Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 04.03.2024 08:07
  The fact that this is a layered and sensitive matter is shown ...

  Read more...

   
 • 04.03.2024 07:52
  Že jde o vrstevnatou a citlivou záležitost, ukazuje jedna ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 11:12
  Špičky tenisového svazu posílaly „malé domů“ přes rodinu a ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 11:00
  Pokud by PČR jednala bezchybně, není co řešit. Pokud pochybila ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 10:52
  14 mrtvých. 25 zraněných. Pořad ABJ probírá vraždění v Praze.

  Read more...

   
 • 03.03.2024 09:09
  V Senátu se připojím a budu hlasovat pro pozměňovák zaručující ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Clovek nad dejinami avers„Pokud člověk zůstává naživu, zúčastňuje se boje, protože celý vesmír je boj a nelze v něm žít jinak. Nejde o boj krve proti tělu a proti energiím které tísní, útočí a snaží se ovládnout vesmír právě tak, jako již ovládají temnou nicotu. Boj je i proti energiím, které vládnou temnotě i mimo vesmír. Co možnost prototypických mýtů někdy naznačovala, vyhlašuje i Ježíš hlasitě a zřetelně jak slovem, tak vlastním utrpením a smrtí. Pro lidi jako Dostojevského Ivan Karamazov, může být ovšem velmi těžké pochopit jaký smysl by mohla mít temná a krutá bolest dítěte drceného hrůzou a zmatkem v troskách města na které dopadají bomby. Plody energií s nimiž vědci nebojují, nýbrž se s nimi přátelí. Ale pokud tento zoufalý smutek, ke kterému Ivan Karamazov ale i my všichni víc a víc tíhneme, je aspoň pravým smutkem a má v sobě trochu lítosti. Zůstáváme mezi živými. Jakmile smutek i lítost ustoupí hněvu a výsměchu jsme mrtví.“

Dosud nevydané rukopisné dílo brněnského historika a pedagoga Bohdana Chudoby (1909–1982), žijícího od roku 1948 v exilu, čítá desítky svazků, mezi nimi několik románů, pohádky, povídky i práce esejistické a memoárové. Jeho vrcholem je obří práce Člověk nad dějinami, esejisticko-literárně-historické uchopení vývoje evropské civilizace, evropského člověka a evropské vzdělanosti od pravěku do dvacátého století. Chudoba se zde projevuje jako vynikající esejista vytříbeného stylu, vzdělanec světového rozhledu a neobyčejně osobitý myslitel. V českém kontextu jde o dílo svou šíří zcela jedinečné, nesrovnatelné s jemu podobným. Století za staletím kráčíme s Chudobou evropskou historií, kulturou, vzdělaností a politikou, nejsme však svědky shrnování faktů, ale osobité a velmi kritické interpretace. Chudoba promýšlí, přičemž Evropu vidí v souvislostech mimoevropských starověkých kultur a civilizací. Nad knihou se zamýšlí redaktorka Hana Svanovská.

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-10-07-13-20-00/

* * *

Vážený pane redaktore,

 

mám rád Vaše články. Vážím si Vašich názorů, jste pro mne velikou autoritou. Mám na Vás prosbu. Nedávno jsem dostal jako dárek knihu Bohdana Chudoby ČLOVĚK NAD DĚJINAMI (Torst 2018).  Nikdy jsem takovou knihu nečetl. Jsem nadšený, ale zároveň na rozpacích. 

Mně letos bude 90 roků. Pamatuji si Chudobu ještě před rokem 1948. Byl tehdy skutečnou hvězdou pro nás mladé a velikou nadějí. Nezapomenutelné byly jeho veřejné  debaty v brněnském Typosu s komunistou JUDr. Jaromírem Blažkem. Chudoba ho argumentačně  naprosto porazil. Po Únoru musel Chudoba zmizet do exilu, jinak by ho zabili.  JUDr.  Blažkem se stal děkanem  Právnické fakulty v Brně, posledním před jejím zrušením. 

Kniha ČLOVĚK NAD DĚJINAMI Bohdana Chudoby  je nesmírně obsažná objemově i obsahově. Možná to mělo být rozděleno do 5 knih, jak autor zamýšlel.  Podle mého názoru je  kniha velmi originální. Druhá věc ale je, zda všechna Chudobova (leckdy šokující)  tvrzení jsou důvěryhodná. Mně v té knize nejvíce chybí odkazy na zdroje, ze kterých Chudoba čerpá a ze kterých vyvozuje své teze, tedy poznámkový aparát. To by ta kniha byla ale ještě o polovinu tlustší.. Je dobře že v knize je aspoň jmenný rejstřík, který velmi pomáhá při četbě a studiu.

Před nedávnem vysílali na radiu Proglas recenzi té knihy a je možnost si tuto poslechnout. Recenze trvá asi 10 minut.

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-10-07-13-20-00/

Je to kniha podle mého mínění velmi originální - v českém jazykovém prostoru obzvláště - a velmi rád bych četl její recenzi od nějakého moudrého člověka  nebo ještě lépe nějakou diskuzi o té knize.  

Velmi mě zajímá Váš názor, co si o té knize a jejím obsahu myslíte Vy. Budu rád, když mi napíšete.

 

S úctou.

Tomáš Řezníček

26.4.2019

* * *

Vážený pane Řezníčku,

děkuji Vám. Knihu číst nebudu, jsem zaměření praktického a čas je dán, knihy už nestíhám číst, natož teoretické... Zvukový text 3:35-4:50 min. bych podepsal. Člověk se nezměnil a vždy bude rozhodující jeho charakter a konkrétní činy. Jistě byste ocenil knihu našeho, dle mne nejlepšího historika, také exulanta, prof. Josefa Kalvody Genese Československa, kdy vše je podloženo dokumenty, odkazy, tak jak má kniha o historii vypadat - https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8644-prosinec-2018-prof-josef-kalvoda-genese-ceskoslovenska-doplnene-vydani.html - nejtěžší na světě je předvídat minulost!

Gen. Petr Pavel: „Jsme uzavřeni do našeho dvorečku a zároveň máme pocit, že jsme pupkem světa.“

Výrok spisovatele Jonase Jonasona (II.díl knihy „Stoletý stařík“): „Lépe bude až tehdy, kdy se po dostatečně dlouhou dobu bude dostatečný počet lidí chovat dostatečně co nejhůře.“

Kde vládne moc a peníze, pravda zmlkne a lež vítězí…

 

V úctě

Jan Šinágl

P.S.

I kdyby si tu knihu přečetli všichni lidé světa, nic se nezmění. Vždy tomu tak bylo, je a bude - pouze přítomnost mění svět. Bohužel člověk je nezměnitelný a stále po tisíciletí opakuje stejné chyby. Výstižně to popisuje JUDr. Oldřich Hein na mém webu. Člověk může změnit svět jen změnou sebe a dalšího člověka. Vážím si toho, když starší a zkušenější oceňují moji práci. Potvrzují tak, že se ubírá správným směrem. Jenom hlupák nemění názory a mění zásady. Každý kdo hledá ví více než dříve a méně než bude vědět. Možná se k přečtení knihy časem dopracuji i jako „nevzdělaný vzděláním“, ale životem a které nikdy nekončí. Proto mají můj obdiv lidé jako je pan Řezníček. Zůstávají myšlením mladí a jsou schopni i přes úctyhodný věk stále přijímat a pochybovat o nových myšlenkách. Bude jich vždy menšina, ale bez nich se svět neposune dopředu, zvláště když nejsou vidět, slyšet a místo nich se ve veřejném prostoru šíří prázdnota, plebejství a beznaděj. J.Š.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (2 Votes)
Share