Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

SSSR 100 letAktualizováno 21.1.2023: ČRoPlus 14.1.20236:33 hod. - od 6:48:25 hod. otřesná pravda o Rusku.

***

Dne 30. prosince 1922 vznikl Svaz sovětských socialistických republik. Jedná se o téma tak obsáhlé, složité a komplexní, že by vydalo na stovky článků či desítky knih. Proto bude dnešní článek jiný, než ostatní. Bude to zamyšlení na základě fakt.

Když Pjotr Struve vzpomínal na první setkání s Leninem, zmínil, že Iljič neměl takřka žádné povahové rysy. Jeho jediným rysem byla nenávist, která z něj doslova čišela. Slovy Struveho: "... byla odpuzující a strašlivá, pramenila z tvrdých, téměř zvířecích emocí a odporu. Byla chladná, jako Lenin sám." Velká říjnová socialistická revoluce a vznik Svazu sovětských socialistických republik jsou nejen největší tragédie 20. století, ale zřejmě i největší tragédie v dějinách lidstva. Nástup bolševiků k moci v jedné zemi odsoudil k smrti sto milionů lidí po celém světě.

A prakticky každodenního terorismu. Nebyl zabit pouze car Alexander II., ministři či generálové. Dle různých odhadů bylo jen v posledních dvaceti letech před VŘSR zavražděno ruskými radikály přes 20 000 státních a oblastních úředníků. To je průměr takřka tří vražd denně.

Richard Pipes zmiňuje, že nejnápadnějším rysem ruské společnosti na přelomu 19. a 20. století byla všudypřítomná nenávist. Radikálové nenáviděli carský režim. Rolníci nenáviděli "odpadlíky" z občin. Muslimové nenáviděli Armény. Kazaši nenáviděli Rusy. Rusové nenáviděli Stolypina. Všichni společně nenáviděli židy. Inteligence nenáviděla konzervativce. Liberálové nenáviděli bezpečností složky státu. Socialisté se vzájemně nenáviděli mezi sebou. Rusko této doby bylo plné zloby, zášti a nenávisti. Nespočtu pogromů a všudypřítomného násilí.

Pokusy o komunistické revoluce zastrašily veřejnost ve střední a západní Evropě a umožnily vzestup fašismu a později nacismu. Tyto ideologie hlásaly, že jen ony dovedou národy ochránit před komunismem. 

Závěrečná rezoluce obsahovala následující: "Každý zvolený komunistický poslanec si musí uvědomit, že nebyl zvolen proto, aby vykonával vůli svých voličů, ale že je agitátorem strany vyslaným do nepřátelského tábora s cílem plnit její rozhodnutí. Zodpovídá se pouze straně."

Jinými slovy, komunističtí poslanci neměli hájit zájmy své země, ale zájmy své strany. A jejich strana měla poslouchat a plnit příkazy ruské komunistické strany. Tento princip je nutno mít na zřeteli až do dnešních dnů: Každý komunista je trojským koněm Ruska.

Celý článek: https://gavinny-pise.blogspot.com/2022/12/sto-let-sovetskeho-svazu.html

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)