Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Hans-Christoph Seebohm

 • Der Streit um Seebohm - Opfer der NS-Politik und der Tschechoslowakei

  Seebohm 1930Wie ideologisch begründet und diffamierend sich Herr Christian Packheiser (München) zu Hans-Christoph Seebohm geäußert hat (8/18), habe ich am 09.07.2021 in meinem Artikel „Fragwürdiges Gutachten“ in der überregionalen Wochenzeitung (Sudetendeutsche Zeitung, München) sowie in der Monatszeitung „Sudetenpost“ (z. B. Folge 6 / 2022) ausführlich dargestellt.

  Ich hatte auch unwidersprochen mitgeteilt, dass die Quellen- und Literaturangabe der gegen Seebohm gerichteten und vom Stadtarchiv Düsseldorf abgesegneten Vorwürfe grundlegende Publikationen wie Jörg Osterlohs Werk über das Sudetenland (1938 bis 1945) nicht enthält.

  Dies ist nun auch im Fall der fundierten Veröffentlichung von Volker Zimmermann „Die Sudetendeutschen im NS-Staat“, Klartext-Verlag, Essen, 1999, festzustellen.

  Das minutiös erarbeitete Buch ist an der Düsseldorfer Heinrich Heine-Universität mit Förderung durch die Gerda Henkel-Stiftung und die Anton Betz-Stiftung der Rheinischen Post entstanden. Einleitend schreibt der damalige Lehrstuhlinhaber Prof. Detlef Brandes: „Zu diesem Buch wird in Zukunft greifen müssen, wer sich über einige der bisher am meisten umstrittenen Fragen informieren will“… (gemeint sind Politik und Stimmung im Reichsgau Sudetenland – der Verf.) Leider ist das in Düsseldorf nicht geschehen.

  Auch das Buch von David de Jong (1. Auflage 2022) „Braunes Erbe“ über die „dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien“ (Verlag Kiepenheuer & Witsch) ist nicht herangezogen worden. Es behandelt unter anderem die Unternehmen Flick, Piĕch, Quandt, Porsche, Oetker und Wintershall und die Aktivitäten der NS-Wirtschafts- und Industriepolitik.

  Darin gibt es zusätzliche Informationen über die jüdisch-tschechischen Unternehmer Julius und Ignaz Petschek. „Zusammengenomen kontrollierten die Cousins rund 65 % der Braunkohlereserven in Ost und Mitteldeutschland…“ (18 % der Kohleproduktion im gesamten Deutschen Reich) (a. a. O. S. 151).

 • Spor o Seebohma - oběť nacistické politiky a Československa

  Seebohm 1930Jak ideologicky oprávněně a hanlivě se pan Christian Packheiser (Mnichov) vyjádřil o Hansi-Christophu Seebohmovi (8/18), jsem podrobně popsal 09.07.2021 ve svém článku "Pochybný znalecký posudek" v celostátním týdeníku (Sudetendeutsche Zeitung, Mnichov) i v měsíčníku "Sudetenpost" (např. díl 6 / 2022).

  Rovněž jsem nesporně sdělil, že v pramenech a bibliografii obvinění namířených proti Seebohmovi a posvěcených düsseldorfským městským archivem nejsou uvedeny zásadní publikace, jako např. práce Jörga Osterloha o Sudetech (1938 až 1945).

  To je nyní i případ fundované publikace Volkera Zimmermanna "Die Sudetendeutschen im NS-Staat", Klartext-Verlag, Essen, 1999.

  Pečlivě připravená kniha vznikla na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu za finanční podpory Nadace Gerdy Henkelové a Nadace Antona Betze při Rheinische Post. Tehdejší vedoucí katedry profesor Detlef Brandes v úvodu píše: "Kdo se bude chtít v budoucnu dozvědět o některých dosud nejkontroverznějších otázkách, bude se muset obrátit na tuto knihu..." (míněna politika a nálady v říšskoněmeckých Sudetech - pozn. autora) Bohužel se tak v Düsseldorfu nestalo.

  Také kniha Davida de Jonga (1. vydání 2022) "Braunes Erbe" o "temné historii nejbohatších německých podnikatelských dynastií" (Verlag Kiepenheuer & Witsch) nebyla konzultována. Zabývá se mimo jiné firmami Flick, Piĕch, Quandt, Porsche, Oetker a Wintershall a činností nacistické hospodářské a průmyslové politiky.

  Jsou v ní další informace o židovsko-českých podnikatelích Juliu a Ignazi Petschkových. "Bratranci dohromady kontrolovali asi 65 % zásob hnědého uhlí ve východním a středním Německu...". (18 % produkce uhlí v celé Německé říši) (op. cit. s. 151).