Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

st pro 11 @09:00 -
OS Praha východ: ing. Petr Vlček

Nejnovější komentáře

 • 06.12.2019 09:24
  Vzhledem k udané skutečnosti je vidět že zde má převahu levice.

  Read more...

   
 • 03.12.2019 21:46
  O co jde. Rusům nejde o spolupráci a mírové soužití, ale o ...

  Read more...

   
 • 30.11.2019 11:10
  “Jediná země, kterou vám dáme, budou vaše hroby.” Vzkaz finské ...

  Read more...

   
 • 29.11.2019 20:29
  Pan Vodička zapomněl poděkovat panu velvyslanci za mírové ...

  Read more...

   
 • 21.11.2019 11:51
  Když se řeči jenom vedou realita je za horizontem - Máme v ...

  Read more...

   
 • 21.11.2019 11:47
  Herečka Bára Hrzánová: „Já bych pro české politiky navrhla ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Postřehy a komentáře

Praha Sv Vít Westfassade 11 09 2019Karel IV. s otcem Janem z Lucemburku, kvůli povýšení pražské diecéze na arcidiecézi v r. 1344 Papežem Klimentem VI. (Pierre de Rossiers), nechal odbourat Spytihněvovu basiliku z r. 1065. Začala se stavět gotická katedrála.

Prvním stavitelem byl Francouz Matyáš z Arrasu /1344-1352/. Po jeho smrti pokračoval Peter Parler z Gmündu až do své smrti v r. 1399. Po jeho smrti pokračovali jeho synové Heinrich a Peter do roku 1419. Dokončení Katedrály sv. Víta se uskutečnilo k 1000. výročí zavraždění vévody sv. Václava v roce 1929. Stavitelé byli Josef Kranner, Josef Mocker. Posledním byl stavitel Kamil Hilbert......

Kolik z nás zná tyto údaje? Pro většinu je Petr Parlel Petr Parléř, tedy Čech. Největším Čechem je Karel IV., v jehož žilách mnoho české krve nekolovalo. V žilách 27 popravených českých pánů kolovala u 2/3 i německá krev. Nejnovější průzkumy dokazují, že už jen 20% Čechů má čistě slovanské geny. Jsme Bohemianové, žijící na území Bohemie.  Co by potom byli Moravané, Slezané a další etnika? Podřadní Češi? Jednotlivá národnostní etnika se postupně geneticky promísila a vytvořila zemi Bohemianů.

Dolecek Olda 15 letVlasta Burian: „Jednou budem v stejném šatě u nebeské brány stát. Choď si tady v hadrách, zlatě, tam nebudou na to dbát. Tam nalezne první místo, koho blaží vlastní soud. Kdo tu neměl v srdci čisto, sedne v tmavý, pustý kout.“

* * *

Z kolaborantů byli hrdinové a na skutečné hrdiny zapomínáme. Proč jsme asi o statečné rodině Dolečků nebyli schopni dodnes natočit film, nebo vydat knihu?

Nechtějme vědět z kolika skutečných kolaborantů se po válce stali „hrdinové odboje“ a z kolika skutečných hrdinů odboje „kolaboranti“. Článek Cesta do hlubin kolaborantovy duše je článkem o nás, o našem skutečném charakteru a povaze. Citáty z článku: „My děláme pro Hitlera, na nás nikdo nemůže“ (dělníci Škodovky na dovolené při večerní zábavě v době války) - „Češi jsou nejposlušnější národ na světě – ve dne poslouchají Berlín, v noci Londýn a Moskvu“.

Vlastu Buriana milovaly a milují miliony. Po válce byl odsouzen jako kolaborant a přišel o vše. Lid poslušně a bojácně mlčel. Z doby nacistické okupace připomenu dvě slavné scénky tohoto „kolaboranta“: „Tákhle vysoko skáče můj pes“ a zahajloval, dělníci Škodovky padali smíchy… Šel beze slova přes divadelní podium s bičem a na jeho konci měl zavěšeno písmeno „C“. Diváci pochopili „Bič na něm-CÉ“ a mohli se uřvat smíchy.

Ani o Vlastovi Burianovi jsme nebyli dodnes schopni natočit životopisný film… Nedivme se. Dokud si nebudeme schopni přiznat pravdu o nás samých budeme stále patřit mezi nevyspělé země i když se budeme topit v blahobytu. I ten má svůj konec. Blahobyt bez morálky a dobrých mravů končí dříve či později bídou materiální. Ta jedině může nastartovat duchovní a mravní obnovu země, pokud je ještě země schopna mít ve svém čele, v institucích a na odpovědných úřadech, nezpochybnitelné nositele těchto hodnot?

Článek hovoří jasně  – policista nezvládá moc a sebe a je jí ovládán. Soudkyně věří pachateli, ne důkazům?! Také podléhá své moci, hlouposti, nebo poslouchá někoho jiného?! Za obsazení odpovědných míst neodpovědnými a neschopnými budeme platit ještě dlouho. J.Š.

William Penn 1682: „Vím, že podle některých stačí mít dobré zákony, pak prý nezáleží na lidech, kteří je uplatňují. Je ovšem třeba si uvědomit, že ačkoli dobré zákony jsou cenné, dobří lidé jsou cennější. Dobrým zákonům je třeba dobrých lidí, neboť špatnými lidmi mohou být zrušeny či obcházeny, zatímco dobří lidé se bez dobrých zákonů obejdou a špatné zákony nebudou trpět.“ 

Krajský soud v Praze tentokrát nevyhověl stížnosti Zdeňky Galkové a zamítl její stížnost proti usnesení o zastavení samolepkového procesu. Doufáme, že usnesení bude stylově doručeno v den desátého výročí velké domovní prohlídky a vzetí pachatelů do vazby. Zda bude intervenovat Nejvyšší soud, se dozvíme v nejbližších měsících, případně letech.

Nevinným Patriku VondrákoviMíše DupovéMilanu HrochoviFilipu Vávrovi a dalším srdečně blahopřejeme a cítíme, že by to chtělo uspořádat nějakou zprošťovací party, kde bychom se opili a připomněli si všechny ty společně prožité roky, něco jako sraz abiturientů po n * 10 letech po maturitě. Na něm bývalo zvykem promítat diapositivy ze života vzdělávací ústav opustivších jedinců; to bychom jistě mohli učinit také, a kromě nezbytné vložky ve formě účastnické narace veselých zážitků ze souzení bychom mohli zařadit i četbu nejvtipnějších novinových článků a úryvků z předchozích procesních artefaktů, třeba zvukový záznam toho, jak na žádost obhajoby soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová kdysi předčítala protokol o ohledání místa činu, neopomněvši vynechat jedinou polepenou schránku na psí exkrementy.

Praha 24.března 2018: MUDr. Tomáš Lebenhart o člověku, životě a zdravotní „péči“

Penize a lecbaRok 1980 autismus: jedno dítě z 10.000, 2000 1:250, 2008 1/88, 2013 1:50, 2014 1:40 - poslední statistika (statistiky MZ). Dnes možná už 1:30?! 

Výsledky vědecké medicíny v praxi: 2016 – 450.000 onkologicky nemocných, 800.000 diabetiků, 2.500.000 kardiaků, (z 10 ½ milionů), 500.000 astmatiků, 3.000.000 alergiků, 200.000 lupének, 120.000 pohybově handicapovaných50.000 zánětů a nefunkčnosti střev, 700.000 duševně strádajících, denně 4 sebevraždy podle statistiky, dokonaných, pokusů jsou desítky – výsledek práce vědecké medicíny. Vše dramaticky stoupá!

V roce 2004 bylo do zdravotnictví napumpováno 198 miliard korun, v roce 2013 už 290 miliard korun. Dramaticky se zvyšuje suma peněz, které se do zdravotnictví pumpují z rozpočtu a zároveň dramaticky stoupá nemocnost, tělesná i duševní. Je tento sytém funkční? Ne, sebedestrukční. Je to experiment, který končí.

* * *

Jistě, lékaři na stávajícím systému z "donucení" finančně profitují. Otázkou je jak dlouho vydrží toto extrémní pracovní zatížení (i na úkor svého soukromého a rodinného života) a střet s vlastním svědomím? Hippokratovu přísahu stále obtížněji naplňují v důsledku vyčerpanosti a nesmyslné administrativní zátěže?

Zdravotnictví funguje jen díky velkému nasazení lékařů a zdravotnického personálu. Špičková péče je zajištěna jen na špičkových pracovištích. O zajištění zdravotní péče všude a všech v patřičné kvalitě už si nikdo informovaný netroufne tvrdit.

Zdravotnictví se stalo především výnosným obchodem, který už má větší obrat než zbrojní průmysl! Z lékaře se stává stále více úředník, kdy pacient už není hlavní cíl, ale součástí zisku. Rozhovor s lékařem Reichem Jsme jako otroci, porušujeme zákony a žijeme ve lži. Pacient to neví je otřesný. 

Náš stát měl ve druhé válce kontraverzní pozici ve srovnání s ostatními státy, které bojovali proti OSE Berlín, Řím, Tokio.

Byli jsme bez boje obsazeni Německem, respektive nechali jsme se obsadit a naše zbrojovky za války vydatně pomáhaly německému wehrmachtu. Heydrich dával české dělníky za vzor, měli možnost rekreace.

Druhá zcela odporná skutečnost vznikla v osvobozené republice, která se týká druhé světové války. Čeští a slovenští vojáci, kteří bojovali v západních spojeneckých armádách na třech frontách, byli vlastními Čechy, kteří zaměnili vlastenectví za politiku, po válce perzekuování, degradováni, mučeni a ostouzeni.

Jsou lidé, kteří žijí bezúhonně, svědomitě pracují, obětavě pomáhají druhým… A najednou na ně někdo udavačským lživým anonymem vrhne hromadu špíny.

Ten někdo má sám „máslo“ na hlavě, bordel v duši, a proto nesnese, že jsou kolem lidé, kteří nelžou, nekradou, nepomlouvají, anonymně neudávají, a nekriminalizují své bližní. Naopak pomáhají, kde mohou.

Jak se bránit anonymnímu očernění, udání, které navíc prošetřuje kriminálka? Bývalo dobrým zvykem se anonymem vůbec nezabývat. Dnes je naše společnost tak „demokratická“, že policie věnuje pozornost anonymním udáním pramenícím v nejtemnějších pohnutkách zákeřných zbabělců. Pomluvě se lze těžko bránit, ulpí na člověku jako nesmazatelný a smrdutý flek, a o to anonymním udavačům jde… Jejich heslem je: Čím je komu hůře, tím lépe pro nás.

Opět ukazujeme svoji malost a bezmocnost vyjádřit se a konat jasně ve jménu vyššího principu mravního. Rusko se spojenci osvobodilo svět od nacismu a umožnilo v naší zemi nástup ještě zločinnějšího komunismu. Ten připravil o život mnohem více lidí než nacismus. Kdo byl osvobozeným a kdo porobeným? Kam jednou vstoupí ruská bota, je svoboda nemilosrdně zadupána do země. Rusko rozumělo a uznávalo vždy jen hrubou sílu. O skutečný mír mu nikdy nešlo. Jakoby Rusko bez potřeby války, dobývání  a nepřítele nemohlo existovat…

Poláci plným právem nepozvali ruského prezidenta Putina na připomenutí 80.výročí začátku II.světové války 1.září 1939. Rudá armáda 17.září 1939 zákeřně přepadla Polsko, statečně bojující proti nacistickým okupantům. Rusko s Německem uzavřelo tajný pakt o neutočení a hospodářsky roky masivně podporovalo Hitlera. Na pomníku Koněva tabulka plným právem připomíná jeho zločiny v Maďarsku v roce 1956. Podílel se i na rozdělení Berlína. Smutné je, že máme i pomník prezidenta Zápotockého, ale jeho zločiny nikdo tabulkou na jeho pomníku nepřipomíná, stejně jako se nepřipomínají zločiny K.Gottwalda a jeho následovníků.

Pecina FBNapište si, Hlaváčku, zásada č. 2: Vnést mezi podezřelé zmatek, říká inspektor Trachta svému praktikantovi. Zmatek je třeba vnést i mezi uživatele Facebooku, a dosáhnout stavu, kdy nikdo nebude vědět, co se ještě smí a co už ne. Vedena touto zásadou, vymazala mi dnes v časných ranních hodinách řečená sociální síť další text, tentokrát komentář:

Na vysvětlenou budiž doplněno, že řeč šla o Statisu Prusalisovi, a důkaz, že jej Miloš Zeman během kampaně Zemanovců skutečně veřejně označil za svého přítele, stkvíse dodnes na YouTube.

Co je na mém komentáři nedovoleno? To nevím, a možná to neví sám Nejsvětější Facebook: třeba je účelem opravdu jen smazáním náhodně zvolené aktivity připomenout sprostému uživateli, jaká má vůči Faceboooku práva – tedy žádná – a měl by každý den velebit Marka Zuckerberga za všechna ta časná dobra, která mu jeho síť bezplatně, výměnou za pouhou možnost využívat bez omezení uživatelovy osobní údaje, poskytuje.

Dvoracek IgorDalší soudní jednání je u OS Ostrava 19.9.2019 od 8:30 hod. MUDr. Igor Dvořáček by měl vystoupit v pořadu ČT1 Legendy kriminalistiky 2.září od 22:10 hod. Na posledním soudním jednání byla zlomena žebra slušnému lékaři z řad veřejnosti. Žádná média se nedostavila. Po informování hlavních médií o tomto skandálu žádná neprojevila zájem, včetně ČT a ČTK a deníku BLESK, který jinak o kauze Kramný informoval. J.Š.

* * *

Jak nadále funguje znalec MUDr. Igor Dvořáček a velká ostravská rodina

Jak i nadále funguje ostravský "Capo di Tutti Capi" důvěrník STB a znalec MUDr. Igor Dvořáček, aneb další pochybnosti nad fungováním velké ostravské rodiny. Znalec MUDr. Igor Dvořáček, byl v červenci roku 2018 na minutu odejit z pozice přednosty ÚSL Ostrava (zdroj) a byl mu zakázán přístup na pracoviště. Tento stav trvá dodnes. Nejpilnější znalec v České republice v odvětví soudního lékařství (zdroj) samozřejmě svou "velkovýrobu" znaleckých posudků neukončil a zvesela pokračuje i nadále. Jen pro zajímavost 13. 2. 2019 měl jeho znalecký posudek již pořadové číslo již 90. #igornikdynespi Na základě podnětů různých subjektů je za svou znaleckou činnost nadále prověřován orgány Policie České republiky.(zdroj)