Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2023 12:02
  Kdyby komunisté nedali Rusku uran zadarmo, tak tady je blahobyt.

  Read more...

   
 • 04.12.2023 16:30
  Jsou to zbraně drahé a ještě více předražené tím, jak na ...

  Read more...

   
 • 03.12.2023 09:21
  NBS ! Obyvatelé města Frýdku s Místkem jsou odjakživa vždycky ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:08
  Venezuela is under the enormous influence of Russia, Iran and ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 19:07
  Venezuela je pod obrovským vlivem Ruska, Íránu a Číny. Potvrzují ...

  Read more...

   
 • 01.12.2023 17:21
  Dědictví bolševického hnusu Ad LN27.11.: Disidenti vyhráli a ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Myšlenky moudrých

V minulém režimu se např. vyprávěl vtip, že recepce je hostina, při které dělný lid ochutnává plody své práce ústy svých zástupců. Toto hodnocení okázalých recepcí politických celebrit přetrvalo až do současnosti, protože mentální kvality mnohých politiků (z nichž mnozí jsou ostatně i bývalí anebo současní komunisté, kteří se ani v demokracii nezbavili své rozežranosti) jsou zcela shodné anebo přinejmenším podobné a jejich tučnost pouze dosvědčuje přetrvávající chuť k jídlu a požitkům bez rozdílu stranické příslušnosti.

* * *

Politik nesmí být zištný, chamtivý, hrabivý, lakotný a prodejný. 

 

Zištnost je nekontrolovatelná náklonnost (láska) k penězům a majetku, která takto postiženého jedince zbavuje soudnosti. Pokud politický „adept“ o této své náklonnosti k penězům ví a nedokáže ji ovládnout, pak má pouze dvě možnosti: buď se politice úplně vyhnout a zachránit si tak „zdravou kůži“, anebo se do politiky vrhnout jako do zlatonosného potoka, hrabat se ve zlatonosném písku a riskovat nejen střety s ostatními chamtivými a závistivými „zlatokopy“, ale i možnost „uklouznutí“ a následného trestního postihu (pokud se mu ovšem za pomoci uplacených přátel nepodaří včas uprchnout za hranice).

Zištnost, chamtivost, hrabivost a lakota jsou odporné lidské vlastnosti (nectnosti), které zejména v politice nabývají pravé obludnosti. Kdo si v politice zvykne na snadný a bezpracný příliv peněz, už je na nejlepší cestě ke korupci a prodejnosti.

Clovek nad dejinami avers„Pokud člověk zůstává naživu, zúčastňuje se boje, protože celý vesmír je boj a nelze v něm žít jinak. Nejde o boj krve proti tělu a proti energiím které tísní, útočí a snaží se ovládnout vesmír právě tak, jako již ovládají temnou nicotu. Boj je i proti energiím, které vládnou temnotě i mimo vesmír. Co možnost prototypických mýtů někdy naznačovala, vyhlašuje i Ježíš hlasitě a zřetelně jak slovem, tak vlastním utrpením a smrtí. Pro lidi jako Dostojevského Ivan Karamazov, může být ovšem velmi těžké pochopit jaký smysl by mohla mít temná a krutá bolest dítěte drceného hrůzou a zmatkem v troskách města na které dopadají bomby. Plody energií s nimiž vědci nebojují, nýbrž se s nimi přátelí. Ale pokud tento zoufalý smutek, ke kterému Ivan Karamazov ale i my všichni víc a víc tíhneme, je aspoň pravým smutkem a má v sobě trochu lítosti. Zůstáváme mezi živými. Jakmile smutek i lítost ustoupí hněvu a výsměchu jsme mrtví.“

Téměř půl milionu shlédnutí svědčí o aktuálnosti potřeby hledání správné životní cesty v dnešním mravně a materiálně matoucím světě, kde se základní hodnoty ztrácejí v moři nepodstatného. Nevyhoříte zbytečně předčasně, s nadějí prožít plný, hodnotný život - i ve prospěch svého okolí. Základem je přirozená komunikace. Pouze plným smyslplným žitím a prožitím přítomnosti naplňujeme poselství Velikonočních svátků. Minulost i budoucnost jsou jen jejím obrazem. Minulost by nám měla jen pomáhat neopakovat stejné chyby a omyly - i přes nepoučitelnost člověka. Velikonoce jsou o nikdy neumírající naději. J.Š.

 

Moralizující politici zpravidla předstírají mravnost, avšak skutečná podstata jejich myšlení, mluvení i jednání bývá nemravná.

Samotný pojem „politická kultura“ je nepřesný a zavádějící. Vhodnější by byl spíše termín „politická kultivovanost“, tj. především slušnost, (lat. decorum či decentia), poctivost a pravdomluvnost. Takový politik se však na naší politické scéně objevuje pouze výjimečně a pokud se mu neomalenost, drzost, prolhanost, hrubost a sprostota bytostně příčí, jeho politická kariéra bývá velice krátká. Výjimkou může být pouze takový politik, který je natolik argumentačně vybavený, že i nejhrubší a nejzákeřnější útoky dokáže s přehledem a s náležitou tvrdostí odrazit.

         Téměř všichni politici s oblibou hovoří o mravnosti anebo morálce, avšak rozdíl mezi nimi nikdo z nich nedokáže smysluplně vysvětlit (prozatím ještě nikdo z nich nepřesvědčil o opaku). To by totiž museli věnovat podstatnou část svého času i života studiu filosofie, na což však nemají čas ani psychické naladění, zvláště když to ani nepřináší hmotný zisk.

… Evolučně je možné, že organizace lidské společnosti dosáhla vrcholu a nastupuje umělá inteligence, kterou vyvinul člověk. V konfliktu biologické a umělé inteligence je pak zřejmé, že manipulaci ve virtuální realitě již dnes kontroluje umělá inteligence, nikoli ti, kdo tvrdí, že vládnou internetu.

* * *

Člověk se v důsledku byznysových způsobů Googlu a Facebooku, dvou hlavních představitelů nového, sledovacího kapitalismu, stává manipulovanou loutkou, které bylo odebráno právo na budoucnost. Jeho rozhodnutí jsou totiž díky algoritmům a umělé inteligenci buď ovlivněná, nebo předem známá.

… V 21. století se dobyvateli staly internetové společnosti, jako je Google či Facebook, jež se chovají podobně jako španělští conquistadoři. Neustále obsazují nová území lidského života, přičemž tuto svou činnost legalizují až po odmítavé reakci.

 Politik zásadně nesmí důvěřovat úlisným řečím žen (a političky úlisným řečím mužů). Motivací těchto pochlebníků a kořistnických krasavic anebo krasavců je totiž pouze vlastní zisk (a u žen úlovek vlivného, mocného a bohatého muže)! Naprostá většina politiků i političek je totiž fyzicky nepřitažlivá a přitažlivé jsou na nich pouze dvě věci – peněženka a společenské postavení. Fyzická krása, inteligence, majetek a moc totiž zpravidla nechodí ruku v ruce. Je-li člověk krásný, zpravidla mu chybí inteligence, majetek i moc. Je-li inteligentní, zpravidla není fyzicky přitažlivý a nemá majetek ani moc

Jaspers Karl„Zdá se, že se dnes hroutí, čím byl po tisíciletí lidský svět. Nový svět, který vzniká jako nástroj k zaopatření pobytu, nutí vše, aby mu sloužilo. Ničí, co v něm nemá místo.“ - „Bez očisty duše není politická svoboda.“ - “Idea demokracie sice nebude nikdy naplněna, ale při směřování k ní se lidé stávají myslícími a odpovědnými. Úkolem je nenechat se ukolébat zdánlivým klidem, věřit v demokracii, nenechat se ovlivnit „hypnotizujícími demagogy“ a pracovat na výchově příštích generací.“

* * *

Před 50 lety zemřel německý filosof Karl Jaspers, který se domníval, že k nacismu a komunismu vedl úpadek humanismu.

O pravdě (1947): „Jsem zodpovědný za veškeré zlo, které se ve světě děje, pokud jsem neudělal něco, abych mu zabránil, a to i za cenu vlastního života. Jsem vinen, protože jsem naživu a dál mohu žít. Existence je vina.“

Dokázal se postavit nacistickému režimu. Ze stejnojmenného článku doktorandky filosofie Pavlíny Tomášové v LN na dvou stranách (příloha Česká pozice 23. Února 2019) cituji myšlenky a úvahy aktuální dodnes. Měli bychom si je neustále připomínat a sami pomáhat v každodenním životě jejich realizaci, nechceme-li, aby hrozba návratu minulosti narůstala. Situace v dnešním světě v mnohém připomíná dění před druhou světovou válkou.

Salda F XHoďte do blátivé, bahnité louže sebemenší a sebečistší kamének a celá je hned jeden jediný kal  -  kdežto jezero zůstane klidným, nepohnutým, křišťálově jasným i potom.

Člověk neví, má-li se této nejnovější naší  kocourkovštině smát, nebo má-li nad ní plakat. Vyzývala by jen  mstivý smích a bičující satyru, kdyby nebyla příznakem ubohosti a zvrácenosti s jakou chápou nebo lépe s jakou ignorují naše vládnoucí kruhy všechny kulturní a výchovné otázky doby.

* * *

Není citu odpornějšího, hnusnějšího, směšnějšího a vice: krásnému a zdravému rozvoji  společnosti škodlivějšího, než nepravý a zvrhlý stud.  Všichni velcí satyrikové všech dob a národů měli zvláště na něj namířeno. Byl vždy a všude maskou pokrytectví, vápnem, kterým se natírají nejsmrdutější hrobové.

Bata UV avers 2018„Peníze vítězí nad hodnotami a smyslem. Slova jako důvěra, spolupráce, vedení vlastním vzorem mizí z našich slovníků a životů.“ Ivan Baťka, generální ředitel Fosfa Bata UV revers 2018a.s.

NA ŘÍZENÍ ZÁVODU JEST ZÚČASTNĚNA veliká většina lidí v něm zaměstnaných.

V čele každého malého oddělení je muž, vedoucí oddělení, jehož postavení a způsob práce jsou do jisté míry podobny práci nájemce, podnikatele, který pracuje s pronajatými kapitály (dílnou, stroji, energií, výrobními pomůckami atd.) na výrobku systémem zušlechťování řízení. O zisk z provozu své dílny se dělí tento podnikatel s nejpřičinlivějšími zaměstnanci dílny a správou závodu. Vzájemný poměr a spolupráci jednotlivých oddělení a dílen upravují vzájemné obchodní smlouvy. Při zadávání a předávání prací počínají si tato oddělení jako cizí podniky (oferty s rozpočtem, stanovení dodací lhůty, atd.). Kontrolu těchto smluv provádí jednak kalkulační oddělení, jednak ředitelna závodu. (Případně nedorozumění se vyřídí arbitráží nestranných rozhodčích.)

Bata UV avers 2018JE MÁLO ZAMĚSTNÁNÍ v nichž by se ještě za dnešních dnů ponechávalo tolik volného pole pro náhodu, jako je tomu v obchodě a ve výrobě.Bata UV revers 2018

Jsou podniky, kde náhoda je mocnějším pánem než šéf nebo generální ředitel. Dostává se jí dokonce úředního schválení, když se její výsledky vezmou bilancí jednou nebo dvakrát za rok prostě na vědomí.

Nebylo většího nepřítele náhody v obchodě než Tomáš Baťa.