Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

ne čvn 16 @13:00 -
Přerov: 79. výročí masakru na Švédských šancích
pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
út čvc 16 @13:00 -
OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů

Nejnovější komentáře

 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...

   
 • 13.06.2024 12:29
  „Žádné morální zábrany“. Spekulanti útočí na majitele podílů ...

  Read more...

   
 • 10.06.2024 16:07
  Půlroční angažmá se po návratu domů vydávalo za velký úspěch ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:56
  Tolik k „úžasné práci Covida“ Berseta, bezcharakterníh o ...

  Read more...

   
 • 08.06.2024 14:50
  Soviel zum "wunderbaren Covid-Job" des Charakterlumpen Berset ...

  Read more...

   
 • 07.06.2024 09:38
  Masakr práva ve Zlíně pokračuje a organizovaný zločin kvete.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Cepl Clovek a demokracie aversKniha Člověk a demokracie není dostupná…

A pokud byste měl vše shrnout do jedné věty, jak by zněla? Nom sub hominem set sup legem, tzn. zhruba „Nechceme žíti pod vládou jiných lidí, ale pod vládou práva a řádu“.         

***

Právo je umění dobra a spravedlnosti. Dobrá víra = dobrověrnost v duchu zákona, směrodatnost. Přirozené právo je od Boha. Ve vzájemném styku vznikají pravidla lidského chování. Jakým způsobem se mění morálka? Společnost má schopnost se regulovat a reagovat. USA byly úspěšné, protože respektovaly mravní zákony a svobodu. A jak je to u nás (2008), také se u nás střílí? Otázka se zamítá.

Učíme se hodně špatných věcí z Ameriky a ty dobré se neučíme. Na Americe obdivuji schopnost sám se napravovat. Existuje tam zpětná vazba. Když se něco udělá špatně, tak se to zkritizuje a opraví. Je to systém vyššího typu. Systémy se zpětnou vazbou jsou superiorní. Neslyšel jsem našeho politika, že by se omluvil a když to udělá, tak se na něho vrhnou novináři jako hyeny. A kde se v Americe vzala ta schopnost sebenápravy? Nevím, nevím. Vědec když neví, tak řekne nevím. Také totalitnímu režimu se hodilo, aby veškeré právo pocházelo z parlamentu a změnilo se v poslušnost. Soudci se změnili v úředníky, kteří vykonávali to, co se jim nařídí.

V západní Evropě je precedent respektován stále více i když se na právnických fakultách ze setrvačnosti vyučuje, že nemá místo v moderním právu.

Kde se u nás bere neúcta k zákonům a mravním pravidlům?

Existují kultury společenství, které mají ty své pravidla rádi, je to součást kultury a pravidla, které udržují slušný a důstojný život pro všechny. Jestliže se práva zneužívají určitou skupinou, vláda je určitou skupinou lidí, věrchušky, a dokonce se to právo používá jako nástroj útisku, justice je instrumentem vládnutí, pochopitelně lidé začínají to právo nerespektovat. Když potrvá desetiletí, což se nám bohužel stalo, tak lidé začnou mít to právo neradi, nedůvěřují tomu systému a vzniká situace, kdy jakoby byla potřeba každé pravidlo vynucovat, kontrolovat a trestat jeho nedodržení. Dokonce takhle představa, že chybí legislativa, tak napíšeme další paragraf. Už teď víme, že je obtížné to vynucovat, takže voláme po vynucování práva.

Ve skutečnosti ten systém musí fungovat na dobrovolném dodržování, na tom že lidé vnitřně ty práva přijmou, akceptují.

Není nejdůležitější to, co je napsáno v zákonech, ale to co lidé mají v hlavách.

Je to otázka právní kultury, právního vědomí. A ta česká, současná právní kultura je poškozena. Bohužel ani první republika neměla právní kulturu na nejvyšší úrovni, protože vyrostla z kontinuity absolutního mocnářství, vychovat generaci k poslušnosti císařskému dvoru, se projevila v tom, že všichni věřili, že nám májí vládnout nějací vládnoucí lidé.

Moderní pojetí je takové, že nám mají vládnout pravidla, nikoliv lidé.

Ze všech stran se ozývá proč to proboha nenapíšete do těch zákonů, proč ty zákony mají díry? Prof. Harx z Oxfordu, který byl linquistou prokázal, že „není možné pravidla lidského chování přesně zformulovat a artikulovat prostým jazykem“. Nelze předem uvážit všechny alternativy, které v životě nastanou.

Jedním z největších problémů demokratického kapitalismu je odvěká  touha lidí vyměňovat si peníze za moc a naopak.

To je vlastně základ korupce, která má kořeny v tom co Adam Smith popsal „věčný, zdravý egoismus všech lidí“, ale podrobně to vysvětlil Gerge Mason, jeden z federalistů, otců americké ústavy, později byl presidentem, upozornil na nebezpečí, že „neustále se musí sledovat a vytvářet instrumenty, které zabraňují tomu, aby moc se vyměňovala za peníze, aby politické strany používaly peněz k ovlivňování voličů, a aby dokonce, na to upozornil Tockerwille, „politici kteří jsou u moci nevyužívali veřejných peněz k tomu, aby se u té moci udrželi a ještě jí prohloubili.“ George Mason: „Každý kdo se dostane k moci má tendenci svoji moc upevňovat, prohlubovat a chce u té moci zůstat co nejdéle“. Asi to neplatí všeobecně, ale ve velkých číslech, masově určitě ano. Pomůcky jsou následující:

Rotace lidí ve vysokých ústavních funkcích.

Neměli by tam být dlouho. Podle mého názoru např. soudci by měli být u ústavního soudu jmenováni jenom jednou na 10 let, protože jsou-li jmenováni dvakrát, ke konci toho prvního období se začnou chovat podivně, aby vyhověli prezidentovi, aby je znovu jmenoval.

Každá vláda většiny musí být korigována vládou práva

 a hlavně svobodou tisku a úplnou transparencí všech lidí u moci. Tak ještě jednou: Dejte si pozor na politiky, kteří vyměňují svůj vliv za peníze, nebo pozice v soukromém sektoru, které třeba získají později. Dejte si pozor na bohaté podnikatele, kteří systematicky přispívají politickým stranám, aby je ovlivnili při svém zájmovém lobbingu. Bohužel to je stálá nevýhoda, která doprovází demokratický kapitalismus.

Financování politických stran je podlé mého důležitější dát do veřejné debaty, než debaty o výhodách a nevýhodách různých volebních systémů.

Návod na použití republiky? Jak by ta věta zněla?

Do budoucna bychom se měli zaměřit na vládu práva, nikoliv vládu jedněch lidí nad druhými jakkoliv demokraticky a férově zvolených. Každé společenství lidí si vytváří určitý řád. Je to soubor pravidel, které umožňují přežití toho společenství, jeho spolupráci. To je ten největší poklad, pravidla lidského jednání a chování, řád společnosti, vláda práva. A ta nám má vládnout, nikoliv třeba demokraticky zvolení lidé. Nemá být vláda jedněch lidí nad druhými, ale vláda řádu, který si svobodně zvolí.

A pokud byste měl vše shrnout do jedné věty, jak by zněla?

„Nom sub hominem set sup legem“, tzn. zhruba „Nechceme žíti pod vládou jiných lidí, ale pod vládou práva a řádu“.         

***

Tolik z dokumentu Vzkaz Vojtěcha Cepla (2008), vysílaný v podvečer na ČT24 dne 2.1.2021. Měli by jej shlédnout všichni občané voliči a být promítám studentům právnických fakult jako podstatná součást studia. Tato půlhodina vydá za několik semestrů - nejenom myšlenkovou silou, ale i slovním projevem, umocněného nádhernou krajinou. Na většinu politiků nemůže zapůsobit, ta je mravně deformovaná, neměnná a nezměnitelná. O potřebných hodnotách mluví neustále, ale činy žádné.

Připomínám, že syn dr. Cepla JUDr. Vojtěch Cepl ml. soudil u KS Praha tzv. „justiční mafii“, kdy umožnil jako dosud jediný soudce přímý televizní přenos celého soudního jednání.

Cituji z Wikipedie: Kromě odlišných právních názorů vzbuzuje přístup soudce Cepla v některých představitelích justice odpor i pro svou otevřenost, kdy např. do jednání o justiční mafii vpustil média včetně televizních kamer, čímž se lišil i od odvolacího senátu pod vedením Romany Vostrejšové, který veřejnost z projednávání vyloučil. „Jednání soudu je veřejné. Není to žádná moje ochota, mám za to, že to je moje povinnost,“ sdělil k tomu Vojtěch Cepl. Nyní soudí u KS v Ústí nad Labem.

Soudil i první žalobu Agentury MM na moji osobu s požadavkem nemajetkové újmy 3.650.000,-Kč z roku 2011 (po téměř 10 letech jsem pravomocně vyhrál). Nepochybně bych vyhrál i další žaloby za svobodu slova a právo veřejnosti na informace (bohužel se v mezidobí změnila příslušnost soudu, předtím v I. stupni projednávaly krajské, dnes okresní soudy).

Nejvyšší právní hodnotou má být ochrana důstojnosti člověka. Osobní emoce nesmějí být nad  zákonem, jinak se spustí nekontrolovatelný proud nespravedlnosti a bezpráví. Vítězem by měl být vždy právní stát, to je to nejdůležitější. Máme k němu stále daleko. I dnes platí slova zesnulého JUDr. Zdeňka Altnera: „Česká republika není právním státem, ale právnickým.“

Volby jsou jedinou možností, jak se můžeme vydat na cestu ke skutečně právnímu státu. Dobrou volbu – všem lidem dobré vůle.

 

Jan Šinágl, 4.1.2021

***

1.výročí: dne 5.ledna 2020 zemřel Čestmír Hofhanzl – takové lidi a politiky potřebuje naše země!

MODUS OPERANDI: VRCHNÍ SOUD V PRAZE A TI DRUZÍ

26.11.2020: 10. výročí založení spolku Sodales Solonis z.s.

***

„Svoboda projevu představuje jeden z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a jednu z hlavních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce. … Tato svoboda se vztahuje nejen na “informace” nebo “myšlenky” příznivě přijímané či považované za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují.“

Ústavní soud České republiky

***

Právní věta: „Z pohledu ústavněprávního nutno stanovit podmínky, za jejichž splnění nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy má za následek porušení základních práv a svobod. Ústavní soud spatřuje tyto podmínky v následujících okolnostech: Základní práva a svobody v oblasti jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektování kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá porušení základního práva a svobody.“

Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 269/99 ze dne 2.3.2000, předseda ÚS prof. Vojtěch Cepl. st.

***

„Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Tomáš Baťa st.

***
„´Outsorcovali´ jsme morálku z člověka a máme za to, že následky našich činů by měl řešit stát.“

Rabín Jonathan Sacks

***

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.33 (3 Votes)
Share