Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

KS Ostrava program 10.2.2023KS Ostrava Rejzkova a rodice 10.2.2023

Aktualizováno 18.2.2023: Ke kauze Kramný: Odsouzený z kauzy Nové Hutě v Ostravě píše JUDr. Janě Rejžkové

***

Bohužel se má předtucha naplnila. Soudkyně JUDr. Šárka Skalská vydala Usnesení, kde se žádost o obnovu trestního řízení zamítá. Argumentovala alibisticky. Část veřejnosti, dle jejího mínění, reagovala prý neadekvátním způsobem v demokratické společnosti? Naopak, zcela adekvátním, v nevyspělé a korupcí zdevastované  společnosti - jak morálně, tak hospodářsky. K takovému jednání je veřejnost povinována čl. 23. Ústavy ČR. V závěru jednání jsem v duchu článku č. 23 opět jednal.

Můžete si poslechnout celé jednání s mým závěrečným vstupem, které nabízím i ve formě videa (můj YouTube kanál byl po 12ti letech bohužel zrušen, i za nemalého přispění četných stížností Agentury MM za záběry z veřejných prostor). Připojuji malou FOTOGALERII a konec vyjádření JUDr. Jany Rejžkové pro média. Zbývá už jen Ústavní stížnost, případně prezidentská milost. Na osobní rozhovor s maminkou Petra Kramného nezapomenu. Po zamítavém rozhodnutí Petru Kramnému poklesla hlava… John Bok, čestný předseda spolku Šalamoun, opustil soudní síň po 35ti minutách. Události ČT tuto donebevolající nespravedlnost odbyly (24 zpráva z 34) 45 vteřinami! Ostravská justice vstoupila do dějin nespravedlnosti ve stylu 50.let. Také bylo tehdy vše v pořádku a „podle zákona“, tedy vskutku podle… Bohyně Yustitia ronila potoky  zoufalých slz...

***

KS Ostrava sochy 10.2.2023KS Ostrava sochy 10.2.2023Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

***

KS Ostrava 8. 2. 2023: Kauza Petra Kramného – státní zástupce Mgr. Vít Legerský zbaběle utekl před médii. Ochranka ho doprovázela až mimo budovu soudu. Soudné dny české justice

Je Petr Kramný nejúspěšnější vrah elektrickým proudem v ČR?

KS Ostrava 8.2.2023: Kauza Kramný – soudný den české justice

***

Odjížděl jsem brzy ráno. Navštívil jsem jídelnu KS Ostrava krátce před zahájením jednání, káva ani pečivo už nebyly… Jídelna je pouze pro zaměstnance... JŠ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentáře   

-1 #1 Jan Šinagl 2023-02-17 21:45
Paní doktorko, tak jak jednou vyplynulo z Vaší řeči při otázce tel. reportérky - co bude dál pokud bude obnova zamítnuta - jste se vyjádřila, že budete bojovat dál.
Zrovna tak jako Vy taky cítím, že proti zneužívání moci a porušování platných zákonů ze strany těch, kteří by měli být garanty jejích dodržovaní, je třeba bojovat.
Plně se dokážu vžít do role odsouzeného (sám jsem si to prožil) a naprosté bezmoci před soudní moci.
Soudní moci, která neumí přiznat své pochybení a která se v takových případech uchýlí sama ke zneužití jak zákona, tak Listiny základních lidských práv, jen proto, že soudce se nemůže mýlit, má vždy pravdu, což je krédem každého soudce. Využívají toho, že jsou kryti svou naprostou imunitou. Zářným příkladem a nejen v této kauze je ostravský krajský soud, jehož počínaní je jak se lidově říká donebevolající.
Paní doktorko, obdivují Vaší urputnost se kterou vedete boj nejen za Petra Kramného, ale i proti justici zneužívající svou moc, uznávající jen důkazy obžaloby, bez toho, že by důkazy obhajoby projednali. (vrátili jsme se zpět do doby inkvizice) ?
Nemyslím si, že se naše justice v tomto změní, pokud jejích hříchy budou stále krýt ti "nejvyšší", kteří jsou garanty dodržování zákonnosti v našem státě.
Nejsem právního vzdělání (pokud bych byl), cítil bych jako urážku svého vzdělání to, o co se opírá soud při svých výrocích. Každý renomovaný právník i soudce má stejné vzdělání, řídí se stejným zákonem a ze zákona mají stejná práva. Věřím, že i Vy cítíte, že tento soud vlastně bojuje i přímo proti Vám, proti Vaší urputnosti, že mu stačí pouhé přesvědčení v tomto případě, nic víc, a jeho výrok je pravomocný.
Paní doktorko, velmi rad bych se k takovému boji připojil, nevím jak ? Sám jsem si své vytrpěl do dna a stále se nemohu vyrovnat se skutečnosti, že jsem byl odsouzen na pět let v kauze údajného podvodu na býv. Novou Huť v Ostravě. Ať již to je dvacet let, stále to prožívám, a odseděl jsem si tři a půl roku.
Aby se zabránilo vyšetřování na půdě NH, čímž by mohlo být narušeno jednání o jeho prodeji, které v tomto období probíhalo, jsem byl ze strany NH obviněn a potažmo pak KS v Ostravě odsouzen. Pro mé odsouzení stačil soudu jediný důkaz vyrobený býv. vysoce postaveným důstojníkem StB podaný na policií (býv. podřízeným).I když všichni (policie, st. zastupitelství i soud) věděli, že důkaz je křivý (měli k tomu jak průkazné písemné důkazy, tak svědectví svědků), tak soud ani nemohl nabýt přesvědčení, ale hájil státní zájmy.....nesmě l dopustit aby se cokoliv na NH vyšetřovalo.
Mé spisy putovaly snad na všechny instituce, využity všechny opravné prostředky, podnět pro porušení zákona za mne podala tehdy ještě poslankyně Jana Lorencová. I když o tom informovala jak min. Benešovou, tak Pelikána (který jen prohlásil-je to prasárna), každý dal od toho ruce pryč.
Tak pracuje KS v Ostravě a potažmo celá naše justice, copak je zajímá utrpení nějakého človíčka ?
Paní doktorko, chtěl jsem tímto jen poukázat, jak se soudí v Ostravě a snad taky proto, že tento konkrétní případ by mohl pomoci při formování další obhajoby ve Vaší kauze a potažmo v dalším boji s naší justiční mafií.
Ani nevím zda Vás tento dopis zaujal, nebo zda využijete další důkaz o tom, že ne každý soudce soudí tak, jak mu ukládá zákon....
Jsem s pozdravem Günter Stoklassa


PS přeposílám taky p. Sináglovi, posílá mi své buletiny

17.2.2023

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)