Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 24.04.2024 10:01
  Odsouzený kriminálník Maxim Ponomarenko opět podniká v ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 09:00
  Dobrý den vážený pane Šinágle, obracím se na Vás, protože ...

  Read more...

   
 • 24.04.2024 07:47
  Předpokládám, že paní Gavlasové a jejím klientům bylo zveřejněním ...

  Read more...

   
 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Odškodnění za dohled, rehabilitace ,mániček‘

 • „Vraťte nám naše vlasy!“ - „Pryč s holiči!“

  OS Prahu 7, 17.1.2024:  „Akce VLASATCI“ aneb „zlatá šedesátá“ až tak „zlatá“ nebyla

  Obvodní soud pro Prahu 7 v neveřejném zasedání dne 17. 1. 2024 rozhodl o soudní rehabilitaci Jaroslava Švába (nar. 1949) a Petra Cháby (nar. 1948), kteří byli jako teenageři zatčeni v Praze v roce 1966.

  Šváb byl zadržen 19. 8. 1966 při „celoměstské prověrce – akce VLASATCI“. Při ní příslušníci Veřejné bezpečnosti po městě pochytávali mladé muže s dlouhými vlasy, krátkodobě je zbavili osobní svobody a na údajný pokyn „hlavního hygienika ministerstva vnitra“ je ostříhali. Zatčené dívky, které s nimi sympatizovaly (tzv. „vlasatice“), posílal zmíněný hygienik nuceně na gynekologické vyšetření. Soud nyní konstatoval, že šlo o „soubor represivních opatření a vystoupení proti osobám, které komunistické moci nevyhovovaly svými názory a vzezřením... Jak samotné předvedení, tak omezení osobní svobody [zatčených] bylo zcela v nesouladu s tehdy platnými zákony... Pouhá skutečnost, že [někdo] měl dlouhé vlasy, byla tehdy státními orgány považována za provokaci a projev otevřené vzpoury vůči zřízení.“

  „Vlasatci“ (nazývaní také „máničky“) poté uspořádali dne 20. 9. 1966 demonstraci, při které v průvodu ze Staroměstského náměstí na Letnou provolávali hesla „Vraťte nám naše vlasy!“ nebo „Pryč s holiči!“ Proti demonstrujícím podnikly bezpečnostní orgány zátah, při němž byl mj. zatčen i Chába, který se demonstrace neúčastnil, ale náhodou v té době procházel letenskými sady a příslušníkům Veřejné bezpečnosti se prostě nelíbil. Chábovu zadržování učinil konec až jeho otec, sám příslušník Městské správy Sboru národní bezpečnosti, který své kolegy řádně vyplísnil.

 • Odškodnění za ochranný dohled - jak je to s "naším dluhem"?

  Urvalek Valkova

  … Paní profesorka tedy považuje situaci za „zamrzlou“, nicméně „náš dluh“trvá. Ono vyjádření „náš dluh“ vyvolává otázku, koho kromě sebe paní profesorka považuje za dlužníka. Členy strany, do které dříve patřila? Nebo členy hnutí, k němuž se hlásí nyní? Nebo ještě někoho jiného? To z jejího vyjádření není zřejmé, v každém případě je však pěkné, že paní profesorka mezi dlužníky zahrnula i sebe. To jí dává příležitost, aby projevila vlastní „vůli“a na „splacení dluhu“ přispěla tím, že ze svých příjmů pro tento účel vyčlení přiměřenou částku. …

  ***

  JAK JE TO S „NAŠÍM DLUHEM“? (Komentář k článku na irozhlas.cz ze dne 6. 10. 2023)

  Server irozhlas.cz přinesl dne 6. 10. 2023 článek Terezy Čemusové „Odškodnění za dohled, rehabilitace ,mániček‘. Stát se přes 30 let potýká s dědictvím komunistické justice“.

  V úvodu článku se mj. připomíná: „Ústavní soud (…) musí trvat na tom, aby v případech, kdy náprava nespravedlivých nebo nezákonných rozhodnutí v současné době ještě možná je, byla orgány k tomu povolanými učiněna.“

  To napsali ústavní soudci před téměř 18 lety, na začátku prosince 2005. Tehdy soud rozhodoval v případě Adolfa Walici, který byl uvězněn za to, že pro své náboženské přesvědčení svědka Jehovova odepřel vojenskou službu. Walici se tehdy zastal ministr spravedlnosti, když v jeho prospěch podal stížnost pro porušení zákona. Nejvyšší soud jí nejdříve nevyhověl, Ústavní soud ale nakonec ano.

  Pak článek rozebírá jednotlivé problémy, s nimiž se justice doposud potýká. Je to i odškodnění za ochranný dohled pro ty, kteří byli za minulého režimu nevinně odsouzeni. K tomuto problému se vyjadřuje i prof. JUDr. Helena Válková, CSc., která se ochranným dohledem zabývala již koncem 70. let. Její slova ovšem vyvolávají několik otázek.

  Co je míněno „začátkem“?