Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Michal Martin IIPředkládám usnesení KS Praha soudce JUDr. Vojtěcha Cepla ml. ze dne 20.8.2013. Cituji závěr odvolání Agentury MM Praha s.r.o: Žalobci znovu poukazují na to, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí je zjevný zcela negativistický a tedy nepřípustný vztah soudu k žalobcům. Soud opisuje některá svá stanoviska z jím citovaného rozsudku ve věci 36C 25/2010, u nichž žalobci rovněž namítali zjevnou nesprávnost. Skutečnost, že soud nepřípustně zasáhl do práv žalobců, ať už procesních nebo hmotněprávních, jak je shora popsáno, považují žalobci za tak zásadní, že ve smyslu ust. § 221 odst. 2 o.s.ř., jsou toho stanoviska, že věc byl měl po zrušení napadeného rozhodnutí projednat a rozhodnout jiný samosoudce.

Co se týká žalobci navrhovaných důkazů, tyto jsou zjevně ve smyslu ust. § 213 odst. 4 takového rozsahu, že je nebude možné před soudem odvolacím provést, neboť by tím byla porušena zásada dvojinstančnosti řízení. Žalobci uvádějí, že k odvolání v důsledku objemu důkazů nepřipojili navrhované knihy a prospekt. Ostatní listinné důkazy a CD se zvukovou nahrávkou připojují. Rovněž tak navrhuji k provedení i další důkazy, o nichž hovoří v bodě Ad 30) bodu II. tohoto podání a samozřejmě na provedení těch důkazů, které byly soudem odmítnuty.

Napadené rozhodnuti je zjevně nesprávné, došlo k porušení procesních prav, dochází k nepřípustnému omezování jejich ústavou zaručených práv - tedy řízení bylo postiženo vadou, která má za následek nesprávné rozhodnutí ve věcí. Skutková zjištění soudu jsou nesprávná, stejně jako právní hodnocení soudu, jsou zde další důkazy, které nebyly doposud uplatněny, neboť uplatněny být ani nemohly, nebylo přihlédnuto ke skutečnostem, které žalobci tvrdili a k jimi označeným důkazům, soud neúplně zjistil skutkový stav, když neprovedl navržené důkazy a navíc odůvodněni rozsudku je nedostatečné.

Na základě všech těchto skutečnosti žalobci navrhují, aby odvolací soud po přezkoumání napadeného rozhodnutí toto v rozsahu, jak byl napaden, zrušil a věc vrátil zpět k dalšímu projednání a rozhodnuti s tím, že současně nařídí, aby věc byla projednána a rozhodnuta jiným samosoudcem.

V  Chýni dne 26.05.2013

Mgr. Jana Gavlasová v.r.

Helena Vondráčková, Martin Michal, Michaela Kocourková, Agentura MM Praha, s.r.o., í.s. Mgr. Jana Gavlasová

* * *

Je známou skutečností, že soudci Vrchního soudu v Praze, kteří byli členy KSČ, mne v lásce zrovna moc nemají, stejně tak jako soudce JUDr. Vojtěcha Cepla ml. Další vývoj bude proto jistě zajímavý a další zkouškou nezávislosti a nestrannosti české, stále z velké části postkomunistické, justice.

 

Jan Šinágl, 27.8.2013

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.38 (8 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)