Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 23.02.2024 10:34
  „Realisticky si musíme připustit, že Evropa pro Ukrajinu ...

  Read more...

   
 • 23.02.2024 10:33
  „Putin chce strach a tím mu dáváme co on chce.“ Premiérka ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:53
  Die FAU hat 200 Ausnahmen für russische Oligarchen gewährt ...

  Read more...

   
 • 20.02.2024 18:33
  FAU udělil 200 výjimek ruským oligarchům a neobstavil jim ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 18:21
  Brusel - Evropská komise dnes schválila České republice dotace ...

  Read more...

   
 • 19.02.2024 17:11
  "Silní muži dělají dobré časy. Dobré časy dělají slabé muže.

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Garcia Cano

 • Chystá Venezuela stejné schéma s Guyanyou jako Rusko s Ukrajinou?

  Venezuela Guyana UkrajinaPlánované hlasování o územním sporu ve Venezuele znervózňuje obyvatele Guyany

  SURAMA, Guyana (KAP) - Věřící anglikánského kostela v řídce osídlené vesnici v deštném pralese v Guyaně se nedávno sešli, aby během komunitní akce vydražili spoustu banánů, dýní a dalších produktů. Po každé úspěšné nabídce zazpívali písně a zazvonili na zvon.

  Pronesli vděčné pobožnosti typické pro slavnosti sklizně, ale také prosili o mír pro svou komunitu uprostřed toho, co považují za existenční hrozbu. Jejich vesnice Surama je součástí guayanského regionu Essequibo - území většího než Řecko a bohatého na ropu a nerostné suroviny, které Venezuela prohlašuje za své a o jehož budoucnosti hodlá rozhodnout v neděli v referendu.

  Praktické a právní důsledky hlasování, které mimo jiné vyzývá k přeměně Essequibo na venezuelský stát, zůstávají nejasné, ale referendum znervózňuje obyvatele oblasti

  "Modlíme se, doufáme a věříme, že nic negativního nepřijde,"řekla Loreen Allicocková, která vedla shromáždění během dožínkové slavnosti. "Chceme i nadále žít klidný život v této naší krásné zemi."

 • Is Venezuela planning the same scheme with Guyana as Russia is with Ukraine?

  Venezuela Guyana UkrajinaVenezuela’s planned vote over territory dispute leaves Guyana residents on edge

  SURAMA, Guyana (AP) — Congregants of an Anglican church in a sparsely populated rainforest village in Guyana gathered recently to bid on a bounty of bananas, squash and other produce during a community event. They sang hymns and rang a bell after each successful bid.

  They offered grateful devotions typical of a harvest festival but also asked for peace for their community amid what they see as an existential threat. Their village, Surama, is part of Guyana’s Essequibo region — a territory larger than Greece and rich in oil and minerals that Venezuela claims as its own and whose future it intends to decide Sunday with a referendum. The practical and legal implications of the vote, which among other things calls for turning Essequibo into a Venezuelan state, remain unclear, but the referendum has left area residents on edge.

  “We are praying, we are hoping and we are having faith that nothing negative will come,”said Loreen Allicock, who led the congregation during the harvest festival. “We want to continue living a peaceful life in this beautiful land of ours.”