Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Mapa 1.republika CSR mensinyVláda návrh schválila 14. prosince 2022, Senát 13. července 2023 a Parlament 13. prosince 2023. Dne 28. února 2024 Česká republika informovala Radu Evropy, čímž opatření vstoupilo v platnost.

***

V roce 2023 se Česká republika rozhodla výrazně rozšířit právní postavení a propagaci němčiny. Za tímto účelem bylo rozhodnuto aplikovat na němčinu část III Evropské charty regionálních nebo menšinových jazyků. Toto opatření vstoupilo v platnost 28. února 2024.

Jazyková charta je smlouva Rady Evropy, která signatářské státy zavazuje k podpoře používání jejich tradičních menšinových jazyků ve všech oblastech veřejného života. Česká republika Chartu ratifikovala v roce 2006. V platnost zde vstoupila v roce 2007 a v různé míře se vztahuje na němčinu, moravskou chorvatštinu, polštinu, romštinu a slovenštinu.

Česká republika se nyní zavázala k provádění 35 podpůrných ustanovení z části III Charty ve prospěch němčiny. Ta platí v osmi okresech (okresech): Cheb, Karlovy Vary, Falkenau (všechny v Karlovarském kraji), Reichenberg (Reichenberský kraj), Aussig (Aussigský kraj), Krummau (Jihočeský kraj), Troppau (Moravskoslezský kraj) a Zwittau (Pardubický kraj). Jedná se o historický okamžik, neboť zákon specificky zaměřený na všestrannou podporu němčiny nebyl dosud nikdy v bývalém Československu (od roku 1918) ani v České republice přijat.

Celý článek v Němčině>

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)