Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Milí přátelé,

dne 1. 1. 2008 nabyl účinnosti slovenský zákon č. 274/2007 Z.z., podle něhož rehabilitovaní vězni, kteří jsou slovenští státní občané, mohli dostávat příplatek k důchodu ve výši 60 Kč (později 2 eura) za každý měsíc nezákonného věznění. (To se vztahuje i na ty, kteří samotný důchod dostávají odjinud, například od České správy sociálního zabezpečení.)

K 1. 1. 2020 nabyla účinnosti novela, podle níž se příplatek zvýšil na 5 eur. A od 1. 1. 2021 platí další novela. Podle ní se příplatek zvyšuje na 10 eur těm, jimž je přiznán statut „veterána protikomunistického odboje“.

Samozřejmě vzniká otázka, jak tomuto pojmu správně rozumět.

Odpověď nacházíme v zákoně č. 219/2006 Z.z., který byl k 1. 1. 2021 rovněž novelizován.

Podle něj je to mj. ten, kdo byl v období od 6. 10. 1944 do 17. 11. 1989 „omezen na osobní svobodě vězněním, zařazením do tábora nucených prací, protiprávně násilně odvlečený anebo internovaný pro svůj aktivní odboj proti komunistické moci z důvodů politických, náboženských či z dalších důvodů souvisejících s protikomunistickým odbojem“.

Také je to ten, kdo byl v letech v letech 1948-1953 zařazen do vojenských táborů nucených prací (pomocné technické prapory, dále jen PTP) nebo byl v letech 1944-1946 odvlečen do Sovětského svazu.

Předpokladem je, aby „aktivní odboj“ trval „minimálně 12 měsíců“, přičemž různé formy „aktivního odboje“ se mohou sčítat.

A zde vzniká další otázka: Co je to „aktivní odboj“?

Za „aktivní odboj“ se kromě shora zmíněné perzekuce (která ve skutečnosti žádným „odbojem“ nemusela být vyvolána) pokládá i aktivní členství „v ilegální organizaci nebo skupině bojující proti komunistickému režimu“.

Dále se za „aktivní odboj“ pokládá mj. šíření materiálů „zaměřených na obnovu svobody a demokracie“ či opuštění republiky z důvodu hrozící perzekuce „jako důsledku protikomunistického odboje“.

Blízcí zemřelého mohou pro něj požádat o postavení „veterána protikomunistického odboje in memoriam“. (To pak má dopad například na výši příplatku k vdovskému důchodu. Příplatek činí 60 % z toho, co by náleželo „veteránovi“, kdyby žil.)

Žádosti vyřizuje Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218.

Žádost se podává tak, že se vyplní formulář, který je dostupný na

https://www.upn.gov.sk/data/upn-ziadost-219-2006.pdf.

K žádosti je třeba přiložit příslušné doklady (například rehabilitační rozhodnutí, potvrzení o délce věznění, zařazení do PTP apod.) a také 2 fotografie (v případě zemřelého jeho fotografii, nikoli pozůstalého, který žádost podává; a také doklad o úmrtí).

Ústav pamäti národa pak sám postoupí věc Sociální pojišťovně, která „veteránovi“ či jeho pozůstalému příplatek k důchodu přepočte; žádnou další žádost není třeba podávat.

Na můj dotaz, zda se za „aktivní odboj“ považuje i podíl na náboženské činnosti svědků Jehovových v letech 1948-1989 nebo adventistů v letech 1952-1956 (kdy byly tyto skupiny postaveny mimo zákon), mně mluvčí Ústavu pamäti národa sdělil, že to dosud neřešili.

(Tato otázka může vyvstat například v případě toho, kdo byl řadu let takto nábožensky aktivní, ale ve vězení kvůli tomu strávil třeba jen půl roku.)

Pokud se tedy tato záležitost Vás nebo Vašich blízkých týká, můžete si formulář vyplnit a žádost podat.

Jestliže se Vás to osobně netýká, ale víte o někom, kdo by z toho mohl mít užitek, můžete mu tento mail přeposlat.

V případě, že byste si přáli, abych to pro někoho vyřídil, tak mně prosím pošlete na moji poštovní adresu 2 fotografie o rozměru 3 x 3,5 cm, abych je mohl k žádosti přiložit.

 

S přáním všeho dobrého,

Lubomír Müller

Symfonická 1496/9, 158 00 Praha 5

P.S.

Další informace jsou k dispozici na

https://www.upn.gov.sk/sk/priznanie-postavenia-ucastnika-protikomunistickeho-odboja/

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-274

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-219

3.1.2021 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)