Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 21.08.2019 09:20
  Je smutné, že se i dnes pod svůj názor mnozí bojí podepsat ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 20:02
  Korektura: EU, presneji Zapadni Evropa, to byl kdysi "predevsim ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 19:59
  EU, presneji Zapadni Evropa, to byl kdysi "predevsim obchodni ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 19:45
  Nemecko si v poslednich letech zadelalo na Problemy, o jakych ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 18:54
  Německo opakovaně dokazuje svoji schopnost vypořádat se s ...

  Read more...

   
 • 20.08.2019 18:49
  Vážená paní Dario, vynášet "konečné" soudy nad věcmi a druhými ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

„Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. – Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.“

Karel Havlíček Borovský ve svém časopise „SLOVAN“ 26.7.1850


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

THE ROSE

Amanda McBroom

Some say love, it is a river that drowns the tender reed.
Někteří říkají, že láska je řeka která zaplaví i jemný rákos na břehu.

Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed.
Někteří říkají, že je jako břitva, která způsobí krvácení srdce.

Some say love, it is a hunger, an endless aching need.
Někteří říkají, že je jako hlad, nekonečná a bolestná.

I say love, it is a flower, and you it's only seed.

Já říkám, láska je květ a ty jeho jediné sémě.

It's the heart, afraid of breaking, that never learns to dance.
Je jako srdce mající strach z klamu, které se nikdy nenaučilo tančit.

It's the dream, afraid of waking, that never takes a chance.
Je jako sen plný obav z probuzení, který si nepřeje změnu.

It's the one who won't be taken, who cannot seem to give.
Je jako někdo, kdo nechce být zklamán, kdo se nezdá chtít darovat.

And the soul, afraid of dyin', that never learns to live.

A duše, bojící se zemřít, která se nikdy nenaučila žít.

When the night has been too lonely, and the road has been too long,
Když noc je hodně dlouhá, a cesta příliš daleká,

And you think that love is only for the lucky and the strong,
a ty si myslíš že láska je pouze pro šťastlivce a siláky,

Just remember in the winter far benaeth the bitter snows,
pamatuj jen, že v zimě hluboko pod mrazivým sněhem,

Lies the seed, that with the sun's love, in the spring becomes The Rose.

čeká sémě, které se láskou slunce na jaře stane Růží.

* * *

Do not watch the petals,

Nesmutni z  lístků květů,

fall from the rose with sadness.

padajícich smutně z růže.

Know that like live,

Věz, že takový je život,

things sometimes must fade,

všechno jednou musí zvadnout,

before they can bloom again …

dříve než může znovu rozkvést.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share