Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 30.03.2020 09:22
  Za pomoc se Rusům platí podanstvím. Italie připravuje pozváním ...

  Read more...

   
 • 23.03.2020 08:42
  Vše na světě se dá zneužít dovolí-li to NEZÁJEM nezodpovědných ...

  Read more...

   
 • 22.03.2020 09:20
  Dokud se v České republice nebude promítat Sněhurka a sedm ...

  Read more...

   
 • 15.03.2020 22:43
  Správně dodal pan Šinagl na pohřbu Honzy Vyčítala. "Přejeme ti ...

  Read more...

   
 • 14.03.2020 13:44
  Ruskou gubernii už máme na Pražském hradu. Po generace lámaná ...

  Read more...

   
 • 14.03.2020 13:34
  Mě řeči o Sudeťácích, českých Němcích a neustálé pěstované ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Rudy Zeman a hvezda

O inteligenci,  které chybí charakter napsal Karel Kryl v jedné básni: „Intelekt když bez duše podoben je ropuše, či slepci s mečem v tanci.“Rudy Zeman revers

Z postřehů moudrých: Prezident Zeman rozdělil národ. Je to bezcenný člověk, ale také trestuhodný. Vždy upřednostňuje sebe a národ k tomu zneužívá. Jeho chování už je možná diagnostikovatelné psychologem či psychiatrem, stejně tak jako chování obyvatelstva, které naprosto neakceptovatelnému chování svého prezidenta jen nečinně přihlíží. Doporučuji připomenout si jeho nedávnou minulost v knize „Rudý Zeman“ (Jaroslav Kmenta). Je to vzájemně si vyhovující mafie, kterou ani zveřejnění pravdy neohrozí.

Proti Zemanovi by měl být veden impeachment, protože rozdělil národ, místo aby jej vedl ke společnému cíli. Měl by to být trestný čin. Rozdělení rodiny vytváří sváry, rozpad a rozvod. To páchá na české společnosti Zeman. Měl by být za to potrestán. To nemá společnost skutečně na víc? Je to zlý člověk a zřejmě už ne pánem své mysli. Nikdy nebyl moudrý. Vždy se jen chvástal svým intelektem. Intelekt bez charakteru je čiré zlo. Jan Werich: „Nejhorší je srážka s blbcem, který má moc.“ Byl moudrý a znal dobře člověka a českou společnost. Bude situace kulminovat jak na Hradě, tak ve společnosti? Věřím, že hackaton je potřebný začáteční impuls.

 

 

LN JH Ptakoviny ODS 250120Jihlavský náměstek za ODS Petr Laštovička si půjčil miliony od devětasedmdesátileté důchodkyně. Nesplácel roky ve zřejmé víře, že její smrt jeho dluh „vyřeší“. ODS ústy senátora Vystrčila mu odpustí, pokud zaplatí. Jinými slovy jeho předchozí i současné chování senátorovi Vystrčilovi ani ODS nevadí.  

Článek vlevo (LN 25.1.2020) situaci v ODS jen dokresluje. Jen populistické prázdné řeči a sliby. Samozřejmě, že pro ODS 800.000 lidí v exekuci není téma pro volební program, když tento zločinný systém vytvořila právě ODS a její ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Stále stejné tváře a charaktery na kandidátkách ODS nemohou realizovat jiný program než ten, který realizovaly v minulosti, byť pod jinými slogany. Problém ODS i celé české politiky je charakter. Dobrou politiku nemůže vykonávat bezcharakternost a ziskuchtivost.

Počátkem ledna vydala Česká advokátní komora následující doporučení advokátům:

Představenstvo ČAK důrazně doporučuje advokátům – obhájcům, aby nevnášeli do věznic na návštěvu svých klientů mobilní zařízení. Takové jednání je považováno za vysoce rizikové.

Nahodilý, jakýmsi informačním šumem podmíněný úlet? Nejspíše nikoli: jsou tu, bohužel precedenty, jako ten s dlouhodobým prostorovým odposlechem poradní místnosti ve Věznici Kuřim, jemuž přítrž musel učinit až Ústavní soud.

Nora Fridrichová: Xaver je držák mikrofonu, otázkami leští image politiků. Redaktorům rozhlasu se to nelíbí

* * *

Píše Hlídací pes. Tento moderátor zve do svých pořadů osoby napříč českou společností, dokonce uskutečnil  i rozhovor s manželem zpěvačky Heleny Vondráčkové Martinem Michalem, kde se o mně tento pán nevyjadřuje zrovna lichotivě, prokazatelně nemluví pravdu a pomlouvá. Bohužel, v rámci jím proklamované a nezávislé žurnalistiky mi nedal možnost, abych sdělil jeho posluchačům či divákům poněkud jiné informace. Xaver Veselý má také kandidovat do Rady ČT…

Osm lidí zemřelo, při požáru ve Vejprtech. Nejdříve by byli na místě  hasiči z Německa, kteří to mají doslovně přes potok. Požádáni o pomoc nebyli a starostka Vejprt Jitka Gavdunováse to zcela právem kritizovala.

Možná právě ztracený čas nepožádáním o pomoc německých hasičů, kteří byli nejblíže, rozhodlo o smrti osmi lidí, kdy o jejich životě a smrti rozhodovala každá minuta. To nemluvím o německé organizovanosti, kvalitě a jistě nejlepší možné protipožární technice, aniž bych zpochybňoval české hasiče. Pokud to systém komunikace neumožňoval, tak je něco hodně špatně. Opět nám zákony a předpisy dokázaly, že nemají a nemohou mít „zdravý rozum“.

PenizeV článku Mzdy a odměny manažerů Českého rozhlasu. Po pěti letech soudů rozhlas vydal informace se o tom můžete sami přesvědčit – neuvěřitelné čtení! Podle platů manažerů musíme mít ten nejlepší veřejnoprávní rozhlas světa!

Kdy soud nařídí, aby i veřejnoprávní ČT zveřejnila platy svých manažerů a spolupracovníků ve stejném rozsahu a ne jen částečně? Brání se tomu už roky, proč asi? Začnou konečně politici konat a PČR vyšetřovat toto rozkrádání „demokratického majetku“?! Už slyším onu tradiční mantru – vše bylo podle zákona, předpisů a nařízení. Jistě by si široká veřejnost ráda přečetla protokoly, pokud existují, které podrobně popsaly práci těchto „geniálních“ manažerů, konkrétní úspory a zisky kterých dosáhli, nárůst posluchačů a zdůvodnění, která opravňují jejich milionové platy a odměny! Po pěti letech byl ČRo soudem donucen mzdy a odměny zveřejnit. Soudní náklady, jak jinak, zaplatí koncesionáři ČRo. Česká republika už není Absurdistán, ale „loď plná bláznů“, která dopadne jako Titanic, bude-li tato „šílená jízda bez brzd“ pokračovat.    

Život na vesnici i ve městech utichl, vládne takřka mrtvolné ticho, občas narušované hlášením místního rozhlasu, které nikdo neposlouchá a které mnohdy formou a bezduchým obsahem připomíná doby totality. Občanská pospolitost přestala existovat. Lidé se jenom potkávají, nekomunikují už ani doma. Šíří se frustrace, beznaděj, nespokojenost, deprese, sebevraždy (i mladých!), optimismus je neznámé slovo, úsměvy vymizely, závist a nepřejícnost vládne, sousedské vztahy takřka neexistují, každý myslí jen na sebe a žije ve své „bublině“, rozpad rodin a mezilidských vztahů jako základu státu pokračuje, rodí se stále méně dětí, selhává výchova a vzdělání, ostatní si doplňte sami… Vše je podřízeno konzumu v různých formách. Přestali jsme žít, existenci a konzum považujeme za ten „pravý život“. Jen se díváme kolem sebe, nebo do různých „krabiček“, jak žijí své životy druzí, místo abychom žili ty své a nemarnili drahocenný, nevratný čas. Jsme přeprogramováni na nepřirozený způsob života a chováme se jako ovce, čekající na porážku. Přirozená komunikace takřka vymizela. Je základem zdraví, normálnosti a tou nejlepší cestou jak se ubránit účelovým manipulacím a navrátit se k plnohodnotnému, smyslplnému životu.

Jan Palach VN 160120My uctíváme památku Jana Palacha, když dojde na datum, ale skoro vůbec se nezajímáme o jeho odkaz kvůli, kterému se pro něj a pro nás upálil.

Hořekování a smutek je na místě, když mu při této příležitosti, při tomto výročí, můžeme veřejně sdělit co jsme z jeho odkazu vykonali. To je podle mého, důstojné uctění  člověka, kterému ke statečnému činu obětování se dohnala naše česká shovívavost, nezájem, obava a váhavost.

SDL CZ Statistika odsunuSoudce Mgr. Ladislav Sobotka neuznal rehabilitaci, protože se týká II.světové války?!

Persekuce rodiny pokračovala i po 25.2.1948! Byla přinucena pracovat v komunistickém internačním táboře a omezována na svobodě stejně jako vězni v koncentračních táborech. Nežádala finanční náhradu, ale obnovení občanské cti. Nejednalo se o žádný dobrovolný „pobyt“, jak říká Rostislav Marada, vedoucí muzea a aby si na sebe vydělali prací v průmyslu a v zemědělství. Další ukázka zrůdnosti postkomunisté justice, která se brání uznávat zločiny komunistického režimu. Po roce 1945 jsme vyhnali a o vše okradli 3 ½ milionu našich spoluobčanů, kdy jich při násilném odsunu zahynulo 270.000! Podívejte se na tuto justiční zrůdnost v reportáži ČT Brno. „Pravda a láska“ opět prohrála a zlo vítězí – jak dlouho ještě!

KatkaŽe Katka během zácviku zapomněla na okurku, je roky tradovaný fakt. Česká advokátní komora se nyní vydala do Katčiny minulosti a ve formě poučného komiksu (zvětšíte kliknutím) nám sdělila, co předcházelo jejímu nástupu k McDonald's. Autor námětu: výrazná osobnost exekučního a insolvenčního průmyslu v této zemi Michal Žižlavský – co dodat…

O thematu exekucí píšeme na zdejším blogu roky, a zdůrazňujeme, že základní problémem spočívá ve třech faktorech: 1. vymáhány jsou často nedluhy, částky, které by spravedlivé soudnictví nikdy nemohlo oprávněnému a na něj nabaleným parasitům – minimálně v takové výši – přiznat; 2. exekuční titul nevznikl jako produkt spravedlivého procesu, ale mnohdy byl generován víceméně automaticky s využitím různých pochybných rozhodců ad hoc nebo fikce náhradního doručení; a 3. nad výkonem exekuční činnosti není dostatečná kontrola, soudy se např. rozhodly tolerovat, jestliže exekutoři pojímají do soupisu věci, o kterých nemohou mít ani stín pochybnosti, že nejsou vlastnictvím povinného, a sankce za porušení zákona v kárném řízení jsou obvykle jen symbolické.