Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 11.01.2019 14:39
  Ohledně taktiky byl citován Jan Masaryk. Komunistická ideologie ...

  Read more...

   
 • 11.01.2019 10:48
  Jakmile by se ukázala léčebná metoda MUDr. Fortýna jako ...

  Read more...

   
 • 10.01.2019 09:00
  Způsob jakým se s panem Vonkou jednalo v Česku připomíná ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:22
  Uprímný dík panu JUDr. Heinovi a Vám za “Míru humanity”. Je to ...

  Read more...

   
 • 08.01.2019 16:18
  Mohu být hrdý. Hrdý na svého presidenta. Presidenta, který i ...

  Read more...

   
 • 24.12.2018 18:49
  To co píšete, spolu s tím co už jsem si taky zažil ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Franz Josef„Bože, vrať nám císaře pána a zažeň k čertu politické strany, tento zdroj hádek místo práce, a nepřátelství mezi lidmi.“

* * *

Korpus delicti – mám jeden list z revue Karla Harnacha z roku 1911: Úryvky z něj: Nové proudění v našich městech má za následek i velký přírůstek obyvatelstva…

Všechny tyto úkoly dostavily se takřka přes noc a většina měst bránila a brání se jim houževnatě o překot… Ovšem marně: potřeby ty jsou vyvolány celým novodobým hospodářským i kulturním vývojem lidské společnosti a žádají si důrazně svého uspokojení… Je to zcela nová péče, která povstala našim obcím novodobou jich přeměnou: týká se především otázek sociálně politických… a předpokládá svědomité odborné přípravy, má-li býti splňována pro blaho občanstva. Sociální péčí obce je, zabrániti všemu, co by snad zvětšovalo sociální protivy mezi jednotlivými třídami obyvatelstva, a činiti vše, co by v obyvatelstvu probouzelo a sílilo smysl pro obecné blaho.

Putin a Trump„Rusové si budou vždy přát jednat. Ale přitom si budou dělat co chtějí. Anektují Krym, části Gruzie. Tento styl popsal už Reagan. V současnosti jej potvrdil gen. Petr Pavel." KM

Trump s Putinem se v Praze nesešli - Na pondělní společné tiskové konferenci s Donaldem Trumpem v Helsinkách odmítl Vladimir Putin tvrzení, že ruská vláda má kompromitující materiál na amerického prezidenta či jeho rodinu. „Pusťte, prosím, tu pitominu [шелуху] z hlavy,“ prohlásil Putin. … Složka byla shromážděna bývalým zpravodajcem jedné ze spojeneckých zemí, který je považován za důvěryhodného, informace ale ještě nebyly úplně ověřeny. Materiál obsahoval i dosti pikantní detaily. Mezi nimi i nepotvrzené obvinění, že nově zvolený prezident provozoval s prostitutkami během své cesty do Moskvy v roce 2013 neobvyklé sexuální praktiky, které zahrnovaly prostitutky močící na postel v prezidentském apartmá hotelu Ritz-Carlton, ve kterém byli při návštěvě Ruska ubytování i Obamovi. Dále se ve zprávě tvrdí, že to celé natočily ruské tajné služby, aby mohly Trumpa v případě potřeby vydírat. Ředitel Clapper vysvětlil, že se dle našeho přesvědčení tyto informace brzy dostanou do médií, zpravodajská komunita by na to tedy měla nastupujícího prezidenta upozornit. …

Zirovnicky Albert a vezniDélku řízení o náhradě za újmu způsobenou předešlým řízením nelze považovat za přiměřenou, trvá-li déle, než  jeden rok a šest měsíců v prvním stupni a déle něž dva roky ve dvou stupních. Delší odškodňovací řízení je porušení práva na spravedlivý proces, pokud nenastaly zvláštní okolnosti. Stát má stav napravit a odškodnit. Uvádí to Evropský soud pro lidská práva v případu Žirovnický v. ČR. Vězeň z Mírova tak odpracoval pro právo více, než mnozí lidé na svobodě.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva může pomoci všem, kteří svádějí boj se státem o náhrady škody či újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení. Také následné odškodňovací řízení za neúnosnou délku předešlého řízení totiž v České republice často nabývá obludných rozměrů.

Nad událostmi 17. listopadu 2015 jsme se zamýšleli v článku Ať žije Zeman!; nyní se k jejich judikatornímu pojednání dostal i Nejvyšší správní soud, an v senátu složeném z Filipa Dienstbiera, Marie Žiškové a Lenky Kaniové vyhověl kasační stížnosti jednoho z účastníků demonstrace. Ten se domáhal zásahovou žalobou ochrany před postupem policie, která se po zkušenostech z předchozího roku rozhodla, že na dohled (dohod) od presidenta nikoho neprověřeného nepustí.

… Šetřete naši modrou planetu. Šetřete energii. Zahoďte (ekologicky) kola, seďte doma na zadku a nebudete muset tolik jíst. A když nutně budete potřebovat někam odjet, sedněte do auta. Je to největší vynález od objevu ohně, kola a piva.

A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, ale naopak zakázat.

PCR pomahat a mlatitZ komentářů: Tak je to jasné, lhalo i video a mělo by dostat pokutu. A toho soudce by měli taky kázeňsky řešit, ať si moc nedovoluje. … GIBS by měli zrušit, je to úplně k ničemu. Jinak plk. Mgr. Radím Daněk musí být těžký narkoman, jinak si nedovedu vysvětlit, že viděl něco co neexistuje. Banda ušatých traktoristů je to. … Je to jak v tom v tom italském vtipu kdy manžel přistihne manželku v posteli se sousedem a ona na něj vyjede: "Vincenzo, věříš snad svým očím víc než své vlastní ženě?" … To si fakt dělají už srandu ... Aneb „Pomáhat a mlátit“

* * *

Policejní provocateur Jan Vyvial je nevinen, útočníkem byl Štepán Reich. Právě tak a nejinak musíme interpretovat sdělení policejní kontroly, která důkladným a zcela objektivním prověřením kompletního obsahu spisového materiálu dospěla k závěru, že vše bylo jinak, a navrhuje státní zástupkyni obnovu řízení v Reichův neprospěch.

Aktualisováno.
Pro úplnost, Vyvialovo chování pokrylo i Ištvanovo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Vše bylo v pořádku, policie smí na demonstracích beztrestně mlátit lidi. Přesně tak, jako před Listopadem. Stěžejní pasáž stojí za citaci in extenso:

LN MFF 53 ceny 090718Vítězný snímek 53. ročníku karlovarského filmového festivalu „Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři" si svůj úspěch zaslouží, nevzešel ale ze silné soutěže. - Hlavní cenu v soutěži dokumentárních filmů získal Putinovi svedcidokument „Svědkové Putinovi“ z česko-lotyšsko-švýcarské produkce.

Film rumunského režiséra Radu Judeho hlavní soutěž letošní karlovarské přehlíd­ky do značné míry zachránil. Jeho tvůrce už má na kontě mj. cenu za režii filmu Aferim! z Berlinale a také ve svém novém díle dostál úrovni očekávané na pr­votřídním festivalu. Hrdinka jeho snímku, mladá divadelní režisér­ka, se snaží připomenout rumun­ské veřejnosti ukrutnosti, které ru­munská armáda páchala za druhé světové války na Židech či Ro­mech na obsazených územích. Sil­né téma a neotřelý přístup k němu utvářejí zážitek, který má šanci za­rýt se poměrně hluboko do divác­ké paměti. (A díky do kamery na­hlas předčítaným sentencím Hannah Arendtové a jejich následné­mu rozboru mohou zájemci do­konce hovořit o „godardovsky ne­kompromisní vyprávěcí formě".)

Harley Davidson PrahaHarley Davidson vyhnaly Noční vlky z Prahy i z EvropyNocni vlci

Česká televize ukázala nedávno  dětský ruský pěvecký sbor vedený poslankyní Dumy, kde děti zpívají, o Aljašce, aby se zase vrátila do lůna matičky Rusi. Jak by se Rusové tvářili kdyby se v Evropě zpívalo, že sibiřské národy za Uralem se jednoho dne osvobodí a Rusové odejdou  jako Angličané z Indie.

LN Rychlik Odsun 040718Ad LN 4.7.: Pojmenujeme „odsun" Němců pravým jménemLN PS vyhnani 290618

Profesor Jan Rychlík společně s Petruškou Šustrovou žádá, aby byl „odsun" německy a maďarský hovořících spoluobčanů nazýván pravým jménem. Eufemismus „odsun" není ničím jiným než mo­rálně, politicky a právně neodů­vodnitelnou zvůlí.

Jeho zastánci by si proto měli představit, kolik Čechů a Slováků bychom museli vyhnat po listopa­du 1989, kdybychom měli použít kritéria vyhnání z roku 1945. Za likvidaci právního státu a jeho při­pojení do sovětského totalitního impéria by to muselo být nejprve 4,5 milionu lidí (komunisté a je­jich rodinní příslušníci). Vyhnání na konci války šlo ale ještě dále a postihlo i „mlčící většinu". Tak­že by počet „legálně" vyhnaných stoupl k 15 milionům (všichni, kdo chodili k volbám a rodinní příslušníci). Kdo by pak obýval naši zemi po roce 1990? Pár tisíc aktivních odpůrců komunismu.