Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 29.02.2024 10:44
  Soud hodlá zkoumat středověké podmínky v českých věznicích. Pozdě ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 10:19
  Sokol wurde Opfer eines raffinierten Bank- und Kreditbetrugs ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 09:23
  Válečné výdaje spolknou 40 procent rozpočtu Ekonom podotkl, že ...

  Read more...

   
 • 29.02.2024 08:42
  Od 1. listopadu 2023 se Respekt od Economie osamostatnil.

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:32
  Zkorumpované vedení Sokola je jen další ukázkou mravního ...

  Read more...

   
 • 28.02.2024 19:27
  Starostka Sokola Moučková by měla ve funkci skončit, míní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Allende dostával peníze od KGB. Polska tisková agentura PAP tento fakt zamlčuje - V USA chtějí zabavit majetek koupený za defraudované peníze z kauzy Magnátského - Vzpomeňme obětí ze dne 11.září 2001 v New Yorku…

Zítra uplyne 40 let od  převratu v Chile, kdy vládu přejal gen. Augusto Pinochet. Polská tisková agentura PAP píše o tomto výročí za připomínání zločinů, spáchaných za generálovy vlády a podpory, jakou mu dávaly USA. Ani slovem nevzpomíná toho, že svržený prezident Allende byl financován KGB.

„11. Září  1973 svrhla armáda pod vedením generála Augusto Pinocheta v Chile demokraticky zvolenou vládu socialistického prezidenta  Salvadora Allendeho” – začíná svou depeši PAP.
A následně se pokouší sugerovat, že gen. Pinochet byl americkou loutkou. „V USA tzv. Churchovou komisí odhalené  dokumenty dokazují, že  CIA sehrála v oslabení moci Allendeho ohromnou roli, neboť v něm spatřovala ohrožení pro udržení Latinské Ameriky jako zóny amerického vlivu”, „Americký kapitál měl v Chile četné zájmy”, „Důkazy bezprostřední účasti tajných služeb USA na puči nejsou, ale ukazuje se podezření, že rakety sloužící k ostřelování prezidentského paláce, mohly být dodány agenty americké CIA, čili vojenské rozvědky”. A popisuje rovněž zločiny režimu generála  Pinocheta.

PAP ani slovem nevzpomíná, že generálem svržený prezident Salvatore Allende dostával peníze od KGB. Z tzv. Mitrochinova archivu jednoznačně vyplývá, že „s cílem posílení důvěrných vztahů” dostal chilský vůdce od KGB 30 tisíc dolarů. Allende o peníze požádal prostřednictvím důstojníka KGB Svjatoslava Kuzněcova, s nímž po delší čas udržoval styk. Na samotné podle PAP „demokratické” volby obdržel  Allende  400 tisíc dolarů (plus 50 tisíc dolarů osobní podpory), což podle britského historika Christopha Andrewa z Cambridge o výsledcích hlasování předem rozhodlo. V archívech KGB se rovněž nachází zápis, vypovídající, že Allende prohlásil, že bude pokračovat v tajné spolupráci s KGB a že také bude podporovat Sověty, jestliže se považuje za přítele SSSR. V r. 1972 obdržel Allende or Rusů Leninovu Cenu Míru. O žádném z těchto faktů se z depeše PAP nedozvíme.

Zdroj: Portál niezależna.pl  deníku Gazeta Polska Codziennie.

Komentář:

Naštěstí v Polsku fungují a jsou ve srovnání s mnoha zeměmi někdejšího „socialistického tábora“ silnější a vlivnější media, nepodřizující se levicovému mainstreamu. K zajímavým faktům, připomínaným u příležitosti čtyřicátého výročí porážky socialismu v Chile si osvěžme několik dalších historických faktů:

- Generál Augusto Pinochet Ugarte byl i před odstraněním režimu Allendeho především jedním z nejvyšších velitelů chilské armády.    

- Slovo „puč“, používané dnes masově levicovou propagandou na celém světě v tomto případě není příliš namístě. Vojsko bylo totiž vyzváno parlamentem, čili ústavní složkou! Vláda Allendeho v Chile prováděla fakticky hospodářskou destrukci, velice podobnou tomu, co po vítězných převratech činili komunisti i v evropských zemích, které dobyli pod svou kontrolu. Jenže to Allene prováděl ještě více živelně. Likvidován byl soukromý podnikatelský sektor, stát Allendeho nařídil direktivně ceny materiálu a zboží absolutně nerespektující dimenze chilské výroby a trhu. Výsledkem byla hyperinflace, chaos, zabírání majetku soukromníkům atd. – podobným způsobem, jak zacházeli komunisti i v Československu s tzv. kulaky. Lidé, a především podnikatelé – tedy živnostníci a střední stav, se bránili. Proti ozbrojeným rabujícím bandám levičáků vznikaly oddíly Vlast a Svoboda, nazývané komunistickou propagandou tehdy „fašistickými bojůvkami“. Dlouhodobé zhoršování této situace, která dovedla zemi až do takového stavu  vedlo k tomu, že se od Allendeho odvrátilo i mnoho těch, kdož jej předtím volili.   

- Allende nezahynul „v hrdinném boji o prezidentský palác Moneda v Santiagu, ve kterém kladl hrdinný odpor pučistům“, nýbrž – spáchal sebevraždu.    

- Oddíly, fakticky paramilitární „Vlast a Svoboda“, sám  generál Pinochet rozkazem nechal okamžitě rozpustit, jakmile vládu převzala armáda a zajistila pořádek.  

Vládu generála Pinocheta lze označit za autoritativní, tvrdit však, že byla fašistická, a touto cestou navozovat mínění, že nabyla např. moci Hitlera či jiného fašisty, je propagandistický nesmysl. Byla to vláda, která byla výsledkem mimořádné, extrémní situace. A byl to generál Pinochet sám, kdo ihned po převzetí moci přislíbil budoucí parlamentní, volby byť s odstupem značného času. A tento slib také dodržel. Málokdo ví, že za několik let od porážky Allendeho a také na základě rázných hospodářských reforem, se národní  ekonomika  Chile stala, na relativně dlouho, nejsilnější ekonomikou latinské Ameriky. Tolik 11.září 1973. V paměti lidstva však  je hlouběji jiné, pozdější a  ještě více tragické 11. Září…    

Vl. Kebrle, 10.9.2013

P.S.

Přesně takto mi popisoval situaci v Chile žebrácký krajan, který tam žije od roku 1968. J.Š.

* * *

JEN U NÁS! Oficiální zpráva: To Rusové způsobili katastrofu ve Smolensku!

Portál niezalezna.pl a „Gazeta Polska” se  dostaly ke zprávě pořízené plk.  Edmundem Klichem, zástupcem Polska,  akreditovaným  u komise  MAK.  Podle  dokumentu  katastrofu způsobili a smrt 96 osob na palubě  Tu-154 zavinili,  Rusové. Dokument s č. 1271/AK/92/2010/11, s nadpisem „Poznámky představitele Polska akreditiovaného u Mezistátní Letecké Komise k návrhu závěrečné zprávy z vyšetřování letecké katastrofy letadla TU 154 M, ke které došlo dne 10. Dubna 2010 u Smolenska”, byl  pořízen  30. listopadu 2010.
V něm mj. čteme:
(…) Odpovědné osoby v Moskvě nařídily službám řídícím lety letiště Smolensk „Severnyj” navedení letadla  Tu-154 M  na přistání i přes mnohonásobné upomínky v tomto okruhu vedoucího letů a s vědomím, že podmínky na letišti jsou mnohonásobně nižší než jsou pro přistání letadla tohoto typu minimálně přípustné a bezpečné přistání je prakticky nemožné(…).
Ze zprávy  Edmunda Klicha (bývalý ministr obrany)  jednoznačně vyplývá,  že  Rusové posádku  Tu-154 M  uvedli ve věci polohy letadla v omyl.
(…) příliš pozdní vydání povelu „Horizont” znemožnilo posádce bezpečné navedení letadla k  letu vodorovným směrem a bylo  jednou  z příčin  katastrofy (…).
Dokument byl postoupen komisi Jerzego Millera (polská vládní vyšetřovací komise – pozn, překl,), která nevzala v úvahu klíčové teze zprávy Edmunda Klicha o vině Rusů za způsobení katastrofy. Millerova komise svalila veškerou odpovědnost na polské piloty, aniž by k tomu měla k tomu nějaké důvody.
Co je podstatné, to je, že  Edmund Klich ve své zprávě potvrdil to, co o odpovědnosti Rusů za smolenskou katastrofu řekl 22. dubna 2010,  v kabinetě tehdejšího ministra národní obrany Bogdana Klicha a též tehdejšího šéfa generálního štábu gen –  „Gazeta Polska” odhalila stenogram tohoto rozhovoru.

Proč ve veřejných prohlášeních Edmund Klich na téma příčin katastrofy změnil názor, není známo – snažili jsme se ho dovolat, ale nebral telefon. Více v nejbližším vydání týdeníku "Gazeta Polska", bude k dostání od zítra (středy 11. Září)

Macierewicz:  Na Tuska, Klicha a Millera podáme trestní oznámení

V průběhu zasedání parlamentní komise vystoupil Antoni Macierewicz s tím, že bylo  připraveno oznámení o možném spáchání trestného činu, označující viníky. Věc se týká odhalení zprávy, o níž pojednává výše uvedený příspěvek.
- Jednoznašné stanovisko zaujaté polským představitelem u MAK (ruské mezistátní komise, ve zkratce  MAK), bylo panem Klichem samým a také vedoucím státní komise Jerzeho Millera a premiérem Donaldem Tuskem absolutně ignorováno a je ignorováno dodnes. Ti publicisté a ti vyšetřovatelé, kteří na základě shromážděných došli k týmž  závěrům, jsou dnes zahrnováni invektivami – prohlásil  Antoni Macierewicz.
Vedoucí parlamentní komise Antoni Macierewicz informovał, že exemplář z dokumentu, jenž mu byl ukázán, obsahoval kancelářské číslo i razítko Edmunda Klicha i jeho podpis. Co je podstatné, jak zdůraznil  Antonin Macierewicz, to je, že dokument neměl klauzuli utajení, proto, aby byly rozptýleny veškeré pochybnosti, vystoupí parlamentní komise se žádostí o jeho zpřístupnění v rámci zákona o veřejné informovanosti také i oficiální cestou.
Antoni Macierewicz také  informowal, že Edmund Klich byl pozván na dnešní zasedání, avšak nevyužil toho. Kromě toho vedoucí parlamentní komise pro šetření příčin katastrofy  TU-154 M z 10.dubna 2010 zveřejnil, že bylo připraveno oznámení o možnosti spáchání trestného činu, které jako jeho viníky uvádí  Edmunda Klicha, Jerzego Millera a Donalda Tuska.  Oznámení má být podáno  v nejbližší době.
K  obsahu i dokumentu, ke kterému se dostal  portál niezalezna.pl a „Gazeta Polska” se vyjádřil Wiesław Chrzanowski, penzionovaný  pracovník Vysoké důstojnické školy vzdušných sil v  Dęblinie, jenž  upozornil na rozpory nacházející se v dokumentu Edmunda Klicha a Millerovy zprávě. .
- V názoru o  materiálu, který byl ve vztahu ke zprávě  Millera uveden,  jsem postřehl rozpory mezi  přistávací trajektorií a  trajektorií snižování výšky. U vzdálenosti i 4-3 km na prahu přistávací dráhy je uvedeno, že letadlo mělo nadměrnou výšku, a pak mělo vyšší výšku než muselo mít, a místo toho, jak si dobře pamatuji, ve zprávě Millera je u této vzdálenosti podáno, že výška byla nadměrně nízká. Jakoby rozdíl byl kolem 200-250m.(...). Samozřejmě je lepší nadměrná výška než být nadměrně nízko, neboť pak je čas na eventuální reakci. Jestliže místo toho jde o otázku povelu „Horizont”, ten byl rozhodně  vydán příliš pozdě.(...,). Povel  musí vyjít  dříve, aby byl vzat  v úvahu čas na reakci pilota -  vysvětloval penzionovaný pracovník Důstojnické Školy

Komentář:

Téma letecké katastrofy u Smolenska 10.04.2010, kterým letěla polská vládní delegace uctít památku obětí sovětského genocidního zločinu – 70. výročí povraždění polské armádní i části civilní elity v blízkém Katynském lese – dodnes neutichlo. Technických na vědomí čtenáře, posluchače či diváka médií nezávislých faktů, že se jednalo o výbuch ještě před přistáním, je více než dost. Nakonec příslovečný zdravý selský rozum musel mít za podezřelé  už to, že ihned v prvních minutách, dokud Polsko a následně svět byl v šoku, ruská propaganda začala vehementně tvrdit, že katastrofu zavinil pilot, což světový mainstream ihned papouškoval. I ze strany levicově liberálního „posmolenského” v Polslku vládnoucího  establishmentu a těm mediím, která mu jsou v zemi poplatny,  vždy po každé porážce jedné režimní dezinformace následovala další. Když ne pilot, pak pilota rušil opilý ministr obrany, který vešel prý do kokpitu... Jenže časem technické důkazy prokázaly, že ten byl v době katastrofy na opačném konci letadla. Nebo ”pancéřová bříza”, o kterou se prý letadlu urvalo křídlo..... Poplach vládnoucích vyvolala zpráva, že ve vzorcích trosek letadla byly nalezeny na četných místech zbytky silných výbušnin. Zkrátka i tato věc, držená vládním establishmentem v tajnosti, také jednoho dne „praskla”. Tak jak nyní radost bývalého ministra Klicha. Až se časem vládní propaganda vymýšlením stále nových vin pilotů, či cestujících,  stávala den ode dne více a víc  nevěrohodnou širokým masám. V Polsku se vzpomíná 10. duben 2010  každého desátého dne v měsíci v řadě kostelů. Ve Varšavě v Katedrále Sv. Jana Křtitele,  se vždy každého desátého dne v měsíci slouží mše za oběti, a účastní se jí představitelé opozice v čele s Jaroslawem Kaczynským. (Katedrála Sv. Jana Křtitele, zvaná polsky také „Archikatedra”, je mj. také výraznou architektonickou dominantou varšavského Starého Města, nedaleko Zámku, a hned za „Starówkou”, jak nazývají Varšavané varšavské Staroměstské Náměstí).    

Nejen Smolensk je však tématem dne. Z dění uvnitř Polska je to především spousta kupících se problémů, se kterými si vládnoucí establishment  neporadil, je to rostoucí vnitřní zadlužení státu, rostoucí nezaměstnanost, problémy ve zdravotnictví, a také tak jako v Česku velké korupční aféry a snaha krýt jejich aktéry. Největší z nich byl gdaňský Amber Gold, což je fakticky něco jako  hybrid českého „H-systému” a „Letadla”. Celkově však si nezaujatý pozorovatel spíše povšimne, že v určování odpovědných pozic v různých sférách života  rozhoduje více a více příslušnost k vládnoucímu establishmentu a také rodinné vazby, rozvíjející se i po roce 1989 dále podobně jako v Česku – ovšem v Polsku přece jen tomu nebylo až do tak hlubokých absurdit, proto nemohou takové skutečnosti „jen tak lehce projít”.  Další skandál těchto dní vybuchl ve věci penzijních fondů: Na burze „praskly” miliardy zlotých (1 PLN = 6 CZK).   

Ovšem v Polsku se lidé se aktivizují a protestují. Ve městě Elbłągu na Baltu v létě uspořádali referendum, které rozhodlo o odvolání představitele Občanské Platformy a v následujících volbách zvítězil kandidát opozice. V Podkarpatském Řešově v doplňovacích volbách do Senátu, zvítězil kandidát opozice (Právo a Spravedlnost) 60% proti 20% Platformy – bývalý představitel města skončil před soudem za korupci. Ve Varšavě se blíží volby primátora - rovněž referendum, ve kterém byl nasbírán zákonně dostatečný počet podpisů. Hlasovat se bude, zda zůstane čelná představitelka Občanské Platformy Hanna Gronkiewicz Waltzová, či zda ve volbách zvítězí opozice. K rozporům dochází již uvnitř samotné Občanské Plaformy, odešli z ní významní představitelé, podobně jako tomu bylo v Česku v ODS. Obrovská demonstrace  odborů vyzývající k demisi vládu premiéra Tuska je na 14. Září svolájna do Varšavy.  

Opozici se otevírá napřesrok v parlamentních volbách tímto šance  - nepovede-li situace k volbám mimořádným. Okurková sezona se skončila, skončily tropy, ve kterých na plážích polského Baltu bylo léto horké jak ve Španělsku, a jinak ještě slunné září přináší množství událostí, majících i spád, jakoby čas,  létem jakoby zpomalený, měl být „dohoněn”.  Nakonec opozice se nekryje se sympatiemi k počínání Orbánova establishmentu v Maďarsku. Dění v Polsku jen naznačuje stále zřetelněji, že změny podobné budapešťským jsou blíže a blíže.

Vlad. Kebrle, 10.9.2013   

V USA chtějí zabavit majetek koupený za defraudované peníze z kauzy Magnitského

… Magnitskij před pěti lety obvinil vysoce postavené ruské úředníky z okradení státního rozpočtu o miliardové sumy. Z daňových úniků byl ale naopak obviněn on sám, v roce 2009 pak v cele zemřel. Podle ochránců lidských práv ho nejspíš ubili dozorci, za jeho smrt ale nebyl nikdo potrestán. Letos v červenci ruský soud Magnitského - už dávno po smrti - odsoudil k devíti letům. …

P.S.

Aktivita občanské společnosti v Polsku i Maďarsku narůstá, přináší pozitivní výsledky. Projeví se nespokojenost drtivé většiny občanů v České republice. Věřme, že volby budou prvním signálem jejího probuzení a začátkem řešení nahromaděných problémů. Vzpomeňme obětí ze dne 11.září 2001 v New Yorku…

 

Jan Šinágl, 11.9.2013

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)