Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 01.03.2024 08:30
  Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová řekla, že na pohřeb by ...

  Read more...

   
 • 01.03.2024 08:18
  „Poslední dva roky ujedla inflace z každé koruny 37 haléřů. Teď ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Okresní soud v Chebu - Steffen Schlegel - změna termínu jednání - místo 31. 5. 2023 to bude 19. 6. 2023

Milí nepřátelé železné opony,

v návaznosti na předchozí mail ve věci Steffene Schlegela (viz níže) sděluji, že před chvílí mně volali z Okresního soudu v Chebu. Dosud neobdrželi podklady z Archivu bezpečnostních složek, a tak se jednání odkládá na 19. 6. 2023 ve 13:30 hodin.

S přáním všeho dobrého,

Lubomír Müller

From: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
Sent: Tuesday, May 16, 2023 8:38 PM
To: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Subject: Okresní soud v Chebu 31. 5. 2023 - Steffen Schlegel byl v roce 1989 zraněn na československých hranicích; dostane se mu satisfakce, když vedoucí představitelé bývalého režimu vyvázli z odpovědnosti?

Milí nepřátelé železné opony,

po delší době je zase naplánováno jedno veřejné zasedání ohledně v kauze východoněmeckého uprchlíka.

Jde o pana Steffena Schlegela (nar. 1968) z Groβsteinbergu v Německu.

Jednání je nařízeno na 31. 5. 2023 u Okresního soudu v Chebu, Lidická 11, č. dv. 224 (předseda senátu JUDr. Rostislav Tomis).

Jeho příběh je mimořádný nejen přiloženým Protokolem o jeho administrativním vyhoštění (viz zejména pasáž, týkající se jeho zdravotního stavu), ale i usneseními, v nichž se jeho kauza týká Milouše Jakeše, PhDr. Jana Fojtíka, CSc., a Ing. Františka Kincla. (Viz podrobnosti v přílohách a také níže.)

Zdravím,

Lubomír Müller

 I.

Steffen Schlegel žil v  Německé demokratické republice (NDR). Cítil se zde však omezován ve svých právech, a tak se chtěl dostat do Spolkové republiky Německo (SRN). Domníval se, že se mu to podaří nejlépe přes Československo. Proto sem přicestoval.

Dne 22. 9. 1989 se pokusil ilegálně opustit Československo v katastru obce Nový Žďár, okres Cheb. Přitom byl zadržen hlídkou pohraniční stráže. Při zákroku pohraniční stráže byl postřelen a vážně zraněn. Proto byl odvezen do nemocnice. Dne 25. 9. 1989 byl administrativně vyhoštěn do NDR, kde byl pak uvězněn.

II.

Zásah pohraničníků byl vyvolán tím, jak byl nastaven systém ochrany státních hranic. Ten byl v přímém rozporu s ustanovením čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.), kde se praví: „Každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní.“ (Obdobně viz též čl. 13 odst. 2 Všeobecné deklarace lidských práv z 10. 12. 1948.)

Tehdejší systém ochrany státních hranic vedl k zranění (a v některých případech i usmrcení) řady osob, které chtěly svobodně cestovat. To se týkalo i Steffena Schlegela.

Vyšetřováním Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) bylo zjištěno, že za protiprávní stav při ochraně státních hranic nesou odpovědnost vedoucí představitelé Komunistické strany Československa (KSČ), konkrétně členové předsednictva jejího ústředního výboru (ÚV), a federální ministři vnitra.

Proto proti žijícím odpovědným činitelům byla zahájena trestní stíhání, přičemž mezi skutky, za něž nesou spoluodpovědnost, bylo uvedeno i zranění Steffena Schlegela. Jde o usnesení ÚDV ze dne

 • 25. 11. 2019 o zahájení trestního stíhání proti bývalému generálnímu tajemníku ÚV KSČ Milouši Jakešovi (viz str. 5 nahoře, str. 8 dole); toto trestní stíhání bylo zastaveno usnesením Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 9. 9. 2020 jen kvůli tomu, že Milouš Jakeš dne 9. 7. 2020 zemřel (str. 20, 52. odst.);
 • 7. 1. 2021 o zahájení trestního stíhání bývalého člena předsednictva ÚV KSČ a ideologického tajemníka PhDr. Jana Fojtíka, CSc. (viz str. 3 uprostřed, str. 12 uprostřed); trestní stíhání bylo zastaveno usnesením Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ze dne 22. 8. 2022  „z důvodu demence, tedy duševní poruchy“ (str.19, 55. odst.); to bylo potvrzeno usnesením Městského státního zastupitelství Praha ze dne 1. 12. 2022 a usnesením Ústavního soudu ČR ze dne 22. 2. 2023;
 • 17. 5. 2022 o zahájení trestního stíhání bývalého federálního ministra vnitra Ing. Františka Kincla (viz str. 3 v horní polovině, str. 5 dole, str. 11 uprostřed); věc byla odložena usnesením ÚDV ze dne 31. 1. 2023, protože jmenovaný „trpí dlouhodobě duševní poruchou diagnostikovanou jako ,F22 porucha s bludy‘ (dříve zvaná ,paranoia‘)... Pro tuto poruchu není schopen chápat smysl úkonů trestního řízení.“ (Str. 22 uprostřed)

Ve shora uvedených dokumentech je zachycena i výpověď postřeleného Schlegela:

„Steffen SCHLEGEL sdělil, že se dne 22. 9. 1989 v 15:35 hod. pokusil o překročení státní hranice z ČSSR do SRN z politických důvodů, kterými byla svoboda cestování a svoboda názorů, jakož i z hospodářských důvodů, jako byl nedostatek bytů. V NDR neměli informace o ochraně hranice ČSSR. Když společně s Rene RÖDEREM a Heiko SCHMOTZEM překonávali v oblasti Chebu první plot státní hranice, příslušníci Pohraniční stráže po nich začali střílet. Pod palbou se jim podařilo překonat první i druhý plot, kde se nad nimi objevil vrtulník a snažil se je natlačit do hlubokých děr, které se za druhým plotem nacházely. Příslušníci Pohraniční stráže proti nim vypustili i psy a pokračovali ve střelbě, přičemž jedna z nich trefila jeho tašku, kterou měl při sobě. Heiko SCHMOTZ byl kousek stranou od něj a trochu před ním, když jej zastavil voják. Držel mu samopal v zátylku a stiskl spoušť. Jen to ale cvaklo a následně jej praštil pažbou pušky do vazu. V tom okamžiku již byl on sám na zemi, protože jej jiný příslušník Pohraniční stráže dohnal. Z bezprostřední blízkosti mu střelil do levého lýtka i přes to, že se již s rukama nad hlavou vzdal. Střílel tedy bez důvodu a záměrně. Příslušníci Pohraniční stráže celou dobu něco křičeli, ale on ničemu nerozuměl, protože se neustále střílelo. Mimo to neustále štěkali psi, které na ně poštvali, a byl tam hluk z vrtulníku. Nevšiml si, kdy byl Rene RÖDER zraněn použitím střelné zbraně, tedy zda to bylo před jeho zraněním nebo po něm. Následně k sobě byli připoutáni pouty, a jak ležel na zemi, pokoušel se tlačit na své zranění. První pomoc jim příslušníci Pohraniční stráže neposkytli. Trvalo to velmi dlouho, než se dostali do nemocnice. Když se probral, byl v nemocnici sám na pokoji, který byl střežen těžce ozbrojeným příslušníkem Pohraniční stráže. Po propuštění z nemocnice jej a Rene RÖDERA odvezli českou sanitkou na hranici s NDR. Tam již čekali příslušníci Ministerstva státní bezpečnosti NDR (dále jen „StaSI“) s vozidlem Volvo a odvezli je do Hohenschönhausenu, kde byl asi dva dny na ošetřovně a následně v tamním vězení ve vyšetřovací vazbě. Několikráte tam byl vyslýchán, pořád a pořád, i v noci. Neustále se jej ptali, kdo byl vůdcem. ... V důsledku svého zranění ztratil mnoho krve a obával se, že přijde o život. Ještě dnes trpí různými strachy, někdy má i noční můry a bolesti ve starém zranění. Jako veliké pochybení cítí to, že dlouho nebyli ošetřeni a nebyla jim poskytnuta žádná první pomoc.“ (Usnesení ze dne 7. 1. 2021, str. 12)

III.

Steffen Schlegel má za to, že splňuje všechny podmínky pro to, aby byla vyslovena jeho účast na soudní rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění, takto.

Vyslovení účasti na soudní rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb. znamená oficiální morální satisfakci pro oběti minulého režimu. V případě Steffena Schlegela je to tím významnější, že ti, kdo nesli za jeho zranění spoluodpovědnost, nemohou být – ze shora uvedených důvodů (tj. smrt, demence a bludy) – postaveni před trestní soud.

(Poznámka: Aktuálně probíhá trestní řízení proti JUDr. Vratislavu Vajnarovi, CSc.; ten však ze zranění Steffena Schlegela obžalován není, protože byl ministrem vnitra jen do roku 1988 a k Schlegelovu zranění došlo v roce 1989.)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)