Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Fremr_RobertNázor soudce JUDr. Roberta Fremra (začne od 1.3.2013 pracovat jako soudce Mezinárodního soudního dvora OSN V Haagu) na Klausovu amnestii je jednoznačný – nesmyslná a amorální. Nemělo by zapadnout mj. i prohlášení tajemníka prezidenta Ladislava Jakla o tom, že se na textu amnestie nepodílel žádný právník! To nemá v žádné civilizované zemi obdoby. Nejde jen o aroganci moci, ale hlavně o zneužití funkce a svévolné ohnutí Ústavy. Zvláště to platí u čl. 2 tzv. abolice. Posuďte sami názory renomovaného soudce Nejvyššího soudu České republiky. Rozhovor s názvem Není malých případů, vyšel v příloze Pátek LN, 22.2.2013. Rozhodně doporučuji!

 

Ukázky z rozhovoru:

Co je víc než zákon? Co je nad ním?

V právním státě, kterým jsme od roku 1989, nic a nikdo. I stát je podle Listiny základ­ních práv a svobod vázán zákonem. Nic­méně vidím, že i někteří ústavní činitelé se domnívají, že stojí nad zákonem.

Tím, že sami nedodržují zákon?

Nejen. Například Ústavní soud něco roz­hodne a první reakce poslanců je: Co s tím uděláme? lak to obejdeme? Klasi­kem je v tom pan prezident Klaus, který například nerespektoval rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že prezident se musí vyslovit, zda jmenuje, nebo nejme­nuje justičního čekatele Petra Langera soudcem. Václav Klaus verdikt ignoroval, což má obrovský destruktivní dopad na společnost. Pan prezident Klaus podle mě vždycky trošku trpěl přezíravým vztahem k justici.

Projevilo se to nejspíš i v jeho poslední amnestii...

... kterou bylo bezpochyby záhodno kon­zultovat s justičním expertem.

Klausova amnestie osvobodila znovu tisíce vězňů...

... ale hlavně postrádá ten étos, smysl. Pan prezident Klaus přece vždy říkal, že amnestie neuznává, a teď důsledky jeho amnestie zdědí ti, co přijdou po něm. Je velice špatně právnicky naformulovaná, obsahuje problematický článek 2, který se vymyká všem amnestiím, které znám i ze světa. Všeobecnou amnestii vyhlašuje

jinde většinou parlament nebo jiné kolek­tivní těleso. Svěřit takto rozsáhlý zásah do práva jednomu člověku, který nemusí mít právnické vzdělání, nemusí dbát žádných pravidel, mi v dnešní době připadá jako naprostý přežitek, který nemůže mít jiný než negativní efekt.

Zatímco ideál je?

Opačný. Aby lidé respektovali zákon ne proto, že jeho porušením jim hrozí sank­ce, ale proto, že ten zákon považuji za správný. A ono se to stává: Lidé se chovají v souladu se „zákonem“, aniž by tušili, že žádný zákon na jejich chování není. Mys­lím, že bychom se měli soustředit na zlep­šování morálky a mravů spíš než zákonů. Líbí se mi myšlenka Tomáše Bati, kterou řekl v roce 1932, v době krize: „To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je násle­dek. .. Nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku...“

To je případný příklad, jsme znovu v krizi. Události se dějí v nějakém kruhu. Když jsem šla nedávno z premiéry filmu Vrahem z po­volání o Karlu Vášovi, zločinci, který unikl potrestání, říkala jsem si: Jak je to podobné dnešku. Vy ve filmu vystupujete.

Právo není, bohužel, všemocné. U Kar­la Vaše to byl netypický právní problém, nezjistilo se, zda za tím nebyl zlý úmysl právníků. Jsou bohužel případy, na které je spravedlnost krátká. Už je to hodně dáv­no, kdy jsem řešil případ, na který myslím dodneška: Jako odvolací soudce jsem mu­sel potvrdit zprošťující rozsudek člověka, o kterém jsem byl na 99 procent přesvěd­čen, že tu vraždu spáchal. Ale nebylo to sto procent! Když jsem rozsudek vyhla­šoval, sledoval jsem reakci toho podezře­lého - a on nehnul brvou, žádný projev úlevy. Moji starší kolegové vždycky říkali, že v pochybnostech je lepší zprostit deset vinných než odsoudit jediného nevinné­ho - a to byl tento případ. Bude mě trápit do smrti. I když vím, že jsem v té chvíli nemohl postupovat jinak.

Celý rozhovor

* * *

Připomínám dopis ICC v Haagu JUDr. Jaroslava Čapka a můj článek, ze kterých cituji:

92. Dne 23.10.2010 obdržel advokát Mgr. Čapek odpověď JUDr. Víta A. Schorma, ze které je zřejmé, že vláda nemíní názory Výboru respektovat a přitom se odvolal na letité usnesení vlády České republiky ze dne 22.5.2002 č. 527. Česká republika tedy není subjektem mezinárodního práva, který by poctivě dodržoval své závazky.

JUDr. Vít Šorm byl či stále ještě je zástupcem ČR u ESLP ve Štrasburku! Můžeme proto právem říci, že základní lidská práva porušuje naše země, kdy nerespektuje nadřazené zákony EU, prezident Václav Klaus porušuje  Ústavu země, stejně tak jako někteří ústavní soudci.

Ve věci velezrady připomínám Ústavu ČR:

Ústava České republiky čl. 65

(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, i to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu.

Testem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

(3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.

Celý současný problém má základ v tom, že velezrada, resp. další možná trestná činnost presidenta pod ní spadající, není konkrétně definována. President tak může např. beztrestně vraždit, krást, podvádět, zbláznit se, vydávat zločinná či pomatená rozhodnutí, ale žádný postih mu nehrozí. To, že Ústava ČR umožňuje jednomu člověku tak snadno, nezodpovědně a beztrestně vyhlásit amnestii, která je v rozporu se vším mravným, by měla vést k její změně v tomto ohledu, nechce-li naše země skončit v anarchii. Sarkasticky řečeno, Václav Klaus Ústavu moc rád nemá, často jí nerespektuje, ale v tomto případě se jí řídil, resp. ji využil naprosto dokonale. Nepochybně si toho byl vědom.

Škoda, že na místě soudce VS Praha při odsouzení Gilberta McCrae nebyl místo Jiřího Lněničky Robert Fremr. Nepochybně by tohoto amerického a britského občana neposlal za neprokázanou vraždu na 16 let do vězení.

Umět odsuzovat „malé ryby“ není měřítkem kvality justice, ale především, zda stejně měří i „velkým rybám“. To, že 123 miliard z veřejných zakázek skončilo loni v neprůhledných vlastnických strukturách (nepochybuji i s přímou či nepřímou účastní mnoha politiků a veřejných činitelů) je alarmující. Stát může šetřit jak se dá, ale k čemu je „nalévání“ peněz do hrnce plného děr, ze kterého obratem nenávratně a beztrestně mizí a které pak chybí potřebným. Skutečně funkční právní stát by takovéto masové rozkrádání majetku nemohl připustit. Potom by také tyto veřejné peníze končily tam kde mají a maminky, důchodci, podpůrné organizace, kulturní a jiné aktivity by tak neměly žádné důvody k protestů, stížnostem a demonstracím.

Zločinný stát vznikne vždy, když občané mlčí a čekají, že to stát udělá za ně. Tohoto nenormálního postoje, jehož zárodky zasel do myšlení lidí komunistický systém, se musí společnost začít zbavovat. Od starší generace to nelze očekávat. Jinak nás nečeká v budoucnosti nic dobrého a všehoschopní se budou moci opět radovat z moci a žití na účet poctivě pracujících – pokud vůbec seženou práci!.

Na shledanou na dnešní demonstraci na Staroměstském náměstí od 17:00 hodin.

 

Jan Šinágl, 25.2.2013

 

Přesně. "Měl jsem s vrahy co do činění a ujišťuji, že ve chvíli páchání vůbec nebrali v úvahu případný trest. Naše společnost by měla mít na to, aby se povznesla výš a nesnížila se odplatou na ÚROVEŇ vraha." Dr. Fremr.

Právě tak jsme vraždili s doporučením presidenta české Němce po válce. Proto se k těmto svým činům podobně jako vrazi nechceme oficiálně přiznávat. Konečně se premiér Nečas v Bavorsku zmohl na omluvu. Kdy se Česko omluví veřejně, že jsme jejich rusínskou inteligenci, tedy československé občany poslali do sovětského vyhnanství tím, že jsme jejich území postoupili sovětské totalitě.

 

Karel Mrzílek, 25.2.2013

 

U soudu jako v 50.letech, jen se nevraždilo fyzicky!

Senát 21.2.2013: Veřejné slyšení ve věci (sebe)amnestie prezidenta Václava Klause

* * *

CICERO: „ZÁKLADEM SPRAVEDLNOSTI JE DŮVĚRA, TO ZNAMENÁ STÁLOST A UPŘÍMNOST VE SLOVECH A DOHODÁCH.“

SN_Plakat_250213

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)