Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Benes_EdvardDopis velvyslance USA ve Francii Billa Winanta F.D.Rooseveltovi ze dne 16.9.1939 – Memorandum Jeho Veličenstva krále Georga VI. ze dne 1.7.1941

… Navíc, téměř každý účastník politického života ve Francii a Anglii zastával názor, že Beneš je zcela sobecký, nízký člověk, který díky své na výhody vázané výstřednosti v malých věcech a naprostém nedostatku moudrosti ve velkých věcech, dopustil rozpad své země. Bylo mi řečeno, že Beneš má československého ministra ve Washingtonu vice či méně pod kontrolou. Píši tento dopis, protože si myslím, že je důležité, aby naše vláda zaujala stejný postoj jako francouzská a britská vláda. … Mimochodem, český ministr v Paříži Osuský byl sedmnáct let americkým občanem, velmi úspěšný právník v Chicagu a během války, jeden z mých najmutých mužů v mé spěšné snaze získát informace o nepříteli na ministerstvu zahraničí. Ve skutečnosti vděčím pověsti, kterou jsem měl tehdy jako prorok, především díky mozku Osuského. Náš vojenský atašé v Praze, říkával, že by se dali rozdělit Češi do dvou kategorií: 1 Masaryk, 2 jen Češi. Osuský má tu výhodu, že je Slovák! …

 

Soukromé a důvěrné

 

Paříž, 16.září 1939

 

Vážený pane presidente,


Jak víte, Beneš hodlá sestavit v Evropě "Prozatímní vládu Československa".

Přirozeně narazil na celou řadu odpůrců. Především ji odmítli uznat jak Francouzi tak Britové, protože Československo přestalo existovat jako nezávislý stát a nadále uznávaly pravomoce ministrů jako zástupců československého státu až do obnovení Československa. Pro ně to nebylo důvodem k uznání prozatímní vlády, kdy byla viditelná touha Beneše sám sebe umístit do vedoucí pozice.

 

Ctěný
Franklin D. Roosevelt,

Prezident Spojených států amerických,

Washington, D. C.


Navíc, téměř každý účastník politického života ve Francii a Anglii zastával názor, že Beneš je zcela sobecký, nízký člověk, který díky své na výhody vázané výstřednosti v malých věcech a naprostém nedostatku moudrosti ve velkých věcech, dopustil rozpad své země. Bylo mi řečeno, že Beneš má československého ministra ve Washingtonu vice či méně pod kontrolou. Píši tento dopis, protože si myslím, že je důležité, aby naše vláda zaujala stejný postoj jako francouzská a britská vláda.

Ve Francii bude zřízena Československá armáda. Všechny dohody, které jsou nezbytné pro budování této armády, budou skrze Osuského, českého ministra v Paříži, vedeny a podepsány. Nechce se vzdát nadále jako zástupce Českolsovenska jednat a podepisovat, podle zásady, že Československo "není mrtvý, ale odpočívá." Myslím, že by naše vláda měla zaujmout stejný postoj. Budete v nekonečných rozpacích, pokud prozatímní vládu, která nikde nemá existenci a autoritu, uznáte.

Můžeme a měli bychom udržet fikci, že český ministr ve Washingtonu reprezentuje československý stát. Požádá-li radu, měl byste mu říct, že by měl plně spolupracovat s českým premiérem ve Francii, který organizuje československou armády a francouzskou vládou je jako výhradní zástupce československého státu uznán.

Mimochodem, český ministr v Paříži Osuský byl sedmnáct let americkým občanem, velmi úspěšný právník v Chicagu a během války, jeden z mých najmutých mužů v mé spěšné snaze získát informace o nepříteli na ministerstvu zahraničí. Ve skutečnosti vděčím pověsti, kterou jsem měl tehdy jako prorok, především díky mozku Osuského. Náš vojenský atašé v Praze, říkával, že by se dali rozdělit Češi do dvou kategorií: 1 Masaryk, 2 jen Češi. Osuský má tu výhodu, že je Slovák!


Hodně štěstí.

Bill

* * *

Memorandum

Důvěrné

Po německé invazi do Prahy v březnu 1939 vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království i nadále respektuje československé velvyslanectví v Londýně a československé konzuláty na britském území. Jejich pozice se nezměnily, protože vláda Jeho Veličenstva na jejím panství přijala podobný postoj.

2 Po vypuknutí války, vláda Jeho Veličenstva repektuje 20.12.1939 Československý národní výbor, „jako kvalifikovaný reprezentovat československé národy a zvláště přijmout konkrétní opatření na rekonstrukci československé armády ve Francii."

3 Jednou z nejdůležitějších podmínek, kterou kladou vláda Jeho Veličenstva pro další uznání bylo, aby byl dr. Beneš schopen zajistit užší vztah mezi Čechy a Slováky v zahraničí. Toho bylo nakonec dosaženo usmířením mezi dr. Benešem a slovenským vedením, mezi bývalým československým ministerským předsedou dr. Hodžou dne 18. července 1940, kdy byla uznána Prozatímní československá vláda. Halifaxův dopis dr. Benešovi, který  toto uznání dále šířil, obsahuje následující pasáž: "Vláda Jeho Veličenstva zdůrazňuje, že pracovníci této Prozatímní vlády jsou určeni být zástupci českého a slovenského lidu, vychází se a předpokládá, že Národní rada (kterou Dr. Beneš již dříve zdůrazňoval), je v rámci svého členství plně reprezentativní, pokud jde o charakter uzavřených kompromisů s již uznanými českými a slovenskými zástupci v zahraničí a kteří již nejsou zahrnuti v prozatímní vládě."

5 Seznam členů prozatímní československé vlády a ostatních členů Národní rady je připojen. Slováci jsou označeny křížkem. Je vidět, že šest ze třinácti členů vlády jsou Slováci.

6 Při těchto jednáních s dr. Benešem nebylo nic řečeno o zařazení rusínského zástupce do československého státního aparátu od

(a) není jisté, zda je to vůbec žádoucí, aby se usilovalo o návrat Rusínů z Maďarska do Československa:

(b) dr. Beneš se zdál, že chce tuto otázku ponechat otevřenou

(c) nejsou zde žádní vynikající rusínští vůdci. Mimochodem, bude jeden zástupce Rusínů členem Státní rady. Vláda Jeho Veličenstva dává ještě ke zvážení, zda by nebylo rozumnější nechat rusínskou otázku otevřenou a nepředjímat budoucnost této poměrně malé a nevýznamné menšiny.

7 Mnoho problémů na druhé straně dělaly Sudety a diskuse mezi dr. Benešem a dr. Jakschem, vůdcem sociální demokratické strany bývalého sudetských Němců, byly povzbudivé. Dr. Beneš přenechal sudetoněmeckým zástupcům 6 volných míst v Národní radě pro sudetoněmecké představitele a nabídl jim jednoho ze dvou místopředsedů Parlamentu. Konalo se několik jednání mezi dr. Benešem a dr. Jakschem, ale je malá naděje, že se v současné situaci dospěje k uspokojivému řešení, z následujících důvodů:

(I) Dr. Jaksch může mluvit pouze za menšinu sudetoněmecké strany a ne za sudetské Němce jako celek.

(II) Mnoho Čechů doma by bylo šokováno ústupky sudetským Němcům, které z velké části považují za zodpovědné za jejich současný útlak.

(III) Dr. Jaksch by se nechtěl zavázat k nějaké formě sudetoněmeckého sdružení v rámci československého státu, pokud není jasno o jeho budoucím statusu a vnitřní struktuře v pozdější fázi války. V tuto chvíli tedy vláda Jeho Veličenstva nemůže překročit rámec již dříve vyjádřených postojů, dokud se nevyřeší obtíže mezi dr. Benešem a demokratickým vůdceem sudetských Němců. Tato posice je udržována s ohledem na uplatnění právní moci československou vládou na některých československých občanech (tj. sudetských Němců a dalších disidentů) a jejich majetek v této zemi.

8 Ve výsledku, je stěží možné, vzhledem k současné situaci, pro československou vládu a Národní radu, významnější zastoupení Dr. Beneše než ve formě administrativního zastoupení.

9. Nyní přišla další žádost od dr. Beneše, na plné uznání československé vlády, a to na stejném základě, jaké  obdržely další spojenecké vlády v Anglii. V praxi by to znamenalo pro dr. Beneše a jeho vládu získání stejného postavení s ostatními spojeneckými vládami ve Spojeném království a další problémy v souvislosti s žádostí dr. Beneše o plné uznání. Je však důležité, aby československému obyvatelstvu doma byla dána další podpora a že jejich představitelé v Londýně jsou vnímáni na stejné úrovni jako ostatní exiloví vůdci zde. Vláda Jeho Veličenstva proto zvažuje následující prozatímní řešení, které by dr. Benešovi, tak je to třeba chápat, mohlo stačit v současné době:

(1) Výraz "prozatímní" již není možné používat pro označení československé vlády, ale to neznamená, že by byla plně uznána.

(2) Úředník v hodnosti ministra by měl být jmenován za "britského diplomatického zástupce československé vlády". "Československý diplomatický zástupce" by byl na oplátku uznán, pokud by ho československá vláda chtěla jmenovat vedle, nebo místo stávajícího československého vedení. Toto zastoupení nebude zahrnovat ani plné uznání ani jejich jmenování.

10. Při provádění tohoto návrhu Dr. Benešovi bude Jeho Veličenstvo:

(a) tvrzení, která byla řečena v době uznání prozatímní vlády, do té doby opakovat, tedy že to neznamená uznání nebo stanovující konkrétní stanovení jakýchkoliv určujících hranic ve Střední Evropě pro budoucnost:

(b) opakovat výhradu z důvodu diskutované situace sudetských Němců a další disidentů

(c) udržovat aktuální rezervovaný postoj, pokud jde o dr. Benešovo tvrzení, „že nikdy neexistovalo žádné přerušení právní kontinuity Československé republiky“ a odkládat tuto otázku až po dalších zkušenostech na vhodný moment.


Ministerstvo zahraničních věcí, S.W.1

1.7.1941

 

Překlad Jan Šinágl, 3.7.2013

 

Originály v anglickém jazyce:

Dopis velvyslance USA ve Francii Billa Winanta F.D.Rooseveltovi ze dne 16.9.1939

Memorandum Jeho Veličenstva krále Georga VI. ze dne 1.7.1941

 

U.S. Ambassador in Paris J.Winant, writes President F.D.Rossevelt about Edward Beneš!

U.S. Botschafter in Paris J.Winant, schreibt dem Präsidenten F.D.Rossevelt über Edvard Beneš!

 

Nezapomenutelná vlast Sudetenland a Mistr Jan Hus ke dnešku

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)