Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ladislav Herian

 • I v rakvi se Karel Schwarzenberg naposledy zasmál…

  Schwarzenberg Karel motylekAktualizováno 10.12.2023: Premiéra celé střihové, zvukové koláže „Čechy krásné, Čechy mé“, vybrané Václavem Havlem a natočené v srpnu 1968 - Jean Paul Sartre vyjádřil jedno přání: »Chci být člověkem, který se mi nehnusí.«

  ***

  ČT poslední rozloučení vysílala na ČT24, na ČT1 byl program jak je jí vlastní…

  Vrcholem bylo vystoupení salesiánského kněze Ladislava Heriana. Skutečný vrchol zádušní mše, kdy se plně napojil na posluchače a oslovil je neuvěřitelným způsobem. Být přítomen „prostý lid“, sborově by se k refrénu nádherné moravské písničky „Při strážnickéj bráně, stojá koně vrané“ nepochybně připojil ohromujícím refrénem a závěrečným potleskem (určitě zpívali lidé na nádvoří a doma u obrazovek). Bylo v tom vše – člověčina, šla opravdu „od srdce do srdce“. Lidsky promluvil i president Petr Pavel (od 1:27 hod.). Skvělý byl i kardinál Dominik Duka (od 1:37 hod.), který jako jediný připomněl Lex Schwarzenberg. Svoji řeč zakončil latinským citátem: „Pamatujte na Ježíše – nikdy nepromarněte klidný den“.

  34 úderů největšího zvonu Zikmund, bylo výzvou svobody ke skutečnému životu Karla Schwarzenberga. Začněme se konečně chovat jako lidé, nebo na to doplatíme všichni. Co zanecháme našim dětem a příštím pokolením? Svět není v rukou politických vůdců a na ně napojených skutečně vládnoucích v pozadí, ale v našich. Každý musíme začít sám u sebe.

  ***

 • Selbst in seinem Sarg hatte Karel Schwarzenberg das letzte Lachen...

  Schwarzenberg Karel motylekAktualiziert 10.12.2023: Uraufführung der gesamten bearbeiteten Toncollage "Bohemia Beautiful, Bohemia Mine", ausgewählt von Václav Havel und aufgenommen im August 1968

  ***

  ČT übertrug den letzten Abschied auf ČT24, auf ČT1 das Programm, wie es sein soll...

  Der Höhepunkt war der Auftritt des Salesianerpaters Ladislav Herian. Ein echter Höhepunkt der Trauermesse, als er sich voll und ganz mit den Zuhörern verband und sie auf eine unglaubliche Weise ansprach. Wäre das "gemeine Volk" anwesend gewesen, hätte der Chor zweifellos in den Refrain des schönen mährischen Liedes „Při strážnickéj bráně, stojá koně vrané“ eingestimmt, mit einem überwältigenden Refrain und Schlussapplaus (sicherlich haben die Leute im Hof und zu Hause vor den Bildschirmen mitgesungen). Es war alles da - Mann, es ging wirklich "von Herz zu Herz". Auch Präsident Peter Pavel sprach menschlich (ab 1:27 Uhr). Großartig war auch Kardinal Dominik Duka (ab 13.37 Uhr), der als einziger an Lex Schwarzenberg erinnerte. Er beendete seine Rede mit einem lateinischen Zitat: "Denkt an Jesus - vergeudet niemals einen ruhigen Tag".

  34 Schläge der größten Glocke Zikmund, war Karel Schwarzenbergs Aufruf der Freiheit an das wahre Leben. Lasst uns endlich anfangen, uns wie Menschen zu verhalten, oder wir werden alle den Preis dafür zahlen. Was werden wir unseren Kindern und künftigen Generationen hinterlassen? Die Welt liegt nicht in den Händen der politischen Führer und der mit ihnen verbundenen Personen, die hinter den Kulissen regieren, sondern in unseren. Jeder von uns muss bei sich selbst anfangen.

  ***