Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Kramny Petr Monika Klara II

Aktualizováno 18.2.2023: Ke kauze Kramný: Odsouzený z kauzy Nové Hutě v Ostravě píše JUDr. Janě Rejžkové

Aktualizováno 11.2.2023: KS Ostrava 10.2.2023: Petr Kramný – trapné a ubohé Usnesení …

Aktualizováno 9.2.2023: KS Ostrava 8. 2. 2023: Kauza Petra Kramného – státní zástupce Mgr. Vít Legerský zbaběle utekl před médii. Ochranka ho doprovázela až mimo budovu soudu. Soudné dny české justice

***

Dobrý den,

zítra 8.2. jsou v projednávání žádosti na obnovu řízení p. Kramného na programu skončení dokazování a závěrečné řeči. Není předpoklad, že bude vyhlášen rozsudek. K vyhlášení dojde ale tento pátek 10.2., čas bude ještě upřesněn zítra.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Vilemína Hana Ondrušová

tisková mluvčí, Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 1835/34

***

... Příkladem absurdity celé této konstrukce je již výroková část odsuzujícího rozsudku, kde je uvedeno že Petr Kramný zavraždil svou manželku a dceru dne 28. či 29. 7. elektrickým proudem, když však zemřely až 30. 7. 2013, ačkoliv smrt elektrickým proudem nastává okamžitě. - Přes veškerou naši snahu a snahu obhajoby byl jediný důkaz v této trestní věci, tzv. nekroptický materiál, nepochybně pouze shodou okolností před příjezdem zahraničních expertů nenávratně zničen důvěrníkem STB, a naštěstí již bývalým přednostou, MUDr. Igorem Dvořáčkem. Není většího signálu o bránění spravedlnosti, a ututlání tohoto naprostého justičního zločinu, než právě zničení tohoto jediného důkazu. Středeční rozhodnutí senátu JUDr. Šárky Skalské bude mimořádně obtížné, protože přiznat, že v demokratickém právním státě byl někdo odsouzen na základě zfalšovaných důkazů k výjimečnému trestu odnětí svobody, a souběžně došlo k nezvratnému poškození lidských a profesních kvalit dvou bezúhonných lékařů, bude zcela unikátní. Budou dne 8. 2. 2023 přepsány dějiny české justice? ...

***

Dne 8. 2. 2023 od 9:15 hod bude v soudní síni č. 7 projednáván u Krajského soudu v Ostravě návrh Petra Kramného na obnovu řízení. Dle mluvčí KS v Ostravě Vilemíny Hany Ondrušové jsou na pořadu závěrečné řeči a vynesení rozhodnutí, zda bude nebo nebude obnova řízení povolena.

Bude to mimořádně složité rozhodnutí pro nový senát JUDr. Šárky Skalské, protože dle našich pramenů informací nebyla od roku 1989 povolena ani jedna obnova řízení ve věci, kde byl uložen výjimečný trest, natož v případě údajné dvojnásobné vraždy.

Za 5 měsíců to bude již neuvěřitelných 10 let, kdy v egyptské Hurghadě na pokoji č. 6343 byly nalezeny mrtvé Monika a Klára Kramné, což je poslední přesný časový údaj v této trestní věci. 

Následoval neuvěřitelný mediální lynč, spekulace médií, český národní sport - úniky informací z vyšetřování, které má být zcela neveřejné a těžko uvěřitelné množství hypotéz a mýtů, které vůbec neměly žádnou oporu v předkládaných důkazech. Mezi nejčastější dogmata patřilo mj., že Klára nebyla dcera Petra Kramného, manželé Kramní plánovali rozvod, Kramný vymáhal plnění na pojišťovně, ještě v Hurghadě se opíjel v baru s místními děvčaty, že byl vyučený elektrikář, že byl v Egyptě zadržen, obviněn nebo je podezřelý a řada dalších.

I na základě těchto informací, dle vlastního sdělení Policie ČR, tato zahájila v podstatě ihned, tzv. neformální vyšetřování, které však zákon nezná. 

Následovala v této věci řada znaleckých posudků, kdy stěžejní byl tzv. revizní znalecký posudek Nemocnice České Budějovice, a.s., v čele s doc. Vorlem. Tento znalecký posudek je naprosto stěžejním pilířem rozsudku nad Petrem Kramným. 

Spolek Šalamoun již řadu let poukazuje na skutečnost, že tento znalecký ústav dle našeho názoru de iure a i de facto nikdy nevznikl a i skutečnost, že tento stěžejní posudek postrádá základní a zákonná kritéria znaleckého posudku je více než signifikantní. Naštěstí již tento znalecký ústav zanikl a naštěstí již i doc. Vorel ukončil svou znaleckou činnost v odvětví soudního lékařství, a tak již nadále nemůže ničit životy občanů ČR. Na tomto místě je nutno zmínit, že je za tento znalecký posudek již více jak 5 let prověřován orgány Policie ČR, což je nepochybně rekord ve snaze celou věc ututlat.

Přes tento neuvěřitelný boj po pravomocně skončené věci Petra Kramného i se snahou o jejich zastrašení (odsouzení znalců MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše), erudovaná odborná elita vypracovala znalecké posudky, které zcela kategoricky a jednoznačně vylučují, že k úmrtí Moniky a Kláry Kramných došlo elektrickým proudem.  

Příkladem absurdity celé této konstrukce je již výroková část odsuzujícího rozsudku, kde je uvedeno že Petr Kramný zavraždil svou manželku a dceru dne 28. či 29. 7. elektrickým proudem, když však zemřely až 30. 7. 2013, ačkoliv smrt elektrickým proudem nastává okamžitě.

Základním argumentem obžaloby byla skutečnost, že náhlé úmrtí dvou osob v krátkém časovém úseku za sebou, musí být vždy smrtí násilnou. Za posledních 10 let právě v egyptské Hurghadě došlo k řadě případů, kdy zemřela řada osob v krátkém časovém úseku, a nikdy se nepodařilo prokázat, co bylo příčinou jejich smrti (sic!). Z veřejně dostupných zdrojů se nám nikdy a nikde nepodařilo najít případ, že by někdo dokázal zavraždit dvě osoby, z toho jedno dítě, bez toho, aby vůbec byly zjištěny stopy nejenom na tělech obětí, ale zejména na jejich orgánech. I v tom je případ Petra Kramného zcela unikátní. 

O stavu české justice vypovídá i přehrání odposlechu Petra Kramného s jeho tetou V. D., kde měl uvést větu, že mu to všechno vyšlo i v tom Egyptě, což byl další pilíř jeho odsuzujícího rozsudku. Kdo byl přítomen veřejného zasedání u Krajského soudu v Ostravě dne 1. 12. 2022, kde se tento inkriminovaný odposlech přehrával, zjistil, že tuto větu Petr Kramný nikdy neřekl a policista Kubiena si ji zcela vymyslel. Následně byla tato nesrovnalost vysvětlována tak, že soud zná spis, a tudíž mu tato nesrovnalost byla známa a nebyla pro jeho rozhodnutí zásadní, ačkoliv se objevila v odůvodnění rozhodnutí nalézacího soudu, přičemž o dysfunkci české justice vypovídá i to, že tuto danou větu následně nekriticky přijaly do svých rozhodnutí i Vrchní soud v Olomouci i Nejvyšší soud

Přes veškerou naši snahu a snahu obhajoby byl jediný důkaz v této trestní věci, tzv. nekroptický materiál, nepochybně pouze shodou okolností před příjezdem zahraničních expertů nenávratně zničen důvěrníkem STB, a naštěstí již bývalým přednostou, MUDr. Igorem Dvořáčkem. Není většího signálu o bránění spravedlnosti, a ututlání tohoto naprostého justičního zločinu, než právě zničení tohoto jediného důkazu.

Středeční rozhodnutí senátu JUDr. Šárky Skalské bude mimořádně obtížné, protože přiznat, že v demokratickém právním státě byl někdo odsouzen na základě zfalšovaných důkazů k výjimečnému trestu odnětí svobody, a souběžně došlo k nezvratnému poškození lidských a profesních kvalit dvou bezúhonných lékařů, bude zcela unikátní. 

Na případ skoro nemajetného údržbáře Petra Kramného, který měl v počátku obhájce ex offo, by se již dávno zapomnělo, nebýt toho, že autoři této konstrukce opravdu hodné 50. let minulého století, zapomněli na základní faktor, kterým je Spolek Šalamoun a rovněž jeho statečná obhájkyně JUDr. Jana Rejžková.

Budou dne 8. 2. 2023 přepsány dějiny české justice?

 

Spolek Šalamoun

John Bok, čestný předseda

 

za výbor Spolku Šalamoun:

Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D. Mgr. Šimon Mach

***

P.S.

K úmrtím v Egyptě už došlo i z důvodů nekvalitní stravy. JŠ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)