Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 16.04.2024 07:59
  Vážený pane Šinágle, ještě jednou Vám chci poděkovat za půjčku.

  Read more...

   
 • 13.04.2024 09:48
  Není podstatné kolik lidí sleduje informace, ale kdo a jak ...

  Read more...

   
 • 13.04.2024 07:45
  Vondráčková s Michalem se na soudy obracejí často, vedou ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Bohumil Němec

 • Das hätte der Präsident sein sollen und nicht Beneš!

  Nemec BohumilBohumil Němec: "Wir waren für eine Politik, deren Ziel ein unabhängiger tschechischer Staat war, wir wollten einen sozial gerechten Staat, viele von uns wollten einen sozialistischen Staat" (und er war ein Rechtspolitiker). TGM: "Wenn nicht große soziale Reformen auf rücksichtsvolle Weise durchgeführt werden, steht uns eine Revolution bevor".

  ... Es wurde gesagt, dass die Natur keine Sprünge macht. Aber diese Worte gelten viel mehr für die menschliche Gesellschaft als für die Natur. Eine neue Gesellschaftsordnung kann nicht ohne Rücksicht auf die bestehende Ordnung errichtet werden. Eine neue Gesellschaft kann nur aus der Entwicklung der bestehenden Gesellschaft hervorgehen. Übertriebene und vor allem gewaltsame Sozialreformen schaden echten Sozialreformen mehr als sie ihnen nützen, denn sie garantieren nicht deren Dauerhaftigkeit und die Vermehrung der Summe des menschlichen Glücks und Wohlbefindens. Sozialreformen dürfen nicht nur die physischen und materiellen Aspekte der Gesellschaftsordnung betreffen. Reformen müssen auch moralisch vorbereitet werden. Deshalb haben gewaltsame Umstürze in der Regel zu einer Reaktion geführt, und wir sind davon überzeugt, dass auch die russischen gewaltsamen Umstürze eher zu einer Reaktion führen werden....

 • To měl být president místo Beneše!

  Nemec BohumilBohumil Němec:  „Byli jsme pro politiku jejímž cílem byl samostatný český stát, chtěli jsme, a by to byl stát sociálně spravedlivý, mnozí z nás chtěli stát socialistický“(a to byl pravicový politik). TGM: „Pokud nebudou prováděny ohleduplně velké sociální reformy, čeká nás revoluce.“

   … Byla pronesena slova, že příroda nečiní skoků. Tato slova platí však mnohem spíše pro lidskou společnost, než pro přírodu. Nelze zavádět nový společenský řád bez ohledu na řád dosavadní. Nová společnost může vzniknout jen evolucí společnosti dosavadní. Překotné a zvláště nasilné společenské reformy skutečným sociálním reformám spíše škodí, než aby jim prospívaly, neboť nezaručují jejich trvalost a rozmnožení sum lidského štěstí a blahobytu. Sociální reformy nemohou se týkat pouze fyzické a materiální stránky společenského řádu. Reformy musí být také mravně připraveny. Proto měly násilné převraty zpravidla za následek reakci a jsme přesvědčeni, že také ruské násilné převraty budou mít za následek spíše reakci. …

   Už sto padesát let uplynulo od narození geniálního přírodovědce Bohumila Němce. Muže, který dokázal několikanásobně zvětšovat rostliny, a zjistil také, proč rostou nahoru. Jenže Bohumil Němec měl také v prosinci 1935 kandidovat v prezidentské volbě proti Edvardu Benešovi. Kdo ho navrhl? Odstartoval převrat vedoucí k vyhlášení ČSR.A proč nakonec nekandidoval? ČRoPlus: Portréty (13:06 hod.)