Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Nemec BohumilBohumil Němec:  „Byli jsme pro politiku jejímž cílem byl samostatný český stát, chtěli jsme, a by to byl stát sociálně spravedlivý, mnozí z nás chtěli stát socialistický“ (a to byl pravicový politik). TGM: „Pokud nebudou prováděny ohleduplně velké sociální reformy, čeká nás revoluce.“

 … Byla pronesena slova, že příroda nečiní skoků. Tato slova platí však mnohem spíše pro lidskou společnost, než pro přírodu. Nelze zavádět nový společenský řád bez ohledu na řád dosavadní. Nová společnost může vzniknout jen evolucí společnosti dosavadní. Překotné a zvláště nasilné společenské reformy skutečným sociálním reformám spíše škodí, než aby jim prospívaly, neboť nezaručují jejich trvalost a rozmnožení sum lidského štěstí a blahobytu. Sociální reformy nemohou se týkat pouze fyzické a materiální stránky společenského řádu. Reformy musí být také mravně připraveny. Proto měly násilné převraty zpravidla za následek reakci a jsme přesvědčeni, že také ruské násilné převraty budou mít za následek spíše reakci. …

 Už sto padesát let uplynulo od narození geniálního přírodovědce Bohumila Němce. Muže, který dokázal několikanásobně zvětšovat rostliny, a zjistil také, proč rostou nahoru. Jenže Bohumil Němec měl také v prosinci 1935 kandidovat v prezidentské volbě proti Edvardu Benešovi. Kdo ho navrhl? Odstartoval převrat vedoucí k vyhlášení ČSR.A proč nakonec nekandidoval? ČRoPlus: Portréty (13:06 hod.)

BN: „Válka přinesla českému lidu dva veliké nepřátele - nedostatek a drahotu. Od něj český národ očekává právem, že oba tito nepřátelé jeho působením zmizí. Zmizí drahota a nedostatek. Je nesporně naší povinností, a bychom pečovali o to, aby se tak stalo v době nejkratší. Nedosatkem a drahotou trpěly všechy vrstvy a všecky stavy a všecka místa v naší vlasti, ale přece nejvíce byla postižena města. Ve městech bylo obyvtelstvo např. nuceno k samozásobování, které bylo spojeno nejen s drahotou, nýbrž také s velkým tělesným utrpením. Kdo zažil a viděl toto samozásobování musel žasnout nad těmi utrpeními, která snášeli ženy i mužové, vlekoucí se s náklady mnoha kilogramů po cestách, několik hodin trvajících, snášející strašlivá utrpení v přeplněných a nevytápěných vlacích, snášejících honbu orgánů, kteří je pronásledovaly jako divokou zvěř za starého režimu.“

BN duben 1919: „Světová válka vznikla ze snah čistě imerialistických. Ve svém průběhu se stala válkou za osvobození národů a nyní se k ní připojuje hnutí za sociální osvobození. Národové se nespokojují s politickou a národní svobodou, chtějí také svobodu sociální. Bylo by pošetilé, kdybychom toto sociálně reformní hnutí chtěli popírat, nebo oddalovat. Ale máme všichni zájem, aby se sociální reformy dály i bez újmy našich zájmů národních, jakož i beze škod hospodářských. Byla pronesena slova, že příroda nečiní skoků. Tato slova platí však mnohem spíše pro lidskou společnost, než pro přírodu. Nelze zavádět nový společenský řád bez ohledu na řád dosavadní. Nová společnost může vzniknout jen evolucí společnosti dosavadní. Překotné a zvláště nasilné společenské reformy skutečným sociálním reformám spíše škodí, než aby jim prospívaly, neboť nezaručují jejich trvalost a rozmnožení sum lidského štěstí a blahobytu. Sociální reformy nemohou se týkat pouze fyzické a materiální stránky společenského řádu. Reformy musí být také mravně připraveny. Proto měly násilné převraty zpravidla za následek reakci a jsme přesvědčeni, že také ruské násilné převraty budou mít za následek spíše reakci.“

Měl být protikladem Edvarda Beneše, což v mnoha ohledech splňoval. Sodetští Němci slíbili volit Němce s podmínkou, že ho budou volit i Slováci, pokud ne, Beneše volit nebudou. Stal se tak vážnou hrozbou pro Benešovu kandidaturu. Edvard Beneš nasadil všechny své diplomatické schopnosti, aby situaci zvrátil. Kněz Jan Jiří Rykl diplomatickým jednáním přesvědčil Slováky, aby volili Beneše.

Antonín Klimek: Boj o Hrad, Kdo po Masarykovi? Ze setkání Beneše s premiérem Hodžou v předvečer volby 17.12.1935:

Premiér prohlásil, že se mohou dohodnout v 10ti minutách. To co vedení agrárníků provedlo s Němcovou kandidaturou bylo nemoudré, nepromyšlené, byla to taková „podpásovka“. Hodža navrhl, aby se Němec stal vícepresidentem zcela formálním. To Beneš kategoricky odmítl s tím, že se zřízením podobné funkce by se snad dalo později mluvit, ale ne v souvislosti s jeho presidentskou volbou ani s osobou Němce.Vůči němu prý není osobně zaujat, ale jediné co může pro záchranu jeho tváře jako budoucí president udělat je, že příležitostně ho prostě přijme v audienci, nebo na čaj.

Už o půlnoci na 13.prosince 1935 vydala ČTK prohlášení, vypracované po dohodě s Němcem agrárníky: Prof. dr. Bohumil Němec, vyzván politickými stranami ke kandidatuře na presidenta republiky stanovil podmínku, že kandidaturu přijme když se pro něj vysloví většina čs. politických stran. Nerozhodné chování jedné politické strany přimělo Němce, aby požádal zbývající politické strany, aby upustili od jeho kandidatury a neoslavovali jednotu národní a státní.

17.12.1935 volba presidenta

Odevzdáno 440 platných lísků, Beneš jich dostal 340 a Němec 24, přestože nebyl kandidátem. Tak masivní podporu jakou si dokázal vyjednat Beneš neměl nikdy ani TGM

Po roce 1948 prof. Němec nedostával ani penzi. Byl trpěným vědcem. Zemřel 7.4.1966 v Havlíčkově Brodě na zápal plic. Bylo mu 93 let. Ve věku 92 let řekl svému příteli větu: „Práce mi nenechala žádný čas na únavu.“ Jeho vzpomínky vyšly v roce 2002 a 2020.

Volba Edvarda Beneše v roce 1935 se o mnoho nelišila svými podlými praktikami, které použil i Václav Klaus ve volbě presidenta proti Janu Švejnarovi.

***

15. 3. 1939: Edvard Beneš, přelstil sám sebe – národ zaplatil krví a duší za jeho krvavý úpis komunistům

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)