Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Justice neni muj typ„Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy! V maličkostech, ani ve velkých věcech, o kus, ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu.“  

Winston Churchill

***

Dne 14. 11. 2008 byl podvodem vyhozen z práce fyzik Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně za údajné hrubé porušení pracovní kázně. Údajně spustil svévolně do klinického provozu rentgenový ozařovač, což ovšem nebylo možné ani prakticky ani teoreticky. Důvod výpovědi byl pochopitelně vykonstruovaný a fyzikovi bylo kladeno za vinu něco, za co ve skutečnosti mohl primář Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati MUDr. Milan Kohoutek, který z nedostatku cti, charakteru a odvahy přiznat svoje pochybení jednoduše svedl své porušení povinnosti při práci s ionizujícím zářením na jednoho z fyziků onkologického pracoviště a následně jej spolu s ředitelem nemocnice Ing. Zdeňkem Mikelem na základě vylhaných nařčení vyhodil z práce.

Soudce Mgr. Jiří Němec manipulativními otázkami směroval svědkyni žalované strany, který se podílela na podvodu, Mgr. Beátou Kašpárkovou takovým způsobem, kterým přímo naváděl k tomu, co konkrétně má svědkyně vypovídat. Manipulativní otázky pochopitelně nenechal zaprotokolovat.

Soudce Mgr. Jiří Němec bezdůvodně odmítl fyzikem navržené svědky včetně lékaře, který na pokyn primáře zahájil klinický provoz na rentgenovém ozařovači. Soudce dopředu věděl, že tito svědkové jsou schopni dosvědčit podvod a vyvrátit lži podvodníků z vedení Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati. Aby to nebylo do očí bijící, navrhl proto advokát, právní zástupce nemocnice, aby byl jako svědek vyslechnut primář MUDr. Milan Kohoutek. Jeho vyslechnutí by bylo nepochybně ku prospěchu jednání, soudce Mgr. Jiří Němec však zamítl vyslechnutí svědka, který mohl klidně místo advokáta zastupovat žalovanou stranu, což by bylo logičtější. Zřejmě jej bez zjevného důvodu zamítl proto, aby měl poněkud pochybné alibi, že zamítl pět fyzikem navrhovaných svědků, a také proto, aby mu nemohl fyzik klást usvědčující otázky.

Soudce Mgr. Jiří Němec manipuloval s protokolací soudního jednání tak, že zcela neodpovídala skutečnému průběhu soudního jednání. Snad proto soudce Mgr. Jiří Němec bez udání důvodu zakázal na veřejném soudním jednání nahrávat jeho průběh.

Soudce Mgr. Jiří Němec se vůbec nezabýval meritem věci a zabýval se podružnostmi nemajícími souvislost s podstatou, kdo ve skutečnosti spustil do klinického provozu přístroj.

Soudce Mgr. Jiří Němec v rozsudku překroutil výpověď dvou svědků žalované strany, kteří nevypovídali podle představ vedení nemocnice, přestože jim hrozily problémy jako druhému fyzikovi vyštípaného ze zaměstnání, a postavil rozsudek na křivé výpovědi třetí svědkyně žalované strany, která byla součástí podvodného spiknutí. Záměrně ignoroval fakt, že důvody, pro které ředitel Mikel a primář Kohoutek vyhodili fyzika z práce, má na svědomí a v kompetenci právě primář Kohoutek. Soudce Mgr. Jiří Němec tak překroutil skutkový stav věci, neboť úmyslně neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností.

Nesmyslné argumenty soudce Mgr. Jiřího Němce

Soudce Mgr. Jiří Němec se nevyvaroval lží ohledně spuštění přístroje do klinického provozu a další lži ohledně údajného porušení pracovní kázně ze strany fyzika a prokázání tohoto porušení. Svědkové nic z toho, co tvrdil soudce Němec, nepotvrdili. Fyzik pracoviště nemůže spustit přístroj do klinického provozu, jak si to bez jakékoliv právní opory vymyslel soudce Mgr. Jiří Němec. Když se fyzik proti těmto lžím ohradil a označil skutečnou osobu, která spustila do klinického provozu přístroj, argumentoval soudce Mgr. Jiří Němec posměšně: "Ale vy jste byl na pracovišti". Fyzikovi to však příliš humorné nepřipadalo. Kde jinde by asi tak měl být? Přístroj do klinického provozu spustil ten, kdo jej spustil, nebo ten, kdo byl na pracovišti? Rovněž tvrzení soudce Němce, že primářem naplánované datum mělo platit pouze za předpokladu, že budou známy výsledky zkoušky přístroje, jsou jen bohapustou lží, neboť vzhledem k tomu, že zpracování výsledků zkoušky trvá obvykle dva měsíce, bylo již předem jasné, že výsledky zkoušky, která skončila v neděli pozdě večer, nemohou být zpracovány na druhý den ráno za pouhých 10 hodin.

Soudce Mgr. Jiří Němec přičetl k tíži fyzikovi pracoviště porušení povinností, kterých se ve skutečnosti dopustil primář Onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně MUDr. Milan Kohoutek. Primářovo porušení povinností neohlídala dohlížející osoba, kterou byl Ing. Karel Karásek z firmy VF radiační ochrana Černá Hora. Primářovo porušení povinností bylo o to závažnější, neboť primář onkologického centra byl zároveň i osobou s přímou odpovědností za radiační ochranu.

Soudce Mgr. Jiří Němec však lživě přiřkl tuto funkci fyzikovi, přestože ji neměl, a nesmyslně argumentoval fyzikovým oprávněním zvláštní odborné způsobilosti. Soudce Němec však zcela pominul fakt, že ono oprávnění je podmínkou sice nutnou, nikoliv však postačující k funkci, kterou mu lživě ve svědecké výpovědi přisuzovala rovněž vedoucí fyzikálního oddělení Mgr. Beáta Kašpárková. Jinými slovy, získáním oprávnění zvláštní odborné způsobilosti nevzniká automaticky nárok na výkon funkce dohlížející osoby nebo osoby s přímou odpovědností za radiační ochranu. Zaměstnavatel musí tyto osoby do funkce ustanovit písemně. Zaměstnavatel to neudělal, přestože tuto možnost měl. Zaměstnavatel tedy tohoto fyzikova oprávnění vůbec nevyužil k tomu, aby pověřil fyzika funkcí osoby s přímou odpovědností za radiační ochranu nebo funkcí dohlížející osoby. To raději tuto funkci vykonával sám primář a dohledem nad radiační ochranou pověřil externí firmu, určitě za nemalé peníze. Proto je zcela scestné, když soudce obvinil z porušení pracovní kázně fyzika pracoviště namísto osoby s přímou odpovědností za radiační ochranu a dohlížející osoby. Pro lepší vysvětlení je to stejné, jako kdyby za dopravní přestupek nebyl obviněn řidič vozidla, ale spolujezdec, který vozidlo neřídil, a to jen proto, že má oprávnění k řízení motorových vozidel. V této podvodné kauze tedy obrazně majitel řidičského průkazu nebyl pověřen řízením podnikového vozidla.

Soudce Mgr. Jiří Němec se tedy dopustil zjevné lži uvedené i v rozsudku, na které byl kromě dalších uvedených nepravd tento rozsudek postaven, totiž, že fyzik byl osobou s přímou odpovědností za radiační ochranu, přestože byl fyzikem upozorněn, že on sám touto osobou nebyl. Soudce němec byl fyzikem upozorněn, že touto osobou byl primář MUDr. Milan Kohoutek, což bylo lehce ověřitelné, avšak záměrně neověřené.

Před závěrečným rozhodnutím si soud vzal pětiminutovou přestávku, aby se poradil. Pětiminutová přestávka se nečekaně protáhla na 35 minut. Jeden z přísedících, z trojice v senátu právním vzděláním nejvyšší JUDr. Karel Bodlák jako bývalý kriminalista pravděpodobně rozpoznal, že se jedná o podvodné spiknutí, protože bylo slyšet přes dveře až na chodbu, jak tam na sebe v hádce řvali. Přestože se neprokázaly vykonstruované důvody podvodníků z vedení Krajské nemocnice Tomáše Bati a jejího Onkologického centra, soudce Okresního soudu ve Zlíně Mgr. Jiří Němec a přísedící Okresního soudu ve Zlíně Eva Musilová zřejmě rozhodli v poměru 2:1 ve prospěch podvodníků a potvrdili podvodný vyhazov fyzika pracoviště za údajné svévolné spuštění rentgenového ozařovače do klinického provozu. Okresní soud ve Zlíně tak postavil rozsudek prakticky na jediné svědecké výpovědi, a to křivé výpovědi jednoho z trojice podvodníků, kterého další z trojice podvodníků vyslal k soudu jako "svědka".

Zaslání kopie protokolu soudního jednání musel fyzik urgovat. Výmluvou bylo, že kopie byla údajně zaslána na jinou adresu lišící se jedním písmenkem, přestože zapisovatelka byla na možnou záměnu písmene upozorněna a přesná adresa jí byla za tímto účelem napsána.

Celý článek>

P.S.

Ujišťuji veřejnost, že nešlo o výjimečný exces před 16ti lety. Dějí se i dnes. Pro veřejnost „nejsou“. Média dobře ví, o čem smí a nesmí informovat veřejnost, aby neohrozila sebe a zločinecké struktury v pozadí. Bez svobody slova a tisku, můžeme na demokracii zapomenout. Situace je dnes mnohem horší než před 16ti lety. JŠ

***

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)