Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:05
  Až teď jsem si toho emailu všiml.. Advokáta, že nepotřebujeme?

  Read more...

   
 • 14.05.2024 11:21
  Pokud se někdo domnívá, že lživým zápisem v dokladech problém ...

  Read more...

   
 • 13.05.2024 16:04
  “Je velmi těžké najet na válečnou ekonomiku. Ještě těžší ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

UNRA dilo lidskostiUNRA aversPrvní loď se zásilkou pro Československo připlula do rumunského černomořského přístavu Constanca 4. dubna 1945, kde byla přeložena do železničních vagónů. První vlak s pomocí přijel do východoslovenského Trebišova už 2. května 1945, tedy ještě v době, kdy velká část českých zemí byla okupována německými nacisty. Další lodě připlouvaly i do západoevropských přístavů – Hamburku, Brém, Rotterdamu a Antverp. Kromě potravin obsahovala tato pomoc také dodávky léčiv, zvláště penicilínu. Prvních 60 milionů jeho jednotek k nám přišlo již v červnu 1945. UNRRA k nám rovněž dodala zařízení nutná pro výrobu tohoto převratného léku.

LN KO Proroctvi anekdot 14.9.2023Jen v prvním poválečném roce 1946 k nám poslala UNRRA 3 187 223 kg nemocničního zařízení, 2 413 856 kg léků a chemikálií, 267 097 kg chirurgických nástrojů, 70 066 kg veterinárních potřeba 100 426 kg stomatologických pomůcek.

Naše země tak dostala 793 451 tun potravin, polovinu z toho tvořily obilí a mouka, dále pak maso, masové a rybí konzervy, mléko, káva a kakao. Do naší země také dorazily potraviny, které byly za války prakticky nedostupné. K nim patřily rýže, špagety, burská pomazánka, různé druhy čajů, pro děti pak čokoláda, burské oříšky, cukrovinky, ovocné šťávy, ovocné konzervy, jablečné protlaky a džemy. V tucích a olejích pokrývaly dodávky UNRRA 33% naší celostátní spotřeby, v mase a obilí pak 15%. Dá se tedy říci, že tyto zásilky nám pomohly odvrátit hladovění.

Dodávky UNRRA dále obsahovaly stroje a zařízení pro nejrůznější průmyslová odvětví, šatstvo, boty, suroviny pro energetický, textilní, oděvní a chemický průmysl apod. Obuvnický průmysl dostal v rámci této pomoci zhruba polovinu potřebného materiálu k výrobě bot. Tyto dodávky také pomáhaly zefektivnit těžbu v uhelných dolech a rozjet výrobu v železárnách. Je třeba si uvědomit, že velká část českého průmyslu byla za války zničena a na jeho znovuvzkříšení má toto pomoc velmi výrazný podíl.

Zvláště důležitá byla pomoc UNRRA také pro obnovení vozového parku a lokomotiv Československých státních drah a další železniční techniky. Například parní lokomotivy řady 475.1 přezdívané Šlechtična dostaly šnekové přikladače uhlí, které výrazně ulehčily práci topičům, dodané v rámci této pomoci. Dále se k nám takto dostaly nákladní a osobní automobily, především více než 11 tisíc nákladních aut značek Chevrolet, Ford a Dodge, které v poválečných letech tvořily třetinu vozů na našich silnicích, a dodávky pohonných hmot a mazadel.

Vedle zásilek strojírenským a hutním závodům kryla UNRRA téměř celou roční spotřebu manganu, bauxitu a fosforu. U ostatních barevných kovů to bylo cca ze tří čtvrtin a umožnila tak rozvoj průmyslové výroby a udržení zaměstnanosti.

Do zemědělství směřovaly stroje, hnojiva, ale také živý dobytek k obnovení stád skotu a bravu. V knize UNRRA a Československo historik Karel Sommer píše, že ministr výživy sociální demokrat Václav Majer uvedl 6. listopadu 1946 před Národním shromážděním, že UNRRA dodala Československu 114 000 tun umělých hnojiv, 6900 tun různých semen, 444 000 násadových vajec, 20 000 živých zvířat, velký počet traktorů, různých hospodářských strojů a konzervační strojová zařízení, Do konce roku 1946 činily dodávky umělých hnojiv již 251 430 tun, přišlo dále 2000 traktorů, 1600 pluhů, 900 samovazačů, 160 mlátiček, 3500 tun rozprašovačů a 15 000 koní.

Bez této pomoci by se válkou těžce postižené naše zemědělství jen tak nevzpamatovalo. Jen v živočišné výrobě činily ztráty zhruba 10 miliard korun. Počet hovězího dobytka se za šest válečných let snížil o 80%, vepřů o 57% a drůbeže o 59%. Úroda obilovin poklesla o 42% a cukrovky o 43%, o čtvrtinu se snížilo pěstování chmele.

Součástí dodávek byly i mosty a mostní konstrukce, část z nich zůstala nainstalována na různých místech v českých zemích ještě dlouho po válce, výjimečně se s nimi můžeme setkat ještě v současnosti.

Uvedená čísla hovoří jasně, Američané Československu a dalším evropským zemím vydatně pomohli a do fondů UNRRA vložili tehdy velkou sumu 2,7 miliardy dolarů. Tím výrazně přispěli k obnově válkou zničené Evropy. Za to jim patří vděk a velké uznání.. Zlehčovat tuto pomoc mohou jen pokrytci a ubožáci.

Celý článek>

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)