Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...

   
 • 29.06.2024 13:14
  ČLK Seminář info: Moje vystoupení se obešlo s prezentací sotva ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Královském Poříčí

 • Spor o Seebohma - oběť nacistické politiky a Československa

  Seebohm 1930Jak ideologicky oprávněně a hanlivě se pan Christian Packheiser (Mnichov) vyjádřil o Hansi-Christophu Seebohmovi (8/18), jsem podrobně popsal 09.07.2021 ve svém článku "Pochybný znalecký posudek" v celostátním týdeníku (Sudetendeutsche Zeitung, Mnichov) i v měsíčníku "Sudetenpost" (např. díl 6 / 2022).

  Rovněž jsem nesporně sdělil, že v pramenech a bibliografii obvinění namířených proti Seebohmovi a posvěcených düsseldorfským městským archivem nejsou uvedeny zásadní publikace, jako např. práce Jörga Osterloha o Sudetech (1938 až 1945).

  To je nyní i případ fundované publikace Volkera Zimmermanna "Die Sudetendeutschen im NS-Staat", Klartext-Verlag, Essen, 1999.

  Pečlivě připravená kniha vznikla na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu za finanční podpory Nadace Gerdy Henkelové a Nadace Antona Betze při Rheinische Post. Tehdejší vedoucí katedry profesor Detlef Brandes v úvodu píše: "Kdo se bude chtít v budoucnu dozvědět o některých dosud nejkontroverznějších otázkách, bude se muset obrátit na tuto knihu..." (míněna politika a nálady v říšskoněmeckých Sudetech - pozn. autora) Bohužel se tak v Düsseldorfu nestalo.

  Také kniha Davida de Jonga (1. vydání 2022) "Braunes Erbe" o "temné historii nejbohatších německých podnikatelských dynastií" (Verlag Kiepenheuer & Witsch) nebyla konzultována. Zabývá se mimo jiné firmami Flick, Piĕch, Quandt, Porsche, Oetker a Wintershall a činností nacistické hospodářské a průmyslové politiky.

  Jsou v ní další informace o židovsko-českých podnikatelích Juliu a Ignazi Petschkových. "Bratranci dohromady kontrolovali asi 65 % zásob hnědého uhlí ve východním a středním Německu...". (18 % produkce uhlí v celé Německé říši) (op. cit. s. 151).