Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Albert Bourla

 • Albert Bourla, Pfizer boss: Incredible interview at WEF in Davos on vaccines!

  Bourla Pfizer WEFThis is how independent media and journalists are supposed to work - INTERVIEW. JŠ

 • Albert Bourla, šef Pfizer: Neuvěřitelný rozhovor na WEF v Davosu na téma vakcín!

  Bourla Pfizer WEFTak mají pracovat nezávislá média a novináři – ROZHOVOR.

  SMIS versus covidisté: dva – nula

 • NZZ 21.8.2021: Účinnost Corona-vakcíny klesá – farmaprůmysl doufá a spoléhá na její vylepšení

  NZZ Impfung 21.8.2021Clovek a strachNeue Zürcher Zeitung, Dominik Feldges (21.8.2021)

  Na finančních trzích jsou očekávání výrobců vakcín, přes poslední selhání, stále vysoká. To se ukazuje i na tom, že se hodnoty akcií firmy Moderna se od začátku roku ztrojnásobily – na 15 miliard USD. Vlastníci akcií Biontechu se mohou těšit dokonce ze čtyřnásobku. 

  Šéf největšího US farma-koncernu Pfizer, Albert Bourla překypoval důvěrou, když v dubnovém rozhovoru pro NZZ řekl: „Považuji za reálné, že návrat k normálnímu životu bude možný koncem podzimu“. „Viděli jsme to na příkladu Izraele“, doplnil.

  O čtyři měsíce později je pandemie ve Svaté zemi všechno jiné, než pod kontrolou. Jako první země na světě začala s masivním očkováním a takřka výhradně vsadila na vakcíny od koncernu Pfizer a jejího německého partnera Bointech. Přestože mezitím téměř 80% izraelského obyvatelstva ve věku nad 12 let je plně oočkováno, stoupl rapidně počet nově nakažených v posledních týdnech. U poloviny z nich se jednalo již o oočkované osoby.

  Úřady v Izraeli nové nařídily celou řasu opatření, které svobodu obyvatelstva omezují. Tak například se smí v soukromých uzavřených prostorách zúčastnit oslav jen max. 50 lidí. Děti už od 3 let musí být oočkovány, nebo předložit negativní test, aby se mohly pohybovat na veřejně přístupných místech jako jsou koupaliště, restaurace, nebo muzea. Znepokojení je tak velké, že vláda zvažuje vyhlášení opětovného lockdownu.

 • Pfizer sues Poland for vaccines not taken away, large amount at stake

  PFIZER logo NYPharmaceutical firm Pfizer sued Poland this month over its refusal to pay for vaccines the Polish government bought under a contract between the European Commission (EC) and Pfizer for 1.1 billion doses for member states.

  The exact wording of the contract, including the price of the vaccines, is officially secret, but according to the Financial Times, the value of a single dose is said to be around €19.5. Given that Poland has not taken delivery of 60 million vaccines, the total amount recovered can be expected to be around €1.2 billion. The contract with Pfizer was signed by the EC in April 2021, with the support of EU member states. They have committed to buy 650 million doses from Pfizer in 2022 and 450 million doses in 2023. However, demand for vaccines has fallen sharply over the past year.

  Central and Eastern European countries, except the Czech Republic, have asked the EC to amend the contract

  In 2022, CEE governments began to argue that they had a large stock of vaccines. And if they buy more, they say they will have to destroy millions of doses as the guarantee expires. This has led to the shredding of millions of vaccines in this country too. According to our investigation, vaccines worth a total of CZK 11.6 billion have been purchased in the country. The largest share of these were vaccines from Pfizer. A large proportion of these vaccines were disposed of. More than 7 million doses, worth more than CZK 3.5 billion, had to be destroyed at taxpayers' expense. In the summer of 2022, a coalition of 10 countries (Poland, Bulgaria, Estonia, Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia) asked the EC to negotiate a contract modification with Pfizer. According to these countries, it was, among other things, "a waste of public funds that cannot be reasonably explained to the public". Contractual changes were agreed between the EC and Pfizer and the revised contract from May this year will allow countries to buy fewer vaccines but at a higher price per unit. Except for Poland, all nine countries have signed the revised contract.

 • Pfizer žaluje Polsko za neodebrané vakcíny, ve hře bude vysoká částka

  PFIZER logo NYFarmaceutická firma Pfizer tento měsíc zažalovala Polsko kvůli odmítnutí zaplatit za vakcíny, které polská vláda nakoupila v rámci smlouvy uzavřené mezi Evropskou komisí (EK) a Pfizerem na 1,1 miliardy dávek pro členské země.

  Přesné znění smlouvy včetně ceny vakcín je oficiálně tajné, ale podle informací deníku The Financial Times má být hodnota jedné dávky zhruba 19,5 eur. Vzhledem k tomu, že Polsko nepřevzalo 60 miliónů vakcín, lze očekávat, že celková vymáhaná suma se bude pohybovat okolo 1,2 miliardy eur. Smlouvu s firmou Pfizer podepsala EK v dubnu 2021 a to s podporou členských zemí EU. Ty se zavázaly nakoupit od Pfizeru 650 milionů dávek v roce 2022 a 450 milionů dávek v roce 2023. Za poslední rok však poptávka po vakcínách prudce poklesla.

  Země střední a východní Evropy, kromě Česka, požádaly EK o změnu smlouvy

  Vlády zemí střední a východní Evropy v roce 2022 začaly namítat, že mají velkou zásobu vakcín. A pokud nakoupí další, budou prý muset, jak vyprší záruka, zničit milióny dávek. I u nás kvůli tomu došlo ke skartování milionů vakcín. Podle naší investigace byly v ČR nakoupeny vakcíny v celkové hodnotě 11,6 miliard korun. Největší podíl tvořily vakcíny právě od Pfizeru. Velká část těchto vakcín byla zlikvidována. Zničeno muselo být na náklady daňových poplatníků více než 7 milionů dávek v hodnotě přesahující 3,5 miliardy korun. V létě 2022 koalice 10 zemí (Polsko, Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) požádala EK, aby s Pfizerem projednala úpravu smlouvy. Podle těchto zemí šlo, mimo jiné, o „plýtvání veřejnými prostředky, které nelze veřejnosti rozumně vysvětlit“. Smluvní změny byly mezi EK a Pfizerem odsouhlaseny a upravená smlouva z květnu tohoto roku umožní státům nakoupit méně vakcín, ale za vyšší cenu za kus. Kromě Polska všech devět zemí tuto upravenou smlouvu podepsalo.

 • Prague 28.2.2023: The great covid silence - will there be a new "Nuremberg Trial" ?!

  Vlasek QE kvantitativni uvolnovani 28.2.2023"I am not accustomed to the Byzantine ways of kissing the hand that beats me."

  Josef Kemr

  ***

  From the Press conference after the lectures: whoever puts his head in the sand commits mistakes and is condemned to repeat them in an ever greater spiral. The subversion of state finances is underway. An unhealthy society is not conducive to healthy business. People didn't trust science, they trusted television. It is beyond me as a doctor to vaccinate young children from the age of six months. I am supplementing with a small PHOTOGALLERY with shocking graphs.

  Ten professionals summarize the social impact of three years with covid. Nationwide Sticking Our Heads in the Sand is a Dangerous Dead End A press conference breaks the silence on the covid crisis and paints a comprehensive picture of its serious implications. It will feature ten experienced professionals from Bohemia, Moravia and Silesia representing the most affected areas of society - medicine, mental health, education, science, law, media, internet, economics and business.

  I recommend starting with a lecture by Tomáš Fürst and Gabriela Sedláčková. She was also great, especially at the end of her talk. (Full program with topics and times below). The public broadcaster CT was not on site or otherwise reporting. The public certainly wouldn't have cared - no doubt they were told by the public poll they are so happy to follow... For your own sake and the sake of your loved ones, I recommend watching the whole thing - in batches, so you don't suffer further health damage from the shocking information. Will the public see the equivalent of the Nuremberg Trials for crimes against humanity? 

  ***

  Past SARS-CoV-2 infection protection against re-infection: a systematic review and meta-analysis

  Albert Bourla, Pfizer boss: Incredible interview at WEF in Davos on vaccines!

 • Prof. MUDr. Jan Pirk popisuje setkání světových kapacit a Barringtonskou deklaraci

  Epidemie je snem všech mocných - Mamon je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň – Šéf Pfizeru je Albert Bourla je novodobýMengele.

  ***

  ***

  Můžete se léčit a vyléčit sami z většiny zdravotních potíží – pojišťovny poděkují, lékaři začnou léčit bez front, přesčasů, neúředničit a farma-průmysl přestane nemravně vydělávat na vašem zdraví - jistě nezchudne !