Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Myšlenky moudrých

„Skauti nehledají štěstí a víte proč? Snaží se, aby druzí byli šťastní. To působí jako bumerang.“ Velen Fandrlík

* * *

Ve vězení jsem si uvědomil, že nejpodstatnější je být schopen udržet určitý systém a řád dne.

Tváří tvář naší situaci si musíme připustit, že jsme si mnohé věci zavinili sami, když jsme chtěli převracet přirozený Boží řád. To neříkají jenom teologové, ale i politici a nakonec i to švédské děvče v OSN strašilo – že jsme nepokorní, že jsme se domnívali, že si můžeme s přírodou a se světem dělat, co chceme, bez jakékoliv odpovědnosti. A nyní nám je vystaven účet.  Takže ano, současná situace je tvrdá a bolestná zkouška, kdy se skutečně zapotíme a nebude to lehké. Ale spíše než Boží trest bychom měli hledat vlastní selhání a nejprve si jako lidstvo poctivě odpovědět, zda jsme se v poslední době příliš nehnali za blahobytem a penězi, na úkor přírody a našich každodenních vztahů.

Jistě, ledasco jsme mohli udělat lépe, ale uvědomme si, že jsme také čelili důsledkům naší dvacetileté pýchy, kdy jsme se domnívali, že co si nevyrobíme, si můžeme jednoduše koupit za peníze. Ukázalo se, že to tak jednoduché není.

Papez Frantisek"Bouře obnažila naši zranitelnost a odhalila falešné a zbytečné jistoty, na nichž jsme stavěli své plány, projekty, zvyklosti a priority a ukázala na to, jak jsme zanedbávali a vzdávali věci, jež naše životy a naši společnost vyživují, udržují a posilují."

SenecaZ nejvzdálenějšího oceánu se dováží, co sotva snese žaludek zhýčkaný lahůdkami. Zvracejí, aby mohli jíst, a jedí, aby mohli zvracet; a jídlo sehnané po celém světě ani neuznají za dobréSeneca avers pořádně uvařit a strávit! - Kdo se tedy bude držet v míře dané přírodou, chudoby nepocítí. Kdo však tuto přirozenou míru přestoupí, toho bude tísnit chudoba i v největším nadbytku.

* * *

Zavítal jsem do antikvariátu a jak to už bývá, zakoupil nakonec jinou knihu. Zaujala mne malá knížečka SENEKA VYCHOVATEL A UTĚŠITEL, vydání z roku 1945 (cena K 7.-, dnes 80,-Kč). Začetl jsem se a nestačil se divit. Stejné by Seneca napsal i dnes. Člověk se chová stále stejně, neschopen se poučit. Posuďte sami, cituji ze stránek 42-52:

10. Marcellus tedy nesl vyhnanství dobře a v jeho duchu nic nezměnila změna místa, ač na něj v zápětí dolehla chudoba. Poznal, že chudoba není nijak zlá tomu, kdo ještě nepropadl šílenství lakoty a rozmařilosti vše podvracející. Vždyť jak málo je toho, čeho je nutné třeba člověku, aby žil! A komu i to může chyběti, má-li jen špetku zdatnosti? Co se mne týká, vím, že jsem neztratil majetek, nýbrž břímě starostí. Tělesné potřeby jsou skrovné. Chce se zahnat zimu a ukojit hlad potravou a žízeň nápojem. Co je nad to předmětem naší touhy, toho se domáháme neřestně, nikoli z nutné potřeby.

Není nutné prohrabovat každou hlubinu ani zabíjet zvířata a obtěžovat jimi žaludek ani sbírat ústřice po neznámém pobřeží velmi vzdáleného moře. Bohové a Bohyně ať zatratí ty, jejichž rozmařilost překračuje hranice říše budící takovou závist!

Bismarck Otto… Vše co píšete, tak tesat do kamene. Ještě Vám přidám jeden velice zajímavý poznatek o Češích. Můj tatínek, ročník 1917, ukončil práva v roce 1947. Pak byl soudcem a prakticky celý život prokurátorem. NakonecHavel Vaclav skončil ve skladu barev. Po 89, jako důchodce, nastoupil opět na prokuraturu jako prokurátor. Denně jezdil z Brna do Břeclavi. Až téměř do své smrti v roce 1994. Velice se zajímal o historii. Dodnes mám schované co objevil, co řekl Otto Bismarck. Posílám v příloze. A je to tím zajímavější, že to neřekl Čech, ale velice významný Němec.

"Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. Evropa tudíž nesmí dopustit, aby tam vládl jiný národ než český, poněvadž tento národ se nesnaží o nadvládu nad jinými. Hranice Čech jsou zárukou evropské bezpečnosti a ten, kdo jimi pohne, uvede Evropu do neštěstí."

Iustitia 2019

Nejstručnější definice práva zní takto:  „Právo je abstraktní vyjádření konkrétních společenských vztahů.“

Tohle by se mělo vyučovat na každé právnické fakultě, protože vědomosti současných právníků (a to nejen těch mladých) jsou v tomto směru povětšinou nulové - natož pak u běžných v právu a etice nevzdělaných lidí. Pokud ale tato společnost odřízla kmen od kořenů, bude pád stromu veliký a dramatický.

 

JUDr. Oldřich Hein

 

Současný systém zastupitelské demokracie je v krizi. V případě experimentů s přímou demokracií však mějme na paměti varování Edmunda Burka a Alexise de Tocquevilla před demokraticky zvolenou despocií i středoevropskou zkušenost s totalitními režimy, které se k moci dostaly demokraticky.

-Anglický filozof John Locke jako první přichází s myšlenkou, že člověk disponuje přirozenými právy na život, osobní svobodu a soukromý majetek, která mu žádná státní moc nemůže vzít, čímž definuje základní smysl státu.

-Francouzský filozof Charles de Montesquieu jako první navrhuje rozdělení moci ve státě na zákonodárnou, výkonnou a soudní a popisuje principy jejich fungování.

-Britský myslitel Edmund Burke pouhý rok po dobytí Bastily předpovídá, že ve jménu demokracie může nastat zneužití jejich nástrojů a procesů a nástup tyranie.

Češi mají v české šlechtě bohatství vzorů vzhledem k její pracovitosti, píli a trpělivosti.

Násilí a propaganda komunistů ne nepodobná násilí a propagandě nacistů, zapříčinily ve 20 stol. zhroucení hodnot, kterému podlehly oba národy. Německý svojí pracovitostí a přijetím tradic se opět dokázal zařadit do popředí evropských států. Češi ač obklopeni mnoha dobrými příklady české šlechty, zůstávají rozkolísaností i netečností reliktem minulé doby, který ji dodnes nahlodává připomínajíc postiženého invalidu.

 

K.Mrzílek, 2.10.2019

Bartonove erb„Píle dokáže ze všeho nejvíce.“ Tento citát Ovidia by se jistě hodil k rytířskému rodu Bartoňů z Dobenína.

Doporučuji shlédnout pořad ČT Modrá krev (II. řada) Bartoňové z Dobenína. Je to jako když se napijete z čisté studánky. Takové nádherné lidi jsme likvidovali, přesto se vracejí a jsou nám příkladem v dnešním bezhodnotovém světě. Jejich píle, moudrost, prostota a přirozenost jsou obdivuhodné. Nádherné, jak velkost zakladatelů se přenáší z generace na generaci a jak moudří jsou už i ti nejmladší členové rodu. J.Š.

* * *

Somatické postižení je lépe léčitelné než psychické.

Češi mají v české šlechtě bohatství vzorů vzhledem k její pracovitosti, píli a trpělivosti.

Násilí a propaganda komunistů ne nepodobná násilí a propagandě nacistů, zapříčinily ve 20 stol. zhroucení hodnot, kterému podlehly oba národy. Německý svojí pracovitostí a přijetím tradic se opět dokázal zařadit do popředí evropských států. Češi ač obklopeni mnoha dobrými příklady české šlechty, zůstávají rozkolísaností i netečností reliktem minulé doby, který ji dodnes nahlodává připomínajíc postiženého invalidu.

K.Mrzílek

 YustitiaNejvyšší zlo je, když zničíš lidskou dobrotu, nejvyšší mravnost je, když odčiníš lidskou křivdu. - Neusilujme o moc, majetek, obdiv ani chválu lidí, protože se jedná o pomíjivé hodnoty, které nevyjadřují podstatu pravé lidské kvality.

 Nedovolme našim politikům, aby tuto „sůl země“ zničili a zašlapali do prachu. Zlým a špatným lidem totiž vždycky budou vadit ti dobří, spravedliví, poctiví a slušní, a protože se nebudou chtít dívat do zrcadla odrážejícího jejich vlastní špatnost, budou se snažit toto zrcadlo pokřivit anebo rozbít a svoji nemravnost „normalizovat“. Nenechme se proto „otrávit“ ani zkazit jejich špatnými příklady. Cesta mravnosti je sice strmá, ale přímá; je to cesta nejvyšší, „direttissima lidské dokonalosti“.

 „Kterého rozumného člověka by těšilo pobývat ve zlém kraji, kde lidé nejsou schopni uvažovat?“                                     

 „Vlast je všude, kde je dobře.“

 Prozatím stále ještě žijeme v ekonomicky prosperující zemi a na rozdíl od převážné většiny světa i v přívětivém přírodním prostředí, kterého si však převážná většina lidí neváží a neustále jej poškozuje.

 Politika mravy nezlepšuje, ale zhoršuje! - „Co není na začátku rovné, bude na konci nutně křivé.“ 

 Pokud se však našim nerozumným, nevědomým a planě „humanizujícím“ politikům podaří cílenou tolerancí k nejrůznějším projevům nemravnosti a dokonce zločinnosti (viz § 8 občanského zákona o nepostižitelnosti nezjevného zneužití práva a § 12 odst.2 trestního zákona o subsidiaritě trestní represe) vypěstovat v naší společnosti představu, že nemravnost a zločinnost je koneckonců zcela normálním sociálním jevem, bude to naprostá společenská katastrofa, kterou občasné okázalé trestní stíhání některého neoblíbeného politika rozhodně neodvrátí.

… Momentálně je však pozoruhodná skutečnost, že politikům se již natolik podařilo pokazit veřejné mínění, že např. jejich mlžení, lhaní a (s)prostomluva jsou už veřejností považovány za zcela normáln … Převážné většině našich politiků ovšem zhloupnutí nehrozí, neboť mnozí z nich vstupovali do politiky již jako hloupí anebo úplně zhloupli až v průběhu své politické kariéry…. Největším neštěstím pro jakýkoliv národ je situace, kdy vůdčí politici (v poslední době zejména prezidenti, protože u monarchů takové situace zpravidla nehrozí) nedokáží včas vyhodnotit záporný emoční přetlak obyvatelstva (nespokojenost, zlobu a nenávist) a úporně setrvávají ve svých funkcích …

* * *

         Také politici jsou jenom lidé se všemi chybami a nectnostmi, které se však v politice zákonitě rozvíjejí až k odpornosti a nesnesitelnosti. Výhodné a výnosné společenské postavení politiků je totiž vyváženo objektivně nepříznivým až nebezpečným prostředím pro zachování zdravého rozumu, dobré pověsti, cti a dodržování mravních hodnot. Pokud bychom měli politiku personifikovat, pak pro mravně nepevné lidi je pravým Mefistofelem, který je úlisnou řečí svádí k chamtivosti, hrabivosti, rozmařilosti, sebestřednosti, lhaní a intrikaření, aby je pak za jejich mravní prohřešky „stáhl do pekla“.

        „Těžké je bojovat se žádostivostí, neboť co si přeje, kupuje si za duši.“

                                                             (Hérakleitos z Efesu – asi 544-484 př.n.l.)