resident of Berlin, is currently advocating for his release with multiple human rights organizations and European government officials on the federal, state, and local level.

  International Advocacy Aids Family

  The International Society for Human Rights, an NGO with UN Economic and Social Council (ECOSOC) status and headquartered in Frankfurt, Germany, sent letters requesting the release of Ding’s parents to the Chinese Ambassador to Germany, the former Chinese Foreign Minister and both provincial and city level CCP officials. Volunteers with the World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) also flooded the detention center with calls to release Ding’s parents.

 • Summit o Číně, včetně otce obyvatele Berlína

  Ding Lebin and Parents Transparent... Zdá se, že Lebinovo úsilí bylo účinné. Jeho matka byla 24. května 2023 propuštěna na kauci, je však pod přísným dohledem a stále jí hrozí trestní stíhání. Mezitím Lebinův otec zůstává ve vazbě a 13. června byl převezen do vazební věznice Rizhao. Následujícího dne navštívili Lebinovu matku dva policisté z policejní stanice Donggang a pohrozili Yuandemu, že ho odsoudí, pokud bude Lebin pokračovat ve své advokátní činnosti v Evropě. Podle paní Ma se zdálo, že se obávají pozornosti, které se případu dostalo. …

  ***

  Brzy ráno 12. května 2023 vtrhlo více než deset policistů v civilu na čajovou farmu Dinga Yuandeho a jeho ženy Ma Ruimei na venkově u města Rizhao v čínské provincii Shandong. Policisté manžele spoutali a pokračovali v rabování. Během rabování syn manželů Ding Lebin, který žije v Německu, zavolal své matce, aby zjistil, jak se jeho rodičům daří. Lebinova matka mu řekla: "Do domu přišli zlí lidé. Spoutali mě. Mám teď znecitlivělé ruce." Hovor skončil po 33 sekundách.