Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...

   
 • 17.04.2024 19:23
  Zdravím Vás pane Šinágle, něco se děje. Ministr Blažek podal ...

  Read more...

   
 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Russell L. Blaylock 

 • COVID UPDATE: Jaká je pravda?

  Covid True od FalseNejpřesnější článek Covid z NIH - National Library of Medicine. Jedná se o nejlepší a nejstručnější rozbor plandemie Covid 19.

  Russell L. Blaylock -  Neurochirurg ve výslužbě, Theoretical Neuroscience Research, LLC, Ridgeland, Mississippi, Spojené státy.

  Tento mimořádně důležitý článek popisuje všechny lži, podvody a propagandu vlád, sociálních médií, farmaceutických firem, zdravotnictví a lékařů na celém světě.

  Šedesát dva milionů návštěv. Kódy šarží a související úmrtí, postižení a onemocnění pro vakcínu Covid 19. Tato webová stránka s kódy šarží byla navštívena 62 467 848krát. Zkontrolujte kód šarže vakcíny na následujícím odkazu: https://howbadismybatch.com

  Pandemie vakcíny COVID-19 je jednou z nejzmanipulovanějších infekčních událostí v historii

  Covid Je to pravdaTvůrci této pandemie předpokládali, že veřejnost bude reagovat a že budou kladeny zásadní nepříjemné otázky. Aby tomu zabránili, podstrčili kontrolorům řadu taktik, z nichž jednou z nejčastěji používaných byl a je podvod s "kontrolou faktů". Při každé konfrontaci s pečlivě zdokumentovanými důkazy kontrovali mediální "fact checkers" obviněním z "dezinformace" a nepodloženým obviněním z "konspirační teorie", která byla v jejich slovníku "vyvrácena". Nikdy jsme se nedozvěděli, kdo jsou "fact checkers", ani kdo je zdrojem jejich "vyvrácených" informací - měli jsme prostě věřit "fact checkers". Nedávný soudní případ pod přísahou prokázal, že facebookoví "fact checkers" používali k ověřování "faktů" názory svých vlastních zaměstnanců, a nikoli skutečných odborníků. 59] Když už byly zdroje skutečně odhaleny, vždy se jednalo o zkorumpované CDC, WHO nebo Anthonyho Fauciho nebo jen o jejich názor. Zde je seznam věcí, které byly označeny za "mýty" a "dezinformace" a které se později ukázaly jako pravdivé:

 • COVID UPDATE: What is the truth?

  Covid True od FalseMost Accurate Covid Article from the NIH - National Library of Medicine. It is the best and most concise accounting of the Covid 19 plandemic.

  Russell L. Blaylock - About the author. Retired Neurosurgeon, Theoretical Neuroscience Research, LLC, Ridgeland, Mississippi, United States.

  This EXTREMELY important article outlines all of the lies, deception, and propaganda from governments, social media, pharmaceutical, healthcare, and doctors throughout the world. Sixty-Two-Million-Visits. Batch codes and associated deaths, disabilities and illnesses for the Covid 19 Vaccine. This batch code website has been visited 62,467,848 times. Check your vaccine batch code on the following link: https://howbadismybatch.com

  The COVID-19 pandemic is one of the most manipulated infectious disease events in history

  The designers of this pandemic anticipated a pushback by the public and that major embarrassing questions would be asked. To prevent this, the controllers fed the media a number of tactics, one of the most commonly used was and is the “fact check” scam. With each confrontation with carefully documented evidence, the media “fact checkers” countered with the charge of “misinformation”, and an unfounded “conspiracy theory” charge that was, in their lexicon, “debunked”. Never were we told who the fact checkers were or the source of their “debunking” information—we were just to believe the “fact checkers”. A recent court case established under oath that facebook “fact checkers” used their own staff opinion and not real experts to check “facts”.[59] When sources are in fact revealed they are invariably the corrupt CDC, WHO or Anthony Fauci or just their opinion. Here is a list of things that were labeled as “myths” and “misinformation” that were later proven to be true.