Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

út dub 14 @15:00 -
Klášter Želiv: Připomenutí Akce "K"
út dub 14 @15:00 -
Klášter Želiv: Nebe bylo plné hvězd

Nejnovější komentáře

 • 03.04.2020 11:14
  Nechci nosit sovy do Athén, ale trochu se děsím toho, že Češi ...

  Read more...

   
 • 30.03.2020 09:22
  Za pomoc se Rusům platí podanstvím. Italie připravuje pozváním ...

  Read more...

   
 • 23.03.2020 08:42
  Vše na světě se dá zneužít dovolí-li to NEZÁJEM nezodpovědných ...

  Read more...

   
 • 22.03.2020 09:20
  Dokud se v České republice nebude promítat Sněhurka a sedm ...

  Read more...

   
 • 15.03.2020 22:43
  Správně dodal pan Šinagl na pohřbu Honzy Vyčítala. "Přejeme ti ...

  Read more...

   
 • 14.03.2020 13:44
  Ruskou gubernii už máme na Pražském hradu. Po generace lámaná ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Iustitia 2019

Nejstručnější definice práva zní takto:  „Právo je abstraktní vyjádření konkrétních společenských vztahů.“

Tohle by se mělo vyučovat na každé právnické fakultě, protože vědomosti současných právníků (a to nejen těch mladých) jsou v tomto směru povětšinou nulové - natož pak u běžných v právu a etice nevzdělaných lidí. Pokud ale tato společnost odřízla kmen od kořenů, bude pád stromu veliký a dramatický.

 

JUDr. Oldřich Hein

 

 * * *

„Jestliže si přeješ, aby bylo tvé chování dokonalé,

 drž se stranou každého zla.

 Střez se závisti, protože je to škodlivá nemoc,

 nevyléčitelná, rozděluje všechny blízké;

 zneucťuje otce i matky, jakož i matčiny bratry,

 zkysne sladkost přátelství, vzdaluje přítele od učitele,

 odděluje manželku od manžela;

 je to hromada všeho, co je špatné,

 pytel se vším, co zasluhuje výtku.“

* * *

 „Rozum pudům slouží, nevládne jim. Rozum může ovládat pud jen tehdy, když proti němu postaví jiný mocný pud.“

(C.J.Adcock – Základy psychologie; Orbis 1973, str.63)

* * *

„Bez rozumu nic nemůže být správně vykonáno.“

(Římský právník, státník a řečník Marcus Tullius Cicero – 106-43 př.n.l.)

* * *

„Poněvadž pramenem práva je příroda, plyne z toho, že je ve shodě s lidskou přirozeností, aby nikdo netěžil z nevědomosti druhého člověka. Není větší zhouby v lidském životě, než tváří-li se chytráctví jako moudrost.“

(Marcus Tullius Cicero – 106-43 př.n.l.; O povinnostech.)

* * *

„Jeť od přírody, že to, co jest slabší, nebrání silnějšímu,

nýbrž že je slabší silnějším ovládáno i řízeno,

že silnější vede a slabší následuje.“

(Sofista Gorgiás z Leontín – asi 483-380 př.n.l.)

* * *

„Plné břicho je předpokladem slušného chování. Bez toho nikdo nepochopí, k čemu ho dožene hlad.“

(Poslední slova uprchlého trestance pod šibenicí, odsouzeného k smrti za kanibalismus – Austrálie, 19.století.)

* * *

„Může se však mluvit o nespravedlivém zabití, když postihne úkladného vraha a lupiče? Jaký význam mají naše ozbrojené družiny nebo naše meče? Kdyby nebylo dovoleno vůbec jich užít, určitě by nebylo dovoleno mít je. Existuje tedy, soudcové, zákon, ne napsaný, ale vrozený, který jsme si neosvojili učením, neslyšeli ani nepřečetli, ale který jsme přejali od samotné přírody, vsáli do sebe a dali mu výraz, k němuž jsme nebyli vyučeni, ale stvořeni, k němuž nás nedovedlo školení, ale pud, a když náš život narazí na nějaké nástrahy, na násilí nebo na zbraně lupičů nebo osobních nepřátel, stanoví tento zákon, že k záchraně života je každý prostředek čestný.“ (Marcus Tullius Cicero – O povinnostech

 * * *

Režisér Otomar Krejča o odpovědnosti a kázni, aneb léčba Klausem

 

J.Š. 2.11.2019

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)
Share