Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.07.2024 08:14
  Ve volbách do europarlamentu ale v poměru 12:9 uspěli ...

  Read more...

   
 • 16.07.2024 05:37
  Co jsou konspirace? Referáty soudců, usnesení, které vyloží věc ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 17:09
  Karma vzkazuje poškozeným: Není třeba se mstít. Jen se posaďte ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:31
  Honzo, k Tvému článku "Všesokolské slety......" nesouhlasím s ...

  Read more...

   
 • 14.07.2024 09:26
  Bravo Barboře - presentovala naši zemi lépe, než všichni ...

  Read more...

   
 • 01.07.2024 10:19
  Chirurgický nůž na Sudety Na našem severu, v Sudetech, ale ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Myšlenky moudrých

  „Jediné, za co se opravdu bije většina politiků, je znovuzvolení do funkce.“  

Svoji oblíbenost si však mnozí politici snaží získat nikoli pravdivými slovy a mravným způsobem života, ale zejména planými sliby, kterým však po dosavadních zkušenostech mohou uvěřit jen mentálně utlumení šmudlové. Mnozí politici proto nakonec otrnou a ačkoliv se míněním lidu stále veřejně ohánějí, ve skutečnosti jsou zcela odtrženi od reality a docela jim stačí, když za jedno volební období proniknou do nějakého „svazu známých“ a pro budoucno si zajistí nějaké „teplé místo“ i mimo politiku. Dělají to téměř všichni politici bez rozdílu svého politického zaměření a proto je krajně pokrytecké, pokud některé své trestně stíhané kolegy okázale odsuzují, zvláště je-li toto trestní stíhání krajně problematické a nedůvěryhodné.

 „Každá pevnost je dobytná, má-li dostatečně velkou branku, aby se jí protáhl osel naložený zlatem. (Hannibal)                                                                                    

Moudrý a uvážlivý politik se nikdy nepovyšuje nad ostatní občany,  neupřednostňuje své vlastní JÁ, nevyžaduje obdiv, chválu anebo organizování akcí na oslavu své „velikosti“, nevydává své představy, omyly anebo dokonce lži za nezpochybnitelné pravdy (tj. „pravdy alternativní“) a neuráží ty, kteří s ním nesouhlasí. Pokud toto činí, pak i přes případné velké vědomosti je to politik hloupý (viz „Obecná blbologie“, Nakladatelství Olomouc 1998, str.24; kategorie kvalifikovaného blba).

 Aby byl politik důvěryhodný, musí být důsledně pravdomluvný – a to i s vědomím rizik, která to přináší.

Naši politici bez rozdílu věku i stranické příslušnosti rozhodně nevynikají pravdomluvností. Proto ani v nejmenším nemohou předpokládat, že by jim občané věřili tak nekriticky, jako počátkem devadesátých let. Protože téměř všechny dosavadní sliby politiků nebyly splněny a politici namísto nezištné služby lidu sloužili jen sobě a okruhu svých známých, kteří je k moci protlačili, lidé přestali věřit jejich slibům a paušálně (byť v některých případech i nespravedlivě) předpokládají, že jim všichni politici cílevědomě lžou. Při této své zkušenostní domněnce však mnohdy nejsou daleko od pravdy, stejně tak když politiky paušálně podezřívají, že se na jejich úkor neoprávněně obohacují. Ostatně – „kdo lže, ten krade (a do pekla se hrabe).

Abraham Lincoln: "Nic není spořádané, co se neřídí spravedlivostí."

Vojtěch Cepl st. „Aby nám vládly zákony, ne lidé.“

* * *

Politik musí být uvážlivý v řeči - Ve všech případech mezinárodních vztahů je nutno zachovávat nejen maximální zdvořilost, ale i důstojnost, protože se jedná o reprezentaci naší země. Jako neomluvitelné pochybení je proto nutno považovat nedůstojné podlézání, prostořekost, nadměrné požívání alkoholu, kouření v prostorách vyhrazených pro nekuřáky, přejídání anebo dokonce krádež protokolárního pera.

Slavný athénský učitel a teoretik rétoriky Ísokratés (asi 436-338 př.n.l.) tvrdil, že základem rétorického umění je schopnost přesvědčivě odůvodnit svůj názor, dovednost používat vhodné výrazy a cit pro situační vhodnost. Toto vše vytváří schopnost hovořit (a ostatně se i chovat) „politicky mravně“, což Ísokratés považoval za projev úplného vzdělání athénských občanů i politiků.

V minulém režimu se např. vyprávěl vtip, že recepce je hostina, při které dělný lid ochutnává plody své práce ústy svých zástupců. Toto hodnocení okázalých recepcí politických celebrit přetrvalo až do současnosti, protože mentální kvality mnohých politiků (z nichž mnozí jsou ostatně i bývalí anebo současní komunisté, kteří se ani v demokracii nezbavili své rozežranosti) jsou zcela shodné anebo přinejmenším podobné a jejich tučnost pouze dosvědčuje přetrvávající chuť k jídlu a požitkům bez rozdílu stranické příslušnosti.

* * *

Politik nesmí být zištný, chamtivý, hrabivý, lakotný a prodejný. 

 

Zištnost je nekontrolovatelná náklonnost (láska) k penězům a majetku, která takto postiženého jedince zbavuje soudnosti. Pokud politický „adept“ o této své náklonnosti k penězům ví a nedokáže ji ovládnout, pak má pouze dvě možnosti: buď se politice úplně vyhnout a zachránit si tak „zdravou kůži“, anebo se do politiky vrhnout jako do zlatonosného potoka, hrabat se ve zlatonosném písku a riskovat nejen střety s ostatními chamtivými a závistivými „zlatokopy“, ale i možnost „uklouznutí“ a následného trestního postihu (pokud se mu ovšem za pomoci uplacených přátel nepodaří včas uprchnout za hranice).

Zištnost, chamtivost, hrabivost a lakota jsou odporné lidské vlastnosti (nectnosti), které zejména v politice nabývají pravé obludnosti. Kdo si v politice zvykne na snadný a bezpracný příliv peněz, už je na nejlepší cestě ke korupci a prodejnosti.

Clovek nad dejinami avers„Pokud člověk zůstává naživu, zúčastňuje se boje, protože celý vesmír je boj a nelze v něm žít jinak. Nejde o boj krve proti tělu a proti energiím které tísní, útočí a snaží se ovládnout vesmír právě tak, jako již ovládají temnou nicotu. Boj je i proti energiím, které vládnou temnotě i mimo vesmír. Co možnost prototypických mýtů někdy naznačovala, vyhlašuje i Ježíš hlasitě a zřetelně jak slovem, tak vlastním utrpením a smrtí. Pro lidi jako Dostojevského Ivan Karamazov, může být ovšem velmi těžké pochopit jaký smysl by mohla mít temná a krutá bolest dítěte drceného hrůzou a zmatkem v troskách města na které dopadají bomby. Plody energií s nimiž vědci nebojují, nýbrž se s nimi přátelí. Ale pokud tento zoufalý smutek, ke kterému Ivan Karamazov ale i my všichni víc a víc tíhneme, je aspoň pravým smutkem a má v sobě trochu lítosti. Zůstáváme mezi živými. Jakmile smutek i lítost ustoupí hněvu a výsměchu jsme mrtví.“

Téměř půl milionu shlédnutí svědčí o aktuálnosti potřeby hledání správné životní cesty v dnešním mravně a materiálně matoucím světě, kde se základní hodnoty ztrácejí v moři nepodstatného. Nevyhoříte zbytečně předčasně, s nadějí prožít plný, hodnotný život - i ve prospěch svého okolí. Základem je přirozená komunikace. Pouze plným smyslplným žitím a prožitím přítomnosti naplňujeme poselství Velikonočních svátků. Minulost i budoucnost jsou jen jejím obrazem. Minulost by nám měla jen pomáhat neopakovat stejné chyby a omyly - i přes nepoučitelnost člověka. Velikonoce jsou o nikdy neumírající naději. J.Š.

 

Moralizující politici zpravidla předstírají mravnost, avšak skutečná podstata jejich myšlení, mluvení i jednání bývá nemravná.

Samotný pojem „politická kultura“ je nepřesný a zavádějící. Vhodnější by byl spíše termín „politická kultivovanost“, tj. především slušnost, (lat. decorum či decentia), poctivost a pravdomluvnost. Takový politik se však na naší politické scéně objevuje pouze výjimečně a pokud se mu neomalenost, drzost, prolhanost, hrubost a sprostota bytostně příčí, jeho politická kariéra bývá velice krátká. Výjimkou může být pouze takový politik, který je natolik argumentačně vybavený, že i nejhrubší a nejzákeřnější útoky dokáže s přehledem a s náležitou tvrdostí odrazit.

         Téměř všichni politici s oblibou hovoří o mravnosti anebo morálce, avšak rozdíl mezi nimi nikdo z nich nedokáže smysluplně vysvětlit (prozatím ještě nikdo z nich nepřesvědčil o opaku). To by totiž museli věnovat podstatnou část svého času i života studiu filosofie, na což však nemají čas ani psychické naladění, zvláště když to ani nepřináší hmotný zisk.

… Evolučně je možné, že organizace lidské společnosti dosáhla vrcholu a nastupuje umělá inteligence, kterou vyvinul člověk. V konfliktu biologické a umělé inteligence je pak zřejmé, že manipulaci ve virtuální realitě již dnes kontroluje umělá inteligence, nikoli ti, kdo tvrdí, že vládnou internetu.

* * *

Člověk se v důsledku byznysových způsobů Googlu a Facebooku, dvou hlavních představitelů nového, sledovacího kapitalismu, stává manipulovanou loutkou, které bylo odebráno právo na budoucnost. Jeho rozhodnutí jsou totiž díky algoritmům a umělé inteligenci buď ovlivněná, nebo předem známá.

… V 21. století se dobyvateli staly internetové společnosti, jako je Google či Facebook, jež se chovají podobně jako španělští conquistadoři. Neustále obsazují nová území lidského života, přičemž tuto svou činnost legalizují až po odmítavé reakci.

 Politik zásadně nesmí důvěřovat úlisným řečím žen (a političky úlisným řečím mužů). Motivací těchto pochlebníků a kořistnických krasavic anebo krasavců je totiž pouze vlastní zisk (a u žen úlovek vlivného, mocného a bohatého muže)! Naprostá většina politiků i političek je totiž fyzicky nepřitažlivá a přitažlivé jsou na nich pouze dvě věci – peněženka a společenské postavení. Fyzická krása, inteligence, majetek a moc totiž zpravidla nechodí ruku v ruce. Je-li člověk krásný, zpravidla mu chybí inteligence, majetek i moc. Je-li inteligentní, zpravidla není fyzicky přitažlivý a nemá majetek ani moc