Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 04.03.2024 08:07
  The fact that this is a layered and sensitive matter is shown ...

  Read more...

   
 • 04.03.2024 07:52
  Že jde o vrstevnatou a citlivou záležitost, ukazuje jedna ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 11:12
  Špičky tenisového svazu posílaly „malé domů“ přes rodinu a ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 11:00
  Pokud by PČR jednala bezchybně, není co řešit. Pokud pochybila ...

  Read more...

   
 • 03.03.2024 10:52
  14 mrtvých. 25 zraněných. Pořad ABJ probírá vraždění v Praze.

  Read more...

   
 • 03.03.2024 09:09
  V Senátu se připojím a budu hlasovat pro pozměňovák zaručující ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Současný systém zastupitelské demokracie je v krizi. V případě experimentů s přímou demokracií však mějme na paměti varování Edmunda Burka a Alexise de Tocquevilla před demokraticky zvolenou despocií i středoevropskou zkušenost s totalitními režimy, které se k moci dostaly demokraticky.

-Anglický filozof John Locke jako první přichází s myšlenkou, že člověk disponuje přirozenými právy na život, osobní svobodu a soukromý majetek, která mu žádná státní moc nemůže vzít, čímž definuje základní smysl státu.

-Francouzský filozof Charles de Montesquieu jako první navrhuje rozdělení moci ve státě na zákonodárnou, výkonnou a soudní a popisuje principy jejich fungování.

-Britský myslitel Edmund Burke pouhý rok po dobytí Bastily předpovídá, že ve jménu demokracie může nastat zneužití jejich nástrojů a procesů a nástup tyranie.

-James Madison, jeden z otců zakladatelů USA. si uvědomuje, že pro demokracii je nezbytná svoboda zastávat rozdílné názory, přestože je to doprovázeno vášněmi, které způsobují nevraživost, a tím i větší chuť se trápit a utiskovat, než spolupracovat ke všeobecnému prospěchu. Nastolení osvíceného autoritáře, který urovná všechny spory a podřídí je veřejnému blahu, je lákavé, nicméně systémově nereálné.

-Francouzský sociolog Alexis de Tocqueville americkou demokracii založenou na rovnosti příležitostí nezavrhuje, nicméně ve shodě s Burkem předjímá problémy, které může způsobit vláda většiny s neomezenými pravomocemi podporovaná veřejným míněním.

-Vycházíme-li z předpokladu, že demokracie není cílem, ale prostředkem, pak zastupitelská demokracie byla vymyšlena jako efektivní systém správy většího území s větším počtem obyvatel, který zároveň relativně spolehlivě chrání před tyranií většiny.

-S rozpadem tradiční třídní společnosti přestaly v Evropě fungovat tradiční politické strany, jimž se rozpadly „sociokulturní pilíře“ jejich voličů. Ty vznikly v důsledku konfliktních linií, které dlouhodobě rozdělovaly společnost na město-venkov, centrum-periferii, vlastníky-zaměstnance nebo církev-stát. Spolu s tím postupně zanikly skupiny voličů.

-Končí éra masových médií, která společnost spojovala, a nastupuje éra on-line komunikace založená na fragmentovaných digitálních bublinách, které jsou snadno manipulovatelné a společnost rozdělují.

-Vzniká velký konflikt mezí ideály optimistických šiřitelů dobra a strachem relativně zabezpečené, ale frustrované střední třídy. Ve volbách často vítězí většina starších, zkušených a relativně bohatých voličů, která je znechucena politickým systémem, jenž je až dosud chránil a sociálně zabezpečoval.

-Je otázkou, zda tuto situaci řešit experimenty se zaváděním prvků přímé demokracie, nebo „restaurací“ systému politických stran. Tyto „staronové“ politické strany by ale musely opět začít hájit zájmy konkrétních skupin voličů, které budou odrážet nové rozdělení společnosti.

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/jak-smysluplne-modernizovat-zastupitelskou-demokracii.A190926_143550_pozice-tema_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)
Share