Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 20.04.2024 12:42
  Mgr. Jana Gavlasová, advokát, Západní 449, 253 03 Chýně ...

  Read more...

   
 • 19.04.2024 18:09
  Ve Zlínském kraji dnes chybí 3000 míst pro přestárlé lidi.

  Read more...

   
 • 19.04.2024 16:56
  Spione und Saboteure – Wladimir Putin zeigt, dass er in seinem ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 14:44
  Ministerstvo zahraničí daruje Ukrajině pět aut. Jedno pancéřované ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 10:42
  Soukromý vlastník zcizil veškerý svůj majetek. Justice je bez ...

  Read more...

   
 • 18.04.2024 08:11
  Včera mi jeden pán v Praze, sledující mé zpravodajství ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Budování státu

 • 1930: Dopis Tomáše Bati premiéru Fialovi a nejen jemu !

  Bata zacatek dopisu MP 1930Bata konec dopisu MP 1930

  „Významná individualita je duchovní síla, která se vynořuje bez vztahu k průběhu dění a začíná novou řadu. Vidět v tvořivých lidech křižovatky, prameny, které do sebe pojímají minulé a vydávají je ze sebe v nové podobě, která už nemůže být odvozena dál za bod svého vzniku. Tento obraz je svoji povahou plně individualistický, ale také zplna zařazuje tento individualismus do celku. Chci doufat a taky to předpokládám, že to, co pramení z pravdy v přiměřené formě a užito čistě na duchovní oblast, zapůsobí v evropském vývoji ještě jednou.“

  Wilhelm von Humbold

  ***

  Tomáš Baťa: „Nechceme peníze, nechceme subvence, nežádáme od vlády darů!“

  ***

  V obchode jsem koupilaDnešní stav Zlínského kraje - Silnice - Železnice – Vodní a zdravotní poměry – Správní a administrativní poměry – Zabezpečení budoucnosti – Výstavba průmyslového centra v Povodí Moravy – Příklad Rotterdamu - Financování veřejně prospěšných zařízení.

  Když Baťovi stát nevychoval spolupracovníky, vychoval si je sám. Chtěl kandidovat na presidenta, věděl, co zemi hrozí a co životně ohrožuje její budoucnost. Jistě by byl zvolen i presidentem ČSR, na kterého měl v úmyslu kandidovat (prodal svoji firmu svému nevlastnímu bratru Janu Antonínu Baťovi) i přes očekávané intriky bezcharakterního Edvarda Beneše a vydal rozkaz k obraně země před nacisty.

  ! V EU je cca 20 000 lobbystů na 700 europoslanců !

  Baťa je pozitivní ukázkou skutečného lídra i dnes - jak jeden skutečně schopný člověk dokáže pozitivně ovlivnit životy a budoucnost milionů lidí a generací. Čest jeho stále aktuálního odkazu a památce jeho velkého ducha. Nikdo nic lepšího nevymyslel a nevymyslí. Baťa znal dobře člověka, proto dokázal vymyslet a vybudovat dokonalou firmu, které nikdo nedokázal konkurovat - ve všech ohledech. LIDÉ ČTĚTE jeho POSELSTVÍ K DNEŠKU – ve vlastním zájmu a zájmu vašich dětí! JŠ  

 • Skvělé, dodnes platné postřehy a komentáře Ferdinanda Peroutky

  ČRoPLus 17.5.2021 od 10:10 hod.- Peroutka Budovani statučasová osa začátku komentářů Ferdinanda Peroutky:

  10:09:30 – Úvodní projev prog. ředitele RFE v den zahájení vysílání 1.5.1951

  10:13:35 – Ke svému prvnímu článku z roku 1917 a o mesialismu

  10:16:00 – Setkání s Klementem Gottwaldem

  10:18:45 – Gottwald a alkohol

  10:22:10 – Charakter Gotwalda

  10:23:35 - O komunismu

  10:25:40 – Jan Masaryk, vražda, nebo sebevražda

  10:27:30 – O kandidatuře Jana Masaryka na presidenta republiky

  TGM věděl o slabostech Jana Masaryka, doporučoval mu držet se vždy Edvarda Beneše. Jan Masaryk Benešovi bezmezně věřil a důvěřoval. Proto nebyl schopen uvědomit si nebezpěčí komunismu a uvažoval tak naivně.

 • Zabijte šéfredaktora Lidovek!

  Klima Karel Zdenek

  „Čím větší technický vynález, tím menší dělá lidičky.“

  Filosof Ladislav Klíma

  ***

  Před osmdesáti lety zahynul v Terezíně muž v pozadí celé tehdejší kultury.

  K.Z.Klíma 2.10.1938:Celý svět kolem nás se proměnil. Naše děti budou žít jiným životem, nežli jsme je učili. Budeme žít, třebaže v srdci nám navždy zůstane palčivý osten bezpráví a křivdy na nás spáchaných. A třebaže se v nás zlomilo něco, co bylo cenné pro Evropu: víra, že platí řád proti násilí, smlouvy proti útoku, zákon proti panovačné zvůli. To všechno jsou pojmy, které ze života evropských národů se škrtají. My máme tu školu za sebou, ty druhé teprve čeká.“

  Tento skvělý článek Jiřího Poláčka, literárního historika (LN Orientace/Výročí 13.8.2022), není volně k dispozici. Výjimám několik myšlenek Karla Zdeňka Klímy, člena Syndikátu čs. novinářů, Pražského společenského klubu, který zasedal v porotě Baťovy novinářské ceny. Šéfredaktor, který nešéfoval, ale vychovával mladou generaci novinářů:

  „Chtěl bych říci především, že se přeceňuje význam literárních recenzí v novinách pro prosperitu knižního trhu a nakladatelského podnikání. Vím, jak malé procento čtenářské masy je čte. Je v nich pro průměrného čtenáře, který má býti jimi získán, příliš mnoho filologické učenosti, odbornosti.  Jsou zpravidla trochu cizím elementem v celkovém rázu a ustrojení novin. Nepočítá se v nich dosti s vnímací a rozeznávací schopností běžného čtenáře, s jeho psychologií uštvanou a zkaženou zvučnými a svůdnými titulky.“  (Úvaha noviny a služba knize - Literární noviny 1931/1932)