Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Willy Hüttl

 • Bořislavský masakr Němců, střípek krvavého pražského karnevalu

  Masakr na Bretislavce 9.5.1945Antoninus Pius Willi HuettlMasakr na Bořislavce 9.5.1945 byl jen epizodou v násilí, které vypuklo v Praze v květnu 1945 na německy mluvícím obyvatelstvu. Byl to doslova krvavý karneval. Podívejme se na něj blíže a zkusme to bez podjatosti z jakékoliv strany

  K výzkumu antických dějin notnou dávkou svých znalostí přispěl profesor filosofie Willy Hüttl. Celoživotně se věnoval osobnosti římského císaře Antonia Pia. Dodnes je na něj a jeho díla odkazováno v odborné literatuře a žádný badatel tohoto období antických dějin ho nemůže obejít. Pan profesor žil v Praze na dnešní Bořislavce, a vyučoval na tehdejší Německé univerzitě v Praze. Kromě toho, že byl německé národnosti, pražský Němec, jak jsme uvykli říkat, tak byl především znalcem antických dějin a antické archeologie. Měl zde rodinu a pokojně žil a vyučoval.

 • Das Bořislav-Massaker an Deutschen, ein Teil des blutigen Prager Karnevals

  Masakr na Bretislavce 9.5.1945Antoninus Pius Willi HuettlDas Massaker von Bořislavka am 9. Mai 1945 war nur eine Episode der Gewalt, die im Mai 1945 in Prag gegen die deutschsprachige Bevölkerung ausbrach. Es war buchstäblich ein blutiger Karneval. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an und versuchen wir, es unvoreingenommen zu betrachten.

  Der Philosophieprofessor Willy Hüttlhat einen großen Teil seines Wissens zur Erforschung der alten Geschichte beigetragen. Er hat sein Leben der Persönlichkeit des römischen Kaisers Antonius Pius gewidmet. Bis heute wird in der Literatur auf ihn und seine Werke verwiesen und kein Forscher dieser Epoche der alten Geschichte kommt an ihm vorbei. Der Professor lebte in Prag im heutigen Bořislavka und lehrte an der damaligen Deutschen Universität in Prag. Er war nicht nur deutscher Nationalität, ein Prager Deutscher, wie wir ihn zu nennen pflegten, sondern vor allem ein Experte für Alte Geschichte und Alte Archäologie. Er hatte hier eine Familie und lebte und lehrte in aller Ruhe.