Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.06.2024 15:13
  Dotaz na soudkyni Bochňákovou: Jelikož vim, že čte tyto články ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 17:45
  Česká společnost Dvakrát zažila totalitu. Šest let nacistickou ...

  Read more...

   
 • 21.06.2024 11:13
  Od dob působení Otakara Motejla se mnoho na tomto úřadu změnilo ...

  Read more...

   
 • 18.06.2024 10:48
  Nejlepší policie na světě? Aktuálně je v médiích, že Karlova ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 12:39
  Martin Michal byl několikrát upozorněný na osobu LP. Jak se LP ...

  Read more...

   
 • 17.06.2024 10:28
  Svůj komentář jsem napsala pod tento Váš příspěvek na FB. Mám ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Marvanova HanaU OSP1 na Ovocném trhu proběhlo dne 12.května další soudní jednání ve věci žalobyMarvanova Marie insolvenčního správce na JUDr. Hanu Marvanovou týkající se bezdůvodného obohacení. Jednání bylo odročeno na 14.července 2015 na 9:00 hod., přízemí, č.9. z důvodů údajně chybějících důkazů žalobce v soudním spisu?! Jak mohou v soudním spisu chybět žalobcem prokazatelně zaslané důkazy, když všechna předchozí soudní jednání byla řádně skončena a všechna dosavadní rozhodnutí ve věci jsou v právní moci? Proč není soudní spis u OS Praha 1 kompletní, když byl kompletní u MS v Praze? Kde tedy jsou stěžejní důkazy žalobce – existují snad k jedné věci dva soudní spisy?

OSP1 Marvanova prg 120515V řízení sp.zn. 38 C 73/2014 bylo nařízeno jednání 12.5.2015 - tedy české justici to trvalo bez dvou měsíců čtyři roky?! Přitom je to vcelku prostá věc (řízení bylo zahájeno 27.7.2011 – viz InfoSoud ze dne 11.3.2015!). A to jde o věc týkající se insolvenčního řízení, kde soudy mají rozhodovat věci urychleně (např. u VS v Praze jsou insolvenční věci rozhodovány ve lhůtě do 3 měsíců, ostatní věci mají mnohem delší dobu vyřízení). Velmi podivný je postup Městského soudu, který způsobil, že jedné žalobě byly přiděleny u tohoto soudu 2 spisové značky - 90 ICm 1962/2011 a 190 ICm 3190/2013. Je to zřejmé z příloh, které jsou takto zveřejněny v insolventním rejstříku.

Řízení u OS Praha 2 mělo sp.zn. 31 C 94/2014 a bylo sem přesunuto z MS v Praze (sp.zn. 90 ICm 1962/2011 a sp.zn. 190 ICm 3190/2013) na základě rozhodnutí VS v Praze o věcné a místní příslušnosti. Řízení u OS Praha 2 sp.zn. 31 C 94/2014 bylo skončeno usnesením, kterým se věc přesunula k OS Praha 1, kde má sp.zn. 38 C 73/2014. Řízení sp.zn. 31 C 94/2014 vedené u OSP1 se JUDr. Marvanové vůbec netýká !!! Tyto informace jsem zjistil díky ZOI k rukám předsedů jednotlivých soudů.

Řízení 31 C 94/2014 u OSP1 se tedy vůbec netýká JUDr. Marvanové a insolvenčního správce AK Žižlavský !!! To je úplně absurdní!

Společníkům z AK bylo členství zrušeno či pozastaveno prakticky okamžitě po zahájení úkonů v trestním řízení, ale JUDr. Marvanové se to nedotklo?

Balamutí advokát soud o místě svého trvalého bydliště? Z usnesení OS Praha 2 vyplývá, že od roku 2006 na Praze 2 NEBYDLÍ a že se snažila dostat rozhodování o této věci k místně nepříslušnému soudu účelovým poskytnutím nepravdivých informací Vrchnímu soudu !!! Snaží se žalobě ubránit manipulací o čemž svědčí i pokus dostat kauzu k OS Praha 2?! JUDr. Hana Marvanová bydlí na Praze 7?! Pokud AK vyhlásí úpadek krátce po vyplacení peněz společníkovi, měly by být obratem vráceny.

Věc má přidělenu soudkyně Mgr. Eva Šnajdaufová asistentka soudkyně Mgr. Klára Horká vedoucí soudní kanceláře Lenka Doktorová. Z rozvrhu práce prakticky nejde zjistit, jak došlo k přidělení věci - co to je "Věci C v rozsahu 100% celkového nápadu...."? To znamená, že všechno spadne k této soudkyni? Kterým senátem to "kolečko" začne? Mám zato, že by na soudech mělo být zveřejňováno, jak to přidělování probíhá - aby si to každý mohl ověřit a nedohadovat se, zda na něj někdo nenachystal boudu s "odepřením zákonného soudce".

Tento rozvrh práce je velmi zajímavý. Zejména přidělování sporů vyjmenovaných úvěrových společností konkrétnímu soudci - to je přímo základna pro korupci !!! Takový rozvrh práce zcela popírá náhodné přidělení věci, které by mělo být základem nestrannosti - aby si žalobce nemohl být dopředu jistý, kdo o jeho žalobě bude rozhodovat.

Na některé advokáty z této AK je vedeno trestní stíhání. Možná použili dr. Marvanovou jako „ikonu“, ale to jí nezbavuje trestní odpovědnosti, protože o tom jako jednatelka AK nemohla nevědět!

Čtyři roky bez projednání věci je skutečně „silná káva“ - bude snad dr. Marvanová žalovat Českou republiku za průtahy v řízení (na kterých se ovlivňováním soudců zřejmě sama podílí) a bude požadovat odškodnění na úkor daňových poplatníků?!

Má snad dr. Marvanová nějaké „pomocníky“ na MS Praha, kteří jí pomáhají a chrání? Tato otázka je na základě dosavadního průběhu řízení naprosto opodstatněná a legitimní. Prokáže-li se zjevně účelové jednání Marvanové, kdy ze společnosti v úpadkové situaci získala peněžní prostředky neodpovídající hodnotě jejího vkladu, hrozí jí případně i vyloučení z ČAK a tím de facto zákaz činnosti jako advokátky. Více jak třímilionovou částku odmítá s podivnými výmluvami vrátit, ačkoliv ji přijala na své konto v době, kdy byla jednatelkou AK. Potvrzuje to jak PČR, tak její bývalý společník z AK Veverka. Ten byl nyní předvolán jako svědek. Žalobce však hned upozornil soud, že už jednou se tato osoba na poslední chvíli omluvila a nedostavila se k soudu.

Marvanová si vymýšlí snadno vyvratitelné nesmysly. Proč asi? Je přitom zajímavé, že obecné soudy řeší spory běžně roky, ale v případě Marvanové pracují a rozhodují v její prospěch na jednom jednání v řádu minut?!

Velmi podivná je rovněž doslova salámová metoda, kterou jsou prakticky všechny žaloby insolvenčního správce ve věci této AK vyřizovány. Původní žaloba je rozkouskována na jednotlivé skutky, o nichž je odděleně rozhodnuto tak, že se žaloba v dílčím skutku zamítá a žalované jsou dokonce přiznávány náhrady nákladů řízení zcela v rozporu se zněním insolvenčního zákona.

Je s podivem, že tato mravní ikona disentu, přezdívaná i „Johanka z Arku“, se těchto závažných soudních jednání nezúčastňuje a nehájí se sama? Kdyby se hájila sama, nemohly by jí být ovšem přiznávány náhrady nákladů řízení.

Zarážející je i mlčení médií o její kauze. Jistě o ní vědí, nicméně jim to nebrání dr. Marvanové dávat prostor a prezentovat ji veřejnosti jako mravně a charakterově nezpochybnitelnou osobnost. Stejně tak média mlčí o podivné minulosti její matky ing. Marie Marvanové. Dokonce i bulvár - a to už je co říci?!

OSP 1 Marvanova advokati 120515Když jsem ve věci dr.Marvanovou osobně letos oslovil v DOXu, vymluvila se obratem, že má „jednání s klienty“. Na e-maily nereaguje? Chová se takto člověk s čistým svědomím? Rozhodněte se sami. Mé rozhodnutí je snadné - díky pokračujícímu mlčení dr. Marvanové. Po skončení soudního jednání se advokáti dost dlouho bavili před soudní budovou. Po vyfotografování, rychle, společně odešli? To se nestává často?

Zrovna tak se nestává často, aby na ZOI odpověděl soud za 6 měsíců, kdy zákonná lhůta na odpověď činí 15 dnů s možností prodloužení o 10 dnů. OS Praha 7 to dokázal – ZOI podána dne 18.11.2014, odpovězeno dne 18.5.2015 - bez omluvy !!!

O soudu jsem informoval jsem ČTK, ČT, TV NOVA, TV PRIMA a další média – nevěděla? Dostavila se pouze TV PRIMA, stejně jako na první jednání ve věci dne 16.6.2014.

Když si však poslechnete soudce Zoubka na TV PRIMA (či mé video níže u prvního linku), mnohokrát tam zmiňuje Obvodní soud pro Prahu 7 !!! Vůbec nikdy nezmiňuje Obvodní soud na Praze 1 !!! Sděluje redaktorce, že tak rozhodl Vrchní soud v Praze, ale ten to poslal na Obvodní soud pro Prahu 2 !!! A odtud se to dostalo na OS pro Prahu 1, protože se nesprávně posuzuje vklad JUDr. MarvanovéAK Veverka jako vklad nikoliv fyzické osoby, ale jako vklad podnikatele. Od kdy jsou advokáti podnikatelé? Oni podnikateli nejsou – jde o fyzické osoby !!!!!

Co je to tedy za podivnosti??? Insolvenční soudce Zoubek evidentně ví, kde se má žaloba správně projednávat – na OS v Praze 7, kde JUDr. Marvanová prokazatelně bydlí (v ulici Nad Královskou oborou…). Přesto věc projednává Obvodní soud pro Prahu 1. Neví snad soudce Zoubek kam ten neúplný spis poslala jeho kancelář? Nebo poslali ty zjevně chybějící důkazy na Prahu 7 a zbytek na Prahu 1???

 

Jan Šinágl, 19.5.2015

* * *

JUDr. Hana Marvanová Jekyll & Hyde v ženském rouše?!

JUDr. Hana Marvanová, aneb když advokát obírá klienta…?!

Je JUDr. Hana Marvanová závislá na justici, nebo snad justice na ní?!

* * *

Šéf Brana stěhuje firmu z ČR. Insolvenční mafie vládu nezajímá, tvrdí

Schapiro tlačí na reformu české justice

* * *

Dlouho utajovaný milenec exšéfky US-DEU chce syna do své péče

…Exšéfka US-DEU Hana Marvanová (44) nikdy nechtěla prozradit jméno otce svého nejmladšího dítěte. Je to novinář Jaroslav Spurný (50). A právě on proti Marvanové vytáhl do boje a chce jí čtyřletého Andreje vzít! Utajovaný milenec exšéfky USDEU Hany Marvanové hodlá získat syna do své péče. U matky údajně není harmonické zázemí! Marvanová má tři syny Lukáše (23), Tomáše (17) a nejmladšího Andreje (4). Každému pořídila vlastního tatínka. Až s tím posledním, kterého za nic na světě nechtěla veřejnosti prozradit, má potíže. "Žádám soud o svěření Andreje do mé péče. Tři a půl roku jsem se snažil najít přijatelné řešení, ale bylo to marné," potvrdil Spurný Blesku. Podle něj Marvanová opakovaně nedodržovala znění rozsudku, který upravoval jeho styk se synem. "Soudili jsme se, rozhodnuto bylo už v loňském roce, přesto se nic nezměnilo.V těchto dnech proto můj právník pracuje na tom, aby mohl žít syn u mě," řekl Spurný. Prozradil také, že si přeje, aby syn vyrůstal v harmonickém prostředí a v domově, kde bude možné rozvíjet schopnosti, které má. Příliš valné mínění o matce svého syna zřejmě nemá. "O osobě Hany Marvanové jako mámě se vyjadřovat nechci a nebudu," řekl rezolutně. …

http://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/70689/marvanova-musi-bojovat-o-syna.html

* * *

Čunek se odvolá proti postupu policie v kauze majetku H-Systemu

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) se odvolá proti rozhodnutí protikorupční policie, která odmítla zahájit trestní řízení pro podezření, že majetek zkrachovalé firmy H-System byl prodáván pod cenou. Uvedl to při veřejném slyšení ke kauze klientů H-Systemu, kterým v důsledku postupu konkurzního správce hrozí ztráta bydlení. Čunek loni podal trestní oznámení pro podezření z možného podvodného vedení konkurzu firmy H-System. Mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej počátkem prosince ČTK řekl, že k trestnímu řízení není důvod. "Věc byla uložena," uvedl. Senátor ale poukazoval na to, že konkurzní správce prodával pozemky z vlastnictví firmy H-System za výrazně nižší cenu, než za jakou byly následně prodány. Jako příklad uvedl pozemky v Lichocevsi, kde bylo 842.000 metrů čtverečních prodáno v roce 2002 za 17,2 milionu korun, přičemž o šest let později byla zhruba třetina těchto pozemků bez jakéhokoli jejich zhodnocení prodána za 419 milionů korun. Čunkovo trestní oznámení bylo podáno mimo jiné na správce konkurzní podstaty Josefa Monsporta, zvláštního správce Iva Mráze a soudkyni Evu Hodačovou, která na konkurz dohlížela. Kritizoval mimo jiné skutečnost, že majetek byl prodáván v mimosoudní dražbě a konkursní správce nepostupoval s péčí řádného hospodáře. ČRo, 5.1.2015

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)