Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Seebohm 1930Jak ideologicky oprávněně a hanlivě se pan Christian Packheiser (Mnichov) vyjádřil o Hansi-Christophu Seebohmovi (8/18), jsem podrobně popsal 09.07.2021 ve svém článku "Pochybný znalecký posudek" v celostátním týdeníku (Sudetendeutsche Zeitung, Mnichov) i v měsíčníku "Sudetenpost" (např. díl 6 / 2022).

Rovněž jsem nesporně sdělil, že v pramenech a bibliografii obvinění namířených proti Seebohmovi a posvěcených düsseldorfským městským archivem nejsou uvedeny zásadní publikace, jako např. práce Jörga Osterloha o Sudetech (1938 až 1945).

To je nyní i případ fundované publikace Volkera Zimmermanna "Die Sudetendeutschen im NS-Staat", Klartext-Verlag, Essen, 1999.

Pečlivě připravená kniha vznikla na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu za finanční podpory Nadace Gerdy Henkelové a Nadace Antona Betze při Rheinische Post. Tehdejší vedoucí katedry profesor Detlef Brandes v úvodu píše: "Kdo se bude chtít v budoucnu dozvědět o některých dosud nejkontroverznějších otázkách, bude se muset obrátit na tuto knihu..." (míněna politika a nálady v říšskoněmeckých Sudetech - pozn. autora) Bohužel se tak v Düsseldorfu nestalo.

Také kniha Davida de Jonga (1. vydání 2022) "Braunes Erbe" o "temné historii nejbohatších německých podnikatelských dynastií" (Verlag Kiepenheuer & Witsch) nebyla konzultována. Zabývá se mimo jiné firmami Flick, Piĕch, Quandt, Porsche, Oetker a Wintershall a činností nacistické hospodářské a průmyslové politiky.

Jsou v ní další informace o židovsko-českých podnikatelích Juliu a Ignazi Petschkových. "Bratranci dohromady kontrolovali asi 65 % zásob hnědého uhlí ve východním a středním Německu...". (18 % produkce uhlí v celé Německé říši) (op. cit. s. 151).

Zatímco Julius Petschek ještě dokázal po složitých jednáních prodat, dědice Ignaze Petscheka nacistický režim vyvlastnil prostřednictvím zmanipulovaných daňových požadavků, včetně uhelného závodu Britannia v Aussigu /Ústí nad Labem). A Seebohm? Zimmermann píše: „Protože Seebohmovi "vlastnili akcie společnosti (Britannia Kohlewerke, pozn. aut.) již před začleněním, byli oni i další odškodněni za 'ztracené akcie Britannia' říšským ministerstvem hospodářství prostřednictvím nových akcií". (op. cit. s. 207)

Všechny sudetoněmecké podniky a také veškerý sudetoněmecký majetek byly v roce 1945 v rozporu s mezinárodním právem zkonfiskovány československou Benešovou vládou

Podle těchto tvrzení tedy byli Seebohmovi a jejich podíly ve firmě Arden zpočátku poškozeni nacistickou politikou, za kterou nesli odpovědnost říšskoněmečtí průmyslníci jako Flick a říšská vláda v Berlíně; židovsko-čeští Petschkovi emigrovali do USA, o jejich dalším osudu se zde nepíše.

Panství Bernard (pojmenované po Bernardu Seebohmovi) v Königswerthu /Královské Poříčí/ v sudetoněmeckém Egerlandu (Chebsko) existuje dodnes, v roce 2006 zde bylo vybudováno muzeum a kulturní centrum. Přinejmenším v Königswerthu je jméno Seebohm drženo v úctě.

Sudetenpost 1.11.2023

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)