Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Kalendář událostí

pá čvn 21 @20:00 -
Žebrák: 70 let hvězdárny
so čvn 22 @08:00 -
5. HUDLICEFEST 2024
po čvn 24 @09:00 -
KS Zlín: Vražda ve Slopném
st čvn 26 @13:00 -
ODROČENO: OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
út čvc 16 @13:00 -
OS Břeclav: Vražda dvou Rakušanů
st čvc 17 @12:45 -
MS Praha: Dubovcová versus MZV ČR

Nejnovější komentáře

 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:23
  Jsem zvědavá, jaké dopady to bude mít na soudkyni a další ...

  Read more...

   
 • 14.06.2024 08:49
  Naši vládní politici jdou ve stejných stopách jako pokrokářští ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Jan Kuttlwascher,

 • Forgotten protests in London against the Russian occupation

  Zapomentute protesty CT 2018This documentary in Czech and English contains video footage and photographs from the London demonstrations against the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact troops in August 1968. Czechs living in the UK could not accept the Soviet occupation and one of the few ways to show this was through public protests. They demonstrated in the centre of the British capital, seeking help against the occupation of Czechoslovakia, both in 1968 or 1969 after the self-immolation of Jan Palach, but also regularly in the following years until the fall of the normalisation regime in 1989. The programme also includes footage of the 1978 demonstration in Trafalgar Square, London, which was the largest ever. It illustrates the development of London's resistance to the oppressive Communist regime through the stories of Czech refugees in Britain after 1938, 1948 and 1968, and the associated StB espionage games in London. CT 2018.

  Lest we forget: Prime Minister Wilson compared the invasion to the Nazi seizure of the Sudetenland in 1968. When the Russians played Dvorak in London, there was a "Freedom for Czechoslovakia!" from the audience - Jan Kuttlwascher, the great RAF aviator, was the brother of Gen. Karel Kutlvašr - Concert of the British group in Lucerna 17.6.1969 Break Away Beach Boys. It was at the top of the British hit parade. The band dedicated a song to occupied Czechoslovakia - "Down with the Russians Brezhnev = Hitler!" - John Tusa Bata - After the expulsion of Russian "KGB diplomats" from London, they were replaced by Czech "STB diplomats", they were also expelled.

  "We did not defeat communism because we had better secret services, but because we had a proper democratic society. That was our strength. The StB agents were trying to defend and support a society that was fundamentally corrupt. Yet despite their best efforts, it collapsed."

  Martin Nicholson (First Secretary of the British Embassy in Prague 1872-1975)

  ***

  Today's society is also corrupted, with totalitarianism still in control. We still do not have a proper democratic society. JŠ

 • Zapomenuté protesty v Londýně proti ruské okupaci

  Zapomentute protesty CT 2018Dokument v češtině a angličtině obsahuje videozáběry i fotografie z londýnských demonstrací proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Češi žijící ve Velké Británii se nedokázali smířit se sovětskou okupací a jednou z mála možností, jak to dát najevo, byly veřejné protesty. Demonstrovali v centru britské metropole a hledali pomoc proti okupaci Československa jak v samotném roce 1968 nebo 1969 po sebeupálení Jana Palacha, ale taky pravidelně v dalších letech až do pádu normalizačního režimu v roce 1989. Pořad obsahuje i záběry z demonstrace na Trafalgarském náměstí v Londýně z roku 1978, která byla vůbec největší. Vývoj londýnského odporu vůči opresivnímu komunistickému režimu ilustruje na příbězích českých uprchlíků v Británii po roce 1938, 1948 a 1968, a s tím spojenými špionážními hrami StB v Londýně. ČT 2018.

  Abychom nezapomínali: Premiér Wilson přirovnal invazi k nacistickému zabrání Sudet v roce 1968. Když Rusově hráli Dvořáka v Londýně, ozvalo se z publika „Svoboda pro Československo!“ - Jan Kuttlwascher, skvělý letec RAF, byl bratr gen. Karla Kutlvašra - Koncert britské skupiny v Lucerně 17.6.1969 Break Away Beach Boys. Byla na špičce britské hitparády. Kapela věnovala song okupovanému Československu. -  „Pryč s Rusy Brežněv = Hitler!“ - John Tusa Baťovec - Po vypovězení ruských „KGB diplomatů“ z Londýna je nahradili čeští „STB diplomaté“, také byli vypovězeni.

  „Neporazili jsme komunismus, protože jsme měli lepší tajné služby, ale protože jsme měli řádnou demokratickou společnost. To byla naše síla. Agenti StB se snažili bránit a podporovat společnost, která byla od základů zkorumpovaná. I tak se přes veškeré jejich snahy zhroutila“

  Martin Nicholson(první tajemník britské ambasády v Praze 1872-1975)

  ***

  Dnešní společnost je také zkorumpovaná, kdy ji stále ovládají pohrobci totality. Stále u nás neexistuje řádná demokratická společnost. JŠ