Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Genese CSR avers„ZE VŠEHO NEJTĚŽŠÍ JE PŘEDVÍDAT MINULOST.“

Goorge Orwell

***

Motto: „Neznám nikoho, koho bych z dnešní generace našich vitálních historiků chtěl s Kalvodou srovnávat. Už neuvěřitelně dobrodružná jedinečnost jeho života se brání srovnání s kýmkoli. A snad ani netřeba srovnávat. Chtěl jsem jen říci: to je hlas jednoho spravedlivého, který nic nechce, leč říci pravdu. Sine iraet studio. Nic lepšího v této váhové kategorii už nikdy mít nebudeme.“

***

Vedení ÚSTR se distancuje od badatelské učebnice dějepisu pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Tato učebnice byla sepsána oddělením vzdělávání za minulého vedení ÚSTR a její tvůrci založili dokonce web stránku nazvanou „"Dějepis pod tlakem". Zde mimo jiné varují před ohrožením moderního historického vzdělávání v ČR. Vy, jako političtí vězni komunistického režimu si dobře pamatujete období komunistického teroru, a tak si prosím přečtěte oba odkazy.

Tak jsem se zamýšlel, odkud asi pramení názory mladých historiků a vzpomněl jsem si na výročí zavraždění JUDr. Milady Horákové. Byla to přeci Filozofická fakulta, která nechtěla vyvěsit (na rozdíl od řady jiných vysokých škol a institucí velký plakát s obrazem Milady Horákové a nápisem Zavražděna komunisty Vedení Filozofické fakulty UK se nelíbí sdělení, že Milada Horáková byla „zavražděna komunisty“ (FORUM 24 a rozhovor s děkanem ze kterého vyjímám:

Je dnes Univerzita Karlova nalevo?Mně se zdá, že oproti 90. letům je posun k progresivismu a marxismu patrný. Na humanitních fakultách jistě je víc levicově orientovaných studentů než třeba na Národohospodářské fakultě VŠE, možná i víc než na jiných fakultách Univerzity Karlovy. Pokud jde o vývoj v čase, nevím. Fakt je, že jsme s Pavlem Kolářem byli první, kdo tu v roce 2001 otevřel kurz k marxismu a moderní historiografii. Zájemců tehdy ještě nebylo moc, byli to spíš jednotlivci, byť už tehdy někteří vyhraněně levicoví. Dnes je to poměrně výrazné hnutí, související možná i s tím, že jsme dohnali resty v základní literatuře. V historii a sociologii totiž marxismus hraje velmi významnou úlohu.

Staráme se dnes již 34 let o Čestné pohřebiště v Ďáblicích a jeden z důvodů (mimo piety k obětem) našeho dlouholetého úsilí je, aby v budoucnu někdo nemohl začít popírat to, co se stalo. Neustále v šachtách na Čestném pohřebišti nalézáme nová jména obětí komunismu, buď zavražděných na popravišti nebo umučených ve vězení. Byl jsem vždy přesvědčen, že co se stalo v naší vlasti v letech 1948–1949 má snad jasný, dnes již historický, výklad. Zdá se, že se objevují mladí historici, kteří tuto dobu zažili tak maximálně na pískovišti a informace mají z druhé ruky od kategorie lidí, kteří v minulém režimu si byli rovnější než ti ostatní.

Naše Sdružení bývalých politických vězňů není spolkem aktivistů, ale k danému tématu jsme stručně vyslovili plnou podporu vedení Ústavu pro studium totalitních režimů – a asi by se k tomu měla vyjádřit i KPV.

Všechny srdečně zdraví

Jiří Línek

***

Jednoho z našich nejlepších historiků prof. Josefa Kalvodu (zachránil si život před komunisty útěkem do exilu v USA na poslední chvíli). Dnešní studenti historie ho neznají. Stále platí: „Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky“. Postkomunistickým strukturám se podařilo postupně zničit potenciál KPV-ČR. Stala se zcela bezvýznamnou i proto, že nedokázala oslovit mladé lidi. Utápěla se v osobních hádkách a soudních sporech – ať už daných charakterem politických vězňů, nebo uměle vyvolaných. Ti skuteční, charakterově pevní političtí vězni, raději mlčeli, nebo postupně odcházeli, jak jim ubývaly síly. Zbývají jen „muklové mluvkové“. Opakující dokola svoji „mantru“ o nebezpečí komunismu. Stali se také oběťmi, aniž tuší. JŠ

***

Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí – prof. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)