Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

_MG_4041

Ve středu 10.7.2013 proběhla na Husově náměstí města Berouna demonstrace a sběr podpisu pro petici zaměřenou na změnu vyhlášky o omezování otevírací doby veřejných podniků v nočních hodinách. Hlavním charakterem této aktivity bylo poukázat na chyby této vyhlášky, která naprosto omezuje všechny podniky v nočních hodinách. Navíc zvýhodňuje ty, které provozují výherní automaty nad těmi, kteří je neprovozují. Přitom vyhláška má omezovat kriminalitu a ulehčit tak práci policie. Bojujeme tedy za hospůdky, bary, kluby, diskotéky, které se nijak nepodílí na žádné kriminalitě a jsou zaměřeny výhradně na zábavu a kulturu či obyčejné klidné posezení v oblíbené hospůdce. ... Neomezujte živnosti slušných podnikatelů (majitelé podniků, pronajimatelé pohostinských zařízení, taxikářů apod.). Nezakazujte slušným lidem chodit za zábavou a určovat tak, kdy musí opustit veřejné nebo soukromé podniky, zaměřené na kulturní činnost. Nejsme všichni kriminálníci !!!

Chceme, aby omezovací vyhláška nebyla aplikována plošně na všechny, ale pouze plošně na herny a lokálně na problémové podniky. Aby nebyli slušní lidé a poctiví podnikatelé strkáni do stejného pytle s problémovými. Demonstrace probíhala zhruba od 15:00 do 20:00, kdy už sběr podpisů téměř ustal. Petici podporovali kolemjdoucí lidé všech věkových skupin za doprovodu reprodukované hudby. Od 17.00 proběhlo úvodní slovo pořadatelů a příspěvky nezávislých občanů. Ze zástupců radnice však nedorazil žádný. Od 18:00 pak proběhlo vystoupení rapové skupiny BK City a posléze DJ vystoupení jemuž přihlíželo zhruba 150 lidí. Celá demonstrace se obešla bez větších problémů a na místě se získalo celkem 230 podpisů. Během následujících dnů pak budeme dále sbírat podpisy v podnikách, který jsou neprávem omezováni . Po předání petice radnici pak budeme očekávat na zasedání zastupitelstva, kde se bude tato petice řešit a pomoci tak rozhodnutí zastupitelů k volbě její změny.

Radek Žák, 11.7.2012

Fotogalerie

https://www.facebook.com/Racca007?fref=ts

PETICE - dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla změněna obecně závažná vyhláška č.11/2011 k zajištění veřejného pořádku. A to takto: Plošné omezení otevírací doby pouze pro podniky, které provozují výherní automaty. Omezení otevírací doby pro jiné podniky pouze lokální. A to pouze na ty problémové, které svojí činností způsobují kriminalitu. Dodatek: Neomezujte živnosti slušných podnikatelů (majitelé podniků, pronajimatelé pohostinských zařízení, taxikářů apod.). Nezakazujte slušným lidem chodit za zábavou a určovat tak, kdy musí opustit veřejné nebo soukromé podniky, zaměřené na kulturní činnost. Nejsme všichni kriminálníci !!! Děkujeme.

Adresát: Městský úřad Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-centrum

Vyjádření MV ČR

Beroun zažil hlučnou noční demonstraci.

Znění vyhlášky – Při čtení tohoto textu se nutně vybaví totalita, kde také muselo být vše dopodrobna vypsáno a také se často nedodržovalo, podobně jako celá dnešní legislativa, urážející slušné, inteligentní a svobodné občany. Pravomoci tak přebírá text a „rozhodovat“ může každý, kdo umí číst. Totalita a její zvyky je zde stále přítomna. Současná vláda, složená - až na jednoho – z bývalých členů KSČ je jen dalším smutným svědectvím o nás samých a „hodnotách“, které jedině ctíme a pro které jsem ochotni něco udělat.

Pravidla o udělování výjimek ostatním podnikům a diskotékám

Vyjádření města k petici a udělování výjimek.

Videozáznam ze zasedání zastupitelstva 19.12.2011 - Zadejte „starší akce“ a jděte na datum 19.12.20117. zasedání zastupitelstva města Beroun – pod bodem č.5 je skryt videozáznam. Obdobně datum 2.4.2012 - 9. zasedání Zastupitelstva města Berouna dne 2.4.2012 – bod. č.3. nyní není web přístupný, takže jsem shlédl jen první video. Je dost poučné a vypovídající. Ačkoli jsou argumenty jasné a pádné, opozice působí dost bojácně, jako by se bála více mluvit, naproti tomu paní starostka působí velmi sebejistě až arogantně  - viz její úsměvy.

K vyhlášce MV

Zákon na základě které lze tuto vyhlášku uplatnit je v pořádku. Je určen pro nepřizpůsobivé a problémové provozovatele, kteří nerespektují zákony a předpisy. V zákoně se nepíše nic o tom, že ji lze uplatňovat plošně. Je určena pro jednotlivce. Při stížnosti se kraj vyjádřil tak, že to není porušení zákona, ale že nedoporučuje obcím ji plošně uplatňovat. V Králově Dvoře udělali anketu mezi lidmi a pak od této vyhlášky upustili pro nesouhlas lidí a nezavedli ji. V Kladně ji po 3 měsících zrušili, protože jim došlo, že to poškozuje i slušné podnikatele. Jinde se radnice báli žalob na ztrátu ušlého zisku. Oni určují kdo může podnikat déle a kdo méně. Je to na žalobu u antimonopolního úřadu, omezují bezdůvodně podnikání. Zkrátka hodili všechny do jednoho pytle. Nikdo se nikoho neptal a upekli si to sami. Někdo si stěžuje na hluk v noci na ulici a vyhlášku schvaluje. Ta vyhláška platí jen na provoz v samotných subjektech a bordel na ulici musí řešit obec, městská a státní policie. Velmi si to zjednodušují totalitními metodami, kdy za problém jedinců musí trpět všichni.

Na návrh bývalého velitele policie, souhlasilo zastupitelstvo s vydáním vyhlášky na omezení nočního života v Berouně. Policie chtěla přerušit noční život v Berouně. Pravděpodobný důvod je v katastrofálním nedostatku státní policie ve Středočeském kraji. Plošně všechny restaurační podniky, bary, diskotéky apod. musí zavřít ve všední den ve 24:00 a v pátek a sobotu v 02:00. Ppté se zjistilo, že provozovatelé výherních automatů mají povolení od min. financí na nonstop provoz a vyhláška se na ně nevztahuje. Došlo tedy k dohodě, že musí přerušit provoz alespoň od 04:00 do 06:00 hod. Největším provozovatelem heren v Berouně je i Tipsport, který je zároveň i sponzorem mnoha berounských akcí. Současné zákony umožňují výherní automaty zakázat úplně a v roce 2014 všem končí licence.

Paní starostka na poslední veřejné schůzi přesvědčovala zastupitelstvo, aby se to nestalo. Sice si uvědomuje, že sociálně slabí, kteří hrají, ožebračují své rodiny, ale příjem 13. milionů za poplatky do městské kasy je pro Beroun důležitý. Že se vlastně tím radnice podílí na ožebračování těchto rodin ji zřejmě nevadí. Vyhláška tak paradoxně nepostihla herny, ale všechny ostatní restaurace. Asi po 2 měsících od vydání vyhlášky se začaly vydávat omezené povolenky na prodloužení otvírací doby a byl vypracován jakýsi manuál, podle kterého se povolení vydávala. Herny s licencí tedy mají povoleno každý den mít otevřeno do 04:00 hod a pak opět od 06:00 hod. Většina ostatních podniků povolení nedostala jen pár vyvolených má výjimku v pátek a v sobotu do 04 hod.

Je paradoxem že např. jeden podnik v centru Berouna výjimku dostal a druhý o 100 m dál ji nedostal z důvodu, že je to blízko obytné zóny a to byl dál než ten první! Jiný bar s jedním výherním automatem,ale bez povolení na nonstop provoz výjimku nedostal z důvodu,že se tam můžou scházel kriminální živly a herna Tipsportu,která je o 50m vedle ji má.Tam se asi kriminální živly scházet nemůžou. Herna v ulici Na náhonu výjimku má a je přímo uprostřed sídliště a je tam opravdu randál. Ani stížnosti (a to stačí 2 podle jejich manuálu) nepřimělo radnici něco konat. Tak tady už něco opravdu zapáchá.

Vyhláška poškozuje podnikatele v restauračních podnicích. Denně v ČR podle statistiky krachují 2 restaurace. A do toho tahle vyhláška. Ničí to turistický ruch, ale i provozovatele různých penzionů,hotelů,nevýherních hracích zařízení jako jsou šipky, kulečníky, juboxy, diskotéky, koncerty hud. skupin, taxíky. Všem se snižují zisky, restaurace propouštějí zaměstnance, některé již zkrachovali (např. pivnice SOS, bar Garáže, bar Fortuna).

Zprvu po vstoupení vyhlášky v platnost to celé utichlo, policie ani nekontrolovala, zda se vyhláška dodržuje. Nikdo nic neřešil a vyhláška se až tak nedodržovala. Jenže před létem přišla policie do klubu Metro a hudební akci ukončila. Další dny následovala diskotéka U panovníku a venkovní hudební akce na Plešivci. Obě úspěšně přerušeny. Byla sepsána elektronická petice. Město jí neuznalo jako právně platnou. Paní starostka byla pozvána na demonstraci,ale omluvila se.

Je pravdou, že není snadné udržet si v dnešní době čisté svědomí, přitom vykonávat veřejnou funkci a být navíc ještě úspěšný. Taková je doba. Hrozí ovšem riziko, že odpovědní díky pasivitě občanů ztratí „míru“ a chovají se stále více nemravněji, nerespektují platné zákony a předpisy, kdy po letech, kdy jim není odporováno, si na tento stav mohou zvyknout jako na normální a naopak občany, kteří na to upozorní, považovat za nenormální. Faktem je, že mnozí starostové a nejenom oni, si dovolují stále více. Viz v mém projevu uváděný příklad starosty Žebráku Mgr. Daniela Havlíka, který nechal bez povolení pokácet 177 stromů u Stroupinského potoka, k tomu 25 zdravých topolů na fotbalovém hřišti, které nikoho neohrožovaly a jejichž blahodárný stín v podvečer fotbalisté postrádají, stejně tak jako neopakovatelnou kulisu a atmosféru, kterou tyto nádherné topoly po dlouhé roky poskytovaly. Sám vlastní licenci na těžbu dřeva, takže mu to asi zřejmě moc nevadilo? Mimochodem ve věci podané TO velitel PČR ve Zdicích odložil, aniž by vyslechl oznamovatele s tím, že to není ani přestupek!!! To jasně signalizuje další problém - vyloučíme-li hloupost a lenost – propojenost a vzájemné krytí různých úřadů a institucí na okrese, tak jak jsme to znali dobře z doby totality. Není divu. Po roce 1989 se zákony moc nezměnily a úředníci se nevyměnili tak radikálně jako to udělali komunisté v roce 1948 – tehdy i v roce 1989 věděli moc dobře proč!

 

Jan Šinágl, 12.7.2013

* * *

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Jsem pevně přesvědčen, že vášnivá vůle po spravedlnosti a pravdě udělala více pro zlepšení podmínek ve společnosti než vypočítavá politická chytrost, která nakonec vyvolává všeobecnou nedůvěru. Kdo může pochybovat o tom, že Mojžíš byl lepším vůdcem lidstva než Machiavelli?

Albert Einstein

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)